Reference / Nová Ves (Třebíč)

Období realizace

12/2020-03/2021

Charakteristika domu

Mám rád, když lidé vědí, co chtějí a umí využít výhod, které jim život přináší... To je přesně případ mladého páru z Nové Vsi u Třebíče, kteří nám dali svou důvěru a my pro ně postavit jejich dům. Ta výhoda na začátku je stavební pozemek, což je v dnešní době opravdu darem z nebes. Mladí manželé měli jasnou představu o svém novém domě - kvalitní a rychle postavená dřevostavba s difuzně otevřenou skladbou stěny a dispozicí 5+kk ve tvaru L. Tomu přesně vyhovuje náš typový dům Savignon a pro letošní rok 2020 se z něj tedy stal náš nejstavěnější dům. Upravili jsme pár drobností, upravili systém vytápění a dohodli se na rozsahu. Budeme dodávat jen hrubou uzavřenou stavbu. Zbytek si zajistí investor sám, protože je manuálně zručný a má spoustu známých, kteří mu pomohou s elektřinou, topením, vodou atp. Zkrátka nějak to zvládne a my budeme jen zpovzdálí sledovat, zda se na stavbě naděje něco špatně.  

Dům je naprojektován jako montovaná dřevostavba z certifikovaného stavebního systému DMK s difuzně otevřenou skladbou stěny s vnější dřevovláknitou deskou a vnitřní instalační předstěnou. Valbová střecha s betonovou střešní krytinou je navržena z dřevěných příhradových vazníků, které jsou uloženy na obvodové a vnitřní nosnou stěnu. Objekt bude vytápěn krbovou vložkou s výměníkem a akumulační nádobou a je řízeně větrán pomocí decentrální rekuperace inVENTer. 

Projekt pro stavební povolení zpracoval ateliér DMK a investor si během pár měsíců vyřídil všechna vyjádření a úspěšně získal stavební povolení. Základová deska byla rovněž v jeho režii a zajistil její zhotovení u místního stavitele. Zde musíme opravdu smeknout před poctivou, rychlou a přesnou prací zhotovitele. Deska je připravena, příjezdová cesta zpevněna a dům může vyjet. 

10.12.2020: Zahajujeme montáž panelů. Netradičně ve čtvrtek, ale jinak to zkrátka nešlo. Zkušená montážní partie si s prací hravě poradila a za dopoledne byly obvodové panely namontovány. Vnější obvodové panely v difuzně otevřené skladbě DMK difu mají jako hlavní nosný prvek KVH 60/140. Z vnější strany je panel uzavřen dřevovláknitou deskou tl. 60 mm, z vnitřní strany pak OSB4 deskou tl. 15 mm, která slouží jako smykově tuhá a zároveň i parobrzdná rovina. Ve vzniklé dutině (tl. 140 mm) je vyfoukána celulózová izolace ClimatizerPlus. Díky celulóze a dřevovláknu disponuje stěna velkým fázovým posunem tepelné vlny, což vlastně znamená, že není náchylná k přehřívání. A to je velký bonus.... Z vnitřní strany obvodových panelů jsou vodorovně našroubovány hranoly (KVH 60x60) instalační předstěny - ta bude po provedení rozvodů vyplněna vatou v rámci práce sádrokartonářů. Shora jsou panely kryty proužkem folie, aby do nich nezateklo. Pod vnějšími parapety jsou vytvořena vodotěsná lůžka v systému STO (dodavatel fasádního systému). Do panelů jsou již osazena okna DafePlast Progress, která už jsou určena i pro pasivní výstavbu.

Zajímavé jsou vnitřní stěny - ztužující příčky jsou sníženy, ale vnitřní nosná stěna musí být ve stejné úrovni jako obvodové panely. Proto je přes ni přetažena difuzně uzavřená folie Isocell VAP, abychom k ní byli schopni dopojit parobrzdnou rovinu stropu, která bude zhotovena z OSB4. Všechny vnitřní panely jsou chráněny proti povětrnosti - jedná se totiž pouze o svislý rám (KVH 60/100-140), na který jsou jednostranně nasponkovány sádrovláknité desky Fermacell, případně cementovláknité desky za komínovým tělesem. To je výrobkem firmy Schiedel (typ Absolut) a je dodáváno jako prefabrikát a bylo osazeno do stavby pomocí jeřábu hned první den. 

Ještě odpoledne proběhne montáž ztužidlového pole a hlavních střešních vazníků a jejich zavětrování. Na jeden den toho bylo až dost. Jeřáb odjíždí a chlapci budou zítra pokračovat dál.

11.12.2020: Montujeme valby, vkládáme krokve a kotvíme jak panely, tak vazníky. Celý dům je postaven na podložkách a nyní je spára mezi panelem a deskou vyplněna expanzní maltou Fermacell, která zajistí lineární podepření vazníků. Na víkend je stavba zabezpečena.

14.12.2020: Nastupují pokrývači a začínáme s laťováním střechy. Montáž vazníků i panelů je nyní zcela dokončena. 

16.12.2020: Střecha je zalaťována. Instalujeme klempířské prvky a skládáme krytinu Betonpres ve višňové barvě. 

17.12.2020: Zahajujeme pokládku střešní krytiny a připravujeme vnitřek domu pro příchod party na parobrzdné rovinu stropu. 

19.12.2020: Střecha je téměř položená a dovnitř nastupují tesaři, aby provedli zarážky pro tepelnou izolaci podstřeší (abychom ji zbytečně nefoukali do přesahu střechy), podlahu úložného prostoru. 

20.12.2020: Zahajujeme práce na parobrzdné rovině stropu z OSB4 P+D, která je připojena vruty ke spodnímu líci dolní pásnic dřevěných vazníků. Krytina je hotová a klempířina kompletní. Ještě osazujeme výlez pro kominíka. Probíhá podbití římsy deskami, protože tentokrát bude zatažena do fasády. 

21.12.2020: Střecha je kompletně hotová vč. podbití římsy. Předáváme první stavební etapu. Uvnitř pokračují práce na parobrzdné rovině a do Vánoc ji dokončíme vč. přelepení spojů OSB desek AirStop páskami. Bohužel už letos nestihneme aplikaci tepelné izolace ClimatizerPlus, tak až po Novém roce. 

30.12.2020: Začínáme práce na podkladu fasády. Rohujeme a osazujeme lišty. 

4.1.-6.1.2021: Využili jsme posledního teplého počasí a zhotovili jsme podkladní vrstvu pro finální fasádu - zimní lepidlo s výztužnou síťovinou. I přesah střechy je na tomto domě zhotoven ve fasádě. Finální fasáda přijde na řadu nejdříve v polovině února, až lepidlo vyzraje a budou vhodné klimatické podmínky. 

2.2.2021: Foukáme tepelnou celulózovou izolaci do podstřeší. Je toho hodně, takže to asi bude na dva dny. Před provedením jsme propojili veškerá odvětrání VZT a také kolem komína dali minerální vatu. Rovněž jsme provedli test zralosti podkladního lepidla pro aplikaci finální silikonové omítky STO a stavba je připravená. 

8.3.2021: Stavbu předáváme investorovi s nedodělkem v podobě finální fasády, aby mohl pracovat uvnitř na rastrování příček, rozvodech elektřiny a vody a dalších návazných činnostech. 

15.3.2021: Dnes jsme osadili vnější parapety a napenetrovali podklad pro zhotovení finální vrstvy silikonové omítky pro difuzně otevřené skladby od firmy STO. 

31.3.2021: Dokončujeme finální silikonovou fasádu domu v systému STO. Tím naše práce na této zakázce končí a dokončení domu už je na investorovi.