Reference / Provodov (Zlín)

Období realizace

06-09/2016

Charakteristika domu

VÍTĚZ HLASOVÁNÍ V ANKETĚ 100 DŘEVOSTAVEB 09/2018

Výroba panelů a vazníků pro dřevostavbu v Provodově. Montujeme 20.6. od 11h, tak se přijďte podívat.

Jedná se difuzně otevřenou skladbu panelů vyplněných foukanou izolací (160 mm). Z vnější strany je již ve výrobě osazena dřevovláknitá deska STO. V místech kamenného obkladu je vnější zateplovací systému redukován, je vytvořena provětrávaná mezera a připraven Fermacell HD, na který se bude lepit kamenný obklad. Vstupní dveře i okna (trojskla, šestikomory, trojí těsnění) jsou osazena již ve výrobě a důsledně oblepena systémovými páskami. Ve vazníkovém krovu je vytvořen úložný prostor.

20.6.2016: V 11h jsme zahájili montáž panelů pomocí jeřábu AD28. Za necelé tři hodinky je hotovo. Dokonce i pršet přestalo a výhled počasí na příštích několik dní je stabilní. Právě déšť jasně odhaluje výhodu panelového systému výstavby dřevostaveb - panely DNK Difu jsou narvženy z materiálů, které disponují garancí od výrobce proti působení povětrnostních vlivů, navíc jsou stěny chráněny proti zatečení vrchem. Při transportu jsou panely chráněny stavební plachtou.

21.6.2016 Probíhá montáž vazníků vč. konstrukce předštítového přesahu a montáž komína Schiedel Parat Uni vč. finální úpravy nadstřešní části.

23.6.2016 Na střeše se instaluje pojistná hydroizolace, aby do stavby nemohlo již zapršet. Dokončují se zarážky pro foukanou izolaci a podlaha úložného prostoru vč. osazení specifické technologie. Dům se předává objednateli.

4.7.2016 Zhotovení parobrzdné roviny z OSB Air Stop Finish Eco vč. přelepení spojů parotěsnými páskami. Vytažení hydroizolace pod kamenný obklad, podmazání domu expanzní maltou Fermacell, prostupy pro VZT, záruběň vlezu do podstřeší, detaily prostupu komína parobrzdnou rovinou.

7.7.2016 Zhotovení první vrstvy (hřeben) fasády v systému STO.

11.7.2016 Pokračování na fasádě, příprava na kamenný obklad. Aplikace tepelné celulózové izolace ClimatizerPlus do podstřeší v tloušťce vrstvy po dosednutí 380 mm.

12.7.2016 Vytažení odpadů nad úroveň čisté podlahy. Založení příček pomocí tvárnic Ytong, skládání tepelné izolace podlahy (80+60 mm šedého podlahového polystysrenu).

13.7.2016 Separační vrstva a miralon kolem příček.

V týdnu od 18.7. si investor připravuje systém podlahového vytápění vč. dlouhodobých tlakových zkoušek

22.7.2016 Uzavření domu a lití podlahy CemLevel na cementové bázi.

25.7.2016 Investor intenzivně větrá, protože 48h po vylití podlah musí být dům něvětrán a okna zastíněna.

27-28.7.2016 Zhotovení rastrů pro SDK stropy a příčky spolu s jejich jednostranným zaklopením. Následuje rozvedení elektřiny, vody a odpadů, které je v režii investora.

28.7.2016 Podkladní vrstva (lepidlo s výztužnou síťovinou) fasády v systému STO je dostatečně vyzrálá (ověřeno zkouškou), provádí se penetrace před finální vrstvou. Dokončení kamenných obkladů (provětrávaná fasáda)

29.7.2016 Zhotovení finální omítky v systému STO v barvě dle výběru investora.

8.8.2016 Rozvody elektřiny i vody ze strany investora jsou kompletní. Začínáme se záklopy stropů (SDK red), instalací minerální tepelné izolace do předstěn (60 mm) na obvodových stěnách a minerální akustické izolace do příček. Poté budeme záklápět příčky a obvodové stěny RigiStabilem vč. instalace výztužných pásek v rozích pro omezení výskytu trhlin v těchto místech.

15.8.2016 Máme hotové kompletní a vybroušené sádrokartony - na stěnách jsou použity vysoce odolné desky Rigistabil, na stropě červený protipožární sádrokarton, ve vlhkých prostorách Fermacell. Elektrikáři osazují krabice. Budou se brousit podlahy a v pátek po vysátí domu od prachu budeme instalovat vzduchotechniku.

19.8.2016: Hotovo! Předáváme dům investorovi, který průběžně navazuje s pracemi v interiérech. Kuchyň už je objednaná a za pár týdnů se budou s rodinou stěhovat do nového. Dobrá práce.