Reference / Nové Dvory (Žďár nad Sázavou)

Období realizace

04 - 08/2022

Charakteristika domu

Neznám mnoho lidí, kterým by dřevo doslova prorostlo celým životem, ale Jakub je zcela jistě jedním z nich. Poznáte ho podle dřevěných slunečních brýlí, dřevěných hodinek, dřevěného motýlka a košile s dřevěnými manžetovými knoflíčky, když je slavnostně oděn. Chybí mu snad už jen dřeváky :-). Od útlého věku se pod vedením rodiny stará o vlastní les se vším, co k tomu patří. Táta mu dal dobrý základ tesařského fortelu a své praktické znalosti prohloubil při studiu Lesnické a dřevařské fakulty Mendlovy univerzity v Brně. Před pár lety nastoupil k nám a nyní může plně zúročit vše, co se naučil. Staví pro sebe a svou budoucí rodinu dřevostavbu. Není divu, že si jako vzor pro svůj dům vybral právě Veritas, protože během svého působení u nás už tři tyto domy postavil pro naše zákazníky. Zachoval základní myšlenku otevřeného vnitřního komunikačního prostoru, částečně zastřešené terasy i zapuštěného vstupu, který ale bylo nutné vzhledem k orientaci stavby na pozemku přesunout na podélnou stranu domu. 

Dům je navržen jako montovaná dřevostavba v certifikovaném stavebním systému DMK, konkrétně je na obvodové stěny použit panel DMK Difu s difuzně otevřenou skladbou, vnější dřevovláknitou deskou tl. 100 mm a dodatečně zateplenou instalační předstěnou tl. 60 mm. Prostor mezi nosnými sloupky (KVH 60/140 mm) panelu je vyfoukán celulózou. Výhodou této skladby je skvělá akustika a především značný fázový posun (cca 15 hodin), díky kterému se při vhodném zastínění jižních okenních výplní naše dřevostavby v létě nepřehřívají. Součinitel prostupu tepla U se pohybuje okolo 0,15 W/m2K v závislosti na tom, jaká tepelná izolace v předstěně případně mezi nosnými sloupky se zvolí. Ve výrobě byla do stěnových panelů osazena okna DafePlast Progress s oboustrannou imitací.

Valbová střecha se sklonem 25° je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky s prolisovanými trny a při jejím návrhu bylo uvažováno s přitížením fotovoltaikou i úložným prostorem v podstřeší.

Větrání domu zajišťuje větrací jednotka Jablotron Futura L s rekuperací tepla i vlhkosti. Na systém větrání je napojeno malé tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (modul CoolBreeze), které zajišťuje z větší části vytápění a případné letní dochlazování domu. Nezávislý tepelný zdroj představují krbová kamna Schiedel King Fire, která jsou ozdobou obývacího pokoje. Doplňkově jsou v podlahách navrženy elektrické topné folie HeatFlow. Ohřev TUV je zajištěn bojlerem (250L) s integrovaným tepelným čerpadlem.  

02/2022: Zahajují se práce na skrývce ornice a hloubení základových pasů. Probíhá betonáž základových pasů. 

03/2022: Realizuje se ztracené bednění, provádí se svislá i vodorovná výztuž. Následuje betonáž a příprava podkladních vrstev vč. ležaté kanalizace a prostupů elektřiny a vody a odvětrání radonu. Je instalován XPS na sokl, betonuje se podkladní mazanina a následně se zhotovuje hydroizolace. V polovině měsíce je zabetonována horní vyztužená deska. 

25. a 26. 3.2022: Probíhá montáž celostěnových panelů DMK pomocí jeřábové techniky. Během dopoledne jsou všechny panely na svých pozicích. Odpoledne následuje montáž vazníkové konstrukce střechy a usazení komínového tělesa. V neděli probíhají dokončovací práce na vazníkové konstrukci, především na valbách. 

27. a 28.3.2022: Probíhá montáž celoplošného záklopu střechy z prken a následně montáž pojistné hydroizolace a laťování střechy. 

1.-3.4.2022: Montují se zarážky pro tepelnou izolaci v podstřeší a podlaha úložného prostoru. Na spodní líc vazníků je instalována parobrzdná rovina z OSB4 tl. 15 mm P+D. Veškeré spoje jsou přelepeny AirStop páskami. Vnitřní ztužující příčky jsou vyrovnány a stabilizovány k parobrzdné rovině stropu.

5.4.-11.4.2022: Probíhá pokládka střešní krytiny Betonpres v břidlicově černé barvě a montáž klempířských prvků KJG. V půli dubna je hotová první stavební etapa. 

15.4.-30.4.2022: Probíhá rastrování příček a stropů. Následuje instalace rozvodů vzduchotechniky, elektřiny, odpadů a vody. Je instalováno podbití přesahů střechy - tentokrát sádrovláknitými deskami Fermacell. 

1.-15.5.2022: Dokončení rozvodů elektroinstalací a zahájení aplikace akustické izolace do příček a tepelné izolace do předstěn. Blowerdoor test s výsledkem 0,45. Well done. 

15.-30.5.2022: Zhotovení fasádního lepidla s výztužnou síťovinou. Dokončení vatování a návoz materiálů pro zaklápění. 

3.6.2022: Zahájení zaklápění stěn sádrovláknitými deskami Fermacell a stropů červeným protipožárním sádrokartonem.  

15.6.2022: Jsou zaklopené stěny a stropy. Probíhá instalace výztužných pásek v rozích, tmelení a následné broušení. 

22.6.2022: Je vyskládána tepelná izolace podlahy 2x80 mm a zhotovuje se suchá podlaha ze systému Fermacell, konkrétně podlahové prvky 2E22.

4.7.2022: Z větší části je vytmeleno a vybroušeno a interiér se připravuje na výmalbu. 

11.7.2022: Je kompletně vymalováno a pokládají se plovoucí podlahy. Zároveň se připravují koupelny k realizaci. 

22.7.2022: Montuje se kuchyňská linka. Jsou dokončené podlahy a také koupelny. Kompletují se elektroinstalace a systém vzduchotechniky - je osazena větrací rekuperační jednotka jednotka Jablotron Futura L s externím tepelných čerpadlem vzduch-vzduch (CoolBreeze). 

30.7.2022: Probíhá kompletace sanitárního vybavení koupelen. Investor osazuje toalety, vodovodní baterie, zástěnu sprchového koutu a další nezbytné doplňky. 

5.8.2022: Dokončují se instalace slaboproudu a osazuje se rozvodnice pro internet. 

8.8.2022: Osazuje se jímka na dešťovou a splaškovou vodu vč. dopojení na svody okapů a odpad z domu. Zprovozňuje se systém splachování dešťovou vodou. 

12.8.2022: Probíhá finální úklid stavby, aby byl zítra dům nachystaný pro novomanžele. Chybí jenom vnitřní dveře, ale ty přijdou snad během následujících několika týdnů. Tím ale práce na domě zdaleka nekončí, jen přestane být tolik vidět.