Reference / Ohrobec (Praha-západ)

Období realizace

10/2017-02/2018

Charakteristika domu

Příběh tohoto domu se začal psát před dvěma lety (2015) na veletrhu For Arch v Praze. Na začátku byl pozemek rodičů, na kterém stál jejich starší rodinný dům. Dnes už je pozemek rozdělen na tři díly, dům rodičů je opraven a oba synové se chystají na stavbu svých nových domovů. Cesta ke stavebnímu povolení na stavbu domu nebyla vůbec jednoduchá a už vůbec ne krátká. Ale trpělivost růže přináší a tak náš klient mohl za bratrovy pomoci připravit základovou desku a my na ní pak za jediný den postavíme dům.

V tomto případě si investor vybral typový dům KLARET s jedinou úpravou a tou je zrcadlové otočení kuchyně a obývacího pokoje. Jinak dům dispozičně zůstal v typovém řešení. Vnitřní uspořádání domu bych označil jako velice účelné, ale zároveň dávající všem svým obyvatelům dostatečně prostorné pokoje. Projekčně dům pochází z dílny Atelieru D.N.K. a je navržen v difuzně otevřeném stavebním systému DNK. Dům je vytápěn elektřinou a vybaven krbovými kamny jako doplňkovým zdrojem tepla. 

Nad celým procesem výstavby dozírá dědeček investora, který je autorizovanou osobou a má tedy pro výkon funkce technického dozora investora ty nejlepší předpoklady. 

30.10.2017: MONTÁŽ PANELŮ DŘEVOSTAVBY

Obvodové panely dřevostavby jsou koncipovány jako sandwichová (sendvičová) konstrukce, kde nosnou funkci plní sloupky z KVH o rozměrech 60/140 a funkci parobrzdné roviny a smykově tuhé desky plní velkoplošné OSB 4 tl. 15 mm na vnitřní straně. Na tu jsou ještě přišroubovány hranoly předstěny (KVH 60x60 mm), která bude po provedení instalací ještě zateplena minerální vatou a následně zaklopeny sádrokartonovými deskami. Prostor mezi sloupky je vyplněn celulózou. Na vnějším líci jsou přisponkovány tepelně-izolační dřevovláknité desky STO síly 60 mm, na které bude zhotovena finální silikonová fasáda pro difuzně otevřené konstrukce.

Do stěn jsou osazena okna DafePlast Progress vč. podkladních profilů z UltraFoamu a zajištění spáry vduchotěsnými páskami. Rovněž jsou osazeny vchodové dveře a dům lze tedy již od prvníh dne zamknout.

V domě jsou pouze dvě dřevěné ztužující příčky (KVH 60/100 + 1x Fermacell), zbytek příček bude zhotoven v rámci sádrokartonářkých prací.  

Konstrukce valbové střechy se sklonem 25° je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky, které jsou uloženy pouze na obvodových stěnách domu. Je rovněž uvažováno s přitížení FV panely na jižní straně střechy. 

30.10.2017: Včerejší vichřice ani dnešní ranní sněžení nás naštěstí nezastavily a my můžeme zahájit montáž panelů. Nejprve důkladně vymeteme vodu z povrchu desky, vše rozměříme a pak opatrně mezi telefoními dráty vyndáváme z kamionu jeden panel za druhým. Panely se staví na podložky, které vyrovnají případné nerovnosti základové desky. Mezeru mezi panely a deskou vyplníme po zalaťování střechy expanzní maltou - ta zajistí lineární podepření celého panelu. Počasí nám přeje, dokonce i svítí slunce, ale hlavně nefouká - to je při manipulaci s panely v takto stísněném prostoru to nejdůležitější. Po jedné hodině odpolední už přichází na řadu spodní díl komína Schiedel King Fire s integrovanými krbovými kamny a poté střešní vazníky. Než se začne šeřit, osadíme ještě vrchní část komína a s úlevou můžeme poslal jeřáb domů. Před odchodem je vše zajištěno a alespoň dočasně ukotveno. 

31.10.2017: Pokračujeme v kotvení panelů, vyrovnávání a kotvení vazníků, kotvení komína a montáži valeb. 

3.11.2017: Střecha je zalaťována, probíhá montáž klempířských prvků. Je zhotovena revizní lávka, která je zvednuta nad úroveň tepelné izolace stropu. Uvnitř jsme začali s montáží parobrzdné roviny z OSB.

6.11.2017: Pokračují práce na střešním plášti - betonová krytina KM Beta. 

13.11.2017: Je kompletně hotová střecha vč. oplechování komína a klempířských prvků v barveném plechu KJG. Zcela dokončeno je rovněž podbití přesahu střechy smrkovou palubkou s dvojnásobným nátěrem olejovou lazurou OSMO v odstínu dle výběru klienta. Uvnitř domu je dokončená parobrzdná rovina z OSB tl. 15 mm P+D. Spoje jsou přelepeny Airstop páskou. Dům je připraven na zateplení stropu foukanou celulózou. 

14.11.2017: Zahájili jsme práce na sádrokartonech. Začínáme ocelovými rošty příček a rošty stropů. Příčky ještě dostanou jednostranný záklop statickou deskou Rigistabil. 

15.11.2017: Rozjeli jsme práce na fasádě. Máme zarohováno, tzn. že jsou instalovány lišty v rozích a ukončeních a také jsou provedeny diagonální výztuhy u oken. Následovat bude celoplošné lepidlo STO s výztužnou síťovinou. Investor pracuje na rozvodech elektroinstalací a vodoinstalací. 

20.11.2017: Fasáda je kompletně v lepidle, které nyní může v klidu zrát. Uvnitř investor intenzivně pracuje na rozvodech elektřiny, vody a kanalizace. 

23.11.2017: Do stropu byla aplikována tepelná celulózová izolace ClimatizerPlus. Navržená tlouštka izolace je 380 mm.  

28.11.2017: Styk panelu a základové desky přelepujeme butylovou páskou. Připravujeme výdřevy v předstěně za kuchyňskou linku a zavěšenou televizi. Investor je hotov s rozvody elektřiny, zaklápíme stropy červený protipožárním sádrokartonem. 

18.12.2017: Vracíme se do domu k vložení tepelné izolace do předstěn a akustické izolace do příček. Zaklápíme stěny statickou deskou Rigistabil. Test fasády potvrdil vyzrání lepidla. Pokud přijde vánoční obleva, natáhneme finálku. 

15.01.2018: Začínáme s tmelením SDK konstrukcí. Kde je třeba, doděláváme záklop. Do rohů aplikujeme výztužné pásky StraightFlex.

22.01.2018: Brousíme SDK a pomalu začínáme s vyrovnáním nerovností základové desky podsypem Fermacell. Následně skládáme tvrzený podlahový polystyren (EPS 200 S, 2x80 mm) a od příštího týdne pokládáme systémové podlahové prvky Fermacell 2E22. 

25.1.2018: Začínáme s finální fasádou. Nejprve penetrace, o víkendu jedna barva a za další dva dny druhá. Myslím, že výběr a kombinace barev, které investor zvolil, zaslouží pochvalu - především v kontextu s odstínem rámů oken a podbítí přesahů. Ještě nám zbývá osadit speciální velice tuhý nerezový parapet ke vchodovým dveřím. 

9.2.2018: Jsme hotoví s kompletní sádrou vč. podlah v systému Fermacell. Už zbývá jen zprovoznit systém nuceného větrání Aereco, ale to až po výmalbě a interiérech, které jsou v režii investora.