Reference / Hněvkovice (Havlíčkův Brod)

Období realizace

06-09/2020

Charakteristika domu

Tento příběh se začal psát o loňských prázdninách a v září už jsme měli vyspecifikovány půdorys domu a materiály i technologie, které budou při stavbě použity. Během podzima investor sbíral vyjádření a v polovině února bylo stavební povolení na stole. Dům Savignon ve variantě 4+kk s garáží je situován na rodinném pozemku uprostřed obce Hněvkovice, který byl za účelem stavby rodinného domu rozdělen. Jedinou vadou na kráse (i když na první pohled neviditelnou) bylo vedení internetového podzemního kabelu. Nakonec se ukázálo, že jeho přeložení je poměrně velký oříšek a investor dlouho bojoval, než vyhrál. Desku realizoval investor svépomocí v rámci rodiny a po dohodě s námi ji zrealizoval jako jednostupňovou. Výstavba desky se o pár týdnů protáhla, proto jsme i my museli termín montáže posunout a hotové panely uskladnit. 

Dům je navržen jako přízemní montovaná dřevostavba z českého certifikovaného stavebního systému DMK s difuzně otevřenou skladbou obvodové stěny. Příčky jsou z části dřevěné a z části lehké sádrokartonářské. Oproti půdorysu typového domu jsou v domě jen minimální změny. Valbová střecha domu se sklonem 30° (požadavek územního regulativu) je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky. Dům je vytápěn teplovodními radiátory a elektrokotlem s dopojením na akumulační nádobu, která je napojena na krbovou vložku s výměníkem (zaústěna do komínu Schiedel Absolut Parat). V domě je navržena decentrální rekuperace od firmy inVENTer. Vytápění a střešní plášť jsou dodávkou investora. 

4.6.2020: Zahajujeme montáž domu. Práci nám trochu komplikuje velký výškový rozdíl na základové desce, ale musíme si s tím poradit, panely vypodložkovat a místo klasických úhelníků použít vysoké tahové kotvy. Začínáme s obvodovými panely - skladba DMK Difu s rozšířenou předstěnou. Klasicky jsou jako nosné prvky použity sloupky KVH 60/140, mezi které je aplikována celulózová izolace ClimatizerPlus. Na vnějším líci panelů je dřevovláknitá deska STO tl. 60 mm, na vnitřní straně je velkoplošná OSB4 deska (tl. 15 mm), která funguje jako smykově tuhá a parozbrzdná rovina, na které jsou ještě přišroubovány vodorovné hranoly předstěny (60x60 á 625). Vnitřní panely jsou rámy z KVH 60/100-120, které jsou jednostranně opláštěny sádrovláknitou deskou Fermacell (tl. 12,5 mm) a jsou kompletně zakryty folií proti povětrnosti. Zvláštní panely jsou použity mezi interiérem a garáží - panely mají nosný rám z KVH, vloženou izoalcí a s oboustrannou předstěnou, aby bylo dosaženo izolační vlastností srovnatelných s obvodovou stěnou a zároveň se zde dobře rozváděla elektřina. 

Do panelů jsou již osazena okna DafePlast Progress, která už splňují certifikaci pro pasivní domy. Nad okny jsou provedeny přípravy pro předokenní žaluzie. Nádherným prvkem je HS portál (velké posuvné dveře) v obývacím pokoji. U vstupu a u garáže jsme se na spodních 30 cm rozhodli aplikovat cementovláknité desky Fermacell, které jsou odolné vůči vodě (a nenasákavé), a budou později doplněny Wedi deskami (zhotovují se z nich sprchové kouty), abychom mimalizovali riziko budoucího zavlhnutí vlivem přihrnutí terénu. 

Po obědě přichází na řadu dřevěná konstrukce nad terasou a především střešní vazníky a v závěru i komínové těleso (Schiedel Absolut Parat, d=160 mm). Vazníků je hodně a tak se montáž protáhne až do večera. Před odjezdem se ujistíme, že je vše dobře zakryto (obvodové panely shora, příčky i v ploše) a zajištěno. Předpověď počasí je bídná. 

5.6.2020: Na pár hodin jsme na stavbu vyrazili, ale musíme to vzdát, protože nám prší za krk. Uděláme to nejnutnější. Díky stavbě na podložkách může voda volně vytékat ven. Díky volbě konstrukčních materiálů (dřevovláknité desky i OSB4 jsou odolné proti povětrnosti), celoplošnému zakrytí příček a hornímu zakrytí panelů se deště nemusíme bát. Je to naše velká výhoda. Ukazuje se, že i jednostupňová deska má své výhody, protože po hydroizolaci voda snadno steče. 

8.6.2020: Vracíme se nastavbu a dále pracujeme na konstrukci vazníkové střechy. 

11.6.2020: První etapa je z naší strany hotova - tedy montáž hrubé stavby. Nyní je řada na investorovi, aby střechu zalaťoval. Zatím se nesmí pokládat krytina, to až po podmaltování panelů, aby se zajistilo jejich celoplošné podepření. 

15.6.2020: Investor dodržel plán a přes víkend se mu s přáteli pokrývači podařilo střechu zakrýt fólií a kompletně zalaťovat. Nyní je opět řada na nás. 

16.6.2020: Začínáme podmazávat panely expanzní maltou Fermacell. Je to poměrně náročná činnost, protože mezera je nestandardně velká. Tento krok je velice důležitý pro budoucí správné fungování stavby - panely získají celoplošné podepření (místo bodového na podložkách). 

17.6.2020: Dokončujeme podmazání panelů domu a začínáme s prací na zarážkách pro celulózu, revizní lávce a úložném prostoru. 

19.6.2020: Pracujeme na vnitřní parobrzdné rovině stropu z OSB tl. 15 mm vč. přelepení spár AirStop páskou. 

22.6.2020: Parobrzdná rovina stropu je kompletní. Investor nám připravil hydroizolační pásy pod budoucí sádrokartonářké příčky. 

26.6.2020: Investor zahajuje pokládku střešní krytiny, která je v jeho režii. 

1.7.2020: Máme hotovy jednostranně zaklopené příčky, dům je připraven pro nástup elektrikářů a vodařů. 

8.7.2020: Zahajujeme práce na rozvodech elektřiny. Investor dokončuje pokládku střešní krytiny. 

9.7.2020: Nastupuje také vodař, aby provedl základní rozvod vody. 

15.7.2020: Elektrikáři dokončují práci na rozvodech.

16.7.2020: Nastupují sádrokartonáři a začínáme do předstěn a příček vkládat tepelnou izolaci.

21.7.2020: Zaklápíme stěny, příčky a stropy. Na stěny přijdou sádrovláknité desky Fermacell, na strop červený protipožární sádrokarton.  

23.7.2020: Zhotovili jsme podkladní vrstvu omítky - minerální lepidlo s výztužnou síťovinou v systému STO pro difuzně otevřené dřevostavby. 

24.7.2020: Máme kompletně zaklopeno. Tmelíme. 

26.7.2020: Zahajujeme práci na podlahách v systému Fermacell, které jsou v obytné části domu. V garáži bude betonová podlaha. Postupujeme po jednotlivých místnostech - na finálně vodorovnou vrstvu vyrovnávacího podsypu klademe křížem dvě 80 mm silné desky tvrzeného podlahového polystyrenu, na které umisťujeme podlahové prvky Fermacell 2E22 (tl. 25 mm), kterou jsou navzájem prolepeny přes velký falc a zajištěny vruty či sponkami. 

28.7.2020: Pokračujeme v pokládce podlah, brousíme stěny a stropy, které jsme si minulý týden vytmelili. 

31.7.2020: Dokončujeme pokládku podlah v systému Fermacell. 

2.8.2020: Nastupují elektrikáři, aby provedli kompletaci elektroinstalací. Mají to tak na 3 dny. 

6.8.2020: Elektroinstalace je kompletní. V garáži skládáme tepelnou izolaci podlahy (tvrzený extrudovaný polystyren). V pátek ráno betonujeme podlahu garáže. 

13.8.2020: Dnes jsme museli z důvodu extrémních teplot zrušit foukání celulózy do podstřeší. Uděláme to příští týden, stejně jako finální fasádu. 

18.8.2020: Probíhá aplikace celulózy ClimatizerPlus do podstřeší. Je to práce na celý den, je to velký dům. Finalní výška je projektantem stanovena na 38 cm, aplikační výška je 43 cm. 

2.9.2020: Zhotovujeme finální silikonovou fasádu domu v systému od firmy STO. Uvnitř domu kompletujeme vodoinstalace. Instalujeme vzduchotechnické rekuperační jednotky inVENTer. Obkladač investora pracuje na obkladech v koupelně a na toaletě. 

3.9.2020: Fasáda je hotová a domu moc sluší. Demontujeme lešení. Příští týden přijedou na kompletaci venkovních zásuvek elektrikáři a dům bude připraven k finálnímu předání. 

8.9.2020: Elektrikáři kompletují venkovní elektrorozvody. 

10.9.2020: Vodař osazuje bojler a zprovozňuje systém. Dům je připraven na předání.