Reference / Blovice (Plzeň jih)

Období realizace

12/2022-05/2023

Charakteristika domu

Když jsem poprvé, v listopadu 2021, posílal nabídka na stavbu domu Frizzante v městečku Blovice jižně od Plzně, tak jsem moc nevěřil tomu, že by to mohlo vyjít. Přeci jen je to od nás kus cesty. Ale několik navazujících telefonátů a především osobní schůzka v pražských Dejvicích dala naší budoucí spolupráci výrazně konkrétnější rozměr. Slovo dalo slovo a my jsme začali dům připravovat po projekční stránce. V průběhu času se ukázalo, že zdaleka největším problémem je pozemek, na kterém se zdlouhavě budovaly a kolaudovaly inženýrské sítě. Bez toho nebylo možné získat potřebná vyjádření. Takže jsme čekali a čekali. Nakonec jsme se ale my i investoři dočkali a stavební povolení bylo najednou na stole jako mávnutím kouzelného proutku. Nebo to bylo spíš systematickým tlakem paní investorky? 

Dům vychází z typového domu Frizzante, ale jeho vnitřní dispozice doznala určitých změn. Zejména je to druhá koupelna a šatna připojená k rodičovské ložnici, klasická okna s parapetem do pokojíků směrem do zahrady a menší přesun jediného pokoje na vchodové straně domu.

Dům je navržen jako nízkoenergetická montovaná dřevostavby ze stavebního systému DMK s difuzně otevřenou skladbou stěny. Je vybaven řízeným větráním s rekuperací tepla (Jablotron Futura), do kterého je integrováno tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (CoolBreeze) zajišťující větší část vytápění domu a příjemné letní dochlazování. Doplňkově budou instalována krbová kamna a elektrická podlahovka (např. v koupelnách či zádveří) kombinovaná s přímotopy. Ohřev TUV zajišťuje bojler (200L) s integrovaným tepelným čerpadlem. Majitelé vážně uvažují o instalaci FVE na  jižní polovinu střechy v kombinaci s bateriovým uložištěm. 

10-11/2022: Místní spolehlivý dodavatel v úzké spolupráci s investory rychle a v požadované kvalitě zhotovil základovou desku a my jsme mohli dům konečně přivést. 

30.11.2022: Probíhá montáž domu, který se nám vešel na 1 kamion. Druhý kamion přivezl vazníky a veškerý doplňkový materiál. Hlavní část výroby obvodových stěn probíhá ve výrobní hale v Třebíči, takže jsou stěny sestaveny v suchu, ze suchých materiálů a ve stabilních podmínkách. Montáž na stavbě probíhá pomocí jeřábové techniky, kdy jsou celé stěny (celostěnové panely), do kterých už jsou osazena okna (DafePlast Progress), umístěny na své místo, stabilizovány montážními vzpěrami a poté přikotveny. Panely jsou ukládány na podložky, aby se eliminovaly nerovnosti základové desky. Vzniklá spára je po zalaťování vyplněna expanzní maltou. 

Během dopoledne jsou všechny panely na svých místech a zakotveny. Odpoledne se věnujeme montáži vazníkové konstrukce střechy a také osazení prefabrikovaného komínového tělesa Schiedel Absolut. 

2.12.2022: Montáž hrubé stavby je kompletně dokončena. Stavba je dočasně zakryta stavební plachtou proti nepřízni povětrnosti. 

6.12.2022: Provádíme laťování střechy vč. instalace pojistné difuzně otevřené hydroizolace. 

11.12.2022: Začínáme s pokládkou betonové střešní krytiny Terran Danubia Evo v barvě dle výběru investorů. Uvnitř probíhají práce na zarážkách pro tepelnou izolaci, osazuje se zárubeň pro výlez do podstřeší a pracuje se na podlaze úložného prostoru v podstřeší. 

15.12.2022: Venku vládne paní Zima. Střecha je kompletně položená a klempířské prvky (okapy a svody) jsou osazeny. Předáváme první stavební etapu. 

28.12.2022: Zahajujeme práce na vnitřní parobrzdné rovině stropu z OSB4.

30.12.2022: Dokončili jsme parobrzdnou rovinu stropu vč. přelepení spár AirStop páskami.

3.1.2023: Využíváme teplého a slunečného počasí a zhotovujeme minerální fasádní lepidlo vč. výztužné síťoviny. To bude několik týdnů zrát a teprve poté budeme moci zhotovit finální silikonovou omítku. Uvnitř domu oblepujeme styk panelu a základové desky butylovou páskou. 

4.1.2023: Nastupují sádrokartonáři, aby narastrovali příčky a stropy. Zároveň zhotovují jednostranný záklop příček sádrovláknitými deskami Fermacell a také prostupy pro vzduchotechniku a odvětrání radonu a kanalizace. 

5.1.2023: Zateplujeme strop rodinného domu foukanou celulózovou izolací ClimatizerPlus. Výška izolace je navržena na 40 cm, což znamená, že musíme nafoukat cca 44 cm. 

9.1.2023: Dokončili jsme odbití římsy palubkami vč. dvojnásobného nátěru tenkovrstvou olejovou lazurou Osmo. 

11.1.2023: Nastupují vzduchaři, aby provedli rozvody vzduchotechniky. Jedná se o systém řízeného větrání s rekuperací tepla od firmy Jablotron. 

12.1.2023: Rozvody VZT jsou dokončené. V příštím týdnu proběhne koordinační schůzka s elektrikáři, kdy projedeme s investory celý dům, abychom připravili rozvody dle jejich požadavků. 

23.1.2023: Jsou dokončené rozvody vody a zaústění odpadů. Nastupují elektrikáři a v tomto týdnu zhotoví rozvody elektroinstalací. Slaboproudé instalace si zajišťuje investor sám v rámci rodiny. Veškeré rozvody i elektřiny jsou vedeny v instalační předstěně, což je velice důležité pro celistvost vnitřní parobrzdné/parotěsné obálky budouvy - ta se ověřuje blowerdoor testem. 

27.1.2023: Jsou dokončené rozvody elektřiny. Přes víkend bratr investorky provede rozvody slaboproudých instalací. 

30.1.2023: Na stavbě proběhl blowerdoor test od akreditované laboratoře VVÚD (Výzkumný a vývojový ústav dřevařský). Naměřená hodnota byla 0,51, což dokonce splňuje podmínky pro výstavbu v pasivním standardu. 

31.1.2023: Navážíme materiál pro konstrukce suché výstavby a začínáme s rastrováním stropu a s vkládáním minerální izolace do předstěn a příček. Následovat bude zaklápění konstrukcí sádrovláknitými deskami Fermacell.  

2.3.2023: Rastry stropu jsou hotové. Pokračujeme ve vkládání minerální vaty do předstěn a příček. 

7.3.2023: Stropy jsou zaklopeny červeným protipožárním sádrokartonem. Zhotovujeme kastlík pro vzduchotechniku v obývacím pokoji a pokračujeme k zaklápění stěn. 

8.3.2023: Na stavbě proběhl audit Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského (VVÚD), který zajišťuje kontrolu shody výstavby s Dokumentem národní kvality (DNK) - je to základní kvalitativní dokument ADMD (Asociace dodavatelů montovaných domů). Auditem jsme my i stavba prošli zcela bez závad.

14.2.2023: Pokračujeme se zaklápěním stěn sádrovláknitými deskami Fermacell, který vyniká svými akustickými a statickými vlastnostmi. 

20.1.2023: Máme kompletně zaklopeno a věnujeme se podlahám. Nejprve provedeme nivelaci vyrovnávacím podsypem Fermacell a poté skládáme tepelnou izolaci podlahy ve dvou vrstvách, celkem 160 mm tvrzeného podlahového polystyrenu. 

24.2.2023: Probíhá montáž podlahového topení ve formě elektrických karbonových fólií. 

27.2.2023: Do domu se opět vrací sádrokartonáři, aby položili suchou podlahu v systému Fermacell. Používáme podlahové prvky 2E22 se zvýšenou statickou únosností. 

2.3.2023: Suché podlahy vč. bezvaničkového sprchového koutu jsou hotové. Tmelíme stěny a stropy, instalujeme výztužné pásky StraightFlex do rohů. 

6.3.2023: Brousíme stěny a stropy. 

9.3.2023: Konstrukce suché výstavby jsou zcela dokončeny. Máme navezeny obklady, dlažby a sanitární vybavení. 

13.3.2023: Využíváme teplé počasí a dokončujeme finální silikonovou omítku v systému STO určenou pro difuzně otevřené skladby. 

15.3.2023: Nastupuje náš dvorní obkladač, "pan Kachlík" a začíná pracovat na hydroizolacích a dlažbách a obkladech. Fasáda je dokončena, rozebíráme lešení. Ještě do konce týdne zatáhneme sokl do marmolitu.  

17.3.2023: Máme položeny dlažby. V příštím týdnu budeme pokračovat na obkladech. 

24.3.2023: Dokončili jsme práce na obkladech a dlažbách v celém domě. Osadili jsme vnitřní parapety a stahovací schody do podstřeší. Připravili jsme si otvor pro světlovod do šatny. Investor zhotovuje základ pro tepelné čerpadlo. 

6.4.2023: Osazujeme sanitární vybavení koupelen, především toalety, umyvadla a baterie. 

14.4.2023: Probíhá montáž plovoucích laminátových podlah, na kterou naváže montáž vnitřních dveří. 

18.4.2023: Máme namontované plovoucí podlahy. Osadili jsme světlovod do šatny a také stříšku nad vchod. 

24.4.2023: Kompletujeme elektroinstalace a připravujeme dům na osazení vzduchotechniky.

3.5.2023: Jsou osazeny vnitřní dveře a osazená vzduchotechnika, kterou budeme v příštím týdnu spouštět. Je namontovaná digestoř Faber, která je napojena do systému vzduchotechniky od Jablotronu. Máme zkompletovaný systém splachování dešťovou vodou a připravili jsme kotevní body pro osazení FVE panelů na střechu. Investor pracuje na terénních úpravách kolem domu. 

18.05.2023: Proběhl finální úklid domu a osazení krbových kamen. Dům je připraven k předání, které proběhne v příštím týdnu. Investor má namontovanou kuchyň a pokračuje v úpravách kolem domu. Ještě ladíme osazení jednotlivých zásuvek a vypínačů. 

23.05.2023: Dům jsme úspěšně předali investorovi.