Reference / Předín (Třebíč)

Období realizace

08-11/2021

Charakteristika domu

Tentokrát jsme přišli skoro k hotovému. Investoři, mladý pár žijící na Jihlavsku, se domluvil se známým projektantem a společně začali pracovat na projektu domu, který vychází z našeho typového domu Solaris. Křídlo domu s obývacím pokojem prodloužili přibližně o 1 metr, trochu upravili okna a hlavně přidali kamenný obklad, který bude dominantním prvkem domu. Teprve v tuto chvíli jsme se dostali do jednání my. Na náš návrh byl upraven systém vytápění a především řízeného větrání vč. rekuperace tepla a dohřevu/dochlazování vzduchu - Jablotron Futura + CoolBreeze. Domluvili jsme se na ceně i rozsahu, který v tomto případě zahrnuje pouze hrubou uzavřenou stavbu vč. fasády a veškeré přípravy pod kamenný obklad. Desku si zajišťuje investor sám s pomocí lokálního subdodavatele. 

Přízemní dům ve tvaru L s vnitřní dispozicí 4+kk je navržen jako montovaná dřevostavba ve stavebním systému DMK. Na stěny jsou použity panely DMK Difu s difuzně otevřenou skladbou, zateplenou instalační předstěnou, vnější dřevovláknitou deskou tl. 100 mm, která je v místech kamenného obkladu redukována na 60 mm, opatřena větrovou zábranou, svislou větranou mezerou (rast z KVH) a cementovláknitými deskami do vnějšího prostředí Fermacell H2O, na které si investor nalepí kamenný obklad. Střecha je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky, které jsou uloženy na obvodových a vnitřní nosné stěně. Vytápění objektu částečně zajišťuje tepelné čerpadlo (modul CoolBreeze), které je napojena na větrací jednotku Jablotron Futura s rekuperací tepla. Na vytápění se dále podílí elektrické karbonové topné folie HeatFlow a krbová kamna, která budou dopojena do komínového tělesa Schiedel Absolut (d=160 mm). Na stavbu domu investor žádá o dotaci z programu Nová zelená úsporám, kategorie podpory B.0. 

13.8.2021: Zahajujeme montáž domu. Z kamionu, který panely přivezl, postupně pomocí jeřábu bereme jeden panel za druhým a osazujeme je na svá místa na základové desce. Panely jsou osazovány na podložky, čímž se do značné míry eliminují problémy s rovinností, které mohou nastat. Hlavním nosným prvkem panelů jsou sloupky 60/140, horní a spodní pražec a překlady nad okny. Jejich dimenze podléhá statickému výpočtu. Izolační výplň mezi sloupky je tvořena celulózou. Na tomto domě je použita konstrukční výška panelů 3,02 m, což umožní pohodlné rozvedení instalací vzduchotechniky v mezeře mezi parobrzdnou rovinou stropu a SDK podhledem bez nutnosti dělat kastlíky. V panelech jsou již osazena okna DafePlast Progress, která splní i požadavky pro výstavbu v pasivním standardu. Osazujeme také vnitřní nosnou stěnu, na které jsou uloženy vazníky, ostatní ztužující příčky a vnější dřevěnou konstrukci, která částečně zastřešuje budoucí terasu. Po obědě pokračujeme v montáži vazníků a den ukončíme osazením komína od firmy Schiedel. 

14.8.2021: Rovnáme, kotvíme a pracujeme na valbách, nárožích a úžlabích. 

15.8.2021: Dokončujeme montáž hrubé stavby domu a připravujeme stavbu pro nástup dalších řemesel. 

16.8.2021: Začínáme s foliováním střechy, abychom stavbu ochránili před deštěm. Závoz krytiny se o týden zpozdil, není materiál.... 

18.8.2021: Laťujeme střechu a instalujeme klempířské prvky. Zásadně používáme latě 60/40. 

23.8.2021: Konečně přijela betonová krytina v hnědé barvě. Zároveň zahajujeme práce na parobrzdné rovině stropu z OSB 4 tl. 15 mm P+D. Dokončujeme úložný prostor ve vaznících. 

25.8.2021: Parotěsná rovina stropu je dokončená vč. přelepení spár AirStop páskou. Je dokončeno podmázání stavby expanzní maltou od Fermacellu. 

26.8.2021: Zahajujeme pokrývačské práce na střeše. 

03.09.2021: Střecha je hotová vč. klempířských prvků. První stavební etapa je připravena na předání investorovi. Pokračujeme dále na podbití přesahů střechy. 

14.09.2021: Proběhla aplikace tepelné celulózové izolace ClimatizerPlus do podstřeší. Strop je tedy zateplen a pohyb v podstřeší je umožněn po revizní lávce a skladování v úložném prostoru. Připravujeme dům pro zhotovení fasádního lepidla s výztužnou síťovinou. 

28.09.2021: Proběhlo zatažení domu do fasádního lepidla s výztužnou síťovinou. Nyní bude podklad 3-6 týdnů zrát před aplikací finální silikonové omítky. Budeme pokračovat s přípravou pro provětrávanou fasádu - tedy instalací cementovláknitých desek Fermacell HD. 

8.10.2021: Probíhá montáž palubkového podbití přesahu střechy. Palubky jsou opatřeny dvojitým nátěrem tenkovrstvou olejovou lazurou Osmo v odstínu dle výběru investora. 

21.10.2021: Na připravený rastr, držící větrotěsnou zábranu, montujeme cementovláknitou desku Fermacell, která bude sloužit jako podklad pro kamenný dekorativní obklad.

8.11.2021: Probíhá montáž obkladu z cementovláknitých desek, které budou sloužit jako podklad pro dekorativní kamenný obklad. 

19.11.2021: Provedli jsme penetraci podkladní vrstvy finální fasády a osadili parapety. 

24.11.2021: Zhotovili jsme finální silikonovou omítku pro difuzně otevřené skladby dřevostaveb. Dům je z naší strany nyní zcela dokončen a v příštím týdnu jej předáváme investorovi.