Reference / Luka pod Medníkem

Období realizace

04-06/2018

Charakteristika domu

Některé příběhy našich domů jsou opravdu dlouhé a cesta k úspěšné realizaci se klikatí, občas se i ztratí docela. Ale vůle stavebníků je silná a jakmile to jen trochu jde, projekt se oživí a všichni začneme naplno pracovat na realizaci jejich snu o novém vlastním bydlení. Je úžasné pracovat s lidmi, kteří opravdu chtějí stavět a jsou pro to schopni něco udělat. 

V tomto případě se jedná o klientsky mírně upravený typový dům Rosé se vstupem z podélné strany. Dům je pochopinělně navržen v difuzně otevřeném systému DNK a naše dodávka spočívá v realizaci hrubé uzavřené stavby vč. základové desky, finální fasády, střechy a také veškerých sádrokartonářských prací. Veškeré dodávky vnitřních instalací (odpady, voda, elektro) a podlahového topení vč. tepelného čerpadla jsou předmětem dodávky investora. Pevně věřím tomu, že součinnost společnými silami zvládneme.  

02/2018: Využijeme únorové oblevy a během 14 dnů zhotovíme základovou desku vč. desky pod budoucí terasu. Jedná se o dvoustupňovou základovou desku s hydroizolací skrytou pod svrchní betonovou deskou. 

03.04.2018: Velmi netradičně začínáme v úterý, protože v pondělí byly Velikonoce. Počasí nám přeje a konečně přišlo jaro, teplo a sluníčko. Podmínky v místě stavby jsou značně stísněné - řidič kamionu opět prokázal osobní odvahu a velkou zručnost, když se mu povedlo zajet až ke stavbě. Ta je doslova obklopena elektrickými dráty, které byly v předstihu opatřeny chráničkami. Ani tak to ale není pro jeřábníka lehká práce. Postupně skládáme panel za panelem, našim tesařům jde práce dobře od ruky. Na podélných obvodových panelech jsou již našroubovány třmeny pro zavěšení stropních nosníků, střední nosná stěna je snížena a stropní nosníky jsou naloženy. Ještě před montáží stropu je do stavby osazeno velké posuvné okno na terasu (systém HS portál). To muselo být vzhledem k velikosti osazeno na stavbě. Ostatní okna (DafePlast Progress), stejně jako vchodové dveře, byla osazena do panelů již ve výrobě. 

04.04.2018: Probíhá montáž záklopu stropu. Kotvíme panely a vše připravujeme na zítřejší příjezd panelů druhého nadzemního podlaží. 

05.06.2018: Montujeme druhé patro rodinného domu a konstrukci krovu. 

06.06.2018: Instalujeme střešní folii, abychom stavbu ochránili před vlivy povětrnosti. Stavíme lešení pro zhotovení podbití a následně fasády. 

13.04.2018: Máme téměř kompletně položenou krytinu. Jsou instalovány rozšiřovací profily na krovech, které umožní aplikaci dostatečné tloušťky tepelné izolace mezi krokve (320 mm). Příští týden nás čeká podbití přesahů střechy a montáž schodiště. 

20.04.2018: Hrubá uzavřená stavba je kompletní vč. podbití přesahů střechy, konstrukce schodiště a parobrzdné roviny z OSB4 na stropě v podkroví - máme připravenou pro foukanou izolaci mezi krokvě a kleštiny. Probíhá instalace rozvodů nuceného větrání Aereco a dotěsnění prostupu skrz parotěsnou rovinu. Začali jsme s instalací roštů pro sádrokartony na stropech prvního i druhé nadzemního podlaží. Do objektu jsme umožnili vstup elektrikářům a vodařům investora, kteří zhotovují základní rozvody.

23.04.2018: Probíhá aplikace foukané tepelné celulózové izolace ClimatizerPlus do podstřeší (mezi krokve a kleštiny). Provádíme kontrolní měření hustoty izolace v šikminách (odvrty) a kontrolu výšky vč. nadfoukání v rovné části. Zítra zahajujeme práce na první vrstvě fasády. 

25.04.2018: Elektrikáři a vodaři investora pracují o 106 a jde jim to. Po kontrole vnitřní parotěsné (parobrzdné) obálky technickým dozorem investora zahajujeme zaklápění. Mezi stropní nosníky přijde akustická izolace stropu, do příček rovněž, do předstěn tepelná izolace. Potom následují záklopy. 

27.04.2018: Jsme hotoví s podkladní vrstvou (lepidlo s výztužnou síťovinou) pro fasádu. Nyní bude muset cca 3-4 týdny vyzrát. Uvnitř se intenzivně pracuje na sádrokartonech... tedy červený sádrokarton je vlastně jen na stropech, na všech stěnách a příčkách je použit Fermacell. To je z hlediska statiky, akustiky a především z uživatelského pohledu mnohem lepší řešení. 

3.5.2018: Dokončujeme záklopy konstrukcí a začínáme připravovat vyskládání tepelné a ve 2.NP akustické izolace podlah.

08.05.2018: Dokončujeme vyskládání tepelné izolace podlahy a předáváme žezlo investorovi, který si spolu s bratrem instaluje rozvody teplovodního podlahového topení. Není nad to, když si můžete v rodině navzájem pomoct - ušetříte nemalé peníze a utužíte rodinná pouta. 

10.05.2018: Rozvody jsou hotové a natlakované. Vše je připraveno k betonáži podlah. 

11.05.2018: Probíhá betonáž podlah. Vůbec poprvé používáme silně plastifikovanou betonovou směs. Snížíme tím objem vody, který do stavby dodáme. Za den je hotovo. Přes víkend necháme stavbu zavřenou, aby beton mohl v klidu zrát. 

14.05.2018: Beton je super, intenzivně větráme. Ve středu začínáme s pracemi na sádrokartonech - tmelíme a brousíme. Zapomněl jsem na niku na šampóny nad vanou ve 2.NP, takže tu musíme dodělat. Ale jinak v pohodě :-)

28.05.2018: Máme vytmeleno a dokončujeme broušení. Ještě budeme malovat - 2x bílý Primalex. Už jsou připraveny i na zakázku barvené vnější okenní parapety, takže snad bychom měli začít do konce týdne s finální silikonovou vrstvou fasády.  

03.06.2018: Penetrujeme pod finální fasádu a osazujeme parapety, které byly nastříkany v barvě RAL podle odstínu okenních rámů. 

06.06.2018: Dokončili jsme finální silikonovou fasádu STO v barevné kombinaci dle výběru investorky. Tato fasáda STO je určena pro difuzně otevřené skladby stěn. Je osazeno zábradlí na francouzská okna ve 2.nadzemním podlaží. Blíží se předání stavby investorovi pro práci v interiérech.