Reference / Jinošov (okr. Třebíč)

Období realizace

od 03/2021

Charakteristika domu

Je nám velikou ctí, že nám investorka z Brna dala veškerou důvěru pro projekt a stavbu jejího domu v Jinošově. Po letech v Brně se vrací do rodné obce a těší se na dům se zahradou, terasou a snad i ovocným sadem. Je obdivuhodné s jakou lehkostí úspěsně prošla procesem zasíťování pozemku a získání souhlasu se stavbou. Dům realizujeme včetně základové desky na klíč. 

Dům Veritas zůstal téměř v nezměněné podobě, jen jsme zrušili spíž, zvětšili technickou místnost a hlavně investorka přidala kamenný obklad kolem vchodových dveří. Není sice úplně jednoduché to projekčně a realizačně připravit, ale myslím, že výsledek bude stát za to. V každém případě to domu dá šmrnc. Na druhé straně domu bude dominantou velké posuvné okno na terasu v systému HS portál.

Dům je navržen jako montovaná dřevostavba ve stavebním systému DMK s difuzně otevřenou skladbou stěny (varianta panelu DMK Difu s rozšířenou předstěnou) s vnější dřevovláknitou deskou tl. 60 mm, nosnými sloupky tl. 140 mm, mezi kterými je na vysokou hustotu (65 kg/m3) nafoukána celulózová izolace ClimatizerPlus, vnitřní parobrzdnou rovinou z OSB4 tl. 15 mm a rozšířenou dodatečně zateplenou instalační předstěnou tl. 60 mm. V místě kamenného obkladu je realizována provětrávaná mezera, kterou uzavírá cementovláknitá deska od Fermacellu, na kterou již bude nalepen kamenný obklad dle výběru investorky. Do panelů jsou již ve výrobě osazena okna DafePlast Progress určená pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu. Střecha se sklonem 25° je valbová z dřevěných příhradových vazníků s kovovými deskami s prolisovanými trny.

V domě je navržena centrální větrací rekuperační jednotka Jablotron Futura s modulem CoolBreeze, který zajišťuje pomocí malého tepelného čerpadla částečně vytápění (4kW) a v letních měsících případně i dochlazování domu. V tomto domě je použit sofistikovaný způsob regulace průtoků vzduchu (VarioBreeze) na základě měření hladiny CO2 v jednotlivých místnostem. Pro vysoký uživatelský komfort je instalováno také elektrické podlahové vytápění ve formě karbonových folií HeatFlow s termostaty a ovládacími panely v jednotlivých místnostech. Ozdobou obývacího pokoje jistě budou také krbová kamna Schiedel King Fire Lineare, která jsou integrována přímo v komínovém tělese. Je to velmi elegantní řešení, které zabírá jen minimum místa. 

8.3.2021: Zahajujeme práce na skrývce a výkopech základových pasů a během následujících 10 dnů poládáme uzemnění, betonujeme základové pasy, stavíme, vyztužujeme a zaléváme ztracené bednění, navážíme a hutníme materiál podkladních vrstev desky, zhotovujeme sítě pod deskou, průchodky a odvětrání radonu z podzákladí a betonujeme podkladní mazaninu.

22.3.2021: Ráno izolujeme plochu i prostupy. Používáme izolaci SikaPlan, kterou pro nás zhotovuje pan Bulant (firma Stavoizola). Pokládáme geotextílii, na ni distančníky a výztuž desky ve formě karisítí. Odpoledne betonujeme vrchní desku tl. 130 mm. 

29.3.2021: Zahajujeme montáž domu. Na základovou desku v místě budoucích stěn rozmístíme podložky, které vymezí mezeru mezi deskou a panely (ta se později vyplní expanzní maltou od Fermacellu) a zároveň tím vyrovnáme případné nerovnosti na desce. Pomocí jeřábu osazujeme jednotlivé obvodové panely, které stabilizujeme montážními vzpěrami. Zajímavé jsou zejména ty s přípravou na kamenný obklad v oblasti vstupních dveří. Nádherný je i panel s posuvným oknem do obývacího pokoje - šířka stavebního otvoru je 3m. Postupně montujeme i panely ztužujících příček. 

Sestavujeme ztužující pole vazníkové konstrukce, které jako celek jeřábem zvedneme nahoru a přikotvíme. Nyní je k němu možné postupně větrovat další hlavní vazníky. Ztužidlové pole je velmi důležitou součástí každé vazníkové střechy - vytváří relativně tuhou podporu ve směru kolmém na rovinu vazníků.

Osazujeme spodní díl komína Schiedel King Fire s integrovanými krbovými kamny. Nyní zkoušíme novinku v podobě certifikované komínové průchodky od firmy Messy, která zabezpečí průchod komínového tělesa skrz strop domu. Montáž není úplně snadná, protože průchodka je v jednom kuse a musí se navléci na horní díl komína, který se přimontuje ke spodnímu a pak se průchodka spustí na své místo a zajistí k okolním konstrukcím. Ale je to silné systémové řešení, takže není důvod to neudělat.

30.3.2021: Dokončujeme montáž valeb, kotvíme a vyplňujeme spáru mezi panelem a deskou expanzní maltou Fermacell, která zajistít lineární podepření panelu. Hlavní montážní činnost je hotová a mohou nastoupit pokrývači. 

31.3.2021: Instalujeme pojistnou hydroizolaci střechy a začínáme laťovat. Počasí nám přeje a tak je potřeba toho využít.

1.4.2021: Dům je nyní chráněn proti vlivům povětrnosti. Dokončujeme zalaťování střechy. Montujeme klempířské prvky. 

2.4.2021: Začínáme s pokládkou betonové střešní krytiny Betonpres v břidlicově šedé barvě. 

6.4.2021: Pokračují práce na střešní krytině. Hlavní plochy jsou položené a jsou osazené veškeré klempířské prvky. 

7.4.2021: Provádíme nároží střechy a dokončujeme podbití římsy palubkami. 

9.4.2021: Střecha je hotová. První etapu předáváme investorce. Uvnitř zahajujeme práce na parobrzdné rovině z OSB4 tl. 15 mm. Rovněž se připravujeme na zhotovení fasádního lepidla s výztužnou síťovinou. 

12.4.2021: Dokončili jsme parotěsno rovinu stropu a také jsme dokončili fasádní lepidlo s výztužnou síťovinou. Nyní může v klidu zrát. 

16.4.2021: Rastrujeme příčky. V příštím týdnu nastupují jednotlivá řemesla, tj, vzduchaři, elektrikáři a instalatéři. 

20.4.2021: Dokončili jsme rozvody vzduchotechniky k centrální větrací jednotce Jablotron Futura.