Reference / Unhošť (Kladno)

Období realizace

08/2020-03/2021

Charakteristika domu

Někdy je stavba domu běh na dlouhou trať a ještě s překážkami. To je přesně případ manželského páru z Unhoště, který si vytrvale klestí cestu za svým snem v podobě nového domu na zahradě za Unhoští, kterou společnými silami zvelebují. Nejprve bylo nutné dům zmenšit na pouhých 60 m2 zastavěné plochy - vlastně se jedná o rekreační objekt. Tato záměna stojí 6% v rozdílné sazbě DPH, ale územní plán zde připouští pouze max. takto velké rekreační objekty. Investoři zbudovali nájezd na pozemek, zajistili studnu a hlavně úplně sami si vyřídili veškerá povolení a vyjádření pro stavbu. Klobouk dolů! 

Jedná se o dům s obytným podkrovím a sklepem, kde se nachází především zázemí pro pánovu velkou vášeň - včelařství. Spodní stavba je betonová a během jara a léta ji manželé společně se syny a kamarády připravili tak, abychom mohli na konci prázdnin přijet s panely a zahájit montáž. 

Dům, resp. jeho nadzemní část, je standardně navržena jako difuzně otevřená dřevostavba v certifikovaném stavebním systému DMK. Do stěn byla již ve výrobě osazena okna DafePlast Progress vč. velkého posuvného okna do obývacího pokoje v systému HS portál. Dřevěný trámový strop je zavěšen do obvodových stěn a mohutného středového průvlaku v obývacím pokoji. Nadezdívka 2. patra je standardní, okolo 1,3 m. Krov je zhotoven z KVH hranolů a má předštítovou vazbu, která dává domu osobitý ráz. Vytápění je řešeno pomocí elektrických topných folií HeatFlow. V obývacím pokoji jsou umístěna krbová kamna Schiedel King Fire integrovaná v komínovém tělese. Druhý komín slouží pro kamna v suterénu. Větrání je zajištěno decentrálním rekuperačními jednotkami inVENTer. Naším úkolem je výstavba hrubé uzavřené stavby a kompletní dodávka sádrokartonů, podlah a systému větrání, vytápění a detekce vlhkosti MoistureGuard. 

31.8.2020: Zahajujeme montáž. Z Třebíče jedou rovnou dvě auta najednou - jedno menší a druhý standardní kamion, protože kvůli stísněným poměrům bude nejspíš nutná překládka. Ale štěstí nám přálo a místo běžného jeřábu přijel úplný megajeřáb s neuvěřitelně šikovným jeřábníkem. Během dopoledne usazujeme obvodové i vnitřní panely přízemí a také si osadíme velký průvlak, který nese strop v obýváku a část krovu. Na své místo usazujeme první díly obou komínových těles. Do stavby a v jejím okolí si složíme veškerý materiál potřebný pro stavbu podkroví. 

1.9.2020: Provádíme montáž stropní konstrukce, která je tvořena stopními nosníky 60/240 uloženými v ocelových třmenech, které jsou ukotveny do obvodových panelů. Na vnitřní příčky jsou stropy shora naloženy. Stropní nosníky jsou zaklopeny OSB deskou tl. 22 mm, která tvoří základ podlahy v podkroví. Odpoledne si připravíme zakládací prahy pro stavbu panelů 2.NP.

2.9.2020: Probíhá stavba 2.NP. Pomocí jeřábu osadíme obvodové i vnitřní panely a prvky krovu. Nejprve spojitou vaznici a poté jednotlivé krokve a kleštiny. Vše je předem vyfrézováno na CNC stroji a přesahy jsou opatřeny nátěrem. Osazujeme horní díly obou komínů - jen škoda, že to výškově nevyšlo a budeme to muset opravit. 

3.9.2020: Začínáme montovat podbití palubkou na přesazích a horní záklop střechy, který tvoří DHF desky tl. 15 mm spojované na pero a drážku. . 

4.9.2020: Střecha je kompletně zaklopená a stavba je chráněna před vlivem povětrností. 

7.9.2020: Začíníme s instalací pojistné hydroizolace a laťováním střechy. Uvnitř probíhají práce na vnitřní parobrzdné rovině z OSB. 

9.9.2020: Pokládáme betonovou střešní krytinu Betonpres Exclusiv v antracitové barvě. Dokončujeme klempířské prvky v barveném plechu. Parobrzdná rovina stropu je hotová, pokračujeme v práci na vnitřním schodišti. 

10.9.2020: Střecha je hotová a stavba je připravená k předání ucelené 1.stavební etapy. 

14.9.2020: Nastupují fasádníci, aby provedli aplikaci výztužné síťoviny a podkladního lepidla pro finální fasádu. 

16.9.2020: Uvnitř domu pracují sádrokartonáři, aby provedli rastrování a připravili prostor pro rozvody elektroinstalací a vody, které si zajišťuje investor sám. 

17.9.2020: Jádro fasády s výztužnou síťovinou je hotové a může v klidu zrát. 

22.9.2020: Jsou hotové rastry stropů a příček pro sádrokartony a hlavně pro rozvody, které zhotoví investor svépomocí či s lokálními dodavateli. 

1.10.2020: Probíhá aplikace tepelné celulózové izolace do prostoru krovu - mezi horní DHF desku a spodní OSB desku, která tvoří vnitřní parobrzdnou rovinu. Celulóza foukaná do dutiny ve správné hustotě nesedá a předeveším zajistí, že v podkroví bude v létě přitelně chladno a v zimě příjemně teplo. Dům je připraven pro dílčí předání investorům, aby mohli pokračovat v pracích. Nyní je to na nich. 

12.10.2020: Nastupujeme na zhotovování fasády, penetrujeme a začínáme s první barvou. Celkem budou na domě tři! 

13.10.2020: Špatná předpověď počasí nás donutila práce přerušit. Máme hotové dvě barvy, ale třetí hlavní ještě ne. 

19.10.2020: Zhotovuje hlavní část fasády. Je to na celý den, ale dům má krásný nový kabát. Dozdíváme horní část komína, dokončujeme prostupy na digestoř a montujeme anténní tašku. Jen ještě zítra odvezeme lešení. Dům je nyní z naší strany dokončen a nyní je řada na investorovi, aby provedl rozvody elektřiny a vody.

2.2.2021: Investor dokončil veškeré práce na rozvodech odpadů, vody a elektroinstalací. Do domu se opět vracíme my, abychom vložili do příček, předstěn a stropů akustickou, tepelnou a protipožární izolaci a vše zaklopili. 

9.2.2021: Pracujeme na záklápění příček a stěn sádrovláknitými deskami Fermacell. Na stropy vč. šikmin v podkroví přijde červený protipožární sádrokarton. Dům je krásně temperován krbovými kamny Schiedel King Fire.

19.2.2021: Je kompletně zaklopeno. V příštím týdnu se pustíme do skládání podlahových izolací.

22.2.2021: Ve 2.NP instalujeme 30 mm silnou voštinu, kterou plníme akustickým vsypem Fermacell. Na to přijde podlahová dřevovláknitá deska. Tato skladba funguje velmi dobře z hlediska akustiky. V přízemí skládáme 2x80 mm tvrzeného podlahové polystyren, který zajišťuje tepelnou izolaci podlahy. 

26.2.2021: Přijíždí montážní skupina od Heatflow a instalují podlahové topné folie HeatFlow, které zajišťují vytápění objektu. Je to velmi komfortní a snadno regulatovatelný zdroj vytápění. V pondělí se do domu opět vrátí naši sádrokartonáři a dokončí souvrství podlahy. 

8.3.2021: Dokončujeme souvrství podlahy, pokládáme podlahové prvky Fermacell 2E22. Jednotlivé dílce jsou spolu prolepeny přes velké falcy. Lepený spoj je navíc zajištěn mechanickými spojovacími prostředky. Za 24 hodin je podlaha pochozí. Je to rychlý ale hlavně suchý proces a to nám ve dřevostavbách jde především. 

10.3.2021: Podlahy jsou hotové, intenzivně brousíme přetmelené stěny. Sádrokartonářské práce v domě finišují. 

12.3.2021: Předáváme dům do rukou investora. Nyní bude pokračovat on s výmalbou, kompletacemi elektroinstalací a především s interiéry. My se vrátíme, až budou všechny prašné procesy v domě hotové, abychom osadili decentrální větrací rekuperační jednotky inVENTer Zero do připravených průchodek.