Reference / Nelahozeves

Období realizace

06-10/2019

Charakteristika domu

Stavba domu není jednoduchý úkol a předchází mu celá řada problémů, které musí nejdřív někdo vyřešit. V tomto případě byl problémem číslo jedna neschválený územní plán obce, který brzdil výstavbu na soukromém pozemku (zahradě) v širším centru obce po dobu dlouhých několika let. Vše jsme měli připravené vč. platných vyjádření dotčených orgánů, ale stále jsme čekali a čekali. Až s novým vedením města došlo k zásadnímu průlomu a schválení nového územního plánu. Tímto krokem se otevřely dveře k vysněnému domu. Během pár měsíců jsme měli v ruce platné stavební povolení, brzy poté měli investoři připravenou základovou desku. Teď už je řada na nás, abychom udělali i my svou práci rychle a precizně. Stavíme jim jejich vysněný dům. 

Jedná se o typový dům SONBERK bez zásadních úprav. Dům je navržen v certifikovaném stavebním systému DNK jako difuzně otevřená dřevostavba. Opět je použita varianta celostěnového panelu DNK Difu s celulózou mezi nosnými sloupky (KVH 60/140) a dodatečně zateplenou instalační předstěnou tl. 60 mm. Podklad pro vnější fasádu tvoří dřevovláknité desky STO tl. 60 mm. Ztužující a parobrzdnou funkci přebírá OSB 4 tl. 15 mm na vnitřní líci nosných sloupků stěny. Vzhledem k tomu, že se jedná o půdorys domu L, je jedna vnitřní stěna navržena jako nosná - jsou na ni uloženy příhradové vazníky střešní konstrukce. Ostatní příčky jsou pouze ztužující a jsou sníženy. V obvodových stěnách jsou osazena okna DafePlast Progress určená i pro pasivní domy. Dům je řízeně větrán pomocí decetrálního systému větrání s rekuperací vzduchu (inVENTer, jednotky ZERO) a je vytápěn podlahovými topnými foliemi zn. HeatFlow, které jsou začleněny do suchých podlah Fermacell. Sekundárním zdrojem tepla jsou kamna integrovaná přímo v komínovém tělese (Schiedel King Fire, typ Lineare).

24.6.2019: Zahajujeme montáž panelů. Ráno nás trochu zdržela klasicky ucpaná dálnice D1, ale poté už se všechno vrátilo do normálních kolejí a bez potíží se nám za první den podařilo usadit všechny panely a spodní díl komínu s integrovanými krbovými kamny. 

25.6.2019: Pokračujeme za pomoci jeřábu v montáži vazníků. 

26.6.2019: Dokončujeme vazníkovou konstrukci střechy, zhotovujeme zarážky pro celulózu a revizní lávku vč. výlezové zárubně.

27.6.2019: Začínáme foliovat a laťovať. Byli bychom rádi, abychom do konce týdne měli střechu pod fólií.

28.6.2019: Dokončujeme zafoliování střechy. Bohužel se zpozdil dovoz střešní krytiny KM Beta z důvodu nedostatečných skladových zásob dodavatele. Měla by dojet během 14 dnů. Dům je pod folií a chráněn proti povětrnosti, takže to zase tak velká komplikace není. 

2.7.2019: Pracujeme na vnitřní parobrzdné rovině stropu z OSB tl. 15 mm. 

4.7.2019: Vnitřní parotěsná rovina je dokončena vč. přelepení spojů Airstop páskami. V domě pracují už naši sádrokartonáři a rastrují stropy a příčky. 

9.7.2019: Je dokončena rastrace příček vč. jednostranného záklopu. Podmazáváme panely expanzní maltou od Fermacellu a styk základová deska - panel přelepujeme těsnou butylovou páskou. Stále čekáme na krytinu. Probíhá koordinační schůzka s elektrikářem a vodařem investora, kteří by měli nastoupit. 

12.7.2019: Konečně přijela střešní krytina. Teď už jen aby si na nás udělali čas pokrývači. 

18.7.2019: Řemesla (vodaři, elektřikáři) jsou hotová. Do domu se vrací zpět naši sádrokartonáři a instalují tepelnou izolaci do předstěn a akustickou izolaci do příček. Postupně začínají zaklápět stěny sádrovláknitými deskami Fermacell, stropy červeným protipožárním sádrokartonem. 

22.7.2019: Nastupují pokrývači. Probíhá laťování střechy, instalace okapniček a okapních háků. Následně pokládají střešní krytinu a klempířské prvky. 

25.7.2019: Tmelíme sádrokartony a aplikujeme výztužné pásky v rozích, které minimalizují vznik vlásečnicových trhlin v rozích. Skládáme tepelné izolace podlahy - tvrzený podlahový polystyren EPS 200S (křížem ve dvou vrstvách každá po 80 mm, celkem 160 mm). 

29.7.2019: Montuje se podlahové vytápění HeatFlow - karbonové topné folie, které jsou uloženy mezi tepelnou izolací a horní roznášecí vrstvou - v našem případě podlahovými prvky Fermacell 2E22. Za den je pokládka hotova. 

31.7.2019: Do domu se vrací sádrokartonáři, aby provedli pokládku suchých podlah v systému Fermacell. Za den by měli být hotoví. Následně přejdou k vybroušení sádrokartonů. Práce střechařů se snad také pomalu chýlí ke konci. Příští týden přijedou fasádníci, aby dali dům do lepidla s výztužnou síťovinou. 

1.8.2019: Střechaři jsou hotoví, sádrokartonáři brousí o 106. Práce na domě pokračují. 

8.8.2019: Dům je ve fasádním lepidle s výztužnou síťovinou. Nyní bude zrát. Finální fasádu budeme zhotovovat na přelomu srpna a září. 

12.8.2019: Probíhá nátěr palubek, abychom mohli koncem týdne zrealizovat podbití římsy (přesah střechy). 

13.8.2019: Je naplánována aplikace tepelné izolace Climatizer Plus od firmy Ciur do podstřešního prostoru a také odvoz a rozštřídění zbytků a stavebního odpadu. Budeme foukat 430 mm, což odpovídá projektované tloušťce izolace v podstřeší 380 mm. 

20.8.2019: Zhotovujeme podbití římsy palubkami vč. nátěru. Testujeme podkladní vrstvu finální fasády, ale ještě není zralá, musíme ještě týden počkat. 

29.8.2019: Podkladní vrstvy fasády dozrály, první týden v září zhotovíme finální fasádu a demontujeme lešení. Investor si vymaloval a celý interiér domu se doslova rozzářil. Uvnitř začínají pracovníci investora pokládat dlažby a lepit obklady. 

6.9.2019: Zhotovili jsme finální silikonovou fasádu v odstínech dle výběru investora. Naše práce tímto končí. Jsme rádi, že na konci vidíme spokojený manželský pár, který se každý den přibližuje bydlení ve svém vytouženém novém domě.