Reference / Havlíčkův Brod

Období realizace

01-04/2019

Charakteristika domu

První Veritas svého druhu už je na světě a stojí v Havlíčkově Brodě v nové zástavbě nad výpadovkou na Světlou nad Sázavou. Už od začátku celý proces nabyl nebývalé obrátky a to včetně získání stavebního povolení a zhotovení základové desky. To vše pod taktovkou investora, který ke svým úkolům přistupuje velmi zodpovědně a probémy řeší ještě dříve, než se vysktynou. 

Dům je navržen v certifikovaném stavebním systému DNK jako difuzně otevřená montovaná dřevostavba s vazníkovou valbovou střechou.

Obvodové panely domu jsou tvořeny nosnými KVH profily 60/140, mezi kterým je do dutiny aplikována celulózová tepelná izolace Climatizer Plus o hustotě min. 65 kg/m3 - tato hodnota bezpečně zajišťuje, že izolace nesedá a můžeme tak plně využít jejích předností (akustického útlumu a fázového posunu tepelné vlny), kterými vyniká před ostatními běžně používanými izolanty. Z vnitřní strany je na nosném rámu umístěna velkoformátová OSB4 deska (tl. 15 mm, výrobce Egger), která plní funkci smykově tuhé desky a parobrzdy. Dále jsou instalovány KVH hranoly instalační přestěny (60x60), kde budou pozdějí rozvedeny instalace a předstěna bude následně zateplena minerální vatou a zaklopena Fermacellem. Z vnější strany je na nosném rámu přisponkována (nerezovými sponkami) dřevovláknitá tepelně-izolační deska STO tl. 60 mm. Celková tloušťka stěny je tedy cca 290 mm. 

Nad terasou je přesah střechy vynesen dřevěnou konstrukcí, nad závětřím u vchodu pouhým vykonzolováním střechy. Vlastní nosná střešní konstrukce je tvořena dřevěnými příhradovýmí vazníky s kovovými deskami s prolisovanými trny. 

16.1.2019: Dokonce se utišil i čerstvý nárazový vítr, který spolu s přívaly sněhu trápil celé okolí. Jako mávnutím kouzelného proutku je dnes klidno a dokonce ani neprší, i když to meteorologové předpovídali. V 8 hodin ráno zahajujeme montáž. Jeřáb se zapatkoval na připravené vyštěrkované místo mezi dům a místní komunikaci a nejprve složil vazníky z prvního kamionu. Pak ještě musel upravit rameno pro delší výsuv a po 9. hodině mohl osadit první panel na své místo. Byl to ten s velkým oknem na terasu. Pak už následovaly další panely jako na drátku. V 11 hodin už chyběly jen poslední dva obvodové panely a vnitřní příčky. Po přestávce na oběd pokračujeme v montáži a osazujeme zbylé panely a dřevěnou konstrukci nad terasou. Sestavujeme ztužidlové pole vazníkové konstrukce. Samotná montáž vazníkové konstrukce bude za pomoci jeřábu probíhat zítra. 

17.1.2019: Montujeme vazníkovou konstrukci střechy. Ztužidlové pole a hlavní vazníky osazujeme pomocí jeřábu, s nárožními vazníky a námětky si poradíme už bez něj. Když vydrží příznivé počasí, mohla by být zítra konstrukce střechy hotová. 

18.1.2019: Dokončujeme montáž vazníkové konstrukce a stavíme lešení pro montáž střešní krytiny, podbití přesahů střechy a následně fasády. 

21.1.2019: Nastupujeme na laťování střechy. Zhotovujeme zarážky po obvodě domu pro foukanou celulózu v podstřeší. Sluníčko snad vyžene rtuť teploměru alespoň trochu výš, aby nám nebyla taková zima. 

22.1.2019: Uvnitř domu probíhají práce na vnitřní parobrzdné rovině stropu z OSB. Na střeše pokračujeme v laťování. 

24.1.2019: Zahaujeme pokládku betonové střešní krytiny KM Beta Brilliant v černé barvě, střešního podbití z palubek a klempířských prvků v černém plechu. Máme hotové veškeré prostupy parobrzdnou rovinou, spáry OSB desek jsou přelepeny AirStop páskami. 

25.1.2019: Zateplujeme strop domu foukanou celulózovou izolací ClimatizerPlus a to v tloušťce cca 43 cm, která by časem měla slehnout na požadovaných 38 cm uvedených v projektové dokumentaci. 

29.1.2019: Do domu přichází elektrikáři a instalatéři investory, aby provedli potřebné rozvody. My zatím dokončujeme střechu vč. podbití přesahů dřevěnými palubkami. 

4.2.2019: Elektrikáři a vodaři investora finišují. Provádí tlakování potrubí vodou na tlak 6 barů. Potrubí bude pod tlakem po celou dobu montáže SDK, aby se případně rychle odhalila jakákoliv netěsnost. Do domu přichází naši sádrokartonáři a začínáme s instalací minerální akustické izolace do příček a tepelné izolace do předstěn. Zároveň jsme namontovali čidla systému MoistureGuard, který trvale monitoruje vlhkost dřeva, teplotu a vlhkost vzduchu. Je to systém včasného varování před malými úniky v napojení odpadních podrubí či finálního dopojední spotřebíčů, např. baterií či myčky. U nás je Moisture Guard ve standardu! 

6.2.2019: Pokračujeme ve vatování předstěn a příček, začínáme se záklopy. 

9.2.2019: Využíváme krásného jarního počasí a zhotovujeme první základní vrstvu fasádního systému STO - jádrovou omítku se zapracovanou výztužnou síťovinou. Mělo by se nám to do pondělí povést... A povedlo se!

12.2.2019: Pokračujeme na záklopech konstrukcí. Osazujeme vnější parapety, pod kterými je zhotovena sekundární hydroizolační roviny s použítím systémových prvků STO bránící zatečení vody do fasáda v případě jeho netěsného spojení s fasádou (tomu dojde velmi snadno vlivem značné teplotní roztažnosti černého hliníkového parapetu, který může být i několik metrů dlouhý). Je to další krok kupředu v boji proti možnému ohrožení dřevostavby vodou. 

18.2.2019: Na stavbě proběhl audit Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského (VVÚD) na certifikaci dle Dokumentu národní kvality dřevostaveb, který je nutnou podmínkou členství v ADMD. Oficiální výsledky zatím k dispozici nemáme, ale auditor neshledal žádné významné nedostatky. Pokračujeme v tmelení SDK konstrukcí, instalujeme pásky StraightFlex, které minimalizují riziko vlasových trhlin v rozích a koutech místností. 

19.2.2019: Ověřili jsme funkčnost čidel systému MoistureGuard, který trvale monitoruje vlhkost dřeva v základových pražcích dřevostavby. Nyní lze bezpečně začít se souvrstvím podlahy. 

20.2.2019: Tmelíme sádrokartony, topíme a intenzivně větráme. Po vyschnutí budeme brousit. Měli bychom s tím být hotoví do konce týdne. 

25.2.2019: Máme vybroušeno. Začínáme se souvsrtvím suché podlahy od firmy Fermacell. Nejprve rozprostřeme vyrovnávácí podsyp, abychom eliminovali nerovnosti základové desky. Podsyp je ostrohranný, aby po sobě jeho částečky neklouzaly, ale naopak se do sebe pevně zaklesly. Na ideální rovinu poté klademe tepelnou izolaci ve formě tvrzené podlahového polystyrenu - 2x80 mm (křížem), celkem tedy 160 mm. 

28.2.2019: Probíhá instalace celoplošného podlahového vytápění elektrickými karbonovými foliemi HeatFlow. Je to spolehlivá technologie, která se ukazuje býti ideální cestou v kombinaci se suchými podlahami Fermacell. 

1.3.2019: Montáž podlahového vytápění HeatFlow proběhla bez komplikací. Zahajujeme pokládku suché podlahy v systému Fermacell. Konkrétně se jedná o podlahové prvky 2E22, které umožňují i pokládku velkoplošné dlažby (60x60) a poměrně vysoké bodové zatížení. V tomto ohledu nemá smysl šetřit a je potřeba používat systémové kvalitní produkty.

4.3.2019: Dokončujeme suché podlahy Fermacell, osazujeme vnitřní bílé parapety a připravujeme dům na výmalbu, kterou zítra investor zahajuje. Naše práce se pomalinku chýlí ke konci. Ještě nás čeká natažení finální fasády (hned jak to povětrnostní podmínky dovolí a podklad bude dostatečně vyzrálý), oživení systému Moisture Guard, který monitoruje vlhkost dřeva pod úrovní finální podlahy a osazení vzduchotechniky, které proběhne po výmalbě a instalaci obkladů a dlažeb (aby se v domě už neprášilo a zbytečně se jednotky a filtry neznečistily stavebním prachem). 

Musím pochválit investora za respektování naplánovaného harmonogramu a jeho iniciativu v organizaci svých subdodávek. Je to zcela mimořádné a obdivuhodné. Také díky tomu bude havlíčkobrodké Veritas jeden z nejrychleji postavených a zabydlených domů, které jsme kdy stavěli. Plánovaný termín nastěhování je koncem března, tedy 2,5 měsíce po montáži panelů!!!

2.4.2019: Je hotová fasáda a dům konečně dostal svou pravou tvář. Moc se to líbí nám i investorům. Dům je nyní připraven k nastěhování, veškeré systémy vč. vzduchotechniky s rekuperací jsou funkční. Přejeme pohodové bydlení v novém domě!