Individuální projekt DŮM NA PLZEŇSKU

Cena s DPH –    Co vše je součástí ceny
Zastavěná plocha 112.00 m²
Podlahová plocha 96.30 m²
Výška hřebene 5.29 m
Sklon střechy 25°

Příběh totoho domu se začal psát před rokem a půl. Ano, tak dlouho to trvalo, než se vše podařilo dotáhnout alespoň ke stavebnímu povolení. Dům sám o sobě je velice jednoduchý a nijak nevyčnívá ze sousední zástavby. Pozemek je rovinatý, dobře přístupný, v centru obce. První komplikace nastala, když se zjistilo, že kanalizace v cestě není splašková, ale jen dešťová.To by snad ani nevadilo, horší ale bylo, že cesta (místní komunikace) nebyla cestou, ale ornou půdou a obec to i přes počáteční příslib odmítla jakkoliv řešit. Naštěstí nás vysvobodila komunikace druhé třídy, která sousedí s pozemkem. Podařilo se nám vyprojektovat a povolit sjezd a stejně tak tomu bylo i s domovní čístírnou odpadních vod. Pak už jsme jen počkali na vydání stavebního povolení, což sice trvalo dlouho, ale bylo to alespoň čitelné a jasně dané. 

Dům vychází z individuálního návrhu samotných investorů, mladému páru, který bydlí u rodičů a potřebují se přestěhovat do svého. Jedná se o klasickou dispozici 4+kk na obdélníku o rozměrech 9x12,5 m. Dům je navržen jako montovaná dřevostavba z difuzně otevřeného stavebního systému DMK s vnější dřevovláknitou deskou (tl. 60 mm) a vnitřní rozšířenou zateplenou instalační předstěnou (60 mm). Sedlová střecha je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky s prolisovanými trny. Dům je vytápěn elektřinou pomocí karbonových topných fólií HeatFlow a pomocí krbových kamen integrovaných do komínového tělesa (Schiedel King Fire). V domě je navržena decentrální rekuperace od firmy inVENTer.

Zaslat dotaz

Půdorys domu

Reference / Smědčice (Rokycany)

Období realizace

04-07/2020

Charakteristika domu

20.04.2020: Zahajujeme montáž panelů. Investor má stavební povolení a připravenou základovou desku. Podmínky pro montáž jsou ideální - letošní jaro je výjimečné. Obvodové panely jsou tvořeny naší klasickou difuzně otevřenou skladbou (DMK Difu). Nosnou funkci přebírají sloupky z KVH (masivní konstrukční řezivo, hoblované, vysušené) 60/140, mezi kterými je nafoukána celulóza od firmy Ciur na hustotu 65 kg/m3, což zajistí, že nesedá. Smykovou tuhost panelů a parobrzdnou rovinu zajišťuje velkoformátové OSB 4 TOP tl. 15 mm od firmy Egger, na které je ještě našroubován rošt instalační předstěny (KVH 60x60 á 625 mm vodorovně). Na vnějším líci panelů jsou nasponkovány dřevovláknité desky STO tl. 60 mm. V panelech jsou již osazena okna DafePlast Progress s certifikací pro pasivní domy. Pochopitelně jsou použity systémové pásky ke vzduchotěsnému uzavření připojovací spáry. Pod budoucími parapety jsou vylepeny hydroizolační lůžka, která zabrání případnému zatečení vody pod parapet (například trhlinkou mezi koncem parapetu a fasádou, která se na jižní straně stejně dřív nebo později vytvoří kvůli velké teplotní dilataci tmavého parapetu). Vnitřní panely ztužujících příček (KVH 60/100 + 1x Fermacell 12,5 mm) jsou zakryty folií, aby nám sádrovláknité desky a dřevěné sloupky zbytečně nenavlhly. Panely usazujeme jeřábem, kotvíme úhelníky s výztuhami a chemickými kotvami. Za 2,5 hodiny jsou všechny panely na svých místech. 

Nyní přichází čas na sestavení ztužidlových polí vazníkové konstrukce střechy, která zajišťují dostatečnou příčnou tuhost střešní konstrukce. Jsou vyzvednuta na věnec a poté jsou k nim větrovány další vazníky. Za další hodinku a půl jsou vazníky na svých místech. Kotveny jsou oboustrannými úhelníky s výztuhami. Jako poslední osazujeme štítové panely, na které jsou z vnější strany již nasponkovány dřevovláknité desky. Posledním úkolem pro jeřábníka je osadit komínové těleso Schiedel King Fire s integrovanými krbovými kamny. Tento prvek je ze dvou dílů, které jsou k sobě přitaženy speciálními závitovými tyčemi. Vrchní díl komínu v systému Absolut má již hotovou nadstřešní úpravu a nerezovou komínovou hlavu vč. ochrany proti zatečení. 

Po odejzdu jeřábu rovnáme a kotvíme. Je to spousta práce a do večera máme co dělat. 

21.4.2020: Pracujeme na revizní lávce, zarážkách pro celulózu a dalších pracech ve vazníkové konstrukci střechy.

22.4.2020: Probíhá závoz střešní krytiny. Začínáme pracovat na parobrzdné rovině stropu z OSB tl. 15 mm. Veškeré spoje budou přelepeny AirStop páskami. 

23.4.2020: Nastupují pokrývači, aby zalaťovali střechu. Do konce týdne bude dům pod folií a bude tak zcela chráněn proti vlivům povětrnosti.  

24.4.2020: Máme hotovou parobrznou rovinu stropu vč. prostupů a oblepení paty dřevostavby (styk základová deska-panel) butylovou páskou. Stavba je kompletně zalaťovaná. 

27.4.2020: Pokračujeme v práci na střeše. Pomalu začínáme s pokládkou krytiny - tentokrát se jedná o betonovou krytinu Betonpres Exklusiv v břidlicově černé barvě, ze které bychom rádi v budoucnu udělali náš standard. Je to ryze česká betonová taška od rodinné firmy z jižních Čech. Firma disponuje plně robotizovanou švédskou technologií na výrobu betonové střešní krytiny v České republice a je významným partnerem ADMD.  

30.4.2020: Dokončujeme pokládku střešní krytiny, instalaci klempířských prvků a nátěr podbití římsy palubkami. Budeme předávat dokončenou první stavební etapu. 

5.5.2020: V domě zhotovujeme rastry nenosných příček. Příčky jednostranně zaklápíme sádrovláknitými deskami Fermacell. 

7.5.2020: Nastupují fasádníci, aby natáhli dům do minerálního lepidla s výztužnou síťovinou. Do podstřeší aplikujeme foukanou celulózu ClimatizerPlus ve výšce 43 cm (projektovaná tloušťka 380 mm po slehnutí). 

9.5.2020: Dům je kompletně v lepidle, které nyní může zrát. Bude to trvat 3-6 týdnů. 

12.5.2020: Ladíme s investorem rozmístění zásuvek a vypínačů, odsouhlasujeme přesnou polohu vodovodních baterií a jiných zařizovacích předmětů v koupelnách. 

20.5.2020: V domě úřadují naši elektrikáři a provádí rozvody elektroinstalací v domě. 

27.5.2020: Zhotovujeme rozvody vody a odpadů, montujeme vestavěný splachovač. Příští týden se do domu vrací sádrokartonáři. Fasáda je vyzrálá a během týdne či dvou natáhneme finální silikonovou omítku STO. 

3.6.2020: Opět nastupují sádrokartonáři. Do předstěn a příček vkládají tepelnou/akustickou izolaci. Stěny zaklápíme sádrovláknitými deskami Fermacell s výbornými statickými vlastnostmi a na strop přijde červený protipožární sádrokarton. 

8.6.2020: Dokončujeme práci na sádrokartonech a začínáme připravovat podlahy pro pokládku podlahového vytápění HeatFlow. Pracujeme na finální silikonové fasádě STO v decentním světlém odstínu. 

12.6.2020: Včera jsme dokončili pokládku tvrzeného podlahového polystyrenu. Dnes instalujeme podlahové vytápění HeatFlow. 

15.6.2020: Pokračujeme v práci na suchých podlahách v systému Fermacell. Jsou použity silnější prvky s označením 2E22 (tl. 25 mm). Celý tento týden budeme v práci na sádrokartonech pokračovat, ještě zbývá osadit na strop červený protipožární sádrokarton, instalovat pásky StraightFlex do rohů a vše vytmelit a přebrousit. 

25.6.2020: Máme kompletně hotové sádrokartony vč. přetmelení a vybroušení. Předáváme IV. stavební etapu. 

2.7.2020: Dům je nyní v režii investora. O víkendu se maluje, v příštím týdnu se začíná s pracemi v koupelnách.