Reference / Lom (Most)

Období realizace

05-08/2019

Charakteristika domu

Naše domy stavíme po celé republice a tak náš další KLARET stoji v obci LOM nedaleko Litvínova. Nikdy jsme v této oblasti nestavěli, takže nás při první návštěvě uchvátili úžasné siluety sopek Českého středohoří, mocná hradba Krušných hor i obrovský komplex litvínovské chemičky. Do toho sem tam vidíte obří stroje v hnědouhelných dolech. Je to zkrátka úplně jiná krajina než u nás. Ale lidé tu jsou milí a laskaví, takže se společně s investorem přenesem přes všechny potíže, jako je třeba absence přípojky elektrické energie. Zkrátka když se chce, tak to jde!

Dům opět pochází z naší projekční dílny Atelieru DNK a v podstatě se jedná o typový KLARET bez nějakých zásadnějších změn. Je to dobře vymyšlený dům a není moc důvodů ho nějak zásadně měnit.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO Z MONTÁŽE DOMU!

Dům je navržen jako panelová dřevostavba z certifikovaného systému DNK s difuzně otevřenou skladbou stěny DNK Difu s rozšířenou zateplenou instalační předstěnou. Obvodové panely jsou tvořeny nosným rámem z KVH 60/140, mezi kterými je nafoukána celulózová izolace ClimatizerPlus. Z vnitřní strany dodává tuhost celému rámu OSB4 tl. 15 mm, která rovněž slouží jako parozábrana. Na ní jsou vodorovně našroubovány hranoly instalační předstěny (KVH 60/60 á 625 mm), která bude po dokončení instalací dodatečně zateplena a zaklopena sádrovláknitými deskami Fermacell. Z vnější strany panel uzavírá dřevovláknitá deska STO tl. 60 mm. Uvnitř domu jsou dvě ztužující stěny (KVH 60/100 + 1xFermacell). Střešní konstrukce je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky s kovovými deskami s prolisovanými trny. 

Dům je navržen jako nízkoenergetická dřevostavba s řízeným decentrálním větráním s rekuperací tepla od firmy inVENTer a bude vytápěn elektřinou pomocí podlahových topných folií HeatFlow, které jsou snadno kombinovatelné se suchými skladbami podlah, a krbovými kamny. 

Náš rozsah dodávky je omezen na hrubou uzavřenou stavbu vč. střechy, fasády, vnitřní parobrzdné roviny stropu vč. zateplení, kompletní sádrokartony vč. souvrství suchých podlah. Z technologií pak vzduchotechnika a HeatFlow. Rozvody vody, elektřiny a kompletní interiéry si klient zajišťuje sám nebo za pomoci lokálních dodavatelů. 

27.5.2019: Zahajujeme montáž dřevostavby v certifikovaném stavebním systému DNK. Panely byly vyrobeny ve výrobní hale v Třebíči a převezeny na místo kamionem. Montáž probíhá za pomoci jeřábové techniky. Tesaři umísťují jeden panel za druhým a za pár hodin se už do objektu dá vejít vhodovými dveřmi. Poté následuje montáž vazníkové střechy a osazení prefabrikovaného komína Schidel Absolut Parat. 

28.5.2019: Pokračujeme v práci na vaznících. 

29.5.2019: Finišujeme s vazníky a přecházíme na zarážky pro celulózu v podstřeší po obvodě stavby. Přijela střešní krytina a pokrývači zahajují práci na laťování střechy. 

30.5.2019: Dodělali jsme revizní lávku v podstřeší a pokračujeme na parobrzdné rovině stropu z OSB. Pokrývači pokračují v laťování. 

31.5.2019: Dokončujeme práci na vnitřní parobrzdné obálce domu, provádíme podmazání domu expanzní maltou Fermacell, přelepujeme styk základová deska-panel. Pokrývači pokládájí střešní krytinu a instalují klempířské prvky. 

3.6.2019: Pokračujeme v pokrývačských a klempířských pracích. Do podstřeší foukáme celulózovou izolace ClimatizerPlus od firmy Ciur v tloušťce 380 mm (po slehnutí, tedy s nadfoukáním cca 43 cm). 

4.6.2019: Dokončujeme práci na střeše, předáváme první stavební etapu investorovi. 

5.6.2019: Pracujeme na podbití římsy palubkami ošetřenými tenkovrstvou olejovou lazurou OSMO.

7.6.2019: Podbití přesahů střechy je hotové. Příští týden nastupují sádrokartonáři, aby provedli rastry příček a stropů.  

10.6.2019: Sádrokartonáři si navezli materiál a začínají pracovat na rastrech pro stropy a příčky. Už brzy přijdě řada na elektrikáře a vodaře. Ti už ale budou v režii investora. 

14.6.2019: Naši sádrokartonáři jsou hotoví. Máme narastrováno vč. vztyčení a jednostranného opláštění příček.

18.6.2019: Do domu nastupují elektrikáři a vodaři investora a provádí nezbytné elektro a vodoinstalace. 

27.6.2019: Zahajujeme práce na podkladní a výztužné vrtsvě fasády. V sobotu bude celý dům v minerálním lepidle od firmy STO určené pro difuzně otevřené skladby stěn. 

29.6.2019: Dům je kompletně v lepidle a nyní budeme čekat na jeho vyzrání. Příští týden se do domu vrací naši sádrokartonáři, aby provedli kompletní záklopy a konstrukci podlah. 

9.7.2019: Znovu jsme zahájili práce na sádrokartonech. Do příček a předstěn s rozvody vkládáme akustickou/tepelnou izolace a začínáme zaklápět sádrovláknitými deskami Fermacell tl. 12,5 mm. Na strop použijeme červený protipožární sádrokarton. 

16.7.2019: Máme kompletně zaklopeno. Na dokonalou rovinu dosaženou pomocí vyrovnávacího podsypu Fermacell skládáme tepelnou izolaci podlahy (tvrzený podlahový polystyren EPS 200 S, 2x80 mm křížem). 

18.7.2019: Probíhá pokládka elektrického podlahového topení zn. HeatFlow. Jedná se o velmi kvalitní karbonové topné folie, které se pokladají mezi tepelnou izolaci podlahy a podlahové prvky Fermacell 2E22, které plní funkci roznášecí a poloakumulační vrstvy. 

19.7.2019: Pokračujeme v pokladce čisté podlahy z podlahových prvků Fermacell 2E22 (tl. 25 mm). Prvky se vzájemně spojují lepidlem nánášeným speciálními aplikátory na velké falcy po dvou stranách každého prvku. Spoj se navíc zajišťuje mechanickými spojovacími prostředky (vruty). Za 24 hodin je podlaha připravena na pokládku dalších vrstev. 

22.7.2019: Pokračujeme v tmelení sádrokartonů. Do rohů jsou instalovány výztužné pásky StraightFlex, které minimalizují vlásečnicové trhliny v rozích (vliv objemových a teplotních změn). 

30.7.2019: Dokončujeme broušení sádrokartonů, připravujeme prostor pro finální výbavu. Do konce týdne bychom měli nastoupit ke zhotovení finální fasádní omítky. 

1.8.2019: Zhotovujeme finální silikonovou omítku domu vč. osazení vnějších hliníkových parapetů. Dům příští týden předáváme investorovi, který bude pokračovat v práci na interiérech domu.  

7.8.2019: Fasáda je hotová a vnitřní sádrokartonářské práce vč. vytmelení, vybroušení a suchých podlah Fermacell s podlahovým vytápěním HeatFlow rovněž. Předáváme dům investorovi, který bude pokračovat v práci na interiérech domu, zejména tedy výmalbě, pokládce podlahových krytin, obkladů a dlažeb, instalaci sanity a montáži interiérových dveří. Až toto všechno bude hotové, tak osadíme a zprovozníme systém decentrální rekuperace inVENTer, který zajišťuje efektivní větrání domu.