Reference / Vlašim

Období realizace

od 01/2022

Charakteristika domu

Příběh domů Sonberk a Solaris ve Vlašimi se začal psát snad před dvěma, možná i třemi lety na veletrhu v Praze, kdy jsme se s investorkami (mamka a její dcera) poprvé viděli. Menší dům Sonberk je určen pro mamku, větší dům Solaris pro její dceru s rodinou. Výběru domu předcházela návštěva v obou těchto typových domech u lidí, kteří už v nich nějakou dobu žijí a mohli se podělit o svou zkušenost s bydlením v dřevostavbě od nás. Slovo dalo slovo, připravili jsme výchozí podklady a pak jsme dlouhou a dlouhou dobu čekali, než se podaří celou novou lokalitu pro výstavbu nových rodinných domů ve Vlašimi povolit. Z týdnů se staly měsíce a z měsíců rok. Mezitím jsme si alespoň připravili projektovou dokumentaci a místní zkušený človíček vyběhal investorkám stavební povolení. Bylo už za pět minut dvanáct, protože zima už je za dveřmi a hlásí se o své místo. 

Domy jsou navrženy a zhotoveny z certifikovaného stavebního systému DMK. V obou případech je použita varianta panelu DMK Difu s vnější dřevovláknitou deskou tl. 100 mm, celulózou mezi nosnými sloupky (KVH 60/140 mm), vnitřní parobrzdnou rovinou z OSB4 tl. 15 mm a instalační předstěnou tvořenou vodorovným dřevěným roštem (KVH 60/60 mm á 625 mm), který bude po instalaci rozvodů zateplen minerální vatou a zaklopen sádrovláknitými deskami Fermacell. Do panelů byla již ve výrobě instalována plastová okna DafePlast Progress s trojskly, která jsou vhodná i pro výstavbu v pasivním standardu. Valbové střechy na obou domech jsou tvořeny dřevěnými příhradovými vazníky s kovovými deskami s prolisovanými trny. V podstřeší je uvažováno s úložným prostorem a střešní konstrukce je připravena na fotovoltaiku. Tepelně-izolační funkci stropu zajišťuje 380 mm foukané celulózy. V podlaze je uvažováno se 160 mm tvrzeného podlahové polystyrenu. Vytápění resp. chlazení je z větší části zajištěno tepelným čerpadlem vzduch-vzduch, které je napojeno na systém řízeného větrání s rekuperací tepla od firmy Jablotron. Konkrétně se jedná o jednotku Jablotron Futura. Doplňkově jsou do souvrství podlahy instalovány elektrické topné folie HeatFlow a jako záložní a zcela nezávislý zdroj slouží krbová kamna Schiedel King Fire, která jsou přímo integrovaná v komínovém tělese. 

Podívejte se, jak stavíme větší dům SOLARIS pro dceru paní investorky.

6.12.2021: Proběhlo vytýčení základové desky geodetem a my začínám se skrývkou ornice a výkopy základových pasů. Instalujeme uzemnění. Lokalita se teprve začíná síťovat, chybí komunikace a vyježděná cesta vede přímo přes budoucí desku. 

8.12.2021: Máme vylité základové pasy. 

13.12.2021: Stavíme ztracené bednění a osazujeme jeho výztuž, v závěru dne provádíme betonáž. 

15.12.2021: Hutníme podkladní vrstvy a následující den podkládáme ležatou kanalizaci, odvětrání radonu a veškeré prostupy pro vodu, elektřinu, hromosvod atp. Provádíme zásypy, hutníme a připravujeme povrch pro betonáž potěru. 

20.12.2021: Probíhá betonáž potěru. Další práce musíme přerušit. Ochlazuje se a betonárky už nefungují. 

4.1.2022: Nový rok zahajujeme pokládkou hydroizolační a radonové bariéry, SikaPlan 1,5 mm. Následuje betonáž vrchní vyztužené desky tl. 13 cm. O pár dní později předáváme desku investorce. 

10.1.2022: Montujeme panely dřevostavby rodinného domu. Bohužel teplota je lehce nad nulou, sníh taje a terén měkne. Podmínky jsou extrémní, ale díky zkušenostem montážní party a připravenosti stavbyvedoucího se nám podaří situaci zvládnout. Postupně osazujeme jednotlivé obvodové panely a ztužující/nosné vnitřní příčky. Bez silného traktoru z blízkého družstva bychom se neobešli. Postupně pomáhá vlastně všem včetně dvou kamiónů, jeřábu a nákladního auta, které přivezlo komín. Odpoledne přichází na řadu vazníky a komín. Večer je vše, k čemu byla potřeba těžká mechanizace, hotové. 

12.1.2022: Dokončujeme vazníkovou konstrukci střechy a protože pokrývač je s manželkou v porodnici, tak zakrýváme provizorně dům plachtou, abychom jej zbytečně nevystavili předpovídanému nečasu, který se na nás žene. 

14.1.2022: Pokrývač instaloval pojistnou hydroizolaci střechy a střechu kompletně zalaťoval. Pokračovat bude až za cca týden. 

19.1.2022: Na stavbě začínáme zhotovovat zarážky pro tepelnou izolaci v podstřeší umístěné na úrovni vnější hrany zateplovacího systému (jinak by se celulóza vysypala do přesahu střechy, což by bylo úplně k ničemu), podlahu úložného prostoru a hlavně parobrzdnou rovinu stropu z OSB 4 tl. 15 mm, P+D. 

21.1.2022: Rozbíhají se práce na střeše, probíhá pokládka střešní krytiny Betonpres Exklusiv v břidlicově černé barvě. 

24.1.2022: Parobrzdná rovina stropu je kompletní vč. přelepení AirStop páskami a napojení v rozích. Dům je připraven pro aplikaci tepelné celulózové izolace do podstřeší. Práce na střeše zdárně pokračují a do konce týdne by mělo být hotovo. Instalují se klempířské prvky - KJG v černé barvě. 

27.1.2022: Dokončujeme pokládku střešní krytiny Betonpres Exklusiv a dokončili jsme parobrzdnou rovinu stropu vč. přelepení spár. Máme natřené palubky na podbití. Předáváme první stavební etapu investorce. 

31.1.2022: Zhotovujeme podbití přesahu střechy palubkami s dvojnásobným nátěrem tenkovrstvou lazurou OSMO ve vybraném odstínu. 

3.2.2022: Dokončili jsme podbití přesahu střechy palubkami a provádíme vztyčení a jednostranné opláštění vnitřních příček. 

4.2.2022: Nastupují fasádníci, aby zhotovili lepidlo s výztužnou síťovinou, které bude sloužit jako podklad pro finální fasádu. 

9.2.2022: Za pěkného počasí dokončujeme podkladní fasádní lepidlo s výztužnou síťovinou, které nyní bude minimálně 6 týdnů zrát. Máme narastrované příčky a stropy a veškeré příčky jsou opatřeny jednostranným záklopem sádrovláknitými deskami Fermacell. Dům je připraven pro jednotlivé profese - elektro, voda, vzduchotechnika. 

15.2.2022: Instalujeme rozvody vzduchotechniky - jedná se o centrální systém řízeného větrání s rekuperací tepla od firmy Jablotron, jehož součástí je i modul CoolBreeze, který pomocí malého tepelného čerpadla vzduch-vzduch zajišťuje z velké části vytápění domu a může v letních měsících sloužit i k jeho chlazení. 

17.2.2022: Začínáme se zhotovením elektroinstalací na základě podkladů dodaných investorkou. 

22.2.2022: Dokončujeme práce na elektroinstalacích. Jsou rozmístěna a zapojena vlhkostní čidla systému MoistureGuard - ten bude hlídat vlhkost v podlahách. 

26.2.2022. Zhotovujeme základní rozvody vody a odpadů. Je osazeno pouzdro pro posuvné dveře do obývacího pokoje. 

2.3.2022: Do příček a předstěn vkládáme minerální vatu a zaklápíme sádrovláknitými deskami. Na stropy je použit červený protipožární sádrokarton. 

8.3.2022: Záklopy jsou téměř hotové. Komínové těleso s integrovanými krbovými kamny je obloženo cementovláknitými deskami. 

10.3.2022: Dnes proběhl na stavbě blowerdoor test akreditovanou laboratoří (VVÚD), který dopadl velmi povzbudivě. Podařilo se nám dokonce splnit hodnotu 0,6, která je požadována pro výstavbu v pasivním standardu. 

16.3.2022: Vyrovnáváme nerovnosti základové desky ostrohranným podsypem Fermacell a pokládáme tepelnou izolaci podlahy - tvrzený podlahový polystyren - křížem ve dvou vrstvách po 80 mm, celkem tedy 160 mm

21.3.2022. Probíhá instalace podlahového elektrického topení HeatFlow. Jedná se o karbonové topné fólie. Každá místnost je ovládaná zvlášť pomocí vlastního termostatu. 

22.3.2022: Ihned po instalaci podlahovky montujeme vrchní roznášecí poloakumulační vrstvu - podlahové prvky Fermacell 2E22. Druhý den je podlaha plně pochozí. 

29.3.2022: Dokončili jsme finální fasádu domu - jedná se o speciální vysoce odolnou silikonovou omítku od firmy STO určenou pro difuzně otevřené skladby dřevostaveb.  

13.4.2022: Dokončujeme rozvody vody a zaústění odpadů. Sokl základové desky jsme zatáhli do lepidla. Do domu se vrací sádrokartonáři, aby dokončili zaklápění konstrukcí po instalatérech. 

22.4.2022: Záklopy jsou kompletní a máme i vytmeleno. Vše je připraveno pro pondělní závoz sanity, obkladů a dlažeb. 

25.4.2022: Závoz sanity, obkladů a dlažeb se navzdory dešti povedl. V domě už se usadil obkladač a začínáme s realizací koupelen. 

2.5.2022: Obklady a dlažby jsou hotové a vana je usazená, obezděná a obložená. 

3.5.2022: Probíhá broušení sádrokartonů, abychom dům připravili na příští týden pro malíře. 

17.5.2022: Máme vymalováno a dům výrazně prokoukl. Probíhá kompletace sanitárního vybavení, montáž toalety, zástěny sprchového koutu, umyvadel a baterií. 

25.5.2022: Pokládáme plovoucí laminátovou podlahu s voděodolnou úpravou a dekorem dubového dřeva. 

26.5.2022: Máme kompletně položeno. Dům je připraven pro instalaci vnitřních dveří. 

30.5.2022: Proběhla montáž vnitřních dveří a obložkových zárubní od české firmy SEPOS. Dveře jsou zvoleny v dekoru dřeva a jsou vyplněny výztužnou deskou (lehčená dřevotřísková deska). 

3.6.2022: Probíhá finální kompletace elektroinstalací. Především se, ale snažíme najít nějaký způsob provizorního připojení domu k elektrické energii, protože vybudování elektrických přípojek v lokalitě je zatím v nedohlednu. 

20.6.2022: Kompletujeme vzduchotechniku. Osazujeme větrací rekuperační jednotku Jablotron Futura L a bojler s integrovaným tepelných čerpadlem od firmy Ariston. 

4.7.2022: Konečně developer provádí alespoň přípojku vody a kanalizace a my jsme schopni se dopojit do prozatím nefunkčního rozvodu. Zároveň provádíme základy pod terasu. 

10.8.2022: Montujeme dřevěnou modřínovou terasu. Je provedena dešťová kanalizace a bude se osazovat jímka na dešťovou vodu. 

18.8.2022: Dokončili jsme terasu vyjma svislé části, kterou zhotovíme, až bude nová tráva, protože teď by byla jen plná bahna. Kolem domu probíhají terénní úpravy, ale komunikace či rozvod elektřiny v lokalitě jsou stále v nedohlednu.