Reference / Lipník u Hrotovic

Období realizace

od 02/2021

Charakteristika domu

Velmi rádi stavíme v našem bezprostředním okolí a máme radost, když zazvoní telefon a po prvotních formalitách investor řekne, že by chtěl dům postavit právě od nás. Jde o to, že pak se opravdu můžeme plně soustředit na to, aby řešení bylo pro klienta skutečně uživatelsky optimální vč. vazby na celkový finanční objem investice. Pokud navíc dostaneme tu důvěru, že dům můžeme stavět na klíč od A do Z, tak je to značka ideál - celou stavbu můžeme poměrně přesně naplánovat a mnohá kritická místa ošetříme již ve fázi projekce nebo předvýrobní přípravy či finálním vzorkování interiérů. Blízká stavba, jako v případě Klaretu v Lipníku na Třebíčsku, je vždy méně náročná z hlediska uhlíkové stopy, protože zkrátka spálíte výrazně méně nafty při přepravě materiálů a pracovníků.

Rodina, která se několikrát stěhovala v Brně z jedno panelového bytu do druhého, se rozhodla, že zvolí návrat do rodné obce investora, kde se mu podařilo získat stavební pozemek. Okolní příroda, čistý vzduch, dobrá občanská vybavenost obce pro vyžití dětí i společenský život rodičů spolu s možností částečné práce na dálku byla poměrně jasnou volbou. Myslím, že i budoucí vlastní zahrada v tom hrála svou nezanedbatelnou roli.

V typovém projektu domu Klaret investoři udělali jen několik drobných změn týkajících se především oken a po pár měsících intenzivní práce a komunikace s úřady jsme měli v ruce stavební povolení. Tentokrát to byla naše práce, protože investoři si projekt domu objednali s inženýringem, tedy vyřízením stavebního povolení.  A udělali dobře, protože tak úplně jednoduché to nebylo. 

Dům je opět navržen v DMK Systému, který představuje české certifikované řešení pro montované dřevostavby. Střecha domu je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky s úložným prostorem a rezervou pro přitížení případnou fotovoltaikou. V domě je navržena centrální větrací jednotka Jablotron Futura s modulem CoolBreeze, který částečně zajišťuje vytápění (4kW) případně i dochlazování objektu. Zbytek potřeby tepla kryjí krbová kamna Schiedel King Fire a přímotopy v kombinaci s odporovými dráty pod dlažbou v koupelně a zádveří. Stavebníci v kooperaci s námi úspěšně požádali o dotaci z programu Nová zelená úsporám, kategorie B.0 ve výši 150.000 Kč. 

leden 2021: Hned po Novém roce konečně přišlo stavební povolení. To je důvod k oslavě! Geodet vytyčuje pozici a rozměry základové desky. 

21.1.2021: Zahajujeme skrývku. Pozemek je silně podmáčený, musíme provést drenáže, vodu čerpat a snížit tak její hladinu pod základovou spáru.

25.1.2021: Osazujeme zemnící pásky a betonujeme základové pasy. 

29.1.2021: Stavíme ztracené bednění desky i výztužných žeber, které je vystrojeno předepsanou armaturou. 

2.2.2021: Betonujeme bednění. Dále pokračujeme v čerpání vody. Přibližně na dva týdny musíme přerušit práce, v příštích dnech hlasí mrazy. 

19.2.2021: Navážíme materiál do desky na hutnění podkladních vrstev. Zemina z výkopů je nepoužitelná. 

23.2.2021: Provádíme podkladní vrstvy, hutníme a následně zhotovujeme ležatou kanalizaci, odvětrání radonu a průchodky pro vodu a elektřinu. Za dva dny betonujeme spodní betonovou desku. 

1.3.2021: Společnost Stavoizola pana Bulanta pro nás zhotovuje hydroizolaci a zároveň i radonovou bariéru (folie SikaPlan). Připravujeme ocelovou výztuž desky kari sítěmi. Odpoledne betonujeme vrchní desku tl. 130 mm. Za týden přijedou panely, už jsou na výrobní lince. 

8.3.2021: Montujeme panely. Ještě před montáží ale všichni musí na nově zavedený antigenní test. Všichni jsou negativní, tak hurá do práce. Jeřáb najel ještě když bylo trochu zmrzlo, ale odpolední výjezd stál za to. Terén na pozemku opravdu není ideální. Během dopoledne usadíme, stabilizujeme a ukotvíme všechny obvodové i vnitřní ztužující panely na své místo. Obvodové panely jsou v naší klasické skladbě DMK Difu s vnější dřevovláknitou deskou a vnitřní rozšířenou instalační předstěnou, která je dodatečně zateplena.Do panelů jsou osazena okna DafePlast Progress s trojskly, která jsou určena pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu. Odpoledne se věnujeme montáži vazníkové střešní konstrukce. Na závěr umístíme pomocí jeřábu komín Schiedel King Fire s integrovanými krbovými kamny. 

9.3.2021: Pokračujeme v montáži vazníkové střechy. Práce nám jde rychle od ruky. 

10.3.2021: Naváží se krytina a nastupují pokrývači k osazení okapnic.Montujeme zarážky pro tepelnou izolaci.

11.3.2021: Pokrývači instalují pojistnou hydroizolaci střechy (difuzně otevřenou střešní folii) a pokračují s laťováním střechy. Odpoledne mají zalaťováno. Podmázáváme panely explanzní maltou Fermacell, která zajistí lineární podepření panelu na základové desce.

12.3.2021: Zhotovujeme úložný prostor v podstřeší a začínáme s pokrýváním střechy - jako krytina je použita betonová taška Betopres Exklusiv v cihlové barvě. Montujeme předem natřené podbití římsy smrkovými palubkami. 

15.3.2021: Začínáme práce na parobrzdné rovině stropu z OSB4 tl. 15 mm. Práce na střeše pokračují, jsou položeny všechny plochy a pracujeme na nárožích a instalaci klempířských výrobků (okapy, svody).  

17.3.2021: Dokončujeme vnitřní parobrzdnou rovinu a poslední detaily na střeše. První stavební etapa je připravena k předání. 

23.3.2021: Nastupují sádrokartonáři, aby narastrovali příčky vč. jednostranného záklopu sádrovláknitou deskou Fermacell a stropy. 

24.3.2021: Dnes v domě pracují vzduchaři, aby provedli základlí rozvody vzduchotechniky (centrální větrací jednotka Jablotron Futura s rekuperací a s tepelným čerpadlem CoolBreeze, které z větší části zajišťuje vytápění objektu a v letních měsících jej lze použít pro komfortní dochlazování). Rozvody povedou částečně ve snížených podhledech (technická místnost, chodba, koupelna, spíž) a částečně v kastlíku u stropu v kuchyni a v obývacím pokoji.  

26.3.2021: Vzduchaři jsou hotoví. Dnes je na stavbě velký kontrolní den, konzultují se vodoinstalace a předevšíím elektroinstalace. V příštím týdnu budou v domě vládnout právě tato dvě řemesla. 

29.3.2021: Nastupují elektrikáři a provádí základní rozvody elektroinstalací v domě. 

30.3.2021: Dnes se k elektrikářům přidal ještě vodař, který zhotoví rozvody vody a dopojí odpady. Do Velikonoc by obě řemesla měla být hotová. 

1.4.2021: Do domu se vrátili sádrokartonáři a instalují akustickou izolaci do příček a předepsanou tepelnou izolaci do předstěn. Proběhl blowerdoor test s výsledkem 0,6 h-1 , což je hranice pro pasivní domy. Hodnotu 1,0 h-1  požadovanou fondem Nová zelená úsporám pro získání dotace kategorie B.0 tedy bez potíží plníme. 

Zahajujeme práce na aplikaci fasádního lepidla s výztužnou síťovinou. To bude několik týdnů zrát, než bude možné na něj zhotovit finální silikonovou fasádu. 

7.4.2021: Sádrokartonáři intenzivně zaklápí, na stěny přijdou sádrovláknité desky Fermacell, na stropy červený protipožární sádrokarton. 

8.4.2021: Probíhá aplikace tepelné celulózové izolace ClimatizerPlus do podstřeší. Foukáme na výšku 43-44 cm, aby byla dodržena projektovaná výška izolace 38 cm. 

14.4.2021: Dokončujeme zaklápění konstrukcí. Do rohů instalujeme výztužné pásky StraightFlex, které minimalizují jinak poměrně obvyklé prasklinky v rozích. Tmelíme a necháváme vytvrdnout. 

20.4.2021: Začínáme brousit a koncem týdne bychom už mohli začít skládat podlahový polystyren.