Reference / Nová Říše (Jihlava)

Období realizace

06-09/2020

Charakteristika domu

Po téměř dvou letech od zahájení příprav se dostáváme ke stavbě domu SAVIGNON v Nové Říši. Výchozí pozice byla velmi složitá. Pozemek se stávajícím rodinným domem a dalšími stavbami s velmi omezeným přístupem skrz průjezd stodolou ke komunikaci a inženýrským sítím a navíc zatížený starým úvěrem. Na druhou stranu, jde ale o pozemek v centru obce s nádherným výhledem a investoři jsou srdeční, mladí lidé odhodlaní realizovat svůj sen o výstavbě nového domu. V první fázi došlo k rozdělení pozemku, zřízení věcného břemene přístupu a vedení inženýrských sítí a vyjmutí nového pozemku ze starého úvěru. Vše probíhalo v koordinaci s příslušným stavebním úřadem a podařilo se dosáhnout i dohody s odborem územního plánování. Celé to ale byl běh na dlouhou trať, trvalo to měsíce a měsíce.

Dům SAVIGNON ve variantě 5+kk s drobnými individuálními úpravami je navržen v českém certifikovaném stavebním systému DMK s difuzně otevřenou skladbou stěny a českými okny Progress s certifikací pro pasivní domy od společnosti DafePlast. Střecha je navržena z dřevěných příhradových vazníků s těžkou krytinou v černé barvě. Dům je primárně vytápěn elektřinou pomocí elektrických topných folií HeatFlow. Jako doplňkový zdroj jsou použita krbová kamna integrovaná v komínové tělese (Schiedel King Fire). Dům je vybaven řízeným decentrálním větráním s rekuperací tepla zn. inVENTer a na střeše jsou navrženy fotovoltaické panely, které budou dodávat energii pro ohřev teplé užitkové vody a prostřednictvím bateriového uložiště i dalším spotřebičům v domě. 

Samotná montáž domu je také pěkným oříškem, protože musíme na sousedovu cestu postavit jeřáb, za ním kamion a panely přehodit na pozemek investora. Zde s pomocí manipulátoru teprve můžeme začít dům stavět. Takový byl plán. Ještě před montáží provedeme test průjezdnosti a průjezd musí investor o pár centimetrů zvětšit. I tak se tam navíc nevešla ani myš.

15.6.2020: Zahajujeme montáž domu. Komplikovat se to začíná hned na začátku, protože soused si to rozmyslel a kamion na cestu nepustil. Jeřáb naštěstí ano. Takže panely přeložíme na menší auto, to je doveze až za jeřáb, ten je přehodí na pozemek na stojany, které jsme si tam předtím dovezli. Zní to jednoduše, ale zabralo to celý půlden. Stejně tak se musí přehodit vazníky a prefabrikovaný komín. Řidič manipulátoru a naši tesaři prokazují chladnou hlavu a pevné nervy a staví jeden panel za druhým. Počasí nám přeje a investor bezprostřední okolí domu připravil pro pojezd těžké techniky. Večer s vypětím všech sil máme namontovány a zajištěny všechny panely. 

16.6.2020: S pomocí manipulátoru a později i auta s rukou provádíme montáž vazníkové konstrukce střechy. Také usazujeme spodní díl komína. 

17.6.2020: Dokončujeme montáž hlavních vazníků a hlavně se nám podařilo pomocí auta s hydralulickou rukou osadit vrchní díl prefabrikovaného komína. To byl velký strašák. 

18.6.2020: Celý den prší. Nedá se dělat nic a jsme jen rádi, že naše panely jsou odolné vůči povětrňosti, takže se nemusíme bát zvlhnutí nosných prvků. Příčky jsou zabaleny ve střešní folii, která je chrání, stejně jako vršek obvodových panelů.

19.6.2020: Dokončujeme montáž vazníkové konstrukce střechy, připravujeme úložný prostor a revizní lávku v podstřeší. 

22.6.2020: Zahajujeme práce na střeše zakrytím pojistnou, difuzně otevřenou, střešní folií (150 g/m2) a začínáme laťovat (40/60). Uvnitř se pracuje na zarážkách pro tepelnou izolaci. 

24.6.2020: Začínáme pokládat plochy. Jako střešní krytina je použita betonová střešní taška KM Beta Briliant v černé barvě. 

30.6.2020: Dokončujeme pokládku střešní krytiny vč. instalace klempířských prvků (okapy, svody) v barveném pozinkovaném plechu (KJG) v černé barvě a podbití přesahů římsy palubkami vč. nátěru (OSMO). 

1.7.2020:  Zhotovujeme parobrzdnou rovinu stropu z OSB3 tl. 15 mm P+D s přelepenými spoji. 

3.7.2020: Parobrzdná rovina stropu vč. prostupů pro vzduchotechniku a nezbytné průchodky je hotová. Předáváme první stavební etapy investorovi. 

7.7.2020: Nastupují sádrokartonáři, aby narastrovali a jednostranně zaklopili příčky sádrovánkitými deskami Fermacell. Rovněž se rastrují stropy. Nastoupili také fasádníci, kteří si v první fázi instalovali zakládací lištu a provedli zarohování. 

9.7.2020: Příčky jsou narastrované a dům je kompletně v opatřen minerálním fasádním lepidlem STO pro difuzně otevřené skladby s výztužnou síťovinou.  

10.7.2020: Nastupují vodaři a elektrikáři investora, aby provedli základní rozvody vody, odpadů a elektroinstalace. 

14.7.2020: Rozvody vody jsou kompletní a musíme smeknout před čistou prací vodaře. Rozvody jsou pochopitelně v maximální možné míře vedeny v instalační mezeře pod stropem (tedy mezi protipožírním sádrokartonem a parobrzdnou rovinou (OSB) stropu). Práce na elektroinstalacích dále pokračují. 

16.7. 2020: Dnes probíhá aplikace tepelné izolace ClimatizerPlus. Aplikační výška je 43 cm, projektovaná tloušťka izolační vrstvy je 38 cm. Právě celulóza v podstřeší a předokenní žaluzie významně omezuje letní přehřívání.

20.7.2020: Navážíme materiály pro sádrokartonářské práce a začínáme s aplikací tepelné a akustické izolace do předstěn obvodových panelů a vnitřních příček. 

22.7.2020: Stěny zaklápíme sádrovláknitými deskami Fermacell s vynikajícími statickými vlastnostmi, na stropy přijde červený protipožární sádrokarton. 

24.7.2020: Z velké části jsou interiéry domu zaklopeny. Testujeme zralost fasády - příští týden budeme dělat finální omítku, když počasí dovolí. 

31.7.2020: Zhotovujeme finální silikonovou omítku v systému STO pro difuzně otevřené skladby.

3.8.2020: Do domu se po týdenní dovolené opět vrací sádrokartonáři. Dokončují záklopy stěn i stropů. Probíhá tmelení 

10.8.2020: Začínáme pracovat na podlahách. Nejprve srovnáváme niveletu desky vyrovnávacím podsypem od Fermacellu. Následovat bude tepelná izolace v podobě dvou křížně ložených vrstev tvrzeného podlahového polystyrenu (2 x 80 mm). 

12.8.2020: Tepelná izolace podlah je komletní, vše je připraveno k podkládce podlahového topení HeatFlow. 

13.8.2020: Instalujeme podlahové topné folie HeatFlow, které se postarají o vytápění interiéru. 

17.8.2020: Do domu se opět vrací sádrokartonář David a se synem pokládají podlahové prvky Fermacell 2E22, které budou tvořit finální hrubou podlahu. 

19.8.2020: Nastupuje obkladač investora, aby zhotovil hydroizolace v koupelně. My tmelíme a následně brousíme v obývacím pokoji. 

24.8. 2020: Obkladač investora pokračuje v práci a jde mu to dobře od ruky. Koupelnu má hotovou a pokračuje na WC.  Investor připravuje pokládku podlahových krytin. 

2.9.2020: Je dokončená vzduchotechnika. Dům je připraven k předání investorovi, který dál pokračuje v práci na interiérech domu.