Reference / Šestajovice (okr. Praha-východ)

Období realizace

04-07/2020

Charakteristika domu

Některé domy získají povolení jedna dvě - většinou se jedná o domy v nově budovaných rezidenčních lokalitách. Ale když chcete stavět ve starší zástavbě, bývá to složitejší. Odměnou je umístění domu ve středu dění, vzrostlé stromy na pozemku, leckdy i malá zahrádka. V případě zmenšené varianty domu KLARET v Šestajovicích u Prahy to bylo přesně tak. Nejprve musel investor odstranit stávající starou chatu - to bylo na delší dobu a stálo to více, než jsme si všichni mysleli. Po odstranění stavby a řádné likvidaci všech odpadů vč. materiálů s obsahem azbestu, byla cesta konečně volná. A opět jsme čekali a čekali. Nakonec se ale vše v dobré obrátilo a potřebné povolení investor získal a mohl začít se zhotovením základů a desky. 

Dům vychází z našeho typového domu KLARET, ale byl pozměněn dle představ investorů. Především jsme jej zmenšili, trochu upravili rozvržení oken a přidali druhou koupelnu. Velkou výhodou byla zcela přesná představa investorů o tom, co od domu očekávají a jak ho chtějí zařídit. Perličkou z natáčení je to, že sami bydlí už 11 let v montované dřevostavbě od renomované společnosti, takže jejich volba padla právě na dřevostavbu. Dům je navržen v českém, certifkovaném, difuzně otevřeném stavebním systému DMK se zesílenými tloušťkami izolací ve stěnách, podlaze i střeše, okny DafePlast Progress s certifikací pro pasivní domy, řízeným větráním s rekuperací tepla zn. inVENTer a elektrickým podlahovým vytápěním karbnovými foliemi HeatFlow. Z hlediska obnovitelné energii je v domě navrženo komínové těleso Schidele Absolut a na střeše budou osazeny 2 solární panely od firmy JH SOLAR, které spolu s 300L akumulační nádobou zajistí teplou užitkovou vodu pro celou rodinu. 

6.4.2020: Začínáme s montáží domu. Lepší počasí jsme si ani nemohli přát. Slunce svítí, vítr nefouká, zkrátka ideál pro stavbu domu. Ve všech panelech tvořící obvodové stěny domu jsou již osazena okna. Nosná konstrukce panelu je tvořena KVH profily 60/140, mezi kterými je nafoukána tepelná celulózová izolace ClimatizerPlus. Vnitřní OSB 4 TOP od fitmy Egger tvoří smykově tuhou a zároveň parobrzdnou rovinu. Na ní je ještě našroubován vodorovný rošt předstěny (KVH 60/60 á 625 mm). Z vnější strany jsou panely zaklopeny dřevovláknitou deskou tl. 60 mm. Panely jsou kladeny na podložky tl. min. 10 mm, kterými se vyrovnávají nerovnosti základové desky. Později bude tato mezera vyplněna expanzní maltou Fermacell. Panely jsou během montáže zajištěny montážními vzpěrami. Styky panelů jsou prolepeny a prošroubovány masivními spojovacími prostředky. Prvních pár vnějších panelů je za hodinku na místě a přichází čas usadit na své místo i vnitřní ztužující panely, které jsou zabaleny v ochranné folii, aby zbytečně nenavlhly sádrovlánité desky, kterými jsou nosné rastry panelů jednostranně oplástěny. Zbývá osadit poslední vnější panel a je to. Pokračujeme v montáži vazníkové konstrukce střechy. Dřevěné příhradové vazníky jsou uloženy na obvodové panely. Hlavní vazníky jsou usazovány pomocí jeřábu, menší námětky většinou ručně. Posledním úkonem je montáž prefabrikovaného komína Schidel Absolut Parat. Nyní je jeřáb hotov a můžeme ho poslat pryč. Zbývá spoustu práce na rovnání, kotvení a dalších úkonech, aby byla stavba do večera stabilizována. 

7.4.2020: Pracujeme na konstrukci obou valeb, aby byly na zítra připraveny pro pokrývače. Práce jde rychle a večer je dokončena montáž hrubé stavby. 

8.4.2020: Začínáme s laťováním střechy a zároveň se rozbíhají práce na podmazavání panelů expanzní maltou a zarážkách pro foukanou izolaci podstřeší. 

9.4.2020: Pokračujeme v laťování. Dům je podmazaný. Přelepujeme styk základová deska - panel. Máme hotové zarážky a revizní lávku v podstřeší. 

10.4.2020: Pokrývač dokončil laťování. Střecha je nyní připravena k podkládce betonové střešní krytiny a stavba již je zcela chráněna proti povětrnosti.

14.4.2020: Zhotovujeme vnitřní parobrzdnou rovinu stropu z OSB desek. Styky jsou přelepeny AirStop páskami. 

15.4.2020: Máme natřené palubky, které přijdou na přesah střechy. 

16.4.2020: Foukáme tepelnou celulózovou izolaci Climatizer Plus. Pokračují práce na pokládce betonové střešní krytiny KM Beta Briliant a osazení klempířských prvků od slovenského výrobce KJG. Vyklízíme zbytky po hrubé stavbě domu a odvážíme je k recyklaci.

17.4.2020: Dokončujeme pokládku střešní krytiny. Přístí týden už by pomalu mohli nastoupit sádrokartonáři, aby narastrovali příčky a stropy. 

21.4.2020: Dokončili jsme pokládku střešní krytiny a instalaci žlabů a okapů. Nastupují sádrokartonáři k rastrování příček a stropů. 

22.4.2020: Nastupují fasádníci, aby dali dům do lepidla. Nejprve rohujeme a instalujeme lišty. 

23.4.2020: Probíhá audit Vývojového a výzkumného ústavu dřevařského (VVÚD) na dodržování zásad Dokumentu národní kvality, jehož plnění je jednou ze zásadních podmínek členství v ADMD. 

27.4.2020: Audit proběhl úspěšně. Tento týden nastupují vodaři a elektrikáři, aby zhotovili potřebné rozvody. 

30.4.2020: Jsou kompletní rozvody elektřiny a vody, jsou nainstalovány vestavěné splachovače a sety za bidety. 

4.5.2020: Do domu se opět vrací sádrokartonáři, aby vložili do předstěn a příček minerální izolaci. Následně budou zaklápět stěny sádrovláknitými deskami Fermacell, na strop přijde červený protipožární sádrokarton. 

11.5.2020: Sádrokartonáři pokračují v práci. Mají hotové tepelné a akustické izolace a zaklápí stěny Fermacellem a strop červeným protipožárním sádrokartonem. 

21.5.2020: Je kompletně zaklopeno - stěny i strop. Pokračujeme v instalaci výztužných pásek StraightFlex do všech rohů. Provádíme tmelení SDK konstrukcí. Podklad fasády je vyzrálý, začínáme plánovat realizaci její finální vrstvy. Začínáme s přípravou na podkládku suchých podlah v systému Fermacell. 

25.5.2020: Tepelná izolace podlah je připravena, zítra pokládáme elektrické topné folie HeatFlow. 

26.5.2020: Instalujeme podlahové vytápění ve formě elektrických topných folií HeatFlow. V každé místnosti je umístěn termostat, aby bylo možné regulovat teplotu i topné programy. 

27.5.2020: Hned po instalaci podlahového vytápění pokládáme podlahové prvky Fermacell 2E22, které slouží jako roznášecí a poloakumulační vrstva. Jednotlivé prvky jsou navzájem prolepeny a styky jsou zajištěny mechanickými spojovacími prostředky. 

28.5.2020: Dokončili jsme finální silikonovou omítku. Dům má tedy nový kabát.

1.6.2020: Sádrokartonáři brousí a finalizují vnitřní povrchy. Dům je připraven na obkladače. 

3.6.2020: Nastupují obkladači. Provádí se hydroizolace koupelen vč. aplikace těsnících pásek v rozích. 

5.6.2020: Probíhají práce na obkladech a dlažbách. 

11.6.2020: Dlažby jsou dokončeny a obklady z velké části taky. Osazujeme vanu a pokračujeme v práci. 

16.6.2020: Provádíme osazování zařizovacích předmětů vč. 2 bidetů a dvojumyvadla v koupelně. Probíhá montáž fototermických panelů a akumulační nádoby pro ohřev teplé užitkové vody. Ta dodávka je prací firmy JH Solar, která má v tomto segmentu velkou tradici a je partnerem ADMD. 

24.6.2020: Dokončujeme kompletaci zařizovacích předmětů. Příští týden se v domě bude kompletovat elektroinstalace a dům bude připraven k předání. Podlahy a vnitřní dveře si dodává investor sám. 

2.7.2020: Proběhla kompletace elektroinstalací a také jsme odvezli odpady k roztřídění ve sběrném dvoře. Naše práce se chýlí ke konci, příští týden dům předáváme.