Reference / Konětopy (Praha-východ)

Období realizace

08-12/2021

Charakteristika domu

Dům v Konětopech zasazený v téměř ploché krajině České křídové tabule mezi Mělníkem a Čelákovicemi vychází z typového řešení domu Klaret, který je naším nejstavěnějším domem. V tomto případě si ale investor přál prodloužení domu o 1 m a drobné dispoziční úpravy uvnitř domu, zejména zvětšení technické místnosti a přidání šatny do ložnice. Musím přiznat, že bych nevěřil, jak metr navíc dispozici domu povznese. Investor je technicky zdatný a proto mne velmi těší, že si pro realizaci svého domu vybral právě naši firmu. Dohodli jsme se na hrubé uzavřené stavbě, protože právě tento rozsah umožní investorům využít kontakty, které mají v místě bydliště a již nabyté praktické zkušenosti. Zároveň je v tomto stupni dokončení stavba zvenku hotová a tedy finálně chráněná před vlivem povětrnosti. Hotová je i vnitřní parotěsná/parobrzdná rovina a měla by bez problému splnit hodnotu 1,0 požadovanou pro nízkoenergetickou výstavbu - to lze snadno ověřit blowerdoor testem. I v tomto případě jsme prostřednictvím Atelieru D.M.K. realizovali projektovou dokumentaci pro stavební povolení, které si investor vč. potřebných vyjádření zajistil sám. Základovou desku si investor realizoval svépomocí v souladu s projektovou dokumentací. 

Dům je navržen jako montovaná dřevostavba ve stavebním systému DMK s difuzně otevřenou skladbou stěny DMK Difu s vnější dřevovláknitou deskou tl. 100 mm, nosnými sloupky z KVH 60/140, mezi které je aplikována minerální vata, a vnitřní parobrzdnou rovinou z OSB4 tl. 15 mm a vodorovným rastrem předstěny z KVH 60/140. Do panelů již byla osazena vchodové dveře a bílá plastová okna DafePlast Synego s izolačním trojsklem. Valbová střecha se sklonem 25° je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky s kovovými deskami s prolisovanými trny, které jsou uloženy na obvodových stěnách dřevostavby. V domě je navrženo plynové teplovodní vytápění. V obývacím pokoji budou instalována krbová kamna, která budou připojena ke komínovému tělesu Schiedel Absolut.

08/2021: Investor dokončil základovou desku dle projektové dokumentace. Zkontrolujeme si rovinnost, rozměrovou přesnost a pozici odpadů a desku přebíráme bez připomínek. Investor rovněž zajistil zdroj elektřiny a vody nutný pro stavbu. My jsme dodali mobilní toaletu. Tím je vše připraveno a stavba může začít. 

25.08.2021: O víkendu jsme si postavili lešení kolem stavby. Nakonec dům jede až ve středu místo plánovaného pondělí, ale to ničemu nevadí. Rozměříme si stavbu, rozmístíme podložky a usazujeme první panely do lože z expanzní malty Fermacell, která po vytvrdnutí zajistí rovnoměrné podepření panelů. Postupně ukládáme obvodové i vnitřní ztužující panely, které jsou proti nepřízni povětrnosti chráněny folií. Za pár hodin jsou panely osazeny a pokračujeme s montáží vazníkové konstrukce střechy, kterou zahajujeme sestavením vodorovně tuhého ztužidlového pole na zemi. Smontované ztužidlové pole je poté vyzvednuto na své místo ve střeše a postupně jsou k němu větrovány další vazníky. Později odpoledne ještě osazujeme prafabrikované komínové těleso Schiedel Absolut Parat. Večer už pro jeřáb nemáme další práci, zbytek už zvládneme bez něj. V panelech jsou již osazena okna i dveře, proto se dá stavba už po prvním dnu na noc zamknout. 

26.8.2021: Dokončujeme tesařské práce na střeše, dokotvujeme panely a provádíme další drobnější práce uvnitř domu. 

27.8.2021: Nastupují pokrývači, aby provedli zakrytí střechy pojistnou difuzně otevřenou střešní folií a střechu zalaťovali.

28.8.2021: Dokončujeme laťování střechy, stavba je nyní chráněna před vlivem povětrnosti. 

3.9.2021: Zahajujeme pokládku střešní krytiny KM Beta Briliant v hnědé barvě. Zároveň provádíme instalaci základních klempířských prvků. 

7.9.2021: Dokončujeme pokládku betonové střešní krytiny a nastupujeme k práci na zarážkách pro celulózu, vnitřní parobrzdné rovině stropu z OSB4 tl. 15 mm P+D a na prkenné podlaze úložného prostoru. 

8.9.2021: Střecha je kompletně dokončena a zítra předáváme první stavební etapu. Montujeme palubky jako podbití přesahu střechy opatřené dvojitým nátěrem tenkovrstvou olejovou lazurou OSMO. 

9.9.2021: Proběhlo předání dokončené první stavební etapy investorovi, se kterýmu ještě dopřesňujeme požadavky na umístění prostupů skrz vnitřní parotěsnou rovinu a skrz stěny. 

10.9.2021: Dokončujeme římsu i vnitřní parotěsnou rovinu stropu vč. přelepení spojů AirStop páskami. Butylovou páskou je oblepen styk panelu a základové desky. 

16.9.2021: Probíhá aplikace tepelné celulózové izolace ClimatizerPlus v tloušťce 430 mm (projektovaná výška 380 mm + 10% nadfoukání pro slehnutí). 

20.9.2021: Zahajujeme práce na minerálním lepidle s výztužnou síťovinou, které bude po své vyzrání sloužit jako podklad pro finální silikonovou omítku STO. 

21.9.2021: Dokončili jsme fasádní lepidlo s výztužnou síťovinou a předáváme stavbu investorovi, aby mohl pokračovat s návaznými pracemi uvnitř stavby.

8.11.2021: Zahajujeme práce na finální fasádě domu. Probíhá penetrace, navážíme materiál a osazujeme parapety. 

11.11.2021: Investorovi k svátku jsme dokončili finální silikonovou fasádu v systému STO a demontovali lešení. Naštěstí Martin tentokrát na bílém koni nepřijel.