Reference / Řevnice (Beroun)

Období realizace

11/2018-05/2019

Charakteristika domu

14.11.2018: Zahajujeme montáž mírně úpraveného domu KLARET na krásném pozemku s dalekým výhledem v obci Řevnice. Jedná se o montovanou difuzně otevřenou dřevostavbu z certifikovaného stavebního systému DNK. Opět používáme modifikovanou variantu panelu DNK DIFU s rozšířenou zateplenou předstěno, celulózou uvnitř panelu a vnější dřevovláknitou deskou tl. 60 mm. Sloupky jsou standardní, tedy KVH 60/140. Již ve výrobě byla do panelů osazena okna DafePlast Progress s vnějším dekorem dřeva AnTeak. Kromě obvodových panelů rovněž osazujeme většinu vnitřních příček, které jsou tvořeny nosným rámem z KVH 60/100 a jednostranným opláštěním sádrovláknitou deskou Fermacell. 

Stačí tři hodinky práce jeřábu a všechny panely jsou na svých místech. Nyní přichází na řadu rovnání a kotvení. Počasí nám neuvěřitelně přeje, je nejhezčí den za posledních několik týdnů plných podzimních mlh.

15.11.2018: Opět za pomoci jeřábu probíhá montáž vazníkové konstrukce střechy a osazení komína Schidel Absolut - ten je dodán jako prefabrikát, tedy v provedení Parat. 

16.11.2018: Přijel materiál na střechu. 

19 -20.11.2018: Provádíme montáž pojistné střešní hydroizolace a laťování střechy. 

22.11.2018: Pokračujeme v montáži klempířských prvků. Zahajujeme pokládku střešní krytiny KM Beta. 

28.11.2018: Zahajujeme práce na parobzrzdné rovině stropu z OSB tl. 15 mm s přelepenými spoji. 

29.11.2018: Dokončujeme parobrzdnou rovinu a máme teměř kompletní střechu. Zbývá posledních pár hřebenáčů, které doložíme ráno. 

30.11.2018: Probíhá aplikace tepelné celulózové izolace Climatizer Plus ve výšce 41-44 cm (po sednutí 380 mm). Je dokončená střecha. 

3.12.2018: Pracujeme na podbití přesahů střechy palubkami vč. nátěru OSMO (tenkovrstvá olejová lazura). Navážíme materiál pro rastrování a jednostranné záklopy SDK konstrukcí. 

4.12.2018: Zhotovujeme stropní rastry a rastry pro SDK příčky. 

5.12.2018: Provádíme jednostranný záklop příček sádrovláknitými deskami Fermacell. Zahajujeme práce na rozvodech vody (pod stropem a ve stěnách) a odpadů.

7.12.2018: Začínáme s přípravou domu na první stupeň fasády, tj. lepidlo s výztužnou síťovinou. Osazujeme parapety, rohujeme. 

8.12.2018: Probíhá montáž výztužné síťoviny do lepidla. Nyní bude tento podklad přibližně měsíc zrát. Samozřejmě jsme použili zimní variantu lepidla. 

10.12.2018: Zahajujeme práce na elektroinstalacích, pokračujeme v rozvodech vody. Navážíme XPS pro zateplení soklu základové desky. 

12.12.2018: Máme zateplený sokl, jsou hotové rozvody vody, odpadů a elektroinstalací. 

14.12.2018: Začínáme se záklopem stropu z červeného protipožárního sádrokartonu. Jsou osazeny výztuhy na zavěšení horních skříněk kuchyňské linky, aplikujeme tepelnou izolaci do předstěn a příček. 

19.12.2018: Pokračujeme v zaklápění stěn a příček sádrovláknitými deskami Fermacell. Rádi bychom měli do konce týdne záklopy kompletní. A to se podařilo. 

21.12.2018: Ještě před svátky navazujeme zhotovením souvrství podlahy. Nejprve rozprostřeme speciální ostrohranný podsyp Fermacell a tím vyrovnáme i sebemenší nerovnosti základové desky. Poté klademe ve dvou vrstvách křížně tepelnou izolaci podlahy, tvrzený podlahový polystyren EPS 200S (2x80 mm). Nyní je zateplení domu kompletní. 

9.1.2019: Do nového roku vstupujeme na stavbě instalací podlahového vytápění ve formě topných karbonových folií zn. HeatFlow. Jedná se unikátní systém, kdy jsou folie instalovány mezi tepelnou izolaci podlahy (na spleciální podložku) a vrchní poloakumulační vrstvu podlahových prvků Fermacell. Díky této technologii jsme schopni bez potíží realizovat v našich domech suché podlahy s podlahovým vytápěním. Navíc ušetříme 10-15 % energie na vytápění ve srovnání s klasickými přímotopy. Je to velký krok ke zvýšení komfortu bydlení. 

14.1.2019: Pokračujeme v práci na podlahách domu a pokládáme systémové podlahové prvky Fermacell 2E22. Jsou to dvě klasické Fermacellové (sádrovláknité) desky průmyslově slepené k sobě s velkých falcem po všech stranách. Jednotlivé podlahové prvky se přes falc lepí k sobě lepidlem Fermacell a spoj se zajišťuje mechanickými spojovacími prostředky. Za 24 hodin je podlaha připravena k pokládce finální vrstvy. 

17.1.2019: Podlahy jsou hotové a nyní přesouváme svoji činnost k aplikaci výztužných pásek StraightFlex do rohů a koutů. Tyto pásky pomohou minimalizovat vlásečnicové trhliny v rozích (styky stěn, styky stěn a stropu), které by se jinak vlivem vlhkostního a teplotního režimu stavby/domu jinak téměř jistě objevily. Tmelíme sádrokartony a brousíme. Příští týden bude dům přípraven pro dílčí předání investorům. 

23.1.2019: Dům jsme předali investorům, kteří si nyní provedou výmalbu, dlažby a obklady v koupelnách. Poté se do domu vrátí naši elektrikáři, aby provedli kompletaci elektroinstalací. Jakmile to počasí dovolí, zhotovíme finální vrstvu fasády - silikonovou omítku STO zrnitosti 1,5-2,0 mm v odstínu dle výběru investorů.

14.3.2019: Dokončili jsme finální fasádu domu v odstínu dle výběru investora. Zatím čekáme, až investor dokončí práce na interiérech, abychom mohli my dokončit naši práci na kompletaci elektroinstalací a vzduchotechniky.  

15.5.2019: Kompletujeme elektroinstalace a vzduchotechniku. Montujeme hromosvod a předáváme revizní zprávy. Naše práce je u konce. Nyní už zbývá jen dům definitivně dokončit, například instalovat podlahy a dveře a pěkně zabydlet. Bude se tu určitě dobře bydlet.