Reference / Bílý Kámen u Jihlavy

Období realizace

09-11/2017

Charakteristika domu

Příběh domu Cuvée v Bílem Kameni se začal psát před více než rokem a půl na veletrhu. Rozhodnutí dlouho zrálo, ale nakonec zvítězil náš koncept domu, difuzně otevřená skladba a poctivá práce našich tesařů. Jsme velmi rádi, že si právě tato mladá rodina vybrala naši firmu pro realizaci svého nového bydlení.

Na sklonku zimy jsme začali s projektováním a i přes různé potíže, které se během procesu vyskytly, jsme vybojovali během prázdnin souhlas se stavbou. Vnější vzhled domu, především umístění oken, jsme vůči typovému projektu museli upravit kvůli specifické stavební parcele přímo v centru obce. Základovou desku si s pomocí přátel zhotovil investor sám a povedla se mu na výbornou. 

18.09.2017: Zahajujeme montáž panelů spodního patra domu. Dům je opět kompletně navržen ve stavebním systému DNK. Stěny jsou zhotoveny jako difuzně otevřené s dodatečně zateplenou instalační mezerou (předstěnou) tl. 60 mm, mezi sloupky je použita celulózová izolace Climatizer Plus, na vnějším líci jsou panely opatřeny dřevovláknitou deskou STO, na kterou bude zhotevena finální fasáda dle návrhu naší paní architektky. Nejstatečnějším mužem dnešního dne je náš kamioňák pan Mašek, protože zacouvat s celkým kamionem do brány, když máte 3 cm na každé straně, to je "majsterštyk". Ještě zvládneme montáž průvlaků, které nesou strop. Konečně po delší době svítí při montáži sluníčko, hurá!

19.09.2017: Stropy v našich stavbách jsou zavěšeny přes ocelové třmeny do obvodových panelů. Toto řešení je sice zdlouhavé a pracné, ale parobrzdná rovina nevybíhá do exteriéru a detail je z tepelně-technického hlediska velmi "čistý". Osazujeme stropní nosníky KVH 60/240 á max. 625 mm, provádíme nosný celoplošný záklop z OSB tl. 22 mm, P+D (prolepeno, provrutováno). Zakládáme prahy pro osazení panelů druhého nadzemního podlaží. 

20.09.2017: Montujeme panely podkroví, osazujeme vaznice krovu, krokve a kleštiny. Prvky krovu jsou přirpaveny CNC obráběcím centru. 

21.09.2017: Stavíme lešení a začínáme laťovat střechu. Do víkendu to bude pod folií a stavba tak bude dočasně chráněna před nepříznivým vlivem povětrnosti. 

25.09.2017: Pokračujeme v práci na krytině a osazení klempířských prvků a palubek. Uvnitř stavby zhotovujeme příložky krokví pro zvětšení prostoru pro foukanou celulózu mezi krokvemi (320 mm). 

26.09.2017: Začínáme se zhotovená parobrzdné roviny podkroví z OSB4 vč. spojů přelepených AirStop páskami. Jsou hotové základní rozvody nuceného větrání Aereco. 

27.09.2017: Probíhá montáž schodiště. Dokončujeme kompletní střechu. Předáváme kompletní první stavební etapu.

2.10.2017: Zahajujeme práce na fasádě - zakrývaní okenních vyplní, rohování, montáž výztužné síťoviny do minerálního lepidla STO. Snad se bude alespoň trošku slušně a stihneme to do konce týdne. 

11.10.2017: Jádro fasády je kompletně hotové a nyní má čas zrát. Bude to trvat cca 3-4 týdny. Jeho zralost nejprve otestujeme speciálním roztokem a teprve poté přistoupíme ke zhotovení finální silikonové fasády. Investor již započal s rozvodem elektroinstalací v domě.

27.10.2017: Do stěn domu pod úrovní čisté podlahy a v místech odpadů či vodovodních rozvodů instalujeme čidla systému MoistureGuard, který trvale monitoruje vlhkost dřeva, vlhkost vzduchu a teplotu vzduchu. Výsledky měření jsou zpracovávány řídící jednotkou umístěnou v domovním rozvaděči a která v případě nějaké vlhkostní anomálie spustí elektronický alarm. Díky tomuto systému jsme schopni včas a poměrně přesně lokalizovat místo netěsnosti vodoinstalace nebo kanalizace, případně kondenzace a problém zavčas řešit. Od této chvíle bude tento systém montován do všech našich dřevostaveb, protože představuje účinný způsob detekce zvýšené vlhkosti a umožňuje včasné řešení případného problému s jinak těžko zjistitelnou vlhkostí v podlaze. 

6.11.2017: Podkladní vrstva fasády (lepidlo s výztužnou síťovinou) je zcela vyzrálá, což bylo prokázáno speciálním testovacím roztokem. Provádíme tedy penetraci fasády a v nejbližších dnech i finální silikonovou fasádu STO určenou pro difuzně otevřené dřevostavby. Uvnitř domu mezitím postoupil investor s rozvodem elektroinstalací a s vedením vnitřní kanalizace. 

10.11.2017: Je kompletně hotová vnější finální silikonová fasáda STO dle výběru klienta. V tomto případě se jedná o kombinace červené a bílé barvy. Z naší strany jsme téměř hotovi a chystáme předání stavby investorovi. Jednotku vzduchotechniky a stěnové a stropní díly s filtry budeme montovat až po dokončení sádrokartonářských prací, aby se do nich zbytečně neprášilo.