Reference / Jaroměřice (Jevíčko)

Období realizace

od 11/2021

Charakteristika domu

Vždy je úžasné, když nám někdo zavolá, že dostal dobrou referenci od kamarádů a že by chtěl postavit dům právě od nás. Velmi rychle si několika otázkami ověříme pravost tvrzení a pak už jen děláme vše pro to, abychom nezklamali důvěru nových zájemců o dům i jejich přátel, kteří nás doporučili. A přesně takto to začalo i v případě mladé rodiny, které se podařilo koupit pozemek v obci Jaroměřice, kousíček od Jevíčka. Vybrali si dům Klaret a my jim dali možnost se do rozestavěné stavby právě tohoto domu na jaře podívat. Společně jsme ustáli dobu turbulentních změn cen materiálů (zejména dřeva) i nových požadavků na energetiku. V tomto případě jsme rovněž zajišťovali tzv. inženýring, tedy vyřízení stavebního povolení a také jsme prostřednictvím energetického specialisty úspěšně podali žádost o dotaci z programu Nová zelená úsporám, kat. B.0. 

Dům velmi důsledně drží typovost původního Klaretu - pouze jsme provedli zesílení tepelných izolací, abychom snížili energetickou náročnost stavby a přidali dveře do pouzdra mezi chodbu a obývací pokoj. Celý dům je navržen jako difuzně otevřená montovaná dřevostavba ze stavebního systému DMK. Na stěny jsou použity panely DMK Difu s vnější dřevovláknitou deskou tl. 100 mm, celulózou mezi sloupky (KVH 60/140 mm), OSB4 deskou tl. 15 mm od firmy Egger a dodatečně zateplenou instalační předstěnou tl. 60 mm, která bude v průběhu stavby po provedení instalací zaklopena sádrovláknitými deskami Fermacell. Do stěn jsou již ve výrobě osazena okna DafePlast Progress, která svými parametry splní požadavky pro pasivní výstavbu. Z vnitřní strany je na rám oken i vchodových dveří důsledně dopojena parobrzdná rovina prostřednictvím systémových pásek. Z exteriérové strany jsou zhotovena vodotěsná podparapetní lůžka, která eliminují možné riziko zatékání při odtržení vnějšího parapetu od vnější fasády (například vlivem velké teplotní roztažnosti). 

Konstrukce valbové střechy se sklonem 25° je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky, které jsou uloženy výhradně na obvodových stěnách. Vnitřní ztužující příčky jsou sníženy. 

Dům je vytápěn pomocí tepelného čerpadla vzduch-vzduch napojeného na systém vzduchotechniky se zpětným ziskem tepla. Konkrétně se jedná o větrací jednotku Jablotron Futura. Pro zajištění tepelné pohody jsou v domě dále navrženy topné podlahové folie HeatFlow. Jako doplňkový a zcela nezávislý zdroj budou fungovat krbová kamna Schiedel King Fire, která jsou přímo integrována v komínovém tělese. Ohřev teplé užitkové vody zajišťuje bojler Jablotron Ambienta o objemu 250 L.

5.11.2021: Zkušený místní dodavatel dokončil stavbu základové desky. Dovolím si ocenit jeho profesionalitu a především schopnost konzultovat s námi provedení klíčových detailů během zhotovení spodní stavby. 

16.11.2021: Zahajujeme montáž domu. Přístup ke stavbě je exklusivní, takto by to mělo vypadat - spousta místa pro kamion i jeřáb a žádné dráty. Pomocí jeřábu osazujeme obvodové panely na svá místa, provizorně stabilizujeme montážními vzpěrami do doby než osadíme vnitřní ztužující příčky. Za pár hodin jsou všechny panely na svých místech a my se můžeme soustředit na montáž vazníků. Začínáme se ztužidlovým polem, ke kterému po jeho vyzdvižení nahoru postupně větrujeme další hlavní vazníky. Montáž končíme osazením námětků a nárožních vazníků v obou valbách. Na úplný závěr umisťujeme 2 prefabrikované díly komínového tělesa Schiedel King Fire s integrovanými krbovými kamny. 

17.11.2021: Rovnáme, kotvíme a dokončujeme montáž obou valeb. K večeru je práce tesařské party hotová.

18.11.2021: Nastupují pokrývači, aby instalovali pojistnou hydroizolaci střechy. Stavba tak bude chráněná před rozmary počasí. 

23.11.2021: Opět se vrací pokrývači. Laťují a začínají s pokládkou krytiny a osazováním klempířských prvků. 

25.11.2021: Dokončujeme pokládku betonové střešní krytiny v plochách a soustředíme na hřebeny a nároží. 

29.11.2021: Střecha je kompletně hotová vč. klempířských prvků (žlabů a svodů v barveném pozinkovaném plechu KJG). Také se nám podařilo dokončit podbití římsy (přesahu střechy) ze smrkových palubek opatřených nátěrem Osmo. Uvnitř domu začínáme pracovat na zarážkách po obvodě stavby pro celulózu v podstřeší a na parobrzdné rovině stropu z OSB4. 

7.12.2021: Je hotová kompletní vnitřní parotěsná rovina. Na stropě byly použity stejné OSB4 desky jako na panelech, jen v menším formátu a opatřené perem a drážkou. Veškeré spáry byly prolepeny AirStop páskami. Styk základové desky a panelu, stejně jako všechny kotevní body (úhelníky) obvodových panelů, byly přelepeny butylovou páskou. Připravili jsme prostupy obvodovou stěnou pro rekuperaci a prostupy stropem pro odvětrání kanalizace a radonu. V podstřeší je připravena podlaha půdního prostoru.  

13.12.2021: Proběhla aplikace tepelné celulózové izolace Climatizer Plus do podstřeší. Ta zajistí, že se v domě bude přes zimu bude držet krásně teplo a v létě tam zase bude příjemný chládek. 

15.12.2021: Nastupují sádrokartonáři, aby narastrovali a jednostranně zaklopili příčky. 

20.12.2021: Využili jsme předvánočního teplejšího počasí a zhotovili podkladní vrstvu pro fasádu - zimní lepidlo a s výztužnou síťovinou. 

28.12.2021: Mezi svátky jsme provedli rozvody vzduchotechniky a pod strop technické místnosti osadili rozdělovače vzduchotechniky. 

4.1.2021: Nastupují elektrikáři, aby zhotovili rozvody elektroinstalací. Investoři upřesňují rozmístění zásuvek a vypínačů.  

13.1.2021: Jsou kompletně hotové rozvody elektřiny a rozvody odpadů a vody. Na stavbě probíhá blowerdoor test, abychom odhalili případné netěsnosti, ale dopadl velmi dobře a dům splní jednu z podmínek pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám. Jsou umístěna čidla systému MoistureGuard, který trvale monitoruje vlhkost v podlahách pod zařizovacími předměty a přispívá tak k bezpečnému provozu domu. 

8.2.2022: Nastupujeme na zaklápění konstrukcí. Nejprve vkládáme minerální vatu do instalačních předstěn na obvodových stěnách (mimochodem právě tato izolace mám zásadní vliv na požární odolnost panelu) a do vnitřních příček.

9.2.2022: Zaklápíme stěny sádrovláknitými deskami Fermacell. Na stropy přijde červený protipožární sádrokarton. 

15.2.2022: Máme z velké části zaklopeno a pokračujeme v instalaci výztužných pásek StraightFlex do rohů. Tyto pásky omezí tvorbu vlasových trhlin v těchto místech, které bývají zapříčiněné objemovými či teplotními změnami jednotlivých navazujících ploch. Následně provádíme tmelení a broušení. 

18.2.2022: Malujeme. Pomalu to tu začíná vypadat jako v domě. Přes víkend v domě investor intenzivně větrá. 

22.2.2022: Navážíme tvrzený podlahový polystyren a začínáme skládat souvrství suché podlahy v systému Fermacell. 

25.2.2022: Podkladní tepelná izolace je připravená.

1.3.2022: Probíhá montáž podlahových topných fólií HeatFlow, které slouží jako doplňkový zdroj tepla v domě. Každá místnost je ovládána zvlášť pomocí termostatu a nástěnného regulátoru teploty. 

3.3.2022: Dokončujeme podlahy v systému Fermacell. Pokládáme podlahové prvky 2E22. Vzájemně jsou k sobě slepeny prostřednictvím přesahů a styk je navíc zajištěn mechanickými spojovacími prostředky. Za 24 hodin je podlaha plně pochozí, zatížitelná a připravená ke zhotovení dalších vrstev. Toho využijeme hned v příštím týdnu, kdy nastupuje obkladač. 

7.3.2022: Navezli jsme materiál koupelen. Obkladač zhotovuje hydroizolaci obkladu. 

8.3.2022: Začínáme s pokládkou dlažby a zhotovením obkladů.  

10.3.2022: Za slunečných dnů jsme dokončili finální silikonovou fasádu domu. Uvnitř domu se pod rukama obkladače rodí koupelny. Dnes osazujeme vanu. 

14.3.2022: Obklady a dlažby jsou kompletně hotové. Investor pokládá podlahy a připravuje osazení jímky na dešťovou vodu. 

22.3.2022: Elektrikáři osazují zásuvky a vypínače. Probíhá kompletace elektroinstalací a realizace přípojky. 

30.3.2022: Probíhá montáž a napojení větrací jednotky Jablotron Futura s rekuperací tepla. Rovněž osazujeme bojler Jablotron Ambienta o obsahu 250 L s integrovaným tepelným čerpadlem. 

5.4.2022: Osazujeme veškeré sanitární předměty včetně zástěny sprchového koutu, umyvadel, toalet a baterií. Oživujeme systém a ještě před jeho ostrým spuštěním musí investor instalovat redukční ventil - v lokalitě je poměrně vysoký tlak vody. 

8.4.2022: Do domu se vrací elektrikáři a postupují dále s kompletací tak, aby majitelé mohli pokračovat s montáží kuchyně. Zároveň osazujeme a zapojujeme vnější jednotku tepelného čerpadlo vzduch-vzduch (modul CoolBreeze), které je integrováno do systému větrání s rekuperací tepla. Předání domu se začíná blížit, Velikonoce budou v novém ;-)

11.4.2022: Probíhá poslední fáze kompletace elektroinstalace. Redukční ventil pomohl, bojler funguje bez potíží. 

12.4.2022: Je naplánován závěrečný hrubý úklid stavby a předání investorům, aby mohli v klidu oslavit Velikonoce v novém. 

13.4.2022: Je uklizeno. Dnes ještě instalujeme mobilní jednotku na internet, aby bylo možné monitorovat vlhkost v domě pomocí systému MoistureGuard. Zbývá rozběhnout vzduchotechniku (k tomu je také potřeba internet) a provést instalaci hromosvodu.