Reference / Rovečné (Žďár nad Sázavou)

Období realizace

od 04/2022

Charakteristika domu

Doporučení přátel je velmi silná reference, obzvlášť pokud se přítel pohybuje ve světě dřevostaveb a v problematice se orientuje. Jsme velice rádi, že mladá rodina dostala právě takové doporučení, protože jim můžeme pomoci splnit jejich sen o novém bydlení. Volba padla na dům Savignon ve variantě 5+kk, který s drobnými úpravami zcela splňuje požadavky celé rodiny. Dobrý výběr se potvrdil při návštěvě již více než rok obydleného domu Savignon v Nové Říši. Zajímavým momentem bylo jednání na stavebním úřadě, kde jsme společně našli řešení v oblasti typu a sklonu střechy a nakládání s odpadními vodami. Poté už šel projekt poměrně hladce a začátkem února jsme měli stavební povolení. 

Dům je navržen jako montovaná dřevostavba ve stavebním systému DMK s difuzně otevřenou skladbou stěny DMK Difu s rozšířenou instalační předstěnou (KVH 60/60 mm) a vnější dřevovláknitou deskou tl. 100 mm. Mezi sloupky nosné konstrukce panelu (KVH 60/140 mm) je vyfoukána celulóza ClimatizerPlus od firmy Ciur. Do stěn jsou již ve výrobě osazena okna a vstupní dveře DafePlast Progress, která splňují požadavky pro výstavbu v pasivním standardu. Střecha se sklonem 30° je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky a je to kombinace sedla a valby - ta je použita na zadním křídle domu směrem do zahrady. Při návrhu bylo uvažováno s úložným prostorem a přitížením fotovoltaickými panely, které jednou budou na střechu s největší pravděpodobností umístěny. Vytápění domu zajišťuje tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (CoolBreeze), které je napojené na systém vzduchotechniky - řízené větrání se zpětným ziskem tepla i vlhkosti prostřednictvím jednotky Jablotron Futura L. Doplňkově jsou instalovány podlahové topné folie a jako zcela nezávislý zdroj tepla jsou použita krbová kamna Schiedel King Fire integrovaná v komínovém tělese. Ohřev TUV zajišťuje bojler (250L) s integrovaným tepelným čerpadlem. Investor bude žádat o podporu z fondu Nová zelená úsporám na výstavbu nízkoenergetického domu (B.0) a také na systém splachování dešťovou vodou, který bude v domě realizován. 

PODÍVEJTE SE NA VIDEO Z MONTÁŽE DOMU!

11.4.2022: Po geodetickém vytýčení začínáme s realizací základů a desky. Stavba je založena na základových pasech, které jsou především pod obvodovými a vnitřními nosnými stěnami. Provádíme výkopy, osazujeme zemnící pásky a betonujeme základové pasy. 

18.4.2022: Stavíme ztracené bednění a provádíme jeho předepsané vodorovné i svislé vyztužení vč. převazby v rozích a na konci týdne provádíme jeho betonáž. 

25.4.2022: Začínáme se věnovat přípravě a hutnění podkladních vrstev. Následně realizujeme trubní vedení ležaté kanalizace, prostupy pro elektřinu a vodu. Do štěrkových vrstev zhotovujeme odvětrání radonu pomocí předem perforovaného plastového potrubí. 

27.4.2022: Osazujeme extrudovaný polystyren tl. 80 mm na sokl a betonujeme podkladní mazaninu. 

2.5.2022: V ranních hodinách pokládáme hydroizolaci SikaPlan 1,5 mm. Následně vyztužujeme horní desku tl. 130 mm a provádíme její betonáž. 

11.5.2022: Investor využil našeho pozvání a přijel se podívat k nám do výrobního závodu DMK, jak probíhá příprava panelů, foukání izolace, osazování oken a výroba vazníků. 

16.5.2022: Zahajujeme montáž domu. Pomocí jeřábu osazujeme jednotlivé panely na svá místa. Panely se osazují na podložky, kterými je zajištěna niveleta (srovnání nepřesností/tolerance desky) a zároveň v případě deště může voda pod panelem volně vytéct a panel tak nestojí ve vodě. První panely jsou zajištěny montážními vzpěrami, další už jsou pak připojovány k těm již stabilizovaným. Postupně se přidávají i vnitřní nosná příčka a panely ztužujících příček. Po obědě pokračujeme s montáží vazníkové konstrukce střechy, kdy začínáme se ztužidlovým polem (příčným ztužidlem v úrovni horního i spodního pásu), které nám tvoří tuhý celek, ke kterému je možné větrovat další vazníky. Úplně na závěr osazujeme štítové vazníky opláštěné dřevovláknitou deskou a také komínové těleso s integrovanými krbovými kamny. Na štítové panely ještě uložíme tzv. předštítový žebřík, kterým je vynesen přesah střechy ve štítech. 

17.5.2022: Pokračujeme v práci na valbě, rovnáme a kotvíme. 

18.5.2022: Hrubá stavba je hotová.

19.5.2022: Nastupují pokrývači, aby stavbu dali pod střešní fólii. Zároveň osazují i okapnice. 

23.5.2022: Pokračují práce na střeše, dokončujeme laťování. Klempíř osazuje okapy a svody a zhotovuje oplechování úžlabí a komína. 

25.5.2022: Začínáme s pokládkou betonové střešní krytiny v černé barvě. 

30.5.2022: Nastupují tesaři na zhotovení podlahy úložného prostoru, zarážek pro tepelnou izolaci a parobrzdné roviny z OSB4 tl. 15 mm P+D. 

1.6.2022: Dokončujeme pokládku střešní krytiny. 

3.6.2022: Je dokončena první stavební etapa, tzn. že je hotová hrubá stavba vč. osazených oken a vstupních dveří, komínového tělesa Schiedel King Fire a je dokončena střecha (pokládka střešní krytiny a osazení klempířských prvků). Je dokončená kompletní vnitřní parobrzdná rovina vč. oblepení paty panelu v místě napojení na základovou desku.

8.6.2022: Nastupují sádrokartonáři, aby narastrovali příčky a provedli jejich jednostranné opláštění sádrovláknitými deskami OSB. Musíme drobně posunout vlez do podstřeší, protože byl v částečné kolizi s příčkou. Zahajujeme práce na podbití přesahu střechy palubkami vč. nátěru tenkovrstvou olejovou lazurou Osmo. 

13.6.2022: Provádíme prostupy pro vzduchotechniku, aby byl objekt připraven pro vzduchaře, kteří mají v tomto týdnu nastoupit. 

14.6.2022: Máme zataženou fasádu do podkladní lepidla s výztužnou síťovinou. Nad okny s vnějšími žaluziemi jsme aplikovali vrstvu Aerogelu, který pomůže do jisté míry eliminovat tepelný most vznikající odstraněním vnějšího zateplovacího systému. 

15.6.2022: Zhotovujeme základ pod tepelné čerpadlo a provádíme rozvody vzduchotechniky. Zde je navržen systém řízeného centrálního větrání s rekuperací tepla s jednotkou Jablotron Futura. 

20.6.2022: Dokončili jsme montáž rozvodů vzduchotechniky a do konce týdne bychom měli zvládnout i rozvody vody. V domě je navržen a bude realizován systém splachování dešťovou vodou. 

24.6.2022: S investorem a s elektrikářem procházíme požadavky na elektroinstalace.

27.6.2022: Přes víkend jsme zhotovili rozvody odpadů a vody včetně rozvodů dešťové vody k toaletám a k nezámrzným zahradním kohoutům. Nastupují elektrikáři, aby provedli rozvody elektroinstalací. 

6.7.2022: Dokončujeme elektroinstalace. Rozvaděč osadíme v příštím týdnu a budeme moci začít pomalu zaklápět. 

13.7.2022: Na stavbě proběhl blower door test, který vyšel na 0,5. Požadavek 1,0 jsme tedy bez problémů splnili. Je osazen rozvaděč a dokončujeme poslední detaily před zaklápěním konstrukce. 

21.7.2022: Rastrujeme stropy a ukládáme vatu do příček a do předstěn obvodových panelů. 

28.7.2022: Začínáme se záklopy stěn sádrovláknitými deskami Fermacell, které vynikají svými statickými i akustickými vlastnostmi. Na stropy používáme červený protipožární sádrokarton v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby. 

5.8.2022: Většinu ploch máme zaklopenou. Přecházíme k instalaci výztužných pásek StraightFlex, které minimalizují případné vlásečnicové trhliny v rozích stavby způsobené objemovými a teplotními změnami. Tmelíme. Provádíme montáž bezvaničkového sprchového koutu ve vodotěsném systému WEDI. 

10.8.2022: Skládáme tepelnou izolaci podlahy v podobě dvou křížem ložených vrstev tvrzeného podlahového polystyrenu. Finální tloušťka izolace je 200 mm. Zhotovujeme finální silikonovou fasádu domu v bílé barvě a demontujeme lešení. Jen jsme popletli barvu parapetů, takže ty musíme vyměnit. 

12.8.2022: Probíhá instalace podlahových topných fólií, které slouží jako doplňkový zdroj tepla pro rodinný dům, zejména pro dokonalou tepelnou pohodu. 

16.8.2022: Plynule navazujeme s vrchní roznášecí a poloakumulační vrstvou podlahy - podlahovými prvky Fermacell 2E22 (tl. 25 mm). 

19.8.2022: Provádíme výmalbu domu bílou barvou ve 2 vrstvách. Práce sádrokartonářů je tímto u konce. 

21.8.2022: Vnější parapety jsou vyměněny a dům je nyní z vnější části dokončen. 

22.8.2022: Zavážíme materiály pro zhotovení koupelen a nastupujeme k pokládce obkladů a dlažeb. Začínáme se zhotovením hydroizolací v koupelně vč. systémových manžet v rozích a koutech. 

24.8.2022: Osazujeme a podezdíváme vanu. Pokračujeme v pokládce obkladů a dlažeb. 

29.8.2022: Obklady a dlažby v koupelně a na toaletě a dlažby v zádveří a technické místnosti jsou kompletně hotové. Série Betonico od české keramičky RAKO opět nezklamala a vypadá velice dobře. Podařila se i malá nika ve sprchovém koutu. 

15.9.2022: Nastupujeme ke kompletaci elektroinstalací. 

21.9.2022: Dokončujeme kompletací elektroinstalací. Provádíme výkopy pro retenční nádrž na dešťovou vodu a pro splaškovou jímku. 

23.9.2022: Osazujeme obě nádrže. Pracujeme na podzemním vedením dešťové vody a dopojení obou jímek. 

26.9.2022: Probíhá montáž plovoucích laminátových podlah v obytných místnostech domu. Opět se jedná o vysoce kvalitní laminát s vodoodpudivou úpravou od firmy Classen. 

29.9.2022: Dolištovali jsme podlahy. Jejich pokládka je nyní kompletní. Investor pracuje na tesařské konstrukci přístřešku pro automobil vedle domu. 

7.10.2022: Kompletujeme rozvaděč a v části domu osadíme zásuvky. Probíhá kompletace sanitárního vybavení koupelen, osazujeme umyvadla, toalety a baterie. 

11.10.2022: Osazujeme větrací rekuperační jednotku Jablotron Futura L s modulem CoolBreeze. Rovněž umisťujeme bojler s integrovaným tepelným čerpadlem od firmy Ariston. 

13.10.2022: Zahajujeme práci na přípojkách a podzemním vedení dešťové kanalizace. 

15.10.2022: Zhotovujeme přípojku elektřiny, napojujeme obě jímky (tj. splaškovou i dešťovou) na příslušná podzemní vedení. Dnes by se nám mohlo podařit dům oživit po elektrické stránce. 

18.10.2022: Dokončili jsme přípojky. Hutníme zásypy kolem jímek. Navážíme materiál pro dřevěnou terasu. 

20.10.2022: Začínáme práce na modřínové terase a dokončili jsme práce na elektroinstalacích v domě vč. oživení domu. 

27.10.2022: Máme dokončenou modřínovou terasu. Je nádherná. 

30.10.2022: Dokončujeme kompletaci sanity vč. osazení zástěny sprchového koutu. 

3.11.2022: Odstraňujeme různé drobné nedodělky. Probíhá revize elektroinstalací. Dům je připojen k internetu. 

7.11.2022: Osazujeme vnější jednotku tepelného čerpadla vzduch-vzduch. Oživujeme bojler s tepelným čerpadlem a zprovozňujeme systém řízeného větrání s rekuperací tepla. Byla to opravdu dlouhá šichta a končíme až pozdě v noci. Ale dům větrá a máme teplou vodu. 

11.11.2022: Montujeme minerální rozebíratelný podhled v technické místnosti. Osazujeme chybějící vnitřní parapety a opravujeme detaily na výmalbě.  

15.11.2022: Předáváme dům investorovi s nedodělkem vnitřními dveřmi, které bychom měli brzy zvládnout namontovat.  

29.11.2022: Vnitřní dveře jsou konečně připraveny a my provádíme jejich montáž.