Individuální projekt DŮM NA PLANINĚ

Cena s DPH –    Co vše je součástí ceny
Zastavěná plocha 63.00 m²
Podlahová plocha 104.12 m²
Výška hřebene 6.97 m
Sklon střechy 38°

Když jsem jel poprvé do Němčic na pozemek, kde budeme stavět, připadal jsem si jak v Jiříkově vidění. Z mohutné Boskovické brázdy stále jen stoupám a stoupám nahoru na planinu Drahanské vrchoviny. Teploměr se blíží k nule a já jen čekám, kdy uvidím zbytky po nočním sněžení. Konečně vyjedu z lesů a otevře se mi téměř plochá krajiná plná luk a pastvin vystavená ostrým západním větrům. 

Na okraji vesnice začínáme stavět dům obdélníkového půdorysu o rozměrech 7,0 x 9,0 m s obytným podkrovím. S klienty jsme se poprvé viděli asi před půl rokem při montáži domu Klaret v Krasové. Je to náš poslední letošní dům a doufám, že příroda k nám bude shovívavá a nechá nás dům dát pod střechu a do lepidla, než přijde zdější dlouhá a tvrdá zima. Tak vzhůru do práce!

Zaslat dotaz

Půdorys přízemí

Půdorys podkroví

Reference / Němčice

Období realizace

11/2017-04/2018

Charakteristika domu

V tomto případě klienti přišli se svým vlastním projektem, na který bylo vydáno stavební povolení. My jsme pouze dokumentaci překreslili do systému DNK, spočítali k domu statiku a poupravili to, co bylo nevyhovující. Investor si provedl základovou desku pomocí svého subdodavatele. Vše bylo připraveno a nachystáno, panely vyrobené. Jen montážní termín jsme museli o týden posunout - ale asi to tak mělo být, protože počasí vyšlo. Co se týče rozsahu, jsme domluveni na hrubou uzavřenou stavbu vč. fasády a parobrzdné roviny se zateplením krovu a stropu 2.NP. 

13.11.2017: Zahajujeme montáž panelů spodního patra. Možná se to zdá jako jednoduchý úkol, jsou to přeci jenom 4 obvodové stěny, ale situaci komplikují elektrické dráty, takže nejdřív musíme namontovat panely z jedné poloviny kamionu, ten se pak otočí a teprvé poté osazujeme druhou polovinu panelů. Skladba obvodových stěn je opět difuzně otevřená (DNK difu) s celulózou uvnitř panelu, rozšířenou přestěnou (60 mm) a vnější dřevovláknitou deskou. Do panelů  byla již ve výrobě osazena okna DafePlast Progress. V tomto případě jsou všechny příčky dřevěné a jsou na na ně naloženy stropní nosníky. Do obvodových stěn jsou stropní nosníky zavěšeny pomocí ocelových třmenů. Jeřábem si také osadíme hlavní průvlak z lepeného lamelovaného dřeva přenášející reakce od stropu a hlavně sloupku krovu. 

14.11.2017: Probíhá montáž stropních nosníků KVH 60/240 a záklopu stropu z OSB tl. 22 mm (P+D). Schodiště si klient řeší sám jako pohledový celodřevěný truhlářská prvek. Nepochybně bude ozdobou interiéru. 

15.11.2017: Už jsme tu s druhým kamionem a osazujeme panely druhého patra a prvky krovu. Na každém domě se posouváme o kousek dál, takže tady jsme nechali udělat krovy ze sušeného hoblovaného smrkového řeziva (KVH). Přesahy krovů jsou již opatřeny nátěrem, protože budou pohledové. 

16.11.2017: Pokračujeme v montáži krovu a dalších prvků konstrukce. Stavíme lešení pro pokrývače. Nastupují pokrývači, aby dali dům pod střešní folii a byl tak chráněn před rozmary počasí. 

20.11.2017: Intenzivně pracujeme na montáži střešní krytiny - zde si investor vybral velmi osobitou krytinu Mediterran Coppo. Uvnitř zhotovujeme příložky ke krovím z OSB a latí, abychom zvětšili prostor pro tepelnou izolaci krovu. 

23.11.2017: Zahájili jsme práce na fasádě, snad by mohla do konce týdne v lepidle. Záleží, jestli nám bude přát počasí. Krytina, klempířské prvky a podbití palubkou je hotové. Na tomto domě jsou pohledové přesahy krokví - krove jsou shora vyfrézovány a do těchto místo jsou osazeny palubky. Trošku organizačně náročné, nicméně výsledek stojí za to. Uvnitř pokračují práce na parobrzdné rovině krovu a stropu z OSB tl. 15 mm. Veškeré spoje přelepujeme. Instalujeme rozvody vzduchotechniky - základní nucené větrání Aereco. 

25.11.2017: Fasáda je v lepidle a teď už může vesele sněžit. 

29.11.2017: Dokončujeme detaily na vnitřní parobrzdné rovině stropu a rozvodech vzduchotechniky. Připravujeme stavbu pro foukání tepelné izolace do krovu a stropu 2.NP. 

7.12.2017: Proběhla aplikace tepelné celulózové izolace ClimatizerPlus, která byla nafoukáná mezi krokve (tl. 320 mm) a klešitny (tl. 360 mm po sednutí). Vyjma finální fasády, se kterou budeme muset počkat na výraznější oteplení, je z naší strany dům hotov a připraven k předání investorovi.  

16.04.2018: Přišlo jaro a my jsme dokončili finální silikonovou fasádu STO v odstínu dle výběru investora.