Reference / Jinošov (Třebíč)

Období realizace

03-08/2021

Charakteristika domu

Je nám velikou ctí, že nám investorka z Brna dala veškerou důvěru pro projekt a stavbu jejího domu v Jinošově. Po letech v Brně se vrací do rodné obce a těší se na dům se zahradou, terasou a snad i ovocným sadem. Je obdivuhodné s jakou lehkostí úspěsně prošla procesem zasíťování pozemku a získání souhlasu se stavbou. Dům realizujeme včetně základové desky na klíč. 

Dům Veritas zůstal téměř v nezměněné podobě, jen jsme zrušili spíž, zvětšili technickou místnost a hlavně investorka přidala kamenný obklad kolem vchodových dveří. Není sice úplně jednoduché to projekčně a realizačně připravit, ale myslím, že výsledek bude stát za to. V každém případě to domu dá šmrnc. Na druhé straně domu bude dominantou velké posuvné okno na terasu v systému HS portál.

Dům je navržen jako montovaná dřevostavba ve stavebním systému DMK s difuzně otevřenou skladbou stěny (varianta panelu DMK Difu s rozšířenou předstěnou) s vnější dřevovláknitou deskou tl. 60 mm, nosnými sloupky tl. 140 mm, mezi kterými je na vysokou hustotu (65 kg/m3) nafoukána celulózová izolace ClimatizerPlus, vnitřní parobrzdnou rovinou z OSB4 tl. 15 mm a rozšířenou dodatečně zateplenou instalační předstěnou tl. 60 mm. V místě kamenného obkladu je realizována provětrávaná mezera, kterou uzavírá cementovláknitá deska od Fermacellu, na kterou již bude nalepen kamenný obklad dle výběru investorky. Do panelů jsou již ve výrobě osazena okna DafePlast Progress určená pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu. Střecha se sklonem 25° je valbová z dřevěných příhradových vazníků s kovovými deskami s prolisovanými trny.

V domě je navržena centrální větrací rekuperační jednotka Jablotron Futura s modulem CoolBreeze, který zajišťuje pomocí malého tepelného čerpadla částečně vytápění (4kW) a v letních měsících případně i dochlazování domu. V tomto domě je použit sofistikovaný způsob regulace průtoků vzduchu (VarioBreeze) na základě měření hladiny CO2 v jednotlivých místnostem. Pro vysoký uživatelský komfort je instalováno také elektrické podlahové vytápění ve formě karbonových folií HeatFlow s termostaty a ovládacími panely v jednotlivých místnostech. Ozdobou obývacího pokoje jistě budou také krbová kamna Schiedel King Fire Lineare, která jsou integrována přímo v komínovém tělese. Je to velmi elegantní řešení, které zabírá jen minimum místa. 

8.3.2021: Zahajujeme práce na skrývce a výkopech základových pasů a během následujících 10 dnů poládáme uzemnění, betonujeme základové pasy, stavíme, vyztužujeme a zaléváme ztracené bednění, navážíme a hutníme materiál podkladních vrstev desky, zhotovujeme sítě pod deskou, průchodky a odvětrání radonu z podzákladí a betonujeme podkladní mazaninu.

22.3.2021: Ráno izolujeme plochu i prostupy. Používáme izolaci SikaPlan, kterou pro nás zhotovuje pan Bulant (firma Stavoizola). Pokládáme geotextílii, na ni distančníky a výztuž desky ve formě karisítí. Odpoledne betonujeme vrchní desku tl. 130 mm. 

29.3.2021: Zahajujeme montáž domu. Na základovou desku v místě budoucích stěn rozmístíme podložky, které vymezí mezeru mezi deskou a panely (ta se později vyplní expanzní maltou od Fermacellu) a zároveň tím vyrovnáme případné nerovnosti na desce. Pomocí jeřábu osazujeme jednotlivé obvodové panely, které stabilizujeme montážními vzpěrami. Zajímavé jsou zejména ty s přípravou na kamenný obklad v oblasti vstupních dveří. Nádherný je i panel s posuvným oknem do obývacího pokoje - šířka stavebního otvoru je 3m. Postupně montujeme i panely ztužujících příček. 

Sestavujeme ztužující pole vazníkové konstrukce, které jako celek jeřábem zvedneme nahoru a přikotvíme. Nyní je k němu možné postupně větrovat další hlavní vazníky. Ztužidlové pole je velmi důležitou součástí každé vazníkové střechy - vytváří relativně tuhou podporu ve směru kolmém na rovinu vazníků.

Osazujeme spodní díl komína Schiedel King Fire s integrovanými krbovými kamny. Nyní zkoušíme novinku v podobě certifikované komínové průchodky od firmy Messy, která zabezpečí průchod komínového tělesa skrz strop domu. Montáž není úplně snadná, protože průchodka je v jednom kuse a musí se navléci na horní díl komína, který se přimontuje ke spodnímu a pak se průchodka spustí na své místo a zajistí k okolním konstrukcím. Ale je to silné systémové řešení, takže není důvod to neudělat.

30.3.2021: Dokončujeme montáž valeb, kotvíme a vyplňujeme spáru mezi panelem a deskou expanzní maltou Fermacell, která zajistít lineární podepření panelu. Hlavní montážní činnost je hotová a mohou nastoupit pokrývači. 

31.3.2021: Instalujeme pojistnou hydroizolaci střechy a začínáme laťovat. Počasí nám přeje a tak je potřeba toho využít.

1.4.2021: Dům je nyní chráněn proti vlivům povětrnosti. Dokončujeme zalaťování střechy. Montujeme klempířské prvky. 

2.4.2021: Začínáme s pokládkou betonové střešní krytiny Betonpres v břidlicově šedé barvě. 

6.4.2021: Pokračují práce na střešní krytině. Hlavní plochy jsou položené a jsou osazené veškeré klempířské prvky. 

7.4.2021: Provádíme nároží střechy a dokončujeme podbití římsy palubkami. 

9.4.2021: Střecha je hotová. První etapu předáváme investorce. Uvnitř zahajujeme práce na parobrzdné rovině z OSB4 tl. 15 mm. Rovněž se připravujeme na zhotovení fasádního lepidla s výztužnou síťovinou. 

12.4.2021: Dokončili jsme parotěsno rovinu stropu a také jsme dokončili fasádní lepidlo s výztužnou síťovinou. Nyní může v klidu zrát. 

16.4.2021: Rastrujeme příčky. V příštím týdnu nastupují jednotlivá řemesla, tj, vzduchaři, elektrikáři a instalatéři. 

20.4.2021: Dokončili jsme rozvody vzduchotechniky k centrální větrací jednotce Jablotron Futura. 

21.4.2021: V domě jsou instalatéři a provádí hrubé rozvody vody.  

27.4.2021: Probíhá aplikace tepelné celulózové izolace ClimatizerPlus do podstřeší ve výšce 430 mm, abychom dodrželi projektovanou výšku izolace 380 mm po slehnutí.  

28.4.2021: Nastoupili elektrikáři a dle požadavků investorky připravují rozvody elektroinstalací. 

3.5.2021: Dokončujeme rozvody eletroinstalací a budeme předávat III. stavební etapu.

6.5.2021: Předali jsme III.stavební etapu a zhotovili jsme soklík pro tepelné čerpadlo napojené na systém vzduchotechniky. 

12.5.2021: Připravujeme dům na zítřejší blowerdoor test. Oblepujeme veškeré prostupy. Fasáda už je zralá pro finální vrstvu, takže když bude počasí, mohli bychom se do toho příští týden pustit. 

13.5.2021: Blowerdoor test vyšel na jedničku, naměřili jsme hodnotu nižší než 0,4 (!), tedy s rezervou splňujeme hodnotu 0,6 požadovanou pro pasivní domy. 

18.5.2021: Zhotovili jsme finální silikonovou fasádu v bílé barvě. Nyní konečně přijde čas na provětrávanou fasádu s kamenných obkladem v přední části domu. Navážíme materiál pro dokončení SDK prací na domě, je toho opravdu hodně. 

19.5.2021:Začínáme s instalací předepsané tepelné izolace do předstěn a akustické izolace do příček. Postupně přejdeme k záklápění stěn sádrovláknitými deskami Fermacell, na stropy bude použit červený protipožární sádrokarton. 

24.5.2021: Probíhají intenzivní práce na záklápění svislých povrchů deskami Fermacell.

27.5.2021: Místní subdodavatel investorky zahajuje práce na přípojkách. My pokračujeme v záklopech stropů červeným protipožárním sádrokartonem. 

2.6.2021: Je osazena dešťová jímka vč. dopojení na vedení dešťové vody ze svodů. Finišují práce na záklopech. V závěru týdne budou dokončeny i ostatní přípojky vč. elektřiny. 

8.6.2021: Máme hotové kompletní záklopy a zahajujeme práce na podlahách v systému Fermacell. Nejprve použijeme vyrovnávací podsyp Fermacell, kterým srovnáme niveletu podkladu. Poté klademe ve dvou vrstvám křížem přes sebe tvrzený podlahový polystyren (2x80 mm, tj. celkem 160 mm). V pátek je plánována realizace podlahového vytápění HeatFlow, takže máme co dělat. 

11.6.2021: Probíhá pokládka karbonových topných folií HeatFlow. Do večera by měli být technici hotoví. Pracujeme na instalaci cementovláknitých desek od firmy Fermacell jako podkladu pro kamenný obklad u vchodu. 

Začíná se projevovat nedostatek stavebních materiálů na trhu. Avizovaná dodávka podlahových prvků Fermacell pro tuto stavbu se o týden zpozdí, dále se zpožďují dodávky finálních fasád a tepelných izolací. O dostupnosti materiálů na bázi dřeva nebo konstrukčního či lepeného dřeva ani nemluvě. Ale nezbývá než vše potřebné pro naše stavby zajistit, i když to někdy může znamenat drobné zpoždění. 

18.6.2021: Navážíme kamenný obklad, který budeme lepit na připravené cementovláknité desky kolem vstupní části domu. 

24.6.2021: Zhotovili jsme finální hrubou podlahu z podlahových prvků Fermacell 2E22. Příští týden nastupujeme k tmelení a broušení sádrokartonových konstrukcí a instalací výztužných pásek StraightFlex do rohů. 

28.6.2021: Tmelíme sádrokartony a aplikujeme výztužné pásky. Budeme tu až do konce týdne... 

1.7.2021: Proběhl finální blowerdoor test potřebný pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám. Zkouška proběhla úspěšně a požadovanou hodnotu jsme splnili. 

2.7.2021: Dokončujeme fasádní obklad domu a zatáhli jsme sokl základové desky do lepidla s výztužnou síťovinou. Nastupuje obkladač a přes víkend bude pracovat na obkladech a dlažbách v domě. 

5.7.2021: Pokračují práce na obkladech a dlažbách. V koupelně je na podlaze, za sprchovým koutem použita celoplošná hydroizolace vč. systémových rohových prvků. Obklady i dlažby jsou výrobkem české firmy RAKO. 

7.7.2021: Práce na obkladech a dlažbách se chýlí ke konci. Aplikují se spárovačky. Kamenný obklad na vstupní části domu je téměř dokončen, chybí pár posledních kousků. 

9.7.2021: Obklady a dlažby jsou kompletně hotové a zaspárované. 

14.7.2021: Konečně jsme dodělali posledních pár kousků fasádního kamenného obkladu a na sokl základové desky natáhli marmolit. Ještě musíme dokončit špaletu kolem dveří a nechat upravit nerezový parapet pod vchodové dveře. Provětrávaná fasáda s kamenným obkladem není jednoduchá věc... Probíhá výmalba interiéru - 2x základní bílá barva.

16.7.2021: Nastupuje podlahář a provádí pokládku laminátové plovoucí podlahy s vyšší třídou otěruvzdornosti. Jsou to nádherné dlouhé a široké lamely s výraznou kresbou dřeva. Už nám přijel modřín na terasu, takže v zázemí firmy provádíme jeho nátěr terasovým olejem OSMO. 

19.7.2021: Probíhá kompletace elektroinstalací vč. montáže hromosvodu, kompletace rozvaděče a osazovaní zásuvek a vypínačů.

21.7.2021: Proběhl úklid kolem stavby a odvoz stavebních odpadů. 

27.7.2021: Lokální dodavatel provádí zásyp připojek a modelaci terénu kolem stavby. V příštím týdnu bychom se rádi pustili do dřevěné terasy, která je rovněž součástí naší dodávky. Dokončili jsme kazetový protipožární strop v technické místnosti. Je rozebíratelný a umožňuje tedy přístup a servis rozvadečů vzduchotechniky. 

29.7.2021: Probíhá montáž interiérových dveří v dekoru dle výběru investorky. Objednáváme sklo před krbová kamna, které bude plnit funkci nespalné podlahy. 

30.7.2021: Probíhá montáž tepelného čerpadla vzduch-vzduch, které zajistí částečný dohřev případně dochlazování vzduchu v domě. Tepelné čerpadlo je napojeno na modul CoolBreeze, který je součástí systému vzduchotechniky Jablotron. Ta je standardním vybavením našich staveb. 

3.8.2021: Zahájili jsme práce na konstrukci modřínové terasy směrem do zahrady. 

4.8.2021: Probíhá finální zalištování podlah. Vzhledem k nepřízni počasí jsme byli nuceni přerušit práce na terase. Budeme pokračovat v příštím týdnu, až terén kolem domu trochu vyschne. 

10.8.2021: Probíhá montáž sanitárního vybavení koupelny a WC. Instalujeme sprchový kout s vaničkou ve tvaru čtvrtkruhu, umyvadla, toaletu a veškeré vodovodní baterie.

11.8.2021: Pokračují práce na dřevěné terase. Zatáhli jsme sokl základové desky do marmolitu. 

16.8.2021: Dokončujeme dřevěnou terasu. Ještě dokompletujeme elektřinu uvnitř domu, provedeme hrubý stavební úklid a dům bude připraven k předání investorce. 

23.8.2021: Probíhá finální kompletace elektroinstalací v domě. 

25.8.2021: Dolepujeme sokly podlahy kolem obložek vnitřních dveří. 

26.8.2021: Dokončujeme práci na kompletaci elektroinstalacích. Nastupují vzduchotechnici, aby dokompletovali systém řízené větrání s rekuperací tepla od firmy Jablotron a uvedli jej v činnost. Probíhá úklid stavby. 

27.8.2021: Stavba je připravena k předání.