VLAŠIM
VLAŠIM
VLAŠIM
VLAŠIM
VLAŠIM
VLAŠIM

VLAŠIM

Typový dům SONBERK

Období realizace
12/2021 - 08/2023

Zastavěná plocha
94.6
Podlahová plocha
76.7
Výška hřebene
4.9 m
Sklon střechy
25°

Příběh domů Sonberk a Solaris ve Vlašimi se začal psát snad před dvěma, možná i třemi lety na veletrhu v Praze, kdy jsme se s investorkami (mamka a její dcera) poprvé viděli. Menší dům Sonberk je určen pro mamku, větší dům Solaris pro její dceru s rodinou. Výběru domu předcházela návštěva v obou těchto typových domech u lidí, kteří už v nich nějakou dobu žijí a mohli se podělit o svou zkušenost s bydlením v dřevostavbě od nás. Slovo dalo slovo, připravili jsme výchozí podklady a pak jsme dlouhou a dlouhou dobu čekali, než se podaří celou novou lokalitu pro výstavbu nových rodinných domů ve Vlašimi povolit. Z týdnů se staly měsíce a z měsíců rok. Mezitím jsme si alespoň připravili projektovou dokumentaci a místní zkušený človíček vyběhal investorkám stavební povolení. Bylo už za pět minut dvanáct, protože zima už je za dveřmi a hlásí se o své místo.

Domy jsou navrženy a zhotoveny z certifikovaného stavebního systému DMK. V obou případech je použita varianta panelu DMK Difu s vnější dřevovláknitou deskou tl. 100 mm, celulózou mezi nosnými sloupky (KVH 60/140 mm), vnitřní parobrzdnou rovinou z OSB4 tl. 15 mm a instalační předstěnou tvořenou vodorovným dřevěným roštem (KVH 60/60 mm á 625 mm), který bude po instalaci rozvodů zateplen minerální vatou a zaklopen sádrovláknitými deskami Fermacell. Do panelů byla již ve výrobě instalována plastová okna DafePlast Progress s trojskly, která jsou vhodná i pro výstavbu v pasivním standardu. Valbové střechy na obou domech jsou tvořeny dřevěnými příhradovými vazníky s kovovými deskami s prolisovanými trny. V podstřeší je uvažováno s úložným prostorem a střešní konstrukce je připravena na fotovoltaiku. Tepelně-izolační funkci stropu zajišťuje 380 mm foukané celulózy. V podlaze je uvažováno se 160 mm tvrzeného podlahové polystyrenu. Vytápění resp. chlazení je z větší části zajištěno tepelným čerpadlem vzduch-vzduch, které je napojeno na systém řízeného větrání s rekuperací tepla od firmy Jablotron. Konkrétně se jedná o jednotku Jablotron Futura. Doplňkově jsou do souvrství podlahy instalovány elektrické topné folie HeatFlow a jako záložní a zcela nezávislý zdroj slouží krbová kamna Schiedel King Fire, která jsou přímo integrovaná v komínovém tělese.

Podívejte se, jak stavíme větší dům SOLARIS pro dceru paní investorky.

Chci také takový dům

Příběh domu

VLAŠIM

6. 12. 2021

Zhotovení základové desky

Proběhlo vytýčení základové desky geodetem a my začínám se skrývkou ornice a výkopy základových pasů. Instalujeme uzemnění. Lokalita se teprve začíná síťovat, chybí komunikace a vyježděná cesta vede přímo přes budoucí desku.
Máme vylité základové pasy.
Stavíme ztracené bednění a osazujeme jeho výztuž, v závěru dne provádíme betonáž.
Hutníme podkladní vrstvy a následující den podkládáme ležatou kanalizaci, odvětrání radonu a veškeré prostupy pro vodu, elektřinu, hromosvod atp. Provádíme zásypy, hutníme a připravujeme povrch pro betonáž potěru.
Probíhá betonáž potěru. Další práce musíme přerušit. Ochlazuje se a betonárky už nefungují. Vánoce jsou před námi.
Nový rok zahajujeme pokládkou hydroizolační a radonové bariéry, SikaPlan 1,5 mm. Následuje betonáž vrchní vyztužené desky tl. 13 cm. O pár dní později předáváme desku investorce.

Fotografie reference ${house?.title}

Líbí se vám tento dům?

Napište nám.