Reference / Kamenice (Praha-východ)

Období realizace

02-06/2017

Charakteristika domu

Typový dům SOLARIS vznikl právě z tohoto domu, který budeme v půli března montovat v Kamenici u Benešova. Začátek není vůbec jednoduchý a je vlastně celý naopak. Dům máme kompletně vyrobený a připravený k vývozu, ale prozatím jsme ani nezahájili práce na základové desce - tento týden bychom měli nastoupit, poukud nás tedy neofoukne vítr a neodplaví déšť. Přírodě zkrátka člověk neporučí a paní Zima zase jednou ukázala svou sílu. Nezbývá než pokorně počkat...

Dům je opět navržen jako difuzně otveřená dřevostavba ve stavebním systému DNK. Panely mají zesílenou zateplenou předstěnu a okna DafePlast Progress jsou osazena na podkladní profily z UltraFoamu. Půda i podlaha jsou rovněž nadstandardně zatepleny.

24.2.2017 Už je veseleji. Bagry vyjely, geotechnik převzal základovou spáru a postupně betonujeme... Hurá.

13.3.2017 10:00h: Termín montáže panelů: přijďte se podívat, jak se dnes staví moderní dřevostavby.

13.3.2017: Zahajujeme montáž panelů systému DNK. Pomocí jeřábové techniky osazujeme panely na podložky na základové desce, rovnáme je a usazujeme do správné polohy. Panely jsou k sobě připojeny dlouhými vruty a spáry přiléhajících prvků jsou prolepeny. Skladba obvodových panelů je volena tak, že vnější materiály bez potíží snáší nepřízeň počasí (doloženo certifikátem výrobků, dřevovláknité desky STO a OSB 4 Egger). Horní plocha panelů je opatřena střešní folií zamezující zatečení vody do panelů. Vnitřní nosné a ztužujicí panely jsou celoplošně zakryty střešní folií, aby nedošlo k jejich navlhnutí v případě deště. Je osazen sloupek a vaznice vynášející přesah střechy na terasou. Dodatečně bude opatřena nátěrem. Potom, co se nám povedlo s pomocí traktoru vytáhnout kamion z nezpevněné příjezdové cesty, pokračujeme v kotvení panelů pomocí úhelníků s výztuhou, závitových tyčí, chemických kotev Hilti a konvexních hřebíků.

14.3.2017: Probíhá montáž nosné střešní konstrukce, která je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky s kovovými deskami s prolisovanými trny. Dům je zastřešen valbovou střechou ve tvaru písmene "L". V části střechy je navržen úložný prostor vyúžitelný pro skladování a přístupný stahovacími schody. Na své místo byl rovněž osazen prefabrikovaný komín Schiedel Absolut (provedení Parat, tj. prefabrikovaný kus), který je díky své vysoké těsnosti vhodný i pro pasivní domy. Dále proběhla montáž rohové okna vč. oblepení vzduchotěsnými páskami. Do konce týdně ještě doděláme podlahu půdního prostoru a zarážky pro tepelnou izolaci.

16.3.2017: Nastupují pokrývači a dům je do pátku pod střešní folií a tedy chráněn proti případné nepřízni počasí.

20.3.2017: Provádí se podmazání stavby expanzní maltou Fermacell, která zajistí liniové podepření panelu.  Pokračujeme v pokládce krytiny a instalaci klempířských prvků, provádí se podbítí přesahů střechy palubkami. Zahajujeme práce na parobrzdné rovině z OSB vč. přelepení spojů páskami AirStop. Připravují se rozvody a průchody pro vzduchotechniku Aereco.

22.3.2017: Probíhá aplikace tepelné celolózové izolace ClimatizerPlus do podstřešního prostoru. Je postaveno lešení pro montáž palubek a následně pro zhotovení fasády.

27.3.2017: Je kompletně hotová střecha vč. pokládky krytiny a klepmpířských prací a prvků. Předáváme první stavební etapu. Zahájili jsme práce na fasádě - jedná se o speciální fasádu firmy STO (dodavatel fasádních dřevovláknitých desek). Jádro fasády na minerální bázi s výztužnou síťovinou a finální silikonová omítka.

3.4.2017: Fasáda je kompletně v lepidle. Nyní musíme vyčkat, až jádro fasády vyzraje. Obyvkle cca 1 týden, nicméně zralost fasády se testuje speciálním roztokem. Příští týden bychom měli zhotovit finální silikonovou omítku určenou pro difuzně otevřené skladby v odstínu dle volby investorky. Mezitím uvnitř domu začal čilý stavební ruch - zhotovují se rastry a jednostranný záklop příček. Tato činnost je již zcela v kompetenci investorky, naše práce končí fasádou. Do domu se ještě jednou vrátíme po vybroušení SDK konstrukcí, abychom dopojili vzduchotechniku, do které by se teď zbytečně prášilo.

22.5.2017 Konečně se nám povedlo kompletně dokončit fasádu v narůžovělém odstínu dle výběru investorky. Nastaly drobné komplikace v podobě parapetů, které byly lakovány na zakázku a ještě k tomu nám jeden vyrobili kratší, takže jsme dva týdny čekali na nový. Někdy to tak zkrátka je...  Důležité ale je, že jsme nebrzdili investorku v jejích stavebních aktivitách uvnitř domu. Už má přetmelené sádrokartony a pomalu se začnou dělat podlahy.

4.6.2017: Ještě dotahujeme marmolit na soklíku a dům předáváme spokojené investorce, která může dál pokračovat v práci na interiérech.