Slovníček pojmů

Difuzně otevřená skladba obvodové stěny: Skladba (např. DMK Difu), kterou používáme pro naše obvodové panely je založena na tom, že připustíme, že se do stěny může dostat nějaké malé množství vodní páry skrz parobrzdnou rovinu ve formě OSB4. Důležité ale, je pak musí být další vrstvy směrem ven řazeny s klesajícím difuzním odporem. Rád to vysvětluji na soustavě sít, viz obrázek níže. V žádném případě ale skladba stěny nemá nic společného s větráním nebo dýcháním, to je pouhý mýtus. Pozor, pokud chceme použít třeba kamenný obklad, musíme vytvořit tzv. provětrávanou mezeru pod tímto obkladem, abychom respektovali základní předpoklad difuzně otevřené skladby.

Difuzně uzavřená skladba obvodové stěny: Skladba (my ji standardně nepoužíváme s výjimkou konstrukcí pro garáže), která je založena na předpokladu 100% nepropustnosti parozábrany ve formě folie pro vodní páru. Díky tomuto předpokladu můžeme víceméně libovolně volit další vrstvy, takže na fasádu lze použít i řádově levnější polystyren (místo minerální vaty či dřevovláknité desky). Problémy mohou nastat při nedokonalém slepení folie, jejím poškozením během montáže elektroinstalací nebo sádrokartonů nebo při zabudování vlhkosti uvnitř konstrukce.

Dřevovlánitá deska: Deska na bázi dřeva, kterou používáme na fasádách jako vnější zateplovací systém se speciální silikovou fasádou na minerálním vyztuženém jádru (vše od firmy STO) je ideální pro naši difuzně otevřenou skladbu. Desky jsou na nosný rám panelu přisponkovány již ve výrobě, fasáda se zhotovuje na stavbě. Desky mají certifikaci proti povětrnosti, není tedy potřeba se obávat deště při převozu či montáži.

Dvoustupňová základová deska: Naše domy stavíme především na dvoustupňových základových deskách, kde je vrstva hydroizolace a protiradonové ochrany (např. SikaPlan 1,5 mm) kryta svrchní betonovou deskou, takže nemůže dojít k jejímu poškození během stavby. Zároveň vrchní betonová deska slouží pro kotvení panelů (přes závitovou tyč, chemickou kotvu a vyztužený úhelník) a nedochází k perforaci hydroizolace, která by následně musela být opravena pomocí speciálního tmelu.

Fermacell: Společnost zabývající se systémy suché výstavby. Nejčastěji používáme jejich sádrovláknité desky tl. 12,5 mm (rozptýlená výztužná vlákna v desce na bázi sádry), které vynikají především svými statickými vlastnostmi. Standardně je používáme na jednostranné opláštění vnitřních ztužujících nebo nosných příček. Jako nadstandard je lze můžete s výhodou použít místo sádrokartonu v celém domě. Bez potíží udrží 80 kg na hmoždinku.

MoistureGuard: Původně se jedná o vědecký projekt Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) fakulty ČVUT v Praze. MoistureGuard je systém měření vlhkosti v domě prostřednictvím čidel umístěných do příček pod zařizovací předměty (toalety, sprchový kout, vana, dřez s myčkou, pračka, bojler) v místě zaústění odpadu do základové desky. Všechna čidla jsou napojena na řídící jednotku, která je umístěna v rozvaděči a přes internet (potřebujeme kabel) odesílá šifrovaná data na zabezpečené servery společnosti MoistureGuard. Zde jsou automaticky analyzována a v případě zvýšení vlhkosti je informován majitel domu prostřednictvím e-mailu. Po takovém zjištění následuje rychlá prohlídka místa, aby se zabránilo případným škodám. Systém MoistureGuard je u nás ve standardní výbavě našich domů!

Nucené větrání: Větrání je jedním ze základních hygienických požadavků na bydlení (je zakotven i v normě), který však při běžném pracovním režimu obyvatel není možno splnit. Proto do našich domů instalujeme jednoduchý systém větrání, který pomocí malé jednotky v podstřeší nasává čerstvý vzduch před speciální štěrbiny s filtry reagující na vlhkost v domě do obytných místností a odsává špinavý vzduch z míst se zvýšenou vlhkostí. Díky tomnaše domy neplesniví a je v nich vždy vyvětráno. Nebojte se, okna používat můžete zcela bez omezení a celý systém Vás nezatíží hlukem. Jednou za rok je potřeba vyčistit nebo vyměnit filtry na přisávacích i odsávacích mřížkách.

Nucené větrání s rekuperací tepla: Systém větrání domu, do kterého je navíc vložen prvek (obvykle keramický výměník), který využije teplo v odpadním teplém vzduchu a předehřeje nasávaný čerstvý vzduch. Může být proveden jak v decentrální variantě, kdy jsou do každé místnosti osazeny malé jednotky, které provádí výměnu vzduchu skrz průchodku ve stěně (např. inVENTer), nebo v centrální variantě (např. Atrea, Jablotron), kdy je jednotka umístěna např. v technické místnosti a jsou provedeny rozvody pro čistý i odpadní vzduch do a z každé místnosti. Systém se často obohacuje o prvek ohřevu vzduchu, abychom získali plnohodnotné teplovzdušné vytápění, případně o klimatizaci, která nám zajistí chlazení čerstvého vzduchu. Nucené větrání s rekuperací tepla je téměř nezbytnost pro pasivní domy. Větrací rekuperační jednotka Jablotron Futura spolu s modulem CoolBreeze s tepelným čerpadlem (4kW tepla v zimě resp. 4kW chladu v létě) je součástí standardního vybavení našich domů. 

KVH: Hoblované vysušené smrkové řezivo, které je délkově napojované pomocí lepeného zubovitého spoje (dle požadavků na tento spoj musí být pevnost spoje vždy větší než pevnost původního materiálu). Výhodou KVH je rozměrová stálost, „nekonečná“ délka, nízká relativní vlhkost (15% +/- 3%) a díky procesu vysoušení za zvýšené teploty ochrana proti dřevokazným houbám a hmyzu. KVH používáme pro sestavení nosných rámů našich panelů, pro předstěny a konstrukce stropů, někdy i klasických krovů.

Okna: Okna i vchodové dveře jsou vždy z tepelného hlediska slabým místem, jejich tepelný odpor je přibližně 5x menší než tepelný odpor stěny. O to větší pozornost je nezbytné věnovat jejich výběru a osazení. Již v základním standardu jsou zahrnuta okna (DafePlast Synego) se sedmikomorovými rámy, trojím těsněním a zasklením izolačním trojsklem. Většinou se ale domluvíme na nejvyšší řadě plastových oken – DafePLast Progress s jedinečným velmi tuhým kompozitním rámem, vloženým izolačním modulem a podkladním profilem ze superizolace UltraFoam. To už jsou okna určená pro pasivní domy. Velké plus je montáž oken v klidu a za stálých podmínek ve výrobní hale a dokonalé oblepení vzduchotěsnými páskami.

OSB4: Dřevoštěpková deska s vysokým faktorem difuzního odporu, velmi dobrými statickými vlastnostmi, se sníženým obsahem formadelhydu a především určením pro aplikaci do potencionálně vlhkého prostředí. Používáme ji jako parobrzdnou rovinu na našich obvodových panelech případně na stropech. Na nosný rám panelu je připojena sponkami v roztečích (7-20 cm dle místa určení) a zajišťuje jeho smykovou tuhost.

Suché podlahy Fermacell: V našich domech se snažíme jít 100% suchou cestou výstavby, což se velmi pozitivně projevuje hlavně v počátečních letech užívání domu a významně to zrychluje výstavbu. Na vrstvu speciální tepelné izolace – podlahový polystyren s označením 200S (zvýšená únosnost při stlačení) klademe podlahové prvky 2E22, což jsou dvě k sobě průmyslové slepené fermacellové desky s velkými falci po obvodě. Na stavbě se k sobě jednotlivé prvky lepí a spoj se pojišťuje i mechanicky (vrutem). Podlaha je velmi únosná, nemusíme čekat na její vyzrání a hlavně si do své krásně suché dřevostavby nenecháte nalít hektolitry vody v podobě zálivky na cementové či sádrové bázi.

Těsnost dřevostavby: Dřevostavby se obecně staví velmi těsné, aby se vodní pára nedostávala do konstrukcí a nemohlo dojít k degradaci dřevěné konstrukce vlivem zvýšené vlhkosti. Těsnost dřevostavby je dokonce uznávaným měřítkem kvality jejího provedení a stanovuje se pomocí tzv. Blower Door Testu, kdy se celý dům nafoukne (nebo podfoukne) a měříme, jak rychle se tlaky vyrovnávají, a hledáme místa netěsností. Tato zkouška je předepsána pro získání dotace na domy s velmi malou spotřebou energie a provádí se po dokončení hrubé uzavřené stavby, aby bylo možné případné nedostatky ještě opravit, a znovu při dokončení domu.