Reference / Vlašim

Období realizace

od 02/2022

Charakteristika domu

Příběh domů Solaris a Sonberk ve Vlašimi se začal psát snad před dvěma, možná i třemi lety na veletrhu v Praze, kdy jsme se s investorkami (mamka a její dcera) poprvé viděli. Menší dům Sonberk je určen pro mamku, větší dům Solaris pro její dceru s rodinou. Výběru domu předcházela návštěva v obou těchto typových domech u lidí, kteří už v nich nějakou dobu žijí a mohli se podělit o svou zkušenost s bydlením v dřevostavbě od nás. Slovo dalo slovo, připravili jsme výchozí podklady a pak jsme dlouhou a dlouhou dobu čekali, než se podaří celou novou lokalitu pro výstavbu nových rodinných domů ve Vlašimi povolit. Z týdnů se staly měsíce a z měsíců rok. Mezitím jsme si alespoň připravili projektovou dokumentaci a místní zkušený človíček vyběhal investorkám stavební povolení. Bylo už za pět minut dvanáct, protože zima už je za dveřmi a hlásí se o své místo. 

Domy jsou navrženy a zhotoveny z certifikovaného stavebního systému DMK. V obou případech je použita varianta panelu DMK Difu s vnější dřevovláknitou deskou tl. 100 mm, celulózou mezi nosnými sloupky (KVH 60/140 mm), vnitřní parobrzdnou rovinou z OSB4 tl. 15 mm a instalační předstěnou tvořenou vodorovným dřevěným roštem (KVH 60/60 mm á 625 mm), který bude po instalaci rozvodů zateplen minerální vatou a zaklopen sádrovláknitými deskami Fermacell. Do panelů byla již ve výrobě instalována plastová okna DafePlast Progress s trojskly, která jsou vhodná i pro výstavbu v pasivním standardu. Valbové střechy na obou domech jsou tvořeny dřevěnými příhradovými vazníky s kovovými deskami s prolisovanými trny. V podstřeší je uvažováno s úložným prostorem a střešní konstrukce je připravena na fotovoltaiku. Tepelně-izolační funkci stropu zajišťuje 380 mm foukané celulózy. V podlaze je uvažováno se 160 mm tvrzeného podlahové polystyrenu. Vytápění resp. chlazení je z větší části zajištěno tepelným čerpadlem vzduch-vzduch, které je napojeno na systém řízeného větrání s rekuperací tepla od firmy Jablotron. Konkrétně se jedná o jednotku Jablotron Futura. Doplňkově jsou do souvrství podlahy instalovány elektrické topné folie HeatFlow a jako záložní a zcela nezávislý zdroj slouží krbová kamna Schiedel King Fire, která jsou přímo integrovaná v komínovém tělese. 

Podívejte se, jak stavíme menší dům SONBERK pro mamku paní investorky.

17.1.2022: Zahajujeme práce na základové desce skrývkou ornice a vyhloubením základových pasů. 

18.1.2022: Osazujeme zemnící pásek a provádíme betonáž základových pasů. 

19.1.2022: Skládáme ztracené bednění, osazujeme ocelové výztužné pruty (svislé i dvojice vodorovných) vč. ohybů v rozích. 

20.1.2022: Provádíme betonáž ztraceného bednění. 

24.1.2022: Provádíme zásypy, hutnění a instalaci ležaté kanalizace a odvětrání radonu. 

27.1.2022: Instalujeme vnější izolaci (80 mm XPS) soklu, která zároveň bude sloužit jako bednění vrchní desky. Nyní musíme práci kvůli covidové karanténě na týden přerušit. Je to nepříjemné, ale covid si moc nevybírá. 

7.2.2022: Připravujeme finální štěrkovou vrstvu pod podkladní beton, který odpoledne dovezou z betonárky. Máme zabetonováno. 

9.2.2022: Provádíme hydroizolaci z folie SikaPlan 1,5 mm, která v sobě má integrovanou i protiradonovou ochranu. Následně provádíme betonáž vrchní vyztužené desky tl. 130 mm. Deska je hotová a připravená pro stavbu domu. 

14.2.2022: Probíhá montáž panelů domu. Opět je přiveze kamion až ke stavbě, což ve špatně průjezdném rozbředlém terénu není žádný med. Postupně pomocí jeřábu osazujeme jeden panel za druhým, stabilizujeme je pomocí montážních vzpěr a předepsaným způsobem je spojujeme a následně kotvíme přes masivní úhelníky s výztuhami. Panely jsou konstrukčně chráněny proti povětrnosti a navíc jsou stavěny na podložky, takže spodní pražec nestojí ve vodě ani v případě intenzivního deště. To považuji za velkou výhodu. Do panelů už jsou osazena okna od firmy DafePlast, tentokrát i s vnější hliníkovou obložkou - designově je to velmi povedený kousek. Na závěr osazujeme vnější dřevěnou konstrukci nad terasou, která vynáší přesah střechy. Počasí přeje a v odpoledních hodinách máme hotovo. 

15.2.2022: Na stavbu přijíždí druhý kamion s vazníky a probíhá montáž vazníkové konstrukce střechy - opět za pomoci jeřábu. Jedná se o valbovou střechu ve tvaru písmene L se sklonem 25°a přesahem 500 mm po všech stranách domů. Z vnitřního rohu půdorysného L vychází vnitřní nosná stěna, na kterou jsou vazníky uloženy, stejně jako na obvodové stěny. Díky tomuto dispozičnímu řešení jsme schopni se vyhnout zavěšování vazníků do hlavního nosného vazníku, což s sebou nese velké koncentrace napětí, které mohou způsobovat problémy například s nadměrným otlačením v místě uložení. Na závěr osazujeme komínové těleso Schiedel King Fire s integrovanými krbovými kamny. 

16.2.2022: Dokončujeme montáž vazníkové konstrukce střechy. Probíhá závoz střešní krytiny Betonpres Exklusiv. Další práce musíme pozastavit v důsledku vichřice, která postihla celou republiku. Na střeše je životu nebezpečno. 

18.2.2022: Pokrývači zahajují práci na laťování. Uvnitř probíhá montáž podlahy úložného prostoru a zarážek pro tepelnou izolaci v podstřeší. Druhý den je laťování dokončeno. Stavba je chráněna před vlivem povětrnosti. 

21.2.2022: Pokrývači zahajují práce na montáži betonové skládané střešní krytiny Betonpres Exklusiv. 

22.2.2022:Práce na střeše pokračují. Uvnitř probíhá podmazávání panelů expanzní maltou Fermacell. 

25.2.2022: Na stavbě proběhl audit VVÚD (Výzkumný a vývojový ústav dřevařský) v rámci dohledu nad dodržováním Dokumentu národní kvality, jehož plnění je základním požadavkem na členství v ADMD. Prošli jsme bez ztráty kytičky. 

1.3.2022: Dokončujeme práce na střeše včetně podbití přesahu střechy palubkami vč. nátěru OSMO. Uvnitř domu jsou tesaři, kteří zhotovují podlahu úložného prostoru, montují zarážky pro tepelnou izolaci a zhotovují parobrzdnou rovinu stropu z OSB4 tl. 15 mm od firmy Egger.

7.3.2022: Parobrzdná rovina stropu je kompletní. Začínáme s rastrováním stropů a příček vč. jejich jednostranného záklopu. 

8.3.2022: Probíhá koordinační schůzka s elektrikáři, kde společně s investorkou definujeme rozmístění zásuvek, vypínačů a svítidel. 

10.3.2022: Dnes proběhl na stavbě blowerdoor test akreditovanou laboratoří (VVÚD), který dopadl velmi povzbudivě. Podařilo se nám dokonce splnit hodnotu 0,6, která je požadována pro výstavbu v pasivním standardu. 

16.3.2022: Připravujeme podklad pro fasádu. Instalujeme zakládací a rohové lišty, aplikujeme diagonální výztuže do rohů okenních otvorů. 

18.3.2022: Zhotovujeme fasádní lepidlo s výztužnou síťovinou. Nyní bude několik týdnů v klidu zrát. 

22.3.2022: Proběhla aplikace tepelné celulózové izolace ClimatizerPlus do podstřeší. 

24.3.2022: Instalujeme rozvody vzduchotechniky v systému Jablotron. 

28.3.2022: Nastupují elektrikáři, aby provedli základní rozvody elektroinstalací. 

29.3.2022: Využili jsme příznivého počasí a i na tomto domě jsme po vyzrání podkladního lepidla dokončili finální silikonovou fasádu. 

30.3.2022: Elektrikáři jsou hotoví, dům je připraven na návrat sádrokartonářů. 

14.4.2022: Zahajujeme práce na záklopech konstrukcí vyjma koupelny, WC a technické místnosti, kde ještě musíme zhotovit rozvody vody. 

22.4.2022: Vše, co šlo, tak jsme zaklopili. Skládáme tvrzený podlahový polystyren (2x80 mm). Vše je připraveno na montáž podlahového topení HeatFlow. Rovněž se nám povedlo zatáhnout sokl základové desky do finálního marmolitu.

27.4.2022: Probíhá instalace podlahových topných fólií HeatFlow. Instalace končí topnou zkouškou, revizí a snímkováním termokamerou. Navečer je práce hotová a podlaha připravená pro pokládku dalších vrstev. 

28.4.2022: Hned navazujeme s pokládkou podlahových prvků Fermacell 2E22 tl. 25 mm. Do konce týdne máme hotovo. 

3.5.2022: Zhotovujeme rozvody vody . Jsou vedeny především ve stropech, což usnadní přístup i pro případné budoucí úpravy. V budoucí komunikaci v rezidenční lokalitě jsou nyní položena vedení kanalizačního a vodovodního řadu. 

9.5.2022: Sádrokartonáři dokončují zaklopení konstrukcí po instalatérech. Tento týden dokončíme osazení výztužných pásek v rozích, tmelení a broušení. 

17.5.2022: Máme vytmeleno a vybroušeno. 

23.5.2022: Začínáme s realizací koupelen. Provádíme hydroizolační stěrku.

24.5.2022: Pokládáme dlažbu a obklady, osazujeme vanu. 

26.5.2022: Dokončujeme obklady a dlažby v koupelně, zádveří, technické místnosti a na toaletě. Provádíme spárování. 

27.5.2022: Obklady a dlažby jsou hotové. 

1.6.2022: Nastupují malíři, aby provedli výmalbu domu základní bílou barvou ve dvou vrstvách. 

3.6.2022: Výmalba je dokončena. Interiér domu parádně prokoukl. 

7.6.2022: Probíhá kompletace zařizovacích předmětů v koupelně. Osazujeme zavěšené toalety, zástěnu sprchového koutu, umyvadla vč. skříněk pod umyvadla a veškeré baterie. 

14.6.2022: Pokládáme třívrstvé dubové podlahy v interiérech domu. Je to úžasný materiál a bude to vypadat velmi dobře. 

24.6.2022: Povedl se malý zázrak - napojili jsme se s elektřinou k sousedovi a vybudovali podružnou elektropřípojku. Konečně se může dům rozsvítit a začít fungovat. 

28.6.2022: Probíhá kompletace systému vzduchotechniky. Je osazena větrací rekuperační jednotka Jablotron Futura L a bojler s integrovaným tepelným čerpadlem o objemu 250 L. 

4.7.2022: Jsou namontovány vnitřní dveře od firmy Sapeli. Jsou to krásné jednoduché bílé dveře, které pěkně ladí s nádhernou dřevěnou podlahou. 

10.7.2022: Probíhá betonáž podkladních vrstev terasy a hlavně základu pro budoucí vířivku. Rovněž probíhá zhotovení přípojek vody a kanalizace. 

2.8.2022: Je osazena akumulační nádrž na dešťovou vodu a dešťová kanalizace. 

9.8.2022: Firma USSPA z Dolní Dobrouče provádí osazení vířivky, kterou si investoři vybrali. Nyní můžeme začít s realizací dřevěné terasy z modřínových prken opatřených ochranných olejem Osmo. 

13.8.2022: Proběhla montáž předokenních žaluzií od firmy Lomax. 

16.8.2022: Terasu máme hotovou a vypadá opravdu dobře. Už aby byla kolem domu tráva a v domě se mohlo bydlet.