Reference / Libáň (Jičín)

Období realizace

od 09/2021

Charakteristika domu

Mladý manželský pár si za svůj nový dům vybral právě náš Klaret. Ještě před začátkem projektování jsme se společně byli podívat na Klaretu v Dolní Cerekvi, který už byl v té době čerstvě zabydlený. Myslím, že to pomohlo si mladým investorům představit, jak vlastně budou pokoje velké a kolik v nich bude světla. 

Projekt bylo nezbytné přizpůsobit charakteru obce Libáň, která leží kousek od Runcajsova Jičína, proto má dům sedlovou střechu a betonovou tašku v klasické cihlové barvě. Další změny, například umístění vchodu do domu ze štítové strany a úprava rozměrů a pozic oken, pramenily zejména z orientace pozemku a reflektují přání investorů. 

Dům je navržen jako montovaná dřevostavba v českém certifikovaném stavebním systému DMK s difuzně otevřenou skladbou stěny (jsou použity panely DMK Difu s vnější dřevovláknitou deskou). Sedlová střecha je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky, které jsou uloženy na obvodových stěnách. Dům je vybaven systémem řízeného větrání s rekuperací tepla Jablotron Futura s přídavným modulem CoolBreeze, který pomocí tepelného čerpadla vzduch-vzduch zajišťuje dohřev případně letní dochlazování vzduchu v domě. V podlaze, která je navržena v suché skladbě od firmy Fermacell, je uvažováno s topnými karbonovými foliemi HeatFlow. V obývacím pokoji budou umístěna krbová kamna, která jsou připojena ke komínovému tělesu Schiedel Absolut Parat. Dům bude čerpat dotaci na výstavbu nízkoenergetických domů z programu Nová zelená úsporám, kategorie B.0 ve výši 150+35 tisíc korun. 

Naše dodávka je v tomto případě poměrně omezená. Dodáváme hrubou stavbu vč. základové desky, střešní krytiny, vnitřní parobrzdné roviny a zateplení stropu. Dále vnitřní sádrokartonové konstrukce, podlahy vč. vytápění a systém větrání. Fasáda, elektroinstalace, vodoinstalace a interiéry jsou dodávkami investora. 

Asi největší komplikací je přístup na pozemek - cesta z centra obce je prudká a úzká a navíc se tu dělají sítě, takže je celá rozkopaná. Nezbývá nám tedy než jezdit kolem po staré polní cestě. Snad bude na montáž domu sucho a dostaneme se kamion... bude to opravdu výzva. 

03.09.2021: Začínáme s realizací základové desky. Provádíme skrývku ornice a výkopy základů. Odpoledne betonujeme pasy. 

08.09.2021: Stavíme ztracené bednění vč. podélné a svislé výztuže. Večer je zalito. 

10.09.2021: Provádíme zásypy a průběžně hutníme. Připravujeme bednění soklu z XPS. Připravujeme sítě v desce. 

11.09.2021: Dokončujeme ležatou kanalizaci, prostup vody, průchodky pro elektřinu a odvětrání radonu z podzákladí. Na upravenou a zhutněnou podkladní vrstvu ze štěrkodrti betonujeme spodní mazaninu.

14.09.2021: Zhotovujeme hydroizolační vrstvu s integrovanou protiradonovou bariérou - folie SikaPlan 1,5 mm. Následně na ochrannou geotextílii osazujeme výztuž desky v podobě kari sítí. 

15.09.2021: Betonujeme horní desku a necháme zrát. 

29.09.2021: Nastal den D a přichází samotná montáž domu. V záloze máme traktor a řidič kamionu je připraven na polní jízdu. Naštěstí je docela tvrdo a vcelku to jde. S pomocí jeřábu osazujeme obvodové panely, do nichž byla už ve výrobě osazena okna DafePlast Progress s vnějším dekorem dřeva. Postupně osazujeme všechny panely vč. vnitřních ztužujících příček. Panely jsou osazeny na podložky, ale tentokrát je mezi nimi ještě před osazením panelu připraveno maltové lože. Skládáme ztužidlová pole vazníkové konstrukce střechy a opět s pomocí jeřábu provádíme montáž vazníků vč. jejich zavětrování. Na závěr usadíme prefabrikovaný komín Schiedel Absolut. Večer je hlavní dílo hotovo. Nyní nás čeká další spousta práce, která "není vidět". 

30.09.2021: Vyrovnáváme, kotvíme a dokončujeme nezbytné činnosti na stavbě domu. Je toho více než dost.

1.10.2021: Nastupuje pokrývač, aby stavbu dal pod pojistnou hydroizolaci. Nyní je chráněná proti nepřízni povětrnosti. 

6.10.2021: Dokončujeme laťování střechy. 

11.10.2021: Osazujeme klempířské prvky a uvnitř domu zahajujeme práce na parobrzdné rovině stropu z OSB4 a na zarážkách pro tepelnou izolaci. Investor provedl zatažení fasády do lepidla s výztužnou síťovinou. 

13.10.2021: Parotěsná rovina stropu je hotová, zbývá dolepit pásky. Znovu se rozbíhá práce na střeše. 

15.10.2021: Dokončujeme pokládku střešní krytiny v cihlové barvě. První etapa bude připravena k předání. 

21.10.2021: Předáváme první stavební etapu. Začínáme s rastrováním příček a stropů. Máme objednanou instalaci rozvodů VZT a investor připravuje nástup svých elektrikářů a vodařů. Zároveň započal s montáží podbití přesahu střechy palubkami. 

4.11.2021: Investor má hotové rozvody elektroinstalací a pokračuje v práci na rozvodech vody. Rovněž dokončuje detaily podkladní vrstvy fasády a podbití přesahu střechy palubkami. 

5.11.2021: Probíhá aplikace tepelné celulózové izolace ClimatizerPlus do podstřeší. 

6.11.2021: Předáváme II. stavební etapu investorovi. 

12.11.2021: Dnes na stavbě probíhá kontrolní blowerdoor test. Hlavní výhodou tohoto testu je, že se provádí při ještě nezakryté parobrzdné/parotěsné rovině, takže případné nedostatky lze snadno opravit bez větších stavebních zásahů. Vyšel hluboko pod 0,6, což je hodnota vyžadovaná pro pasivní domy. Investor dokončil rozvody vody. V příštím týdnu nastupují naši vzduchaři, aby provedli rozvody vzduchotechniky. 

18.11.2021: Instalujeme rozvody systému vzduchotechniky, jejímž srdcem bude větrací jednotka Jablotron Futura s rekuperací tepla napojená na malé tepelné čerpadlo, které zajistí dohřev/dochlazování vzduchu. Pod zařizovací předměty napojené na vodu (sprchový kout, vana, toalety, dřez,  myčka, atp.) umisťujeme čidla systému MoistureGuard, která budou trvale monitorovat vlhkost dřeva v podlahách. 

29.11.2021: Investorovi se podařilo zkompletovat přípojku elektřiny. Je to velké zpříjemnění pracovních podmínek, když Vám za zády nehučí centrála. Proběhla instalace chladírenského potrubí pro přenosové medium tepelného čerpadla. Tento týden budou se do stavby vrátí sádrokartonáři a začnou s aplikací tepelné izolace do předstěn, akustické izolace do příček a zaklápěním konstrukcí. 

6.12.2021: Pokračujeme v zaklápění konstrukcí sádrovláknitými deskami Fermacell. Do konce týdne bychom se měli dostat i k podlahám - realizujeme je suchých způsobem, opět v systému od firmy Fermacell. 

8.12.2021: Stěny máme zaklopené. Provádíme tmelení a následně po nivelaci podkladu vrstvou speciálního vyrovnávacího podsypu Fermacell pokládáme tepelnou izolaci podlah v podobě křížem loženého tvrzeného podlahového polystyrenu (2x80 mm). 

13.12.2021: Pokládáme podlahové prvky Fermacell 2E22, které jsou k sobě navzájem čtyřstranně lepeny přes velké falcy. Lepený spoj je zajištěn vruty. Za 24 hodin je podlaha pochozí a připravena ke kladení další vrstev - to už ale bude na investorovi. 

14.12.2021: Brousíme a ještě před Vánoci necháme stavbu v rukou investora, aby mohl připravit dlažbu v technické místnosti a my mohli osadit dům technologií (větrání a ohřev TUV, obojí od Jablotronu). 

21.1.2022: Investor dokončil dlažbu v technické místnosti a my budeme pokračovat v kompletaci systému vzduchotechniky. 

2.2.2022: Proběhla kompletace vzduchotechniky, tedy dodávka a montáž větrací jednotky s rekuperací tepla Jablotron Futura. 

Tím naše práce končí, zbytek je na investorovi. Ještě po úplném dokončení stavebních prací v domě a zprovoznění internetu provedeme spuštění vzduchotechniky a systému MoistureGuard.