Reference / Hartvíkovice (Třebíč)

Období realizace

02-07/2022

Charakteristika domu

Někdy je návrat domů rychlejší, než by si člověk myslel. Investor a majitel pozemku včas zpozoroval rostoucí ceny v první polovině minulého roku a velmi rychle v něm uzrál názor, že stavbu domu bude muset maximálně uspíšit. O tom, že chtějí pořádnou dřevostavbu, měli investoři jasno už dříve a jejich volba padla i kvůli místní příslušnosti právě na nás. Typový dům Klaret jim vyhovoval téměř beze změn. Začátkem srpna jsme začali projektovat a v listopadu bylo stavební povolení na stole. Šlo to rychle a hladce. Podepsali jsme Smlouvu o dílo, zafixovali cenu a v první polovině února se mohl bagr zakousnout do mírně svažité, na jih orientované parcely v Hartvíkovicích.  

Dům je opět navržen jako nízkoenergetická montovaná dřevostavba ve stavebním systému DMK s difuzně otevřenou skladbu stěny s vnější dřevovláknitou deskou tloušťky 100 mm. Dům se zastřešen valbovou střechou  z dřevěných příhradových vazníků se sklonem 25° a přesahem 500 mm. Ve stropě je navrženo 400 mm celulózy a v podlaze 160 mm tvrzeného polystyrenu. Do stěnových panelů byla již ve výrobě osazena okna DafePlast Progress (trojskla vhodná pro výstavbu v pasivním standardu). Dům je vybaven řízeným větráním od Jablotronu s rekuperací tepla a vlhkosti vč. zónové regulace. Do systému vzduchotechniky je přidán modul CoolBreeze (malé tepelné čerpadlo vzduch-vzduch), které z velké části zajistí vytápění domu v zimě a lze jej použít i pro dochlazování v létě. Doplňkově jsou navrženy podlahové topné folie HeatFlow a krbová kamna Schiedel King Fire. Naše dodávka je dům na klíč vč. základové desky. Jediné, co si investor zajišťuje sám, tak jsou kompletní elektroinstalace - taťka je pan Elektrikář, takže to určitě zvládne na výbornou a v termínu. 

11.2.2022: Po vytýčení desky geodetem začínáme se zemními pracemi - skrývkou a výkopy. 

15.2.2022: Máme zalité základové pasy.

18.2.2022: Stavíme ztracené bednění a osazujeme předepsanou svislou i vodorovnou ocelovou výztuž. Provádíme betonáž. 

22.2.2022: Instalujeme rozvody, průchodky, odvětrání radonu. Hutníme podkladní vrstvy vč. vrchního kameniva. Provádíme izolaci soklu pomocí extrudovaného polystyrenu, který poslouží jako bednění horní desky. 

23.2.2022: Betonujeme podkladní vrstvu. 

25.2.2022: Ráno provádíme hydroizolaci (SikaPlan 1,5 mm) a hned navazujeme plošnou výztuží kari sítěmi a betonáží vrchní desky o tloušťce 130 mm. 

7.3.2022: Přišel den D a je nádherně. Jasno a klidno. S pomocí zkušeného jeřábníka osazujeme první panel na základovou desku. Stabilizujeme jej montážními vzpěrami a postupně přidáváme další včetně vnitřních ztužujících příček. Do oběda jsou všechny panely na svém místě a můžeme je definitivně vyrovnat a přikotvit. Odpoledne opět pomocí jeřábu osazujeme komínové těleso Schiedel King Fire s integrovanými krbovými kamny a provádíme montáž střešní konstrukce z dřevěných příhradových vazníků. Navečer je hlavní díl práce hotov a jeřáb můžeme poslat domů. 

8.3.2022: Pokračujeme v montáži valbové střechy - osazujeme námětky, nárožní vazníky a vkládáme krokve. Odpoledne už to opravdu vypadá jako střecha. 

9.3.2022: Střešní konstrukce je hotová a připravená pro pokládku krytiny. 

10.3.2022: Nastupují pokrývači, aby zhotovili pojistnou hydroizolaci a střechu zalaťovali. Uvnitř domu se pracuje na úložném prostoru v podstřeší. 

11.3.2022: Začínáme s pokládkou betonové střešní krytiny Betonpres v břidlicově černé barvě. 

15.3.2022: Všechny plochy máme položené a do konce týdne dokončíme nároží a osadíme veškeré klempířské prvky. Uvnitř pracujeme na vnitřní parobrzdné rovině stropu z OSB4 tl. 15 mm.

17.3.2022: Střecha je kompletně dokončená vč. podbití přesahů palubkami s nátěrem. 

18.3.2022: Dokončili jsme vnitřní parobrzdnou rovinu stropu. Všechny spoje jsou přelepeny AirStop páskou. Předáváme první stavební etapu.

24.3.2022: Proběhlo narastrování nenosných příček a jejich jednostranný záklop sádrovláknitými deskami Fermacell. 

29.3.2022: Provedli jsme instalaci rozvodů systému vzduchotechniky vč. montáže rozdělovačů na přívodní i odvodní větvi. 

31.3.2022: Proběhla aplikace tepelné celulózové izolace ClimatizerPlus do podstřeší. 

5.4.2022: Připravujeme podklad pro zhotovení fasádního lepidla od firmy STO. Aplikujeme lišty a diagonální výztuhy v rozích okenních otvorů. 

7.4.2022: Lepidlo s výztužnou síťovinou je dokončeno. Nyní musíme pár týdnů počkat, než vyzraje. 

13.4.2022: Provádíme rozvody vody a dopojení odpadů do ležaté kanalizace v základové desce. Nyní je na řadě investor, aby provedl kompletní elektroinstalace a elektropřípravy pro jednotlivé systémy integrované v domě (vytápění, vzduchotechnika, datové a anténní rozvody, atp.).  

19.4.2022: Investor intenzivně pracuje na rozvodech elektroinstalací. 

22.4.2022: Začínáme s vatováním předstěn a příček. V koupelně upravujeme rastrování pro bezvaničkový sprchový kout v systému Wedi. Postupně začínáme i zaklápět. 

25.4.2022: Dnes odpoledne probíhá na stavbě blowerdoor test. Vyšel velice slušně. Hodnota 0,47 splní i požadavky pro pasivní výstavbu. 

26.4.2022: Dále pokračujeme v zaklápění konstrukcí sádrovláknitými deskami Fermacell.

3.5.2022: Dokončujeme zaklápění konstrukcí, osazujeme výztužné pásky do rohů a tmelíme. 

4.5.2022: Brousíme a připravujeme dům pro výmalbu. 

5.5.2022: Investor osazuje krabičky zásuvek a vypínačů.

6.5.2022: Zhotovujeme výmalbu domu. 

9.5.2022: Začínáme skládat podlahové polystyreny (2x80 mm) tvrzeného polystyrenu (v tomto případě jsme použili XPS 300, protože klasický polystyren zkrátka není). 

10.5.2022: Dům je připraven pro pokládku podlahového topení HeatFlow.

12.5.2022: Dnes jsme provedli instalaci elektrického podlahového vytápění HeatFlow. 

17.5.2022: Skládáme suchou podlahu od Fermacellu, konkrétně podlahové prvky 2E22. 

19.5.2022: Provádíme montáž bezvaničkového sprchového koutu v systému WEDI.

25.5.2022: Fasádní lepidlo s výztužnou síťovinou již dostatečně vyzrálo, což bylo potvrzeno zkouškou. Provádíme penetraci podkladu a osazujeme parapety. Jakmile bude stálé počasí zhotovíme finální silikonovou omítku. 

30.5.2022: Sokl základové desky je zatažen do lepidla s výztužnou síťovinou. Finální fasádu máme zhotovenou na třech stranách domu. Poslední stranu dokončíme tento týden. Navezli jsme obklady a dlažby a zařizovací předměty sanity pro zhotovení koupelen. 

6.6.2022: Zahajujeme práci na realizaci koupelen. Provádíme hydroizolační stěrky vč. použití systémových manžet. 

7.6.2022: Pokládáme dlažby dle výběru investora a pokračujeme s obklady. 

8.6.2022: Osazujeme a podezdíváme vanu. Dokončujeme obklady a dlažby. 

9.6.2022: Provádíme spárování a máme v tomto směru hotovo. 

13.6.2022: Zhotovujeme základ pod tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, které bude integrováno do systému řízeného větrání s rekuperací tepla a bude sloužit k vytápění i dochlazování objektu. 

15.6.2022: Dokončujeme finální fasádu domu a zatahujeme sokl do marmolitu. Demontujeme lešení. 

20.6.2022: Máme hotové plovoucí laminátové podlahy. Jedná se o vysoce odolnou i voděodolnou plovoucí podlahu od firmy Classen. Na posledních realizacích se nám velmi osvědčila. Nyní opět bude řada na domácích, aby zamakali na kompletaci elektroinstalací vč. rozvaděče a přípojky. 

24.6.2022: Máme namontovanou centrální větrací jednotku Jablotron Futura L s topným/chladícím modulem CoolBreeze. Venku už je osazena nádrž na dešťovou vodu a kompletuje se přípojky kanalizace i vody včetně zpětného vedení dešťovky do domu kvůli splachování dešťovou vodou. 

13.7.2022: Investor pokračuje v kompletaci venkovních rozvodů a přípojek a kompletaci vnitřní elektroinstalace. My jsme zatím osadili veškeré sanitární vybavení tj. toalety, umyvadla, veškeré baterie a zástěnu sprchového koutu.

19.7.2022: Montují se interiérové dveře SEPOS v dekoru dle výběru investora. Jsou osazeny do obložkových zárubní. 

23.7.2022: Provádíme dolištování a investor oživuje elektroinstalace. Předáváme kompletní dům, vyjma systému splachování dešťovou vodou, kde ještě čekáme na dodání jednotky od firmy Wilo, a oživení systému vzduchotechniky, k čemuž budeme potřebovat internetové připojení.