Individuální projekt DŮM NA MÍRU

Cena s DPH –    Co vše je součástí ceny
Zastavěná plocha 88.00 m²
Podlahová plocha 72.10 m²
Výška hřebene 5.09 m
Sklon střechy 25°

Přechod z velkého domu, který za mlada postavili vlastníma rukama a který po dlouhá léta poskytoval kvalitní zázemí široké rodině, je častým motivem investorů ve středním věku pro pořízení si menšího bydlení na stáří. Častými požadavky jsou bezbariérovost, jednoduchost, energetická nenáročnost a pochopitelně též akceptovatelná cena. Je velmi důležité, aby dům vyhovoval investorůmm beze zbytku. To je hlavní důvod, proč tak často projektujeme a stavíme domy na míru. Možná je to o malinko dražší, určitě to dá více práce v přípravné fázi, ale výsledek rozhodně stojí za to - tím je investor, který je spokojen se svým domem a dobře se mu v něm bydlí. 

Příběh domu v Litostrově se začal psát téměř před dvěma lety. Investoři si pohrávali s výše uvedenou myšlenkou a pomyslným "posledním hřebíčkem" byla návštěva při montáži domu KLARET v Krasové. Postupně jsme jejich prvotní návrh domu učesali, dohodli se na ceně a začali projektovat. Bohužel k pozemku nejsou dovedeny voda ani kanalizace, takže jsme museli jít cestou studny a domovní čističky odpadních vod se vsakem. Tato kombinace se po čase ukázala jako natolik neprůchozí, že jsme ustoupili k vyvážecí jímce. Nakonec se ale vše v dobré obrátilo a nám se dům podařilo po téměř roce stavbu povolit. 

Investor preferuje stavbu svépomocí, proto naše práce spočívá pouze v dodávce a montáži hrubé uzavřené stavby. Kompletní vnitřky tj. rozvody, sádrokartony, podlahy a interiéry si investor realizuje svépomocí nebo s lokálními dodavateli. Ale i realizace pouze hrubé uzavřené stavby vč. kompletní vnější obálky a vnitřní parobrzdné roviny může být cesta ke kvalitní dřevostavbě. 

Zaslat dotaz

Půdorys domu

Pohled na vstup

Pohled ze zahrady

Reference / Litostrov (Brno-venkov)

Období realizace

04-06/2019

Charakteristika domu

Dům je navržen jako difuzně otevřená prefabrikovaná dřevostavba v certifikovaném stavebním systému DNK. Obvodové stěny jsou tvořeny celostěnovými panely DNK Difu s celulózou mezi sloupky (60/140), dřevovláknitou deskou na vnějším líci (60 mm) a parobrzdou ve formě OSB4 (tl. 15 mm) na vnitřním lici, kde jsou ještě namontovány vodorovné hranoly instalační předstěny, která bude před zaklopením dodatečně zateplena. Veškeré vnitřní příčky jsou provedeny jako ztužující, tedy dřevěný rám (KVH 60/100) s jednostranným opláštěním sádrovláknitými deskami Fermacell (tl. 12,5 mm).

Do panelů jsou již vsazena okna DafePlast Progress (trojskla s trojím těsněním), která splňují i přísné požadavky pro pasivní domy. Rámy jsou řádně oblepeny vzduchotěsnými páskami a vnější dřevovláknitá deska překrývá rám 25 mm. Pod vnějšími parapety je vytvořena sekundární hydroizolační rovina, která zajištuje, že do fasády nezateče ani při porušení styku parapet-fasáda. Detail je řešen systémovými prvky od firmy STO, která je naším dvorním dodovatelem fasád.

Střešní konstrukce je tvořena dřevěnými vazníky s kovovými deskami s prolisovanými trny uloženými pouze na obvodové stěny. 

Dům je vytápěn elektřinou a v obývacím pokoji je umístěn komín Schidele King Fire s integrovanými krbovými kamny. V domě je navržen a bude zrealizován systém nuceného větrání Aereco bez rekuperace tepla. 

22.4.2019: Zahajujeme montáž panelů individuálního domu v Litostrově. Počasí nám příliš nepřeje. Sice neprší, ale za to pořádně fouká. A tady na kopci na poli za vesnicí je to opravdu jak na větrné hůrce. Nakonec si návěs s panely přestavíme tak, aby budoucímu domu poskytoval alespoň malé závětří, vytáhneme rezervní kotevní lana a pustíme se do toho. Nakonec je to docela v pohodě a s dvojnásobným množstvím montážních vzpěr panely drží i větru. I tak si ale dáváme velký pozor a vždy je máme dobře uvázané na laně a zajištěné na stavbě. Za pár hodin jsou všechny na místě a intenzivně pracujeme na jejich finálním urovnání a ukotvení k základové desce. Přijel také komín, který jsme si složili do stavby. Složíme si ještě ztužidlové pole střešní konstrukce, ale vlastní montáž vazníků odkládáme na zítra. Bude to bezpečnější. Zatím si aspoň dostavíme lešení okolo stavby.

23.4.2019: Za výrazně klidnějšího počasí probíhá montáž vazníkové konstrukce střechy a osazení komína. 

24.4.2019: Dokončujeme montáž vazníků a pokračujeme na montáži zarážek pro obvodě domu, které nepustí celulózovou izolaci v podstřeší směrem do přesahu střechy. 

25.4.2019: Pracujeme na zhotovení úložného prostoru a vlezové zárubně. Chystáme prostup komína. Přijela střešní krytina, takže jsem ji složili vedle stavby. Nastupují pokrývači. 

26.4.2019: Instalujeme pojistnou střešní folii a laťujeme střechu. Zhotovujeme parobrzdnou rovinu stropu z OSB desek. Do večera je stavba zajištěna proti povětrnosti. 

29.4.2019: Dnes prší. To je dobře, protože příroda by asi úplně uschla. My pracujeme uvnitř domu a dokončujeme parobrzdnou rovinu stropu vč. prostupů pro nucené větrání, komínové těleso, odvětrání kanalizace, atd. Spoje desek jsou přelepeny páskou a prostupy jsou rovněž oblepeny speciálními těsnícími manžetami. Spára mezi panely a základovou deskou je vyplněna expanzní maltou Fermacell, která zajistí lineární podepření panelu. 

30.4.2019: Pokračujeme v podkládce střešní krytiny KM Beta. Probíhá aplikace tepelné izolace Climatizer Plus ve výšce 430  mm, což slehne na na 380 mm, které jsou předepsány v projektové dokumentaci. Dokončujeme pokládku střešních tašek. 

1.5.2019: Instalujeme klempířské prvky (žlaby a svody), pracujeme na podbití přesahů střechy. 

2.5.2019: Dokončujeme práci na podbití střechy. 

3.5.2019: První stavební etapa je dokončena a předáváme ji investorovi.

6.5.2019: Zahájili jsme práce na fasádě domu. Nejprve rohujeme a instalujeme lišty. Zítra navážeme lepidlem a zapravením výztužné síťoviny.  

7.5.2019: Dům je nyní kompletně v lepidle, které může v klidu zrát. Nyní je čas předat dům investorovi, který začne intenzivně pracovat na roštech pro sádrokartony, rozvodech vody, odpadů, topení a elektřiny, podlahách, sádrokartonech a následně kompletních interiérech.

Naše práce je téměř u konce, už zbývá jen dodělat finální fasádu (cca za měsíc po vyzrání lepidla s výztužnou síťovinou). Dále nás po dokončení domu čeká kompletace systému vzduchotechniky - naše domy zkrátka bez systému větrání nestavíme!

19.6.2019: Je dokončena finální fasáda domu. Investor pokračuje v práci uvnitř domu.