Reference / Kouty (okr. Třebíč)

Období realizace

od 02/2021

Charakteristika domu

Mladá rodina našla pozemek v nedaleké menší obci a tak se rozhodli změnit dosavadní bydlení v panelovém domě za komfort rodinného domu. Cesta je to sice dlouhá, ale vidina domu se zahradou je velkou motivací. Nutno přiznat, že od počátku investoři vědí, co vlastně chtějí a jaké drobné změny budou v našem typovém domě Veritas chtít udělat. Společně překonáme i změnu energetické legislativy v září minulého roku (tedy v době, kdy už byl dům kompletně nakreslený a vyrozpočtovaný) a shodneme se na silném robusním řešení v podobě centrální větrací rekuperační jednotky napojené na malé tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, které jednu kilowattu elektrické energie přemění na čtyři kilowatty tepla v zimě, případně chladu v létě. Investice je sice značná, ale mají jistotu čerstvého, zdravého a komfortního prostředí v domě. Navíc se nám podařilo optimalizací ohřevu TUV dosáhnout i na dotaci z programu Nová zelená úsporám na podporu výstavby domů s velmi malou spotřebou energie (B.0). Jako dobrý tah se ukázalo najmutí zkušeného člověka, který na základě plné moci investora vyřídil veškeré papírování pro získání stavebního povolení.

Dům je opět navržen jako montovaná panelová dřevostavba v českém certifikovaném stavebním systému DMK s difuzně otevřenou skladbou stěny DMK difu s rozšířenou předstěnou a 60 mm silnou vnější dřevovláknitou deskou. Střecha domu je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky s kovovými deskami s prolisovanými trny. Již ve výrobě byla do stěn osazena okna a vchodové dveře od firmy DafePlast, konkrétně profil DafePlast Progress určený pro pasivní domy. 

Zahájení stavby už tak úplně růžově neproběhlo, protože parta, kterou si investor v prosinci najal na realizaci základové desky to evidentně dělala poprvé. Naštěstí se podařilo najít zkušeného místního stavitele, který dal základy v průběhu ledna dohromady a v únoru navzdory nepřízni počasí desku připravil v požadované kvalitě. Těsně před montáží se výrazně oteplilo a z okolního pole se staly bahenní lázně - ale investor nechal navést pár fúr recyklátu a tím vytvořil místo pro jeřáb. 

 22.2.2021: O víkendu jsme postavili lešení, v okolním terénu to byl opravdu výkon. Je mlha, vlezlo a bahnito. Zahajujeme montáž. Objednali jsme si větší jeřáb, abychom na desku byli schopni panely na desku pohodlně umístit. Vytvoření místa pro jeřáb se ukázalo jako zcela stěžejní a bohatě se vyplatilo. Usazujeme první obvodové panely a dočasně je stabilizujeme montážními vzpěrami. Pak už to jde poměrně rychle a do oběda jsou všechny obvodové i vnitřní ztužující panely namontovány a zajištěny. Skládáme ztužidlové pole vazníkové konstrukce a provádíme montáž hlavních vazníků střechy. Rovněž umísťujeme vaznice a sloupek částečného zastřešení terasy. Na závěr jeřábem usadíme komínové těleso Schiedel King Fire s integrovanými krbovými kamny na své místo. 

23.2.2021: Pokračujeme v montáží nárožních vazníků a námětků. Dotahujeme kotvy panelů. Oteplilo se a je nádherně. V takovém počasí je radost pracovat. 

24.2.2021: Kompletujeme obě valby. Střecha je připravena pro montáž střešní folie. 

25.2.2021: Provádíme montáž zarážek pro tepelnou izolaci, zhotovujeme úložný prostor. Nastupují střechaři a instalují pojistnou střešní hydroizolaci (difuzně otevřenou střešní folii) a začínají střechu laťovat. 

26.2.2021: Provádíme podmazání domu expanzní maltou fermacell, která zajistí lineární podepření panelů. Dokončujeme laťování střechy a pracujeme na instalací klempířských prvků. Dům je nyní zcela chráněn proti povětrnostním vlivům. 

2.3.2021: Dnes přivezli betonovou střešní krytinu Betonpres, takže začínáme s pokládkou. Pár dní nám to potrvá, přeci jen je to docela velká střecha. 

5.3.2021: Práce na střeše jsou téměř hotové. Nastupují tesaři na zhotovení parobrzdné roviny stropu z OSB4. Do předstěny na jedné straně domu umisťujeme tepelnou izolaci. Poté bude nainstalován kolmý rastr tl. 100 mm, ve kterém budou vedeny rozvody vzduchotechniky - vyvarujeme se tak kastlíků v místnostech. 

8.3.2021: Parobrzdná rovina stropu je hotová. Nastupují vzduchaři, aby instalovali základní rozvody vzduchotechniky (centrální jednotka Jablotron Futura s nástavbou CoolBreeze). 

9.3.2021: Rozvody VZT jsou hotové, nyní zbývá řádně oblepit veškeré prostupy. V příštím týdnu nastoupí sádrokartonáři, aby narastrovali příčky a stropy. 

10.3.2021: Střecha vč. podbití římsy je kompletně hotová. Předáváme první stavební etapu. Začínáme s přípravou pro zhotovení fasády. Stále nás trápí velké zamokření a bahnitost okolí stavby, ale snad se to v příštích týdnech zlepší i závozem kameniva. 

12.3.2021: Zahajujeme práci na podkladním lepidle s výztužnou síťovinou pro finální silikonovou fasádu domu. Používáme speciální zimní směs, která umožňuje i práce za teplot blízkých nule. 

15.3.2021: Fasádní lepidlo je hotové a nyní bude v klidu několik týdnů zrát. Teprvé poté je možné zhotovit finální omítku. Do domu nastupují sádrokartonáři, aby narastrovali stropy a příčky vč. jejich jednostranného záklopu. 

17.3.2021: Příčky a stropy jsou narastrovány. Dnes proběhla aplikace tepelné celulózové izolace ClimatizerPlus od firmy Ciur. Projektovaná výška izolace je 380 mm, aplikační výška 430 mm. 

23.3.2021: V domě jsou instalatéři, aby provedli rozvody odpadů a vody a nainstalovali vestavěné splachovače Geberit pro zavěšené toalety. 

29.3.2021: Nastupují elektrikáři a zhotovují základní rozvody elektroinstalací vč. veškerých připrav pro řízení vzduchotechniky.

1.4.2021: Elektrikáři jsou hotoví a dům je připraven pro sádrokartonáře. Dnes proběhl kontrolní blowerdoor test s výsledek 0,58 h-1 ,  čímž plníme podmínku danou fondem Nová zelená úsporám pro kategorii podpory B.0. Po Velikonocích se do domu vrátí sádrokartonáři. 

8.4.2021: Na stavbě proběhl audit v rámci certifikace pro výstavbu dle Dokumentu národní kvality, jehož průběžné plnění je jednou ze základních podmínek členství v ADMD. Auditem jsme prošli bez závad. 

12.4.2021: Do domu se vrátili sádrokartonáři. Instalují minerální vatu do předstěn a příček a začínají zaklápět. Nějakou dobu v domě budou, než to budou mít všechno hotové. 

20.4.2021: Zhotuvujeme finální silikonovou fasádu STO v odstínu dle výběru investora. V domě dál pokračují práce na zaklápění konstrukcí.