Reference / Kuřim

Období realizace

02-06/2020

Charakteristika domu

Příběh domu Merlot v Kuřimi se začal psát v létě 2019, kdy se v Kuřimi začalo připravovat další rozšíření obytné zóny v jihovýchodní části města s moderní zástavbou. Investorům se podařilo koupit jeden z prvních pozemků v lokalitě a jejich volba padla na náš Merlot. Stavbu jsme jim ukázali ve variantě se sedlovou střechou, takže dobře znali prostor domu ale i návaznosti jednotlivých profesí. S pomocí svého projektanta udělali v domě několik úprav, především přidali ložnici a malou koupelnu v přízemí, takže dům má najednou dispozici 5+kk a samostatně obyvatelné přízemí, což může časem představovat výhodu. Díky neutuchající píli se investorce podařilo na přelomu roku vyřídit stavební povolení a stavba mohla začít. 

Dům je navržen v českém certifikovaném stavebním systému DMK s difuzně otevřenou skladbou stěn i střechy. Naší dodávkou je hrubá uzavřená stavba vč. oken, fasády, střechy, komína Schiedel King Fire, kompletních sádrokartonů, suchých podlah v systému Fermacell, elektrického podlahového vytápění HeatFlow a nuceného větrání. 

01/2020: Po geodetickém vytýčení základové desky zahajujeme výkopy základových pasů. Navážky předpokládané v projektu nebyly zastiženy, proto byla redukována hloubka založení. Přidali jsme základové pasy pod schodišťové stěny. 

02/2020: V polovině února máme vystavěno, vyztuženo a zalito ztracené bednění. Po vyzrání postupně nasypáváme a hutníme podkladní vrstvy, provádíme ležatou kanalizaci a průchodky pro elektřinu, vodu a hromosvod. Po provedení zátopové zkoušky kanalizace využíváme teplého počasí a betonujeme podkladní desku. 

03/2020: První dny v březnu provedeme hydroizolaci ve folii Sikaplan 1,5 mm, která splňuje požadavky pro střední radonové riziko. Na veškeré prostupy jsou použity systémové manžety. Na závěr je úspěšně provodena jiskrová zkouška, která dokazuje těsnost izolační vrstvy zejména ve spojích. Daší den za výjimečného pořasí vyztužujeme a betonujeme vrchní 13 cm silnou vrstvu. Na noc desku přikryjeme plachtou, abychom udrželi hydratační teplo. Deska je hotová a může nyní v klidu 10 dní zrát.

16.3.2020: V pondělí ráno najíždí jeřáb a kamion s prvním patrem. Montáž znesnadňuje silný vítr a dokonce musíme chvíli počkat. Po hodince se nám povede usadit a několika šikmými vzpěrami zajistit první panel domu. Další obvodové panely i vnitřní příčky následují již v rychlejším sledu. V obvodovýcch panelech jsou již osazena okna s certifikací pro pasivní domy (DafePlast Progress). Stěny jsou ve stycích prolepeny a zajištěny masivními ocelovými vruty. Panely jsou vyrovnány a kotveny k základové desce pomocí úhelníků s výztuhami. Do třmenů, které jsou již z výroby přivrutovány na obvodové stěny osazujeme stropní nosníky (KVH 60/240 á max. 625 mm). Je osazen spodní díl komínu Schiedel King Fire s integrovanými krbovými kamny. 

17.3.2020: Montujeme záklop stropu (OSB tl. 22 mm, P+D) a kotvíme si základový práh 2.nadzemního podlaží pro zítřejší montáž. Na noc je stavba zakryta stavební plachtou, abychom udrželi stropní OSB desku suchou. Dostavujeme druhé patro lešení. 

18.3.2020: Opět najíždí jeřáb a kamion a rozbíhá se montáž 2.NP. Tentokrát bez silného větru, takže je to výrazně jednodušší. Montáž probíhá úplně stejně, nejdřív první obvodový panel, který se musí řádně zajistit šikmými montážními vzpěrami a pak už to jde, jako na drátku včetně vzájemného spojení a  připojení panelů 2.NP k zakládacímu pražci (prolepeno, prosponkováno). Nahoru do 2.NP si necháme zvednout OSB na vnější záklop střechy, vnitřní parobrzdnou rovinu, DHF desky na pojistnou hydroizolaci střechy a na panely I-nosníky (h=360 mm, max á 625 mm), které budou tvořit nosnou konstrukci střechy. Jsou navrženy jako spojité nosníky přes dvě pole a v místech uložení na obvodových stěnách a vnitřní nosné stěně jsou již vydřeveny. Před odjezdem jeřábu ještě umístíme horní díl komínové tělesa, které je už opatřen povrchovou úpravou nadstřešní části (černé cihličky). Do večera rozmístíme a ukotvíme veškeré stropní nosníky a namontujeme rozpěry v místech uložení. 

19.3.2020: Stavíme třetí patro lešení a montujeme záklop střechy z DHF desek (tl. 15 mm, P+D), který plní funkci pojistné hydroizolační vrstvy. Veškeré spoje jsou přelepeny. Na okapové hraně jsme osadili okapničku. Instalujeme kontralatě 50/80 (nastojato), které budou tvořit provětrávanou mezeru dvouplášťové střechy. Posunujeme okno v kuchyni (o 300 mm dolů), které bylo špatně umístěno - chyba vznikla při překreslování projektu do našeho systému. Jsou osazena veškerá pera dřevovláknitých desek v místech nastavení panelů (rozhraní panelů mezi patry).

20.3.2020: Montujeme horní záklop střechy z OSB (tl. 22 mm, P+D). Zároveň instalujeme hliníkové mřížky, abychom zamezili přístupu hmyzu a ptáků do provětrávané mezery střechy. Zhotovujeme prostupy skrz střechu pro odvětrání kanalizace, vzduchotechniku a přípravu pro možné osazení fotovoltaických panelů. Obvodové panely a vnitřní nosná stěna jsou kompletně podmaltovány expanzní maltou Fermacell - je tak zajištěno lineární podepření panelů. Na konci montážního týdne celou střechu zabalíme do folie, abychom ochránili horní OSB před nepřízní počasí.

23.3.2020: Zahajujeme práce na vnitřní parotěsné obálce domu - instalujeme OSB4 (tl. 15 mm, P+D) na vnitřní líc střešních I-nosníků. Na přesahu střechy jsou instalovány cementovláknité desky Fermacell HD, které poslouží jako podklad pro finální fasádu.

24.3.2020: Probíhá finální hydroizolace střechy - strhneme dočasnou střešní folii, zafrézujeme okapové háky, rozprostřeme podkladní geotextilii a mechanicky kotvíme foliovou UV stabilní hydroizolaci od SikaPlanu. Prostupy jsou opracovány systémovými manžetami. Je provedeno oplechování komína a montáž veškerých lišt. Uvnitř domu pokračují práce na parobrzdné rovině - přelepení AirStop páskami, provedení prostupů přes fasádu. 

25.3.2020: Montujeme tesařskou konstrukci schodiště. Přelepujeme styk základová deska-panel těsnící butylovou páskou. Provádíme základní rozvody vzduchotechniky. Klempíř montuje žlab a svod, oplechování komína a prodloužené okapničky chránící provětrávanou mezeru před hnaným deštěm či sněhem. 

26.3.2020: Využíváme krásného počasí a začínáme pracovat na jádře fasády. První den osazujeme zakládací lištu, rohujeme a osazujeme diagonální výztuhy nad okna. Uvnitř stavby jsou stabilizovány veškeré příčky a je dokončeno schodiště. 

27.3.2020: Natahujeme první část lepidla s výztužnou síťovinou. Provádíme hrubý úklid uvnitř stavby a investorům předáváme kompletní první stavební etapu. 

29.3.2020: Před nástupem mrazivých nocí i dní je dokončeno jádro fasády s výztužnou síťovinou. Nyní může v klidu zrát - bude mu to trvat 3-6 týdnů. 

02.04.2020: Foukáme tepelnou celulózovou izolace ClimatizerPlus do dutin mezi střešními I-nosníky. Správnou hustotu kontrolujeme počty balíků i ověřovacími vývrty (zváží se vzorek daného objemu). Veškeré otvory po foukání jsou přelepeny systémovými záplatami. Je to práce na celý den, ale večer je hotovo. 

06.04.2020: Nastupují sádrokartonáři, aby narastrovali stropy a příčky. Za den mají hotovo. Nyní je čas pro vodaře a elektrikáře investorů, aby udělali svou práci. Dům na 14 dní předáváme, měníme zámek a za 2 týdny se do stavby opět vrátíme, abychom začali zaklápět - ještě před tím, ale proběhne kontrolní blowerdoor test akreditovanou laboratoří, abychom odhalili případné nežádoucí netěsnosti ve vnitřní parobrzdné obálce domu. 

20.4.2020: Pracovníci investorů dokončují rozvody elektřiny a vody. Nezdá se to, ale chvilku to přeci jen zabere, pokud má být vše promyšlené a dobře provedené. 

27.4.2020: Probíhá blowerdoor test, abychom prověřili vzduchotěsnost vnitřní parobrzdné obálky domu. Výsledek 0,46 je v pořádku, dům splnil požadavky kladené na pasivní domy (0,6) i nízkoenergetické domy (1,0).

4.5.2020: Po téměř měsíci se do stavby vracíme. Navážíme materiály pro sádrokartonářské konstrukce. Začínáme vatovat předstěny, příčky a stropy (tepelná, akustická a protipožární izolace). 

11.5.2020: Pokračujeme v intenzivní práci na sádrokartonech. Začínáme zaklápět stěny sádrovláknitými deskami Fermacell, na strop v přízemí přijde červený protipožární sádrokarton. 

19.5.2020: Máme kompletně zaklopeno. Nyní provádíme tmelení a zapracování výztužných pásek StraightFlex do rohů. Podklad fasády je konečně vyzrálý, takže budeme moci zhotovovit finální vrstvu fasády a demontovat lešení. Namontovali jsme větrací jednotku Aereco, která bude skryta pod sníženým SDK na toaletě v druhém patře. Prozatím je vypnutá, aby zbytečně nenasávala sádrový prach.

25.5.2020: Nahoře už máme vytmeleno a vybroušeno. Pokračujeme v přízemí. 

27.5.2020: Navážíme materiály pro podlahy - tedy hlavně tvrzený podlahový polystyren do podlahy 1.NP, voštinu pro zásyp a dřevovláknité desky do 2.NP. Do pátku potřebujeme dům nachystat, abychom v sobotu mohli položit karbonové topné folie HeatFlow. 

28.5.2020: Tepelná a akustická izolace podlah je připravena, takže zítra v 8:00 pokládáme podlahové topení Heat Flow. 

29.5.2020: V 17h jsme dokončili montáž elektrických podlahových topných folií HeatFlow. 

1.6.2020: Pokládáme podlahové prvky Fermacell 2E22, které fungují jako poloakumulační a roznášecí vrstva a zároveň tvoří podklad pro finální podlahovinu (plovoucí podlaha, dlažba, atp.). 

2.6.2020: Osazujeme vnější hliníkové parapety a připravujeme podklad pro zítřejší natažení finální silikonové fasády STO. Uvnitř je dokončena pokládka podlah a začínáme s broušení sádrokartonů v přízemí. 

5.6.2020: Jsme hotovi. Investor přes víkend zhotovuje první vrstvu výmalby. 

9.6.2020: Předáváme dokončené etapy. Zbývá dopojit vzduchotechniku, což uděláme po skončení hlavního stavebního ruchu v domě, aby se zbytečně nezanesla prachem, dopojit termostaty podlahového vytápění a natáhnout sokl základové desky do marmolitu. Provedli jsme zátopovou zkoušku v krbových kamnech. Nyní už je hlavní díl dalších prací na investorech a jejich subdodavatelích. 

3.7.2020: V domě se pod vedením investorů pilně pracovalo. Minulý týden jsme dodělali finální úpravu (marmolit) soklu. Dnes osazujeme větrací mřížky a nasávací štěrbiny pro systém nuceného větrání Aereco. Zapojujeme jednotku a systém vyzkoušíme.