Reference / Čechyně (Vyškov)

Období realizace

od 05/2020

Charakteristika domu

Každý dům má svoje specifika a každý projekt vyžaduje špetku invence, aby mohl být úspěšně dokončen. První setkání s klienty proběhlo loni na naší stavbě RD Klaret v Šanově. Velkou výhodou bylo, že si mladí manželé mohli svůj budoucí dům prohlédnout na živo ještě předtím, než se vůbec začalo projektovat. To bylo důležité, protože se utvrdili v názoru, že jim dům dispozičně vyhovuje. Právě nyní to začalo být opravdu zajímavé - úkol zněl: potřebujeme dát domu KLARET sedlovou střechu a navázat jej na novostavbu sousedního zděného rodinného domu. Museli jsme tedy sáhnout do požárního katalogu firmy Fermacell, zvolit vhodnou skladbu přiléhající stěny a výškově dům osadit tak, aby to sedlo. Pílí a systematičností investorky se do Vánoc podařilo dát projekt na úřad vč. všech nezbytných vyjádření a během zimy bylo stavební povolení na světě. Základovou desku zhotovila během jara místní firma zcela bez chyby a včas. 

Dům dispozičně respektuje návrh typového domu KLARET, tedy 4+kk na obdélníkovém půdorysu. Drobné úpravy bylo nutné udělat v rámci oken, kdy bylo zrušeno okno do koupelny. V obývacím pokoji bylo velké okno, které je realizováno jako posuvné v systému HS portál, přesunuto na štítovou stranu a jižní podélná strana je doplněna v obývacím pokoji klasickým oknem s parapetem. Důležité je zmínit, že tři klasická okna na jižní straně jsou vybavena předokenními žaluziemi, abychom eleminovali možné přehřívání v letních měsících. Dům je navržen a realizován v českém certifikovaném stavebním systému DMK s vnější dřevovláknitou deskou, celulózou uvnitř panelu a rozšířenou zateplenou instalační předstěnou.

Panel přiléhající k sousednímu domu je z exteriérové strany opláštěn statickou cementovláknitou deskou Fermacell HD (tl. 15 mm), která je určena pro exteriérové použití. Nosnou konstrukci panelu tvoří sloupky KVH 60/160 s minerální vatou. Jako parobrzda je použita deska Fermacell Vapor, na které je ještě našroubován rošt předstěny 60/60, který bude dodatečně zateplen. Mezi objekty je ponechána provětrávaná mezera, která bude z bohu zajištěna větrací mřížkou a shora je oplechována. 

Dům je vytápěn elektrickými přímotopy v kombinací s krbovými kamny a je v něm navržen systém nuceného větrání Aereco. 

25.5.2020: Montujeme panely a vazníky. Staveniště je poměrně stísněné, tak to dá trošku práci, ale díky zkušenému jeřábníkovi a montážní partě to zvládneme. Odpoledne osazujeme vazníky a také komín Absolut od firmy Schiedel. 

26.5.2020: Zhotovujeme zarážky pro foukanou celulózu a také podlahu úložného prostoru. Dokotvujeme panely. 

27.5.2020: Nastupují pokrývači, aby instalovali pojistnou hydroizolaci. 

28.5.2020: Pokračujeme v práci na laťování střechy. Uvnitř domu se pracuje na parobrzdné rovině stropu z OSB. 

29.5.2020: Střecha je zalaťována, jsou instalovány klempířské prvky a oplechování k navazujícímu objektu. Probíhá montáž podbití přesahů střechy palubkami. Na parobrzdné rovině chybí pár desek, které doděláme po neděli. 

2.6.2020: Probíhá pokládka betonové střešní krytiny KM Beta v cihlové barvě - velmi citlivé do vesnické zástavby jižní Moravy. 

4.6.2020: Střecha je kompletně hotová vč. klempířských prvků a podbití přesahů střechy. Vnitřní parobrzdná rovina je též dokončená. První stavební etapu jsme úspěšně předali investorce. 

10.6.2020: Na domě jsme zhotovili lepidlo s výztužnou síťovinou, které nyní bude 3-6 týdnů zrát, než bude natažena finální omítka. 

12.6.2020: Provádáme rozvody vzduchotechniky (nucené větrání Aereco) v podstřeší před aplikací celulózové izolace. 

15.6.2020: V domě vztyčují sádrokartonáři lehké příčky - ocelovou kostru a jednostranný záklop sádrovláknitými deskami Fermacell. 

23.6.2020:: Probíhá aplikace tepelné celulózové izolace ClimatizerPlus do podstřeší. Díky technologii foukání izolace dokonale vyplní prostor i mezi vazníky a jejich přířezy. Navíc díky svým vlastnostem brání přehřívání domu.

V domě jsou dokončeny rozvody elektroinstalací dle požadavků investorky. Rozvody jsou vedeny v instalačním prostoru pod stropem, v příčkách a instlační předstěně obvodové stěny. Instalační předstana je obrovská výhoda dřevostaveb, protože instalacemi neporušujeme vnitřní parotěsnou rovinu a nemusíme procházet skrz nosné prvky.

Jsou osazena čidla systému Moisture Guard, která trvale monitorují vlhkost dřevěných prvků v podlaze v okolí zařizovacích předmětů (WC, vana, sprcha, dřez). V případě, že se objeví únik, dozvíme se o tom hned my i investor a situaci lze řešit rychle a bez větších následků pro stavbu. 

1.7.2020: Jsou dokončeny rozvody vody vč. nezámrzného koutu na fasádě. Proběhl test zralosti podkladu finální fasády, který ukázal, že podklad je připraven. Příští týden bychom tedy rádi zhotovili finální silikonovou fasádu domu. 

9.7.2020: Do domu se vrátili sádrokartonáři a vycpávají předstěny minerální tepelnou izolací. Do příček přijde akustická izolace.

13.7.2020: Intenzivně pracujeme na záklopech konstrukcí. Na strop používáme v souladu s požární zprávou červený protipožární sádrokarton, na stěny přijdou sádrovláknité desky Fermacell. V ložnici je navíc proveden vodorovný odpružený rošt, abychom zvýšili akustický útlum příčky směrem k obývacímu pokoji. 

17.7.2020: Je hotová finální silikonová fasáda v odstínu dle výběru investora. 

20.7.2020: Pokračují práce na zaklápění. Předáváme II. a III. stavební etapu. 

27.8.2020: Pracujeme na podlahách v systému Fermacell. Tmelíme sádrokartony.

30.8.2020: Zavážíme sanitu, obklady a dlažby. Pokračují práce na podlahách, brousíme sádrokartony. 

4.8.2020: Práce na sádrokartonech pokračují. Dům je připraven na výmalbu. 

12.8.2020: Dům je kompletně vymalován a vše připraveno k tomu, aby nastoupil obkladač a začal s hydroizolacemi v koupelně a následně zhotovil obklady a dlažby. 

3.9.2020: Kompletujeme vzduchotechniku - nucené větrání Aereco od firmy Bristec. Nastupuje obkladač, zhotovuje hydroizolace koupelny. 

7.9.2020: Je položeno elektrické topení v koupelně, zádveří a na toaletě a dokončujeme pokládku obkladů a dlažeb. 

10.9.2020: Obklady a dlažby jsou kompletně dokončeny. Je zaspárováno a je obezděná a obložená vana. Obkladačova práce je pro tuto chvíli skončena. Pro příští týden je naplánována pokládka podlah a montáž vnitřních dveří. 

15.9.2020: Pokládáme podlahy v domě. Jedná se o vinyl na podložce, který se montuje plovoucím způsobem. 

17.9.2020: Probíhá montáž interiérových dveří od firmy SEPOS v dekoru dřeva a s výztužnou deskou na bázi dřeva. Myslím, že se jedná o velmi zdařilou kombinaci. 

24.9.2020: Instalujeme podlahové lišty kolem obložek vnitřních dveří. Zbývá dolepit soklíky dlažeb, namontovat baterie a zástěnu sprchového koutu. Zvenku musíme zhotovit hromosvod a žaluzie. 

21.10.2020: Montujeme vnější žaluzie. Investor realizuje přípojky, příští týden by snad mohla být voda. 

30.10.2020: Máme namontovány veškeré baterie, jsou dokončen hromosvod a veškeré elektro. Vše je připraveno na montáž kuchyňské linky, která proběhne v příštím týdnu. Stále čekáme na přípojku vody a kanalizace. Elektřina je provizorně vyřešena.