Reference / Jaroměř

Období realizace

04/2021 - 07/2021

Charakteristika domu

Příběh tohoto domu se začal psát na jednom z posledních brněnských stavebních veletrhů, tedy ještě před pandemickou vlnou. Ke stánku přišli tenkrát dva pánové, truhlář a investor a že by od nás rádi hrubou uzavřenou stavbu domu Aurelius ve východních Čechách. Vybrali si náš systém montovaných difuzně otevřených dřevostaveb, dostali veškeré podklady k domu a na čas bylo ticho. Po pár měsících jsme se sešli u nás v kanceláři i s paní investorkou a celá věc dostala řádný spád. Začali jsme pracovat na projektové dokumentaci a investor spolu se synem zajišťovali získání stavební povolení. Za dalších pár měsíců jsme vyvzorovali barevnosti a podepsali smlouvu o dílo. Vše šlo dobře, jen stavební úřad v Jaroměři, jako by ani snad nebyl z této doby. Více než 60 dní žádosti stavebníka a dokumentaci nevěnoval jakoukoliv pozornost a to i přes jeho opakovaná upozornění. To byla trochu komplikace, protože montáž domu byla domluvena na polovinu ledna a my jsme měli dům přípravený a vyrobený. Museli jsme jej dát tedy skoro na 3 měsíce pod plachtu, abychom jej ochránili proti povětrnosti, a zkrátka počkat. A kdo si počká, ten se dočká. Dočkali jsme se i my. Dům konenčně získal stavební povolení, investor zhotovil desku a na 26.4. byl stanoven montážní termín. 

Jedná se o typový dům Aurelius téměř v původní dispozici a bez větších úprav, vyjma jediné a tou je velmi vysoká střecha. Územní plán vzhledem k blízkosti Josefova totiž vyžaduje sklon 40°. Díky tomu musí být vazníky i štítové panely dělené po výšce (tak vysoké bychom je zkrátka nepřevezli ani jako běžný nadměrný náklad).

Dům je navržen jako montovaná dřevostavba z českého certifikovaného stavebního systému DMK s difuzně otevřenou skladbou stěny. Střecha je navržena z dřevěných příhradových vazníků a při jejím návrhu bylo uvažováno s poměrně velkorysým úložným prostorem. Dům je vytápěn elektřinou v kombinaci s krbovými kamny. Větrání domu je zajištěno decentrální rekuperací.

Naším úkolem je dodávka a montáž hrubé uzavřené stavby, tedy obvodové panely vč. oken a vstupních dveří, vnitřní ztužující panely, vazníková konstrukce střechy, komínové těleso Schiedel Absolut, betonová střešní krytina Betonpres Exklusiv ve višňové barvě, klempířské prvky v barveném plechu KJG, vnitřní parobrzdná rovina z OSB4, celulózová izolace stropu (380 mm) a finální silikonová fasáda STO vč. vnějších hliníkových parapetů. 

26.4.2021: Zahajujeme montáž domu. Pomocí jeřábu osazujeme obvodové panely s již osazenými okny a vnitřní ztužující panely. Skladba obvodového panelu je difuzně otevřená s vnější dřevovláknitou deskou STO tl. 60 mm, nosným rámem ze sloupků 60/140 s výplní z minerální vaty (Isover Woodsil) mezi sloupky, vnitřní OSB4 deskou ve funkci parobrzdné a smykově tuhé roviny a rastru rozšířené předstěny (KVH 60/60 á 625 mm vodorovně). Okna DafePlast Progress jsou trojskla s trojím těsněním, která jsou vhodná pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu. Do panelů byla osazena již ve výrobě a jsou dokonale oblepena vzduchotěsnými systémovými páskami. V závěru dne si ještě připravujeme ztužidlová pole vazníkové konstrukce pro zítřejší montáž. 

27.4.2021: Osazujeme příčná ztužidla vazníkové konstrukce střechy a postupně k nim větrujeme další vazníky a na závěr i štítové panely. Po zavětrování celé konstrukce osazujeme vrcholové trojúhelníky. Na závěr ještě instalujeme prefabrikovaný komín Schiedel Absolut, do kterého si investor dopojí krbová kamna. Dotahujeme kotvy panelů a kotvíme vazníky, aby vše bylo připraveno pro zítřejší nástup pokrývačů.

28.4.2021: Přijíždí pokrývači, aby instalovali pojistnou hydroizolaci a střechu zalaťovali. Osazují se klempířské prvky. Uvnitř zatím pracujeme na zarážkách pro foukanou tepelnou izolaci ClimatizerPlus.

29.4.2021: Montujeme úložný prostor ve vaznících, osazujeme rám pro půdní schody. Provádíme vyplnění spáry mezi panelem a deskou expanzní maltou Fermacell. Ta zajistí lineární podepření panelu. 

3.5.2021: Pokrývači nastupují v silné sestavě na pokládku střešní krytiny. Během dne mají položeno. Probíhá montáž palubek na přesazích střechy. 

4.5.2021: Probíhají práce na vnitřní parobrzdné rovině stropu z OSB4 tl. 15 mm P+D. Veškeré spoje jsou přelepeny páskami AirStop. Probíhá oblepení paty panelu ve styku s deskou butylovou páskou - opět toto opatření přispívá ke zvýšení těsnosti celé stavby. 

6.5.2021: Předáváme I. stavební etapu. Vykroužíme otvory a osadíme průchodky pro decentrální rekuperaci. Dům je připraven na foukání tepelné izolace do podstřeší i na zhotovení vnější silikonové fasády. 

12.5.2021: Probíhá aplikace tepelné celulózové izolace Climatizer Plus do podstřeší. Zaroveň nastupujeme k zhotovení fasádního lepidla s výztužnou síťovinou.  

14.5.2021: Lepidlo je hotové a nyní může v klidu několik týdnů zrát. 

19.5.2021: Osazujeme okenní kliky, měníme zámek ve vstupních dveřích a dům předáváme investorům, aby mohli pokračovat s pracemi uvnitř domu. Finální fasádu dokončíme po vyzrání fasádního lepidla s výztužnou síťovinou. 

7.7.2021: Konečně přijela fasádní omítka od německého dodavatele a my jsme mohli zhotovit finální silikonovou fasádu (systém STO) určenou pro difuzně otevřené skladby. Fasáda je hotová, probíhá demontáž lešení a finální předání stavby objednateli. Naše práce je hotová a dokončení domu je plně v rukou investora.