Reference / Brzkov (Jihlava)

Období realizace

08-11/2019

Charakteristika domu

Výběr domu není jednoduchá věc. Je nezbytné zvážit všechna pro a proti, dobře sladit navrženou dispozici s potřebami rodiny, která se v budoucnu pravděpodobně rozroste. Proto podpisu smlouvy na projekt předcházela důkladná prohlídka výrobního závodu, stavby a i hotového Klaretu v Krasové u Blanska, kde nám paní domací udělala malou soukromou prohlídku. Jsme velmi rádi, že volba generálního dodavatele padla právě na nás.

Když už se vše povedlo, našel se pod domem nějaký kus optického kabelu, naštěstí dávno odpojeného. Pak nám trošku komplikovala práci banka, ale poté už to šlo dobře, jen bylo potřeba trošku zabrat při zhotovení základové desky. Naštěstí to stavebník a zkušený místní dodavatel vzali za ten správný konec. Vše se nakonec podařilo a základová deska byla připravena včas a v požadované kvalitě/rovinnosti, abychom mohli začít s montáží domu. 

PODÍVEJTE SE NA VIDEO Z MONTÁŽE DOMU KLARET V BRZKOVĚ!

Dům je navržen jako montovaná nízkoenergetická dřevostavba z certifikovaného stavebního systému DNK. Jedná se o dům KLARET s drobnými klientskými změnami, například velkým fixním oknem do obývacího pokoje. Skladba stěny je jako obyvkle panel DNK Difu s rozšířenou zateplenou předstěnou (60), celulózou mezi sloupky z KVH (140) a vnější dřevovláknitou deskou (60). Smykovou tuhost stěny zajišťuje velkoformátová OSB4 deska (Egger Top, 15 mm), která zároveň přebírá funkci parobrzdné roviny. Ve stěně je tedy 26 cm čiré izolace! V panelech jsou osazena okna DafePlast Progress, která jsou vhodná i pro pasivní domy. Během montáže jsou osazeny také tři ztužující příčky (KVH 60/100+1xFermacell 12,5 mm). Střešní konstrukce valbové střechy je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky s kovovými deskami s prolisovanými trny. Při dimenzování vazníků bylo pamatováno na úložný prostor v podstřeší a budoucí přitížení FV panely.

V domě je navrženo nucené větrání od firmy Aereco, které zajišťuje hygienickou výměnu vzduchu v souladu s požadavky normy. Dům je vytápěn elektřinou, konkrétně salávými přímotopy Ecoflex Solius a v koupelně a zádveří je uvažováno s elektrickou podlahovkou. Dále je v domě umístěn komín Schiedel King Fire s integrovanými krbovými kamny. Předpokládá se, že celkové náklady na elektřinu v domě nepřesáhnou 24.000 Kč za rok. 

19.8.2019: Zahajujeme montáž rodinného domu KLARET. Celostěnové panely (DNK Difu) s osazenými okny jsou za pomoci jeřábu umisťovány na své pozice. Skládáme jeden panel za druhým. Spoje panelů jsou řešeny mechanickými spojovacími prostředky (dlouhými statickými vruty). Postupně vkládáme i tři ztužující panely příček, které zajišťují dostatečnou prostorovou tuhost celé stavby. Tyto panely jsou kryty folií, aby nedošlo ke znehodnocení vlivem nepřízně povětrnosti. Obvodové panely jsou navrženy tak, aby jim déšť nevadil - volbou vhodných desek (OSB4, fasádní dřevovlákno), ochranou horní plochy panelů střešní folií a vylepení sekundární hydroizolační roviny pod parapety (system STO). Panely jsou průběžně kotveny ocelovými úhelníky a chemickými kotvami. Po poledni sestavujeme ztužidlové pole a zahajujeme montáž vazníkové střechy. Osazujeme hlavní vazníky a také komín Schiedel King Fire s integrovanými krbovými kamny. Navečer jeřáb odjíždí, my zabezpečujeme stavbu a chystáme se na zítřejší dokončení montáže. 

20.8.2019: Dokončujeme montáž vazníků, zhotovujeme úložný prostor ve střeše. 

21.8.2019: Nastupují pokývači, aby střechu zalaťovali. My pracujeme na zarážkách pro celulózu. 

22.8.2019: Folie je kompletní, podmaltováváme panely expanzní maltou Fermacell. Zajistíme tak lineární podpření panelu na základové desce. Pokračujeme v klempířských pracích. 

23.8.2019: Dokončujeme klempířinu. Věnujeme se přelepení spáry základová deska-panel butylovou páskou. Probíhá montáž podbití přesahu střechy - smrkové palubky vč. nátěru OSMO. 

27.8.2019: Zahajujeme práce na vnitřní parobrzdné rovině stropu z OSB vč. přelepení páskami. 

28.8.2019: Dokončujeme práce na parobrzdě stropu, provádíme základní rozvody vzduchotechniky a průchody přes parobrzdnou rovinu. Příští týden se na stavbu vrací pokrývači, aby položili střešní krytinu KM Beta v černé barvě. 

2.9.2019: Pokrývači pokládájí betonovou krytinu KM Beta. Nastupují sádrokartonáři, aby provedli narastrování stropu a příček vč. jednostranného záklopu sádrovláknitými deskami Fermacell. 

3.9.2019: Rastrování je hotové. Nyní bude prostor pro vodaře a elektrikáře. 

4.9.2019: Pokládka krytiny je téměř dokončena, zhotovuje se oplechování komína, osazují se odvětrávací tašky a další nestandardní kusy. Nastupují fasádníci, aby dali zhotovili podkladní lepidlo na minerální bázi s výztužnou síťovinou. Vše v systému difůzně otevřených omítek STO. 

5.9.2019: Je dokončena přípravná fáze pro finální fasádu (lepidlo). Předáváme první etapu stavby investorovi. 

6.9.2019: Probíhá kontrolní blowerdoor test akreditovanou laboratoří. Výsledek je velmi povzbudivý: 0,45. Tato hodnota je pod doporučenými hodnotami pro pasivní domy. Výsledek blowerdoor ukazuje na kvalitně provedenou vnitřní parobrzdnou obálku budovy a správně zvládnuté detaily napojení jednotlivých prvků a konstrukční vrstev (okna, styky panel-panel, panel-základová deska, panel-strop, průchody pro VZT, komín).

9.9.2019: Nastupují elektrikáři a budou provádět rozvody elektroinstalací dle specifikace investora. Na tento týden je rovněž naplánována aplikace tepelné celulózové izolace Climatizer Plus do podstřeší.  

16.9.2019: Jsou hotové rozvody vody, odpadů i elektřiny.

19.9.2019: Do domu se vrací sádrokartonáři a do příček a předstěn aplikují akustickou a tepelnou izolaci. 

23.9.2019: Pomalu začínáme zaklápět sádrovláknitými deskami Fermacell (všechny stěny a příčky). Na stropy přijde červený protipožární sádrokarton. 

26.9.2019: Dům je téměř kompletně zaklopen sádrovláknitými deskami. Zahajujeme práce na tmelení. Elektrikáři kompletují rozvaděč. Test ukázal, že podklad pro fasádu je dostatečně vyzrálý, takže začínáme se zhotovením finální silikonové fasády v systému STO. 

27.9.2019: Pokračují práce uvnitř domu na sádrokartonech. Zhotovujeme venkovní fasádu. 

30.9.2019: Finální fasádě je hotová. Demontujeme lešení. Dům je zvenku kompletně dokončen. 

2.10.2019: Konečně na nás přišla řada a aplikujeme tepelnou celulózovou izolaci ClimatizerPlus do podstřeší ve výšce 380 mm + 10-15% nadfoukání. Výhodou tohoto materiálu je vysoký fázový posun tepelné vlny, jednodušeji řečeno: celulóza aktivně brání přehřívání. "V zimě hřeje, v létě chladí!" 

3.10.2019: Dokončujeme tmelení sádrokartonů a začínáme s pokládkou suchých podlah v systému Fermacell. Nejprve docílíme ideální nivelety pomoci speciální ostrohranného podsypu Fermacell, poté pokládáme křížem dvě vrstvy tepelné izolace (tvrzený podlahový EPS) v tloušťce 2x80 mm. Pak teprve přijdou na řaudu podlahové prvky Fermacell 2E22. 

8.10.2019: Jsou hotové suché podlahy v systému Fermacell a je instalován bezvaničkový sprchový kout Fermacell s integrovaným žlábkem. Provádíme vybroušení stěn. 

10.10.2019: Stavbu krátkodobě předáváme klientovi, aby si mohl provést výmalbu a začal s prací na interiérech - obkladech a dlažbách. 

21.10.2019: Investor provedl první vrstvu výmalby. Dnes osazujeme krabice pro elektroinstalace a budeme čekat na investora, aby provedl hydroizolaci koupelen, abychom mohli aplikovat elektrické topné kabely do lepidla pod dlažbu. 

11.11.2019: Investor dokončil výmalbu. Vzhledem k problémům s obkladačem investora, který se zranil, bude v realizaci koupelen investor pokračovat až po Novém roce. Je nezbytné, abychom dokončili elektroinstalace a dům mohl topit a nedošlo k promrzání objektu. Proto tento týden dokončíme jak elektroinstalace, tak vzduchotechniku a "přivedeme dům k životu". Koncem týdne tedy budeme předávat dům investorovi do užívání.