NOVÉ DVORY (Žďár nad Sázavou)
NOVÉ DVORY (Žďár nad Sázavou)
NOVÉ DVORY (Žďár nad Sázavou)
NOVÉ DVORY (Žďár nad Sázavou)
NOVÉ DVORY (Žďár nad Sázavou)
NOVÉ DVORY (Žďár nad Sázavou)

NOVÉ DVORY (Žďár nad Sázavou)

Typový dům VERITAS

Období realizace
04-08/2022

Zastavěná plocha
132
Podlahová plocha
113.7
Výška hřebene
5.8 m
Sklon střechy
25°

Neznám mnoho lidí, kterým by dřevo doslova prorostlo celým životem, ale Jakub je zcela jistě jedním z nich. Poznáte ho podle dřevěných slunečních brýlí, dřevěných hodinek, dřevěného motýlka a košile s dřevěnými manžetovými knoflíčky, když je slavnostně oděn. Chybí mu snad už jen dřeváky :-). Od útlého věku se pod vedením rodiny stará o vlastní les se vším, co k tomu patří. Táta mu dal dobrý základ tesařského fortelu a své praktické znalosti prohloubil při studiu Lesnické a dřevařské fakulty Mendlovy univerzity v Brně. Před pár lety nastoupil k nám a nyní může plně zúročit vše, co se naučil. Staví pro sebe a svou budoucí rodinu dřevostavbu. Není divu, že si jako vzor pro svůj dům vybral právě Veritas, protože během svého působení u nás už tři tyto domy postavil pro naše zákazníky. Zachoval základní myšlenku otevřeného vnitřního komunikačního prostoru, částečně zastřešené terasy i zapuštěného vstupu, který ale bylo nutné vzhledem k orientaci stavby na pozemku přesunout na podélnou stranu domu.

Dům je navržen jako montovaná dřevostavba v certifikovaném stavebním systému DMK, konkrétně je na obvodové stěny použit panel DMK Difu s difuzně otevřenou skladbou, vnější dřevovláknitou deskou tl. 100 mm a dodatečně zateplenou instalační předstěnou tl. 60 mm. Prostor mezi nosnými sloupky (KVH 60/140 mm) panelu je vyfoukán celulózou. Výhodou této skladby je skvělá akustika a především značný fázový posun (cca 15 hodin), díky kterému se při vhodném zastínění jižních okenních výplní naše dřevostavby v létě nepřehřívají. Součinitel prostupu tepla U se pohybuje okolo 0,15 W/m2K v závislosti na tom, jaká tepelná izolace v předstěně případně mezi nosnými sloupky se zvolí. Ve výrobě byla do stěnových panelů osazena okna DafePlast Progress s oboustrannou imitací.

Valbová střecha se sklonem 25° je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky s prolisovanými trny a při jejím návrhu bylo uvažováno s přitížením fotovoltaikou i úložným prostorem v podstřeší.

Větrání domu zajišťuje větrací jednotka Jablotron Futura L s rekuperací tepla i vlhkosti. Na systém větrání je napojeno malé tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (modul CoolBreeze), které zajišťuje z větší části vytápění a případné letní dochlazování domu. Nezávislý tepelný zdroj představují krbová kamna Schiedel King Fire, která jsou ozdobou obývacího pokoje. Doplňkově jsou v podlahách navrženy elektrické topné folie. Ohřev TUV je zajištěn bojlerem (250L) s integrovaným tepelným čerpadlem.

Máte jedinečnou možnost podívat se do zabydlené dřevostavby. Adélka s Jakubem Vás rádi provedou svým domem a podělí se s Vámi o své zkušenosti se životem v dřevostavbě. Ukáží Vám, jak prima je bydlet v domě se vzduchotechnikou. Když přijdete v zimě, tak Vás určitě přivítá teplá podlaha v zádveří a oheň v krbových kamnech. V létě Vám naopak bude příjemně v citlivě dochlazovaném interiéru.

Tak neváhejte a domluvte si prohlídku ještě dnes!

Chci také takový dům

Příběh domu

NOVÉ DVORY (Žďár nad Sázavou)

24. 3. 2023

Práce na základech a montáž domu

V polovině února se zahajují práce na skrývce ornice a hloubení základových pasů. Probíhá betonáž základových pasů. Realizuje se ztracené bednění, provádí se svislá i vodorovná výztuž. Následuje betonáž a příprava podkladních vrstev vč. ležaté kanalizace a prostupů elektřiny a vody a odvětrání radonu. Je instalován XPS na sokl, betonuje se podkladní mazanina a následně se zhotovuje hydroizolace. V polovině měsíce března je zabetonována horní vyztužená deska.
Probíhá montáž celostěnových panelů DMK pomocí jeřábové techniky. Během dopoledne jsou všechny panely na svých pozicích. Odpoledne následuje montáž vazníkové konstrukce střechy a usazení komínového tělesa. V neděli probíhají dokončovací práce na vazníkové konstrukci, především na valbách.

Fotografie reference ${house?.title}

Líbí se vám tento dům?

Napište nám.