Reference / Zruč nad Sázavou

Období realizace

03-10/2022

Charakteristika domu

Někdy se stane, že s klienty máte společný zájem nebo nějaký životní postoj. V tomto případě je to celoživotní láska ke sportu, konkrétně k tenisu. Všichni tři jsme tak nějak skoro vyrůstali s tenisovou raketou v ruce a zůstalo nám to až do dospělosti, což já osobně považuji za trenérský a rodičovský úspěch.

Ale zpět k domu... na začátku byla veliká deviza v podobě pozemku ve starší rodinné zástavbě ve Zruči nad Sázavou. Jenže pozemek je poměrně ve svahu a jsou na něm zbudovány více než 40 let staré zemní terasy. Prvotní přání investorů na dům ve tvaru L vzalo rychle za své. Museli jsme zvolit jednoduchý obdélník s kratší stranou využívající největší střední terasu pozemku. Jednání vzalo rychlý spád a za pár týdnů jsme dali dohromady úpravy v Klaretu a ke konci prázdnin (léto 2021) jsme začali pracovat na projektu a vyřízení stavebního povolení. Nešlo to úplně hladce, protože v lokalitě se nachází především poměrně velké domy s obytným podkrovím. Díky konstruktivnímu přístupu zejména místního stavebního úřadu se nám hned na začátku podařilo vyjednat relativně příznivé podmínky pro umístění a vzhled domu s odborem územního plánování v Kutné Hoře. Hned po Novém roce jsme měli stavební povolení v datové schránce. 

Dům je opět navržen jako montovaná difuzně otevřená dřevostavba v certifikovaném stavebním systému DMK. Používáme výhradně skladbu stěny s vnější dřevovláknitou deskou (tl. 100 mm) - varianta DMK Difu. Jedná se trochu prodlouženou variantu Klaretu, kterému jsme dali sedlovou střechu typickou pro zdejší lokalitu. Štítovou stěnu do zahrady zdobí velké okno rozdělené na tři části, které zajišťuje přístup na terasu. Dům je vytápěn pomocí tepelného čerpadla vzduch-vzduch napojeného na systém řízeného větrání s rekuperací od firmy Jablotron. Doplňkově jsou celoplošně instalovány karbonové topné fólie HeatFlow a krbová kamna Schiedel King Fire integrovaná v komínové tělese. 

1.3.2022: Zahajujeme práce na základové desce. Začínáme skrývkou ornice, výkopy základových pasů, položením uzemnění a betonáží pasů. 

4.3.2022: Stavíme ztracené bednění, osazujeme svislou i vodorovnou výztuž a na začátku dalšího týdne provádíme betonáž. 

11.3.2022: Provádíme návoz a hutnění podkladních vrstev, zhotovujeme průchodky, trubní vedení kanalizace a vody a odvětrání radonu ve vrstvách pod deskou. 

16.3.2022: Dokončujeme podkladní vrstvy, které zakončujeme betonáží potěru.

21.3.2022: Zhotovujeme hydroizolaci (SikaPlan 1,5 mm) vč. radonové bariéry, osazujeme plošnou výztuž a provádíme betonáž finální horní desky. V dalších dnech probíhá odtěžení části svahu nad deskou, abychom kolem mohli postavit lešení. 

4.4.2022: Zahajujeme montáž domu. Přizvali jsme si k tomu velký jeřáb (35t), abychom panely dostali bezpečně na své místo. Máme neuvěřitelné štěstí na počasí, protože studená fronta se o pár hodin opozdila. Postupně osazujeme jednotlivé obvodové i vnitřní ztužující panely na svá místa. Panely jsou umisťovány na podložky, aby bylo možné panely srovnat do nivelety a eliminovat nerovnosti desky. Zároveň v případě deště se nestane z domu bazén, vodu je možné touto spárou vymést ven a panely nestojí ve vodě. Do panelů byla už ve výrobě osazena okna DafePlast Progress, která splní i požadavky pro pasivní výstavbu. Odpoledne osadíme do stavby komínové těleso s integrovanými krbovými kamny Schiedel King Fire a pokračujeme v montáži střešní konstrukce z dřevěných vazníků s kovovými deskami s prolisovanými trny. Začínáme se ztužidlovými poli (příčná ztužidla), ke kterým postupně větrujeme jednotlivé vazníky vč. těch štítových, na kterých je na rastu ukotven i záklop z vnějších dřevovláknitých desek (štítová stěna). Montážní den končí až opravdu skoro za tmy. Bylo toho dnes hodně. 

5.4.2022: V noci přišel déšť, který ale stavbu nijak neohrožuje, protože panely jsou konstrukčně chráněny - shora fólií, parapetní lůžka jsou vylepena hydroizolační páskou a vnější dřevovláknitá deska i vnitřní OSB4 odolávají vlhkosti po dobu několika měsíců. Vnitřní příčky jsou zabaleny ve folii právě proto, aby nezmokly. Ráno provádím po stavbě exkurzi z Fakulty stavební ČVUT pod vedením paní inženýrky Kuklíkové. Považuji za velice důležité dostat studenty na stavbu a ukazovat jim v reálném světě to, co znají je z učebnic. Po sněhové přeháňce práce pokračují dál. Kotví se, dokončuje se střešní konstrukce, atp.

6.4.2022: Probíhá závoz střešní krytiny Betonpres Exklusiv a nastupuje pokrývač, aby dal dům pod fólii. 

7.4.2022: Začínáme s laťováním střechy. Důležitý je zejména detail ve hřebenu, kde musí být zajištěno provětrávání podstřešního prostoru. 

8.4.2022: Zavážíme speciální druh OSB desky zvané FIRESTOP od jihlavského výrobce KronoSpan, která kromě klasických vlastností OSB má i ohni odolnou vrstvu. Testujeme tento matriál a pokud vyhoví i našim požadavkům, začneme jej používat standardně na parobrzdné roviny stropů u vazníkových konstrukcí. Práce na střeše pokračují, pomalu začínáme s pokládkou střešní krytiny.  

11.4.2022: Obě velké plochy střechy jsou kompletně pokryty. Uvnitř probíhá montáž parobrzdné roviny stropu z OSB FireStop. Není to úplně snadná práce, desky jsou přeci jen o trochu těžší než běžné OSB.

13.4.2022: Parobrzdná rovina stropu z OSB FireStop je dokončená. Aplikujeme AirStop pásky na spáry. Jsou dokončeny zarážky pro tepelnou izolaci a pokračujeme ve zhotovení podlahy úložného prostoru. Dokončujeme střešní plášť a připravujeme si podbití římsy palubkami. 

19.4.2022: Je kompletně dokončená střecha vč. podbití římsy palubkami. Uvnitř domu provádíme narastrování nenosných příček a jejich jednostranný záklop sádrovláknitými deskami Fermacell.

22.4.2022: Je narastrováno a po neděli začínáme s rozvody vzduchotechniky. Na řadu také přijdou fasádníci. 

25.4.2022: Provádíme aplikaci tepelné izolace ClimatizerPlus do podstřeší. Nyní už bude v domě pěkně teplo. 

29.4.2022: Jsou hotové rozvody vzduchotechniky pro řízené větrání s rekuperací tepla od firmy Jablotron. V příštím týdnu bychom rádi zatáhli dům do lepidla a perlinky. 

3.5.2022: Zhotovujeme rozvody vody a odpadů. Rozvody vody nevedeme v souvrství podlahy ale pod parobrzdnou rovinou stropu. Jsou tak snadno přístupné a jednoduše kontrolovatelné. 

9.5.2022: Dokončili jsme fasádní jádrovou omítku s výztužnou síťovinou. Nyní bude několik týdnů zrát, než na ni naneseme finální silikonovou omítku.  

18.5.2022: Na domě proběhl blowerdoor test od akreditované laboratoře Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského. Dopadl velice dobře, byla naměřena hodnota cca 0,31, což s velkou rezervou splňuje i požadavky pro pasivní výstavbu. 

23.5.2022: Provádíme rozvody elektřiny dle požadavku investora. Na střeše rodinného domu bude instalována fotovoltaická elektrárna. 

1.6.2022: Dokončujeme rozvody elektřiny. 

13.6.2022: Na stavbě proběhla jedna z naplánovaných kontrolních prohlídek stavebního úřadu před zaklopením konstrukcí a my můžeme začít s aplikací akustické izolace do příček a tepelné izolace do předstěn. Následně zaklopíme veškeré svislé konstrukce sádrovláknitými deskami Fermacell a stropy červeným protipožárním sádrokartonem. 

15.6.2022: Pokračujeme v intenzivním zaklápění konstrukcí. Připravujeme výdřevy pro zavěšení horních skříněk kuchyňské linky. 

23.6.2022: Máme zaklopeno a pokračujeme v tmelení a broušení. Začínáme skládat tepelné izolace podlah. 

28.6.2022: Máme dotmeleno a dobroušeno. Máme vyskládány tepelné izolace podlah a vše je připraveno pro realizaci podlahového topení HeatFlow. 

1.7.2022: Proběhla pokládka podlahových topných fólií HeatFlow. Kontrola funkčnosti proběhla pomocí termokamery. 

4.7.2022: Zhotovujeme bílou finální silikonovou omítku v systému STO pro difuzně otevřené skladby dřevostaveb. Rovněž probíhá osazení parapetů a demontáž lešení.

7.7.2022: Dokončili jsme montáž suchých podlah v systému Fermacell, konkrétně se jedná o podlahové prvky 2E22, které jsou k sobě vzájemně slepeny. 

8.7.2022: Zavážíme materiál pro zhotovení koupelen a zahajujeme práce na zhotovení obkladů a dlažeb.  

15.7.2022: Práce na obkladech a dlažbách jsou hotové. Koupelny vypadají velmi dobře.

20.7.2022: Dokončili jsme montáž plovoucích laminátových podlah od firmy Classen. 

25.7.2022: Probíhá montáž kuchyně pod taktovkou investorů. Vše klaplo na výbornou a během pár dnů je kuchyň kompletně dokončena vč. spotřebičů. 

3.8.2022: Probíhá kompletace sanitárního zařízení koupelen, především zástěny sprchového koutu, vodovodních baterií, toalet atp.

15.8.2022: Stále čekáme na dodávku vnitřních dveří, abychom mohli postoupit dále.

23.8.2022: Elektrikáři kompletují rozvody elektřiny vč. vychytávek jako jsou svítící dvířka skříněk. 

12.9.2022: Konečně nám byly dodány vnitřní dveře vč. obložkových zárubní a my můžeme provést jejich instalaci. Zároveň zhotovujeme základ pro tepelné čerpadlo vzduch-vzduch napojené na systém vzduchotechniky. 

13.9.2022: Máme namontovány obložkové zárubně a osazeny všechny vnitřní dveře. Zhotovujeme základy pod budoucí modřínovou terasu.

16.9.2022: Natáhli jsme do marmolitu sokl základové desky. 

21.9.2022: Montují se vestavěné skříně v režii investora. 

23.9.2022: Vzduchaři montují vnější jednotku tepelného čerpadla vzduch-vzduch, které se bude z větší části starat o vytápění a letní dochlazování objektu. 

26.9.2022: Elektrikáři oživují dům. Upravujeme drobnosti v koupelně a připravujeme dům k předání. 

6.10.2022: Montujeme modřínovou terasu. Konečně si budou moci investoři užívat ranní sluníčko na terase před východním štítem domu. Na terasu je přímý přístup velkorysým oknem z obývacího pokoje.

12.10.2022: Zprovoznili jsme systém vzduchotechniky, který potřeboval připojení k internetu. Po několika hodinách úvodního nastavování vše běží, jak má. Dokonce se nám podařilo i odvětrat vestavěnou spižírnu.