STAVEBNÍ SYSTÉM DMK

Jeden ze základních předpokladů úspěchu společnosti MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY a Vašemu spokojenému bydlení v našich domech spočívá v použití těch nejkvalitnějších materiálů. Asi úplně nejvíce to platí pro vlastní nosnou konstrukci dřevostaveb, které jsou navrženy a zhotoveny ve STAVEBNÍM SYSTÉMU DMK. Otázku řešení nosné konstrukce domu, jeho statiky a tepelně technických vlastností považujeme za naprosto stěžejní.

SYSTÉM DMK je ryze Základní skladba DNK Difučeským certifikovaným systémem výroby celostěnových panelů pro výstavbu nízkoenergetických dřevostaveb. Proces prefabrikace probíhá ve výrobní hale vybavené nejmodernější českou technologií. Nosná kostra panelů je vyrobena z vysušeného a ohoblovaného smrkového řeziva KVH a je z vnitřní strany opláštěna OSB deskou (Egger OSB/4 TOP tl. 15 mm) s přelepenými spoji a opatřena instalační předstěnou z KVH latí. Po dokončení vnitřní strany je celý panel otočen a je do něj vycpána minerální vata o hustotě 40 kg/m3​, případně vyfoukána přírodní celulózová izolace Climatizer Plus v hustotě alespoň 65 kg/m3. Stěnový dílec je poté zaklopen vnější dřevovláknitou deskou STO (by Steico) tl. 60 mm. Do panelů jsou osazena okna včetně dotěsnění otvorů předepsanými vzduchotěsnými páskami.

SYSTÉM DNK = spolehlivá statika

Pro každou stavbu ze systému DMK je zpracován kompletní statický výpočet – od globální statické rozvahy, přes výběr vhodného konstrukčního uspořádání prvků až po detailní posouzení jednotlivých průřezů a návrh spojů. Statický výpočet a kompletní výrobní a montážní dokumentace je součástí dodávky domu. Stavíme pro Vás spolehlivé domy, které Vám budou dlouho po skončení záruční doby poskytovat stabilní zázemí.

SYSTÉM DMK = opravdu rychlá výstavba

Panely pro výstavbu dřevostaveb v systému DMK jsou kompletně prefabrikovány v moderní výrobní hale včetně osazení oken, což výrazně zvyšuje možnosti kontroly jakosti vstupních materiálů a kvality provedené práce, ale především je to v suchu (!). Rychlost výstavby je opravdu značná, protože běžný bungalow má za týden střechu i se zalaťováním.

SYSTÉM DMK = certifikovaný výrobek

Proces konstrukčního návrhu, výroby a montáže dřevostaveb z celostěnových panelů systému DMK. je pod přísnou kontrolou Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského (VVÚD) v rámci našeho členství v Asociaci dodavatelů montovaných domů (ADMD). Je kladen velký důraz na prvotřídní kvalitu vstupních materiálů a dokonalé řemeslné zpracování.

  • Sestavování sloupkové konstrukce panelu
  • Otáčení panelu v SYSTÉMU DMK

EKOLOGICKY ŠETRNÉ ŘEŠENÍ

Celá skladba systému DMK byla navržena s ohledem na šetrnost k životnímu prostřední a snadnou recyklovatelnost po uplynutí životnosti konstrukce (i to je jeden z jejích stavů), tedy v souladu s myšlenkou udržitelné výstavby. Veškeré materiály (s výjimkou ocelových spojovacích prostředků) použité v systému jsou na bázi dřeva, tedy obnovitelného zdroje. Pojďme tedy udělat společně něco pro naše životní prostředí a stavme naše domovy ekologicky.

SLOVO VÝROBCE SYSTÉMU DMK

Vyrábíme panely pro energeticky úsporné, nízkoenergetické a dnes už i pasivní dřevostavby a v SYSTÉMU DNK je jich zrealizována bezmála stovka. Velmi se těším, že i díky společnosti MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY jejich počet už letos překročí magickou hranici 100 domů. Každý z nich nám prošel pod rukama, známe jejich příběhy. Pojďte si v nich společně číst… (slovo jednatele společnosti VAZNÍKY D.N.K.,2014)

PRECIZNÍ MONTÁŽ PANELŮ

Montáž může do značné míry ovlivnit celkový výsledek a my jsme si toho plně vědomi. Proto jsme se rozhodli, že k instalaci panelů SYSTÉMU DMK budeme využívat ty nejzkušenější kmenové zaměstnance výrobce systému. Soulad realizované konstrukce s montážní dokumentací, stejně jako přesnost osazení panelů na základovou desku a kontrola jejich rovinnosti a svislosti patří k základním povinnostem každého stavbyvedoucího.

 

SYSTÉM DMK - v zimě hřeje, v létě chladí

Díky celulóze vyfoukané do celostěnových  panelů a dřevovláknité desce STO (Steico) dosahuje systém DMK i při relativně malé tloušťce stěny velmi slušných tepelně izolačních vlastností. Významná přidaná hodnota této skladby ale spočívá ve značném fázovém posunu tepelné vlny, který je ještě umocněn celulózovou izolací ve střeše. Díky vyspělé technologii foukání celulózy výrazným způsobem přispíváme k zajištění tepelné pohody Vašeho bydlení.

SYSTÉM DMK - dokonalá parobrzdná rovina

Jedním z hlavních znaků stavebního systému DMK odlišujících ho od ostatních difuzně otevřených dřevostaveb je parobrzdná rovina z OSB/4 TOP na vnitřní straně panelu, které dodává každé stěně nezbytnou smykovou tuhost a zároveň plní funkci vysoce mechanicky odolné parobrzdné roviny. Nehrozí tedy nebezpečí protržení parotěsné folie během montáže nebo sádrokartonářských či jiných pracích. Veškeré spoje jsou vzduchotěsně přelepeny systémovými AIRSTOP páskami.

SYSTÉM DMK - instalace v předstěně

Vedení veškerých rozvodů elektřiny a vody je systémově provedeno v instalační mezeře mezi parobrzdnou rovinou a interiérovou sádrokartonovou případně sádrovláknitou deskou. Toto elegantní řešení eliminuje zásah rozvodů do nosné konstrukce stěn a zároveň zajišťuje jejich relativně snadnou dostupnost v případě poruchy. Předstěna je před zaklopením deskou na bázi sádry zateplena minerální vatou.

  • Panel vyfoukaný tepelnou celulózovou izolací
  • Hotové celostěnové panely
Zaslat dotaz

Ke stažení / Dokumentace

Průběh stavby / víte co vás čeká