Reference / Nové Dvory (Žďár nad Sázavou)

Období realizace

od 04/2022

Charakteristika domu

Neznám mnoho lidí, kterým by dřevo doslova prorostlo celým životem, ale Jakub je zcela jistě jedním z nich. Poznáte ho podle dřevěných slunečních brýlí, dřevěných hodinek, dřevěného motýlka a košile s dřevěnými manžetovými knoflíčky, když je slavnostně oděn. Chybí mu snad už jen dřeváky :-). Od útlého věku se pod vedením rodiny stará o vlastní les se vším, co k tomu patří. Táta mu dal dobrý základ tesařského fortelu a své praktické znalosti prohloubil při studiu Lesnické a dřevařské fakulty Mendlovy univerzity v Brně. Před pár lety nastoupil k nám a nyní může plně zúročit vše, co se naučil. Staví pro sebe a svou budoucí rodinu dřevostavbu. Není divu, že si jako vzor pro svůj dům vybral právě Veritas, protože během svého působení u nás už tři tyto domy postavil pro naše zákazníky. Zachoval základní myšlenku otevřeného vnitřního komunikačního prostoru, částečně zastřešené terasy i zapuštěného vstupu, který ale bylo nutné vzhledem k orientaci stavby na pozemku přesunout na podélnou stranu domu. 

Dům je navržen jako montovaná dřevostavba v certifikovaném stavebním systému DMK, konkrétně je na obvodové stěny použit panel DMK Difu s difuzně otevřenou skladbou, vnější dřevovláknitou deskou tl. 100 mm a dodatečně zateplenou instalační předstěnou tl. 60 mm. Prostor mezi nosnými sloupky (KVH 60/140 mm) panelu je vyfoukán celulózou. Výhodou této skladby je skvělá akustika a především značný fázový posun (cca 15 hodin), díky kterému se při vhodném zastínění jižních okenních výplní naše dřevostavby v létě nepřehřívají. Součinitel prostupu tepla U se pohybuje okolo 0,15 W/m2K v závislosti na tom, jaká tepelná izolace v předstěně případně mezi nosnými sloupky se zvolí. Ve výrobě byla do stěnových panelů osazena okna DafePlast Progress s oboustrannou imitací.

Valbová střecha se sklonem 25° je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky s prolisovanými trny a při jejím návrhu bylo uvažováno s přitížením fotovoltaikou i úložným prostorem v podstřeší.

Větrání domu zajišťuje větrací jednotka Jablotron Futura L s rekuperací tepla i vlhkosti. Na systém větrání je napojeno malé tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (modul CoolBreeze), které zajišťuje z větší části vytápění a případné letní dochlazování domu. Nezávislý tepelný zdroj představují krbová kamna Schiedel King Fire, která jsou ozdobou obývacího pokoje. Doplňkově jsou v podlahách navrženy elektrické topné folie HeatFlow. Ohřev TUV je zajištěn bojlerem (250L) s integrovaným tepelným čerpadlem.  

02/2022: Zahajují se práce na skrývce ornice a hloubení základových pasů. Probíhá betonáž základových pasů. 

03/2022: Realizuje se ztracené bednění, provádí se svislá i vodorovná výztuž. Následuje betonáž a příprava podkladních vrstev vč. ležaté kanalizace a prostupů elektřiny a vody a odvětrání radonu. Je instalován XPS na sokl, betonuje se podkladní mazanina a následně se zhotovuje hydroizolace. V polovině měsíce je zabetonována horní vyztužená deska. 

25. a 26. 3.2022: Probíhá montáž celostěnových panelů DMK pomocí jeřábové techniky. Během dopoledne jsou všechny panely na svých pozicích. Odpoledne následuje montáž vazníkové konstrukce střechy a usazení komínového tělesa. V neděli probíhají dokončovací práce na vazníkové konstrukci, především na valbách. 

27. a 28.3.2022: Probíhá montáž celoplošného záklopu střechy z prken a následně montáž pojistné hydroizolace a laťování střechy. 

1.-3.4.2022: Montují se zarážky pro tepelnou izolaci v podstřeší a podlaha úložného prostoru. Na spodní líc vazníků je instalována parobrzdná rovina z OSB4 tl. 15 mm P+D. Veškeré spoje jsou přelepeny AirStop páskami. Vnitřní ztužující příčky jsou vyrovnány a stabilizovány k parobrzdné rovině stropu.

5.4.-11.4.2022: Probíhá pokládka střešní krytiny Betonpres v břidlicově černé barvě a montáž klempířských prvků KJG. V půli dubna je hotová první stavební etapa. 

15.4.-30.4.2022: Probíhá rastrování příček a stropů. Následuje instalace rozvodů vzduchotechniky, elektřiny, odpadů a vody. Je instalováno podbití přesahů střechy - tentokrát sádrovláknitými deskami Fermacell. 

1.-15.5.2022: Dokončení rozvodů elektroinstalací a zahájení aplikace akustické izolace do příček a tepelné izolace do předstěn. Blowerdoor test s výsledkem 0,45. Well done. 

15.-30.5.2022: Zhotovení fasádního lepidla s výztužnou síťovinou. Dokončení vatování a návoz materiálů pro zaklápění. 

3.6.2022: Zahájení zaklápění stěn sádrovláknitými deskami Fermacell a stropů červeným protipožárním sádrokartonem.  

15.6.2022: Jsou zaklopené stěny a stropy. Probíhá instalace výztužných pásek v rozích, tmelení a následné broušení. 

22.6.2022: Je vyskládána tepelná izolace podlahy 2x80 mm a zhotovuje se suchá podlaha ze systému Fermacell, konkrétně podlahové prvky 2E22.

4.7.2022: Z větší části je vytmeleno a vybroušeno a interiér se připravuje na výmalbu.