Reference / Řehořov u Jihlavy

Období realizace

05-10/2017

Charakteristika domu

Cesta za snem o bydlení ve svém vlastním domě s terasou a zahradou bývá někdy trochu složitá a všichni zainteresovaní se musí snažit a pomáhat si navzájem, aby bylo dosaženo společného cíle. Přesně tak tomu bylo i v tomto případě, kdy stavíme typový dům SONBERK pro jeden sympatický mladý pár v Řehořově u Jihlavy. Dům je situován v nové obytné zóně nad Řehořovem odkud je nádherný výhled na zvlněnou krajinu Vysočiny. Pozemek je sice trochu svažitý a bude se muset domodelovat násypem zejméně v oblasti terasy, ale i tak to bude parádní místo pro život. Zcela jsme zachovali atraktivní dispozici 3+kk dle typového projektu domu s půdorysem ve tvaru L s valbouvou střechou. Při realizaci je kladen velký důraz na tepelné izolace, takže třeba ve střeše je 370 mm foukané celulózy Climatizer Plus... a to už opravdu v zimě hřeje a v létě chladí :-)

22.5.2017: V lokalitě se teprve dokončují inženýrské sítě a my už nastupujeme na zhotovení základové desky, kterou si u nás klient rovněž objednal.

29.5.2017: Máme hotové základy a už zdíme ztracené bednění, osazujeme nezbytnou svislou i vodorovnou výztuž a zaléváme betonem. Necháme zrát, protože poté budeme muset důkladně hutnit vnitřní zásyp desky. Dle radonového průzkumu je zde vysoké radonové riziko, musíme tedy provést odvětrání podzákladí nad střešní rovinu.

5.6.2017: Máme zhutněné podkladní vrstvy vč. štěrkové vrstvy, ležaté kanalizace a prostupů. Zhotovujeme spodní betonovou mazaninu, na kterou po vytrvrdnutí přijde instalovat hydroizolace (sika plan 1,5 mm, která funguje také jako radonová bariéra pro střední radonový index). Sokl doizolujeme extrudovaným polystyrenem tl. 40 mm s úpravou pro budoucí finální úpravu (zdrsněný povrch), který zároveň bude sloužit jako bednění vrchní betonové desky.

9.6.2017: Instalujeme výztuž KARI sítěmi, osazujeme bednění odpadů a betonujeme vrchní betonovou deskou o síle 130 mm. Jedná se tedy o dvoustupňovou desku, kdy je hydroizolace chráněna a kotvení dřevostavby ji neporušuje. Protože je teplo a slunečno, tak desku intenzivně poléváme, což je nutná podmínka správného vyzrání betonu.

19.6.2017: ​MONTÁŽ DŘEVOSTAVBY

​Dřevostavba je opět navržena ve stavebním systému DNK. Na obvodové stěny jsou použity difuzně otevřené panely DNK Difu , u kterých je pouze rozšířena zateplená instalační předstěna ze 40 na 60 mm. Nosná kostra panelů je tvořena rámem z vysušeného hoblovaného řeziva KVH s rozměrem sloupku 60/140 mm. Z vnitřní strany je na rámu nasponkována OSB deska, která dodává stěně smykovou tuhost a funguje jako parobrzdná rovina. Na ní jsou instalovány latě (KVH 60/60) rozšíření předstěny. Dutina panelů je vyplněna foukanou celulózou Climatizer Plus, která díky hustotě 65 kg/m3 již nesedá a dokonale prostor vyplňuje. Z vnější strany je panelu ji připevněna dřevovláknitá deska STO síly 60 mm, opět tedy vysoce kvalitní přírodní materiál z obnovitelných zdroj. Uvnitř domu je též jedna nosná stěna tvořená rámem ze sloupků 60/120 s jednostranným opláštěním Fermacellem a několik ztužujících stěn (KVH 60/100 + jednostranné opláštění Fermacellem).

Do panelů byla již ve výrobě osazena okna, v tomto případě jsou to okna DafePlast Progress s intergrovaným izolačním modulem osazená na superizolaci UltraFoam. Jsou to špičková okna s izolačními trojskly určená do pasivních domů. Velké okno z obývacího pokoje na terasu bylo osazeno až dodatečně třetí den stavby, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Před montáží se osadí pod panely podložky, kterými si eleminují drobné nerovnosti základové desky a vytvoří se minimálně centimetrová mezera, která bude posléze vyplněna expanzní maltou Fermacell. Ta po vytvrdnutí zajistí lineární podepření panelu.

První panel už je osazen jeřábem na své místo a zabezpečíme ho montážními vzpěrami. Zde nám trochu komplikuje život, že tu ještě není zdroj elektrické energie, takže jsme si museli přívést svou elektrocentrálu. Panely ukládáme jeden za druhým a mladí investoři i s rodinou s úžasem sledují, jak jim roste nový domov. Opět máme štěstí na počasí - jasno a bezvětří :-)

Po dvanácté hodině je již poslední panel na místě a my pokračujeme v montáži dřevěných střešních vazníků. Ty jsou uloženy na obvodových stěnách a vnitřní nosné stěně - to je poměrně obvyklé u domů ve tvaru L a je třeba na to myslet při návrhu vnitřní dispozice domu. Provádí se kotvení panelů.

Následuje osazení komína, který je dodáván rovněž jako prefabrikát. Zde je použito komínové těleso Schiedel Absolut, které vyniká kvalitou použitého kouřovodu a svou těsností, díky které je doporučováno pro instalaci v pasivních a nízkoenergetických domech. Komín je dodáván vč. povrchové úpravy nadstřešní části (cihličkový obklad v černé barvě) a ochrany proti zatečení do kouřovodu (Meidingerova hlava).

Po prvním dnu je za námi vidět velký kus práce. Jsme rádi, že vše proběhlo zcela hladce a bez komplikací.

21.6.2017: Dokončujeme montáž vazníkové konstrukce střechy. Prohíhá osazení velkého okna, které zajišťuje přímo výrobce oken, společnost DafePlast.

22.6.2017: Zahajujeme laťování střechy a instalací pojistné střešní hydroizolace (difuzně otevřená střešní folie s gramáží 150 g/m2). Pokračujeme na práci na zarážkách pro foukanou izolaci, revizní lávce a vlezu do podstřeší.

23.6.2017: Stavíme lešení pro instalaci palubek (podbití přesahu střechy) a pokračujeme v práci na střeše. Panely jsou podmaltovány.

28.6.2017: Pokrývačské a klempířské práce se blíží k závěru, střecha je téměr hotová. Uvnitř pilně pracujeme na parobrzdné rovině na stropě, která je tvořena OSB deskou tl. 15 mm (P+D). Spoje jsou přelepeny AirStop páskou. Rovněž jsou hotovy prostupy pro vzduchotechniku a v místě prostupu stropem je komínové těleso obalenou minerální vatou. Bylo vyměneno prasklé sklo ve francouzském okně - velké teplo, sluníčko a tranporty si asi vybrali svou daň.

29.6.2017: Speciální butylovou páskou těsníme spáru mezi panelem a základovou deskou a také patu komína. To jsou zkušenosti, které jsme získali při Blowerdoor testu v na Klaretu v Chotětově. Vše je připravenou na aplikaci tepelné celulózové izolace Climatizer Plus do podstřeší - je naplánováno na zítřek.

3.7.2017: V domě už jsou sádrokartonáři, staví rastry příček a oplášťují je z jedné strany sádrokartonovými deskami. Už se ukazuje vnitřní dispozice domu a mladí majitelé již plánují, kde budou umístěny zásuvky, kam dají postel či psací stůl. Křížný rošt je také zhotoven na stropě.

4.7.2017: Pracujeme na fasádě, lištujeme, rohujeme a instalujeme výztužné diagonály kolem rohů oken. Do konce týdne bychom měli mít fasádu kompletně v lepidle, které pak bude přibližně 2 týdny zrát.

20.7.2017: Instalují se hrubé rozvody vody, vestavěný splachovač Geberit a dopojení kanalizace. Provádí se tlaková zkouška vodou. Provádí se test zralosti fasády, který vyšle pozitivně. Příští týden doděláme finální fasádu. 

26.7.2017: Provádí se hrubé rozvody elektřiny dle požadavků investorů. Zahajujeme práci na finální fasádě. 

31.7.2017: Je hotová finální fasáda vč. vnějších parapetů a demontáže lešení, které je odvezeno na další stavbu. Výsledek je velmi uspokojivý. Stavba je připravena pro nástup mistrů sádrokartonářů, kteří budou tento týden zaklápět - na stěny přijde bílý sádrokarton, na strop červený protipožární sádrokarton (dle požárně bezpečnostního řešení stavby). 

11.08.2017: Jsou dokončené záklopy sádrokartonem (na stropě červenený protipožářní, na stěny obyčejný bílý, na stěně za budoucími krbovými kamny je použita speciální cementovláknitá deska) a chystáme se na podlahy. V našich domech používám systém suchých podlah od Fermacellu. Nejdříve se provede nivelace betonové desky ostrohranným podsypem Fermacell (tl. min. 10 mm), poté se ve dvou vrstvách klade tvrzený podlahový polystyren (označení EPS 200S). Na ten pak přijdou speciální podlahové prvky Fermacell 2E22 (celkem 25 mm, což jsou dvě k sobě již ve výrobě slepené sádrovláknité desky se velkým falci po obvodech. Do falců se aplikuje lepidlo Fermacell a spoj se mechanicky zajišťuje (vruty, sponky). 

18.08.2017: Dům je nyní kompletně připraven pro realizaci interiérů a pro výmalbu, kterou si zajišťuje investor sám. Dokonce už jsme navezli materiál pro koupelnáře a příští týden začínáme. Přípojky a splaškovou jímku (potřebná pouze do doby připojení k nové čističce) si bude klient realizovat v rámci rodiny a místního bagristy. 

25.08.2017: Záhajili jsme práce na hydroizolaci koupelen (3D manžety v rozích a koutech a celoplošná tekutá hydroizolace v ploše i na stěnách). Investor postupuje s výmalbou. 

2.9.2017: Jsou kompletně hotové dlažby na WC a v koupelně. Je osazena a obezděna vana. Montují se plovoucí laminátové podlahy. Pokrok je vidět každý den. 

19.9.2017: Kompletujeme elektroinstalace, osazujeme sálavé přímotopy Ecoflex Solius (Fenix Jeseník), zásuvky a vypínače. Dokončujeme hromosvod vč. revizní zprávy. Investor provedl výkopy pro přípojky a fyzicky dům připojil k eletřině a vodě. Je osazena splašková jímka. 

30.9.2017: Finišujeme s interiéry, jsou osazeny veškeré zařizovací předměty (vana, čtvrtkruhový sprchový kout, toaleta, umyvadla a baterie). Je dokončena veškerá dlažba s výjimkou technické místnosti - zde očekáváme dodávku materiálu každým dnem. Nespalná podlaha v okolí budoucích krbových kamen je rovněž dokončena. 

4.10.2017: Dokončujeme zapojení elektropřípojky vč. vypracování revizní zprávy a pomalinku se připravujeme na předání domu investorovi.