Reference / Přibyslav (Havlíčkův Brod)

Období realizace

07-10/2020

Charakteristika domu

Tento dům vznikal velmi zajímavým způsobem a hnacím motorem byli investoři, kteří toužili po tradičním, jednoduchém, účelně zařízeném a energeticky nenáročném domě. Nejdříve jsme začali s domem Frizzante (5+kk na 149 m2 zastavěné plochy), poté jsme šli k menšímu Klaretu a nakonec nám z toho vyšel kompromis, který odráží požadavky a možnosti klientů. Z Klaretu jsme ponechali dispozici 4+kk, kterou jsme ale o trochu zvětšili, z Frizzante jsme ponechali sedlovou střechu a vesnický ráz objektu, který je zdůrazněn menšími dvoukřídlými okny a střechou v cihlové barvě. Dům je citlivě zasazen do svého okolí, částečně v místě bývalého zahradnictví v Přibyslavi, v širším centru obce. 

Rodinný dům je navržen jako montovaná dřevostavba z českého certifikovaného stavebního systému DMK s difuzně otevřenou skladbou stěny (varianta panelu DMK Difu s rozšířenou předstěnou) a zesílenými tloušťkami izolace (stěny, stropy, podlaha). Nosná konstrukce sedlové střechy je tvořená dřevěnými příhradovými vazníky s pěknou půdou pro uskladnění sezónních věcí. V domě je osazen komín Schiedel Absolut (d=160 mm), ke kterému budou připojena krbová kamna s extérním přívodem vzduchu. Hlavním zdrojem vytápění je elektřina. Dům je vybaven řízeným decentrálním větráním s rekuperací tepla zn. inVENTer. Naše dodávka spočívá ve výstavbě až na klíč, vyjma interiérových dveří a podlah.  

Dům jsme začali projektovat ani ne před rokem a po trochu zdlouhavém dělení pozemku se investorům podařilo získat veškerá potřebná vyjádření a ke konci letošní zimy i stavební povolení. Desku si zhotovil investor ve spolupráci s místní stavební firmou a na konci května byla připravená. 

13.7.2020: Zahajujeme montáž domu. Pomocí jeřábu osazujeme obvodové panely na podložky, které jsou rozmístěny na základové desce. V panelech jsou již osazena okna a vchodové dveře. Jedná se okna Dafeplast Progress s certifikací pro pasivní domy. Postupně osazujeme také vnitřní ztužující příčky. V závěru dne sestavíme ztužidlová pole a vyzvedneme je nahoru, abychom mohli kotvit štítové vazníky opatřené vnější dřevovláknitou deskou. Rovněž provedeme montáž prefabrikovaného komínového tělesa Schiedel Absolut. 

14.7.2020: Pokračujeme v montáži vazníků. Rovnáme vnitřní příčky a kotvíme. 

15.7.2020: Dokončili jsme montáž vazníků, pracujeme na zarážkách pro tepelnou izolaci. Odpoledne nastupují pokrývači, aby zahajili laťování střechy. 

17.7.2020: Střecha je kompletně pod pojistnou difuzně otevřenou střešní folií. Je provedeno liniové provětrání ve hřebenu. Zhotovujeme úložný prostor v podstřeší. 

20.7.2020: Pokračujeme v práci na střeše a pokládáme betonovou střešní krytinu KM Beta v cihlové barvě. Zároveň se rozbíhají práce na vnitřní parotěsné rovině stropu z OSB4  P+D tl. 15 mm. Obvodové i příčkové panely podmazáváme expanzní maltou Fermacell.

24.7.2020: Střecha je kompletní vč. klempířských prvků (barvený plech KJG). Investorovi předáváme hotovou I. stavební etapu. 

28.7.2020: Parotěsná rovina stropu z OSB je hotová, průchodky pro inventer také. Zbývá přelepit spáry a pečlivě projít dotěsnění prostupů. 

30.7.2020: Nastupují sádrokartonáři, aby narastrovali příčky a stropy. Místnosti začínají získávat své obrysy. 

2.8.2020: Doladili jsme detaily na vnitřní parotěsné obálce domu. Dům je připraven pro nástup elektrikářů a vodařů. 

4.8.2020: Nastupují elektrikáři a zhotovují základní rozvody elektroinstalací vč. instalace čidel systému MoistureGuard, který monituruje vlhkosti v podlaze. 

7.8.2020: Vodař provádí rozvody vody a instaluje vestavěné splachovače Geberit. Rozvody jsou vedeny výhradně v příčkách a stropech, nikoliv v podlahách. Po skončení práce jsou veškeré rozvody natlakovány na tlak 6 bar, který bude v rozvodech po celou dobu práce na sádrokartonech. Je to prevence proti prostřelení sponkou či vrutem. 

10.8.2020: Probíhá aplikace tepelné celulózové izolace ClimatizerPlus do podstřeší. Celulóza díky velkému fázovému posunu tepelné vlny aktivně brání přehřívání objektu. Aplikační výška celulózy je okolo 43 cm, projektovaná výška je 38 cm. 

11.8.2020: Do domu se vrátili sádrokartonáři a začala práce na vkládání tepelné izolace do předstěn na obvodových panelech a akustické izolace do příček. Začínáme se záklopem stropů červeným sádrokartonem. 

13.8.2020: Práce na sádrokartonech jdou velice rychle. Pokračujeme v záklopech a v pokojích, které jsou již hotové pokládáme tepelnou izolaci podlah (křížem 2x80 mm tvrzeného podlahového polystyrenu), na kterou přijdou podlahové prvky FERMACELL 2E22. 

14.8.2020: Zhotovujeme podkladní vrstvu fasády, tedy minerální lepidlo s výztužnou síťovinou. Vše v systému STO vč. sekundární hydroizolační roviny pod vnějšími parapety. 

25.8.2020: Podlaha je položená a sádrokartony kompletní vč. vytmelení a vybroušení.

31.8.2020: Nastupují elektrikáři, aby osadili krabice a zkompletovali elektroinstalace. 

7.9.2020: Je provedena kompletace vodoinstalací. 

10.9.2020: Investor provádí výmalbu interiéru. Navážíme obklady a dlažby. 

23.9.2020: Máme hotovou fasádu, dům je jako ze škatulky. Demontujeme lešení. Investor má vymalováno vč. krásného obrázku v dětském pokojíčku. 

29.9.2020: Začínáme s realizací koupelny. Zhotovujeme hydroizolace. Do konce týdne bychom to rádi měli kompletní. 

6.10.2020: Máme obloženo a koupelna má svůj osobitý ráz, který je v souladu s celkovým výrazem domu. Je to moc pěkné!

10.10.2020: Na stavbě proběhl den otevřených dřevostaveb. Jsme moc rádi, že nám investoři umožnili ukázat jejich dům dalším potencionálním zájemcům o dřevostavbu.

12.10.2020: Namontovali jsme zařizovací předměty, tedy umyvadla, veškeré baterie, závěsné toalety. Dům je nyní připraven k předání a investory čeká pokládka plovoucích podlah a montáž vnitřních dveří.