Reference / Újezd u Přelouče

Období realizace

od 05-11/2022

Charakteristika domu

Před časem se na nás obrátil zástupce našeho významného obchodního partnera, že by potřeboval postavit dům pro velmi blízkou rodinu... Stavba už byla povolena v nějakém alternativním stavebním systému, takže jsme pouze doložili výkresy skutečného provedení stavby vč. PENB a PBŘ. Jsme velice rádi, že jsme byli schopni nabídnout ověřené řešení v podobě naší dřevostavby vč. technologií a konstrukčních zásad, které k ní patří. 

Jedná se o stavbu jednoduchého přízemního domu s dispozicí 3+kk, který se rozměrově i vnitřním uspořádáním velmi blíží našemu typovému domu Aurelius. Pozemek je skvěle orientovaný, vstup do domu je na severní straně a obývák se dvěma ložnicemi a terasou na jihu (okna budou stíněna předokenními žaluziemi). Dům je navržen jako montovaná dřevostavba ze stavebního systému DMK s difuzně otevřenou skladbou stěny (konkrétně panel DMK Difu s rozšířenou instalační předstěnou a vnější dřevovláknitou deskou). Dům je zastřešen sedlovou střechou z dřevěných vazníků s kovovými deskami s prolisovanými trny. Dům je řízeně větrán pomocí jednotky Jablotron Futura L se zpětným ziskem tepla, na kterou je napojeno malé tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (modul CoolBreeze), které z větší části zajišťuje vytápění a chlazení domu. Zbytek potřebného tepelného výkonu obstarají podlahové topné folie HeatFlow nebo krbová kamna Schiedel Sirius.  

15.04.2022: Investor ve spolupráci s lokálním dodavatelem zhotovili základovou desku dle výkresové dokumentace. Deska je dvoustupňová, tzn. že hydroizolace je skryta (chráněna) vrchní betonovou deskou, aby nebyla poškozena během stavby a aby nebyla perforována kotvením dřevostavby. Je to obvyklé konstrukční řešení základových desek pro dřevostavby. 

2.5.2022: Zahajujeme montáž dřevostavby. Nejprve si na desku rozmístíme podložky, které srovnají základní niveletu pro ukládání panelů. Montáž panelů probíhá pomocí jeřábu a postupně usazujeme jeden panel za druhým. Stabilizujeme je montážními vzpěrami. Okna DafePlast Progress byla do panelů osazena již ve výrobě - vnímám to jako velkou výhodu, protože je možné pečlivě a ve stálých podmínkám provést napojení vnitřní parobrzdné roviny na okenní rám a na vnější straně zhotovit podparapetní hydroizolační lůžko. Postupně osazujeme i panely ztužujících příček - to jsou dřevěné rámy s jednostranným opláštěním sádrovláknitou deskou Fermacell. Odpoledne přijde řada na vazníky, které jsou ukládány pouze na obvodové stěny. Na krajních vaznících je už z výroby nachystán vnější záklop z dřevovláknitých desek. V podvečer je hotovo a jeřáb můžeme poslat domů. Je to radost stavět na pozemku, který je dobře přístupný pro kamion i jeřáb, je rovný a ještě jsou tu všechny sítě. 

3.5.2022: Kotvíme, rovnáme a kompletujeme vazníkovou konstrukci, aby byla připravena na zítra pro pokrývače. Dům jsme přehodili velkou stavební plachtou, aby do něj zbytečně nezapršelo. Probíhá podmazání domu expanzní maltou od Fermacellu, která rovnoměrně vyplní prostor mezi základovou deskou a panely. 

4.5.2022: Zhotovujeme úložný prostor v podstřeší a zavážíme střešní krytinu. 

5.5.2022: Instalujeme pojistnou střešní hydroizolaci (folii) a laťování střechy. Uvnitř pracujeme na zarážkách pro tepelnou izolaci podstřeší (celulóza ClimatizerPlus), kterou si dodává investor v rámci rodiny sám. 

6.5.2022: Pokládáme střešní krytinu Betonpres Exklusiv v červenohnědé barvě. Do večera máme většinu položenou. 

10.5.2022: Jsou osazeny okapy a svody a je dokončeno podbití přesahu střechy palubkami vč. nátěru olejovou lazurou Osmo. Rovněž je kompletně položená střešní krytina. Uvnitř domu zahajujeme práce na parobrzdné rovině stropu z OSB4 od firmy Egger. 

11.5.2022: Dokončujeme parobrzdnou rovinu stropu vč. přelepení spár vzduchotěsnou páskou. Jsou stabilizovány a vyrovnány vnitřní ztužující příčky. 

12.5.2022: Oblepujeme styk panelu a základové desky butylovou páskou. Vnitřní parobrzdná rovina je kompletní. Zbývá vykroužit prostupy pro odvětrání radonu, kanalizace a průchodky pro případné elektroinstalace z fotovoltaiky na střeše.  

13.5.2022: Předáváme první stavební etapu investorovi. 

18.5.2022: Zhotovujeme fasádní lepidlo s výztužnou síťovinou. 

23.5.2022: Nastupují sádrokartonáři, aby zhotovili rastrování lehkých příček a rastry stropů. 

26.5.2022: Rastry jsou kompletní. Dům je připraven pro řemesla. Jako první nastupuje instalatér. 

30.5.2022: Přes víkend jsme dokončili montáž lehkého nerezového komínového tělesa od firmy Schiedel vč. veškerých systémových prostupů skrz parobrzdnou rovinu stropu i střešní rovinu. Rovněž jsme provedli rozvody vody vč. tlakové zkoušky. Rozvody vody jsou vedeny pod stropem, aby byly snadno přístupné. 

31.5.2022: VVÚD (Výzkumný a vývojový ústav dřevařský) provedl blowerdoor test. Výsledná hodnota 0,43 splňuje i požadavky pro pasivní výstavbu. 

13.6.2022: Zahajujeme práce na rozvodech elektroinstalací. 

14.6.2022: Probíhá instalace rozvodů vzduchotechniky od firmy Jablotron. Jedná se o systém řízeného centrálního větrání se zpětným ziskem tepla. 

15.6.2022: V rámci kontrolního dne upřesňujeme umístění a ovládání osvětlení v jednotlivých místnostech. Navážíme materiály pro zaklápění konstrukcí a tepelnou izolaci podlah. 

21.6.2022: Máme kompletně zavatovány příčky i předstěny a po kontrole kvality provedení technickým dozorem investora se můžeme pustit do zaklápění konstrukcí. 

27.6.2022: Pokračujeme v zaklápění konstrukcí příček a stěn sádrovláknitými deskami Fermacell. Na stropy přijde červený protipožární sádrokarton. 

7.7.2022: Máme zaklopeno a soustředíme se nyní na skládání tepelné izolace podlahy - 2x80 mm tvrzeného podlahového polystyrenu. 

10.7.2022: Podkladní fasádní lepidlo s výztužnou síťovinou je vyzrálé, jak potvrdila zkouška. Zhotovujeme finální silikonovou fasádu v odstínu dle výběru investora. 

11.7.2022: Probíhá montáž podlahového vytápění. Jedná se o karbonové topné fólie. Každá místnost má svůj termostat a lze ji tedy ovládat samostatně. 

13.7.2022: Navazujeme montáží podlahových prvků Fermacell 2E22 v rámci suchého systému podlahy. 

18.7.2022: Máme hotové podlahy vč. bezvaničkového sprchového koutu v systému Fermacell. Pokračujeme v tmelení, osazování výztužných pásek StraightFlex do rohů domu. 

25.7.2022: Máme vybroušeno. Zavážíme materiály pro realizaci koupelen a zahajujeme pokládku obkladů a dlažeb.

1.8.2022: Koupelna, toaleta, technická místnost a zádveří jsou kompletně obloženy. Obzvlášť koupelna v imitaci mramoru vypadá velice dobře a reprezentativně. 

4.8.2022: Investor využívá svou rodinnou výhodu a provádí aplikaci celulózové izolace ClimatizerPlus do podstřeší. V domě se najednou ochladí a i přes letní teploty je v něm příjemně. Na základě požadavků investora jsme provedli drobné úpravy v elektroinstalacích a následně zapravili otvory v sádrokartonech. 

17.8.2022: Probíhá výmalba domu 2x bílou barvou Primalex Plus. Zhotovujeme základ pro tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, které bude dopojeno do systému vzduchotechniky. 

3.9.2022: Provedli jsme tepelnou izolaci soklu extrudovaným polystyrenem a zatáhli sokl do lepidla. Proběhla instalace zařizovacích předmětů - namontovali jsme toaletu, umyvadla, zástěnu sprchového koutu a veškeré baterie. 

18.9.2022: Propojujeme vodu do domu vč. přípravy na systém splachování dešťovou vodou. Zhotovili jsme finální marmolit na soklu základové desky. 

23.9.2022: Máme položeny laminátové podlahy od firmy Classen. Jedná se o vysoce odolnou a dokonce krátkodobě voděvzdornou podlahu. 

27.9.2022: Probíhá montáž bezfalcových dveří zn. Sepos. Panty jsou skryté v zárubních. Dveře ze zádveří do chodby jsou navrženy jako posuvné do pouzdra. 

4.10.2022: Investor osazuje jímku na dešťovou vodu. My kompletujeme elektroinstalace.

14.10.2022: Pomáháme investorovi s přemístěním krbových kamen a jejich zapojením do komínového tělesa. 

19.10.2022: Probíhá instalace technologií vzduchotechniky (řízené větrání s rekuperací tepla, jednotka Jablotron Futura) a zprovoznění celého systému vč. tepelného čerpadla CoolBreeze a automatizace větrání na základě koncentrace CO2 VarioBreeze. 

24.10.2022: Dopojujeme odvětrání radonu a kanalizace v podstřeší do odvětrávacích tašek. Kompletuje se slaboproudý rozvaděč a osazují se světla vč. těch vnějších.

3.11.2022: Osazujeme bojler a řídící jednotku systému MoistureGuard.  Provádíme úpravy vedení dešťové vody v technické místnosti pro splachování dešťovkou. 

9.11.2022: Konečně máme internet. Oživujeme systém vzduchotechniky i MoistureGuard. 

16.11.2022: Probíhá finální předání investorovi, který po dokončení venkovních úprav a montáži kuchyně může začít dům užívat.