Individuální projekt DŮM NA VYSOČINĚ

Cena s DPH –    Co vše je součástí ceny
Zastavěná plocha 122.29 m²
Podlahová plocha 103.84 m²
Výška hřebene 5.32 m
Sklon střechy 25°

Vysočina je velmi svéráznou ale krásnou částí naší vlasti. Lidé zde od pradávna museli tvrdě pracovat, aby si vydobili kus kamenité půdy z neprostupných lesů, zajistili si obživu a přežili dlouhou a tuhou zimu. Dnes se změnilo mnohé, máme těžkou mechanizaci, nedozírné lány kukuřice či řepky a dálnici s téměř stále uhánějícími automobily. Když ale opustíte hluk a shon velkých měst, dýchne na Vás krajina, kde se ještě pasou na kvetoucích loukách krávy a ovce, v lesích rostou houby a z potoků se můžete leckde bez obav napít. Když si večer lehnete na mez, uslyšíte zvonit klekání z nedaleké vesnice, ucítíte vůni brambor pečených v popelu a ráno Vás probudí rosa na spacáku a ohlušují zpěv ptáků. To je naše Vysočina.

Sami žijeme, pracujeme a vychováváme naše děti na Vysočině, proto jsme vždy rádi, když máme práci, jak se říká "za humny". Tentokrát je to dům obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 9,25x13,22 m s vnitřní dispozicí 4+kk, valbovou střechou a vstupem z kratší strany. Dům je navržen jako difuzně otevřená dřevostavba v certifikovaném stavebním systému DNK. Také zde se nám podařilo se s klienty domluvit na hrubé uzavřené stavbě vč. oken, vchodových dveří, komína, fasády, parobrzdné roviny a zateplení stropu - dle mého názoru je to ​IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ pro lidí, kteří si toho chtějí na své domě udělat co nejvíce sami (svépomocí nebo za pomoci kamárádů, rodiny nebo lokálních firem), ale chtějí mít JISTOTU KVALITNÍ DŘEVOSTAVBY.

Zaslat dotaz

Půdorys domu

Pohled ze zahrady

Severní pohled

Reference / Stará Říše (Jihlava)

Období realizace

06-07/2017

Charakteristika domu

Našimi klienty a budoucími obyvateli tohoto domu je mladá, pohodová, sportovně založená dvojice. Velmi dobře vědí, co chtějí a to hned od začátku a když se s nimi na něčem domluvíte, tak to platí. Zkrátka prototyp ideálního investora a ještě k tomu se stavební praxí. Je mi ctí, že si vybrali právě nás a stavební systém DNK. Teď už zbývá jen zajistit, aby vše šlo jako po másle :-)

Jen pro ilustraci uvádím časovou osu zakázky. Je zajímavé vidět, že doba naší dodávky je mnohonásobně kratší ne vlastní příprava a získání stavebního povolení.

  • září 2016: první kontakt, rámcový odhad ceny, specifikace skladeb, objednávka studie
  • říjen 2016: ladění studie, přesná cenová nabídka
  • listopad 2016: dokončení studie, objednávka dokumentace pro ohlášení stavby
  • prosinec 2016: specifikace barveností, podpis SoD
  • leden 2017: dokumentace pro vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, situace nad podpis sousedů, radonový průzkum
  • únor 2017: zajištění vyjádření
  • březen 2017: kompletace projektu vč. všech vyjádření, požární zpráva, energetický štítek, hromosvod
  • duben 2017: podání žádosti na stavební úřad, vydání souhlasu s ohlášenou stavbou
  • květen 2017: základová deska: zhotovuje investor svépomocí

29.5.2017: MONTÁŽ PANELŮ. Tentokrát je všechno nějak rychlejší, takže chlapi začínají s montáží o hodinku dříve. Panely jsou tvořeny nosnou dřevěnou konstrukcí - zde byly na individuální požadavek investora zesíleny sloupky ze standardních 60/140 na 60/160. Není to vůbec na škodu, protože je tu spousta sněhu a silnější materiál pro překlady nad okny se nám hodí. Klient určitě 2 cm izolace (celulóza ClimatizerPlus) ve stěně navíc také pocití. Na vnitřní straně panelů je pochopitelně parobrzdná rovina z OSB 4  a prvky roštu instalační předstěny (60 mm), kterou si klient dodatečně zateplí. Z vnější strany jsou panely opatřeny dřevovláknitou deskou STO tl. 60 mm. V domě je pár vnitřních ztužujících příček (KVH 60/100 + jednostranný záklop Fermacellem), které jsou kryty folií proti nepřízni počasí - i když dnes nám přeje, jak se zdá. Již ve výrobě byla osazena okna DafePlast Progress určena zejména pro pasivní domy. Oblepení vzduchotěsnými páskami a podkladní profil ze superizolace UltraFoam jsou samozřejmostí.

Montáž panelů probíhá za pomoci jeřábu a opravdu je to pěkný cvrkot. Panely jsou osazeny na podložky, čímž jsou eliminovány drobné nerovnosti základové desky se skrytou izolací (dvoustuňová základová deska). Spára mezi panelem a deskou bude v další fázi vyplněna expanzní maltou Fermacell. Panely jsou dočasně zajištěny vzpěrami (svislost), trvalé zafixování polohy je realizováno pomocí kotvení do základové desky (statické úhelníky s výztuhami, chemické kotvy) a ztužujících příček.

Chlapi pokračují v montáží dřevěných příhradových vazníků tvořících nosnou střešní konstrukcí. Velkou výhodou těchto konstrukcí je spolehlivá statika a volná vnitřní dispozice - vazníky jsou uloženy pouze na obvodových stěnách a jejich průbyhy jsou minimální. Střecha je navržena vč. úložného prostoru pro skladování a rezervy pro fotovoltaické panely. Ještě před odjezdem jeřábu usadíme na místo prefabrikovaný komín Schiedel Absolut, který vyniká svou těsností a velmi odolným mateirálem kouřovodu. Nízkovýkonová krbová kamna budou mít externí přívod vzduchu pod základovou deskou, proto zde je použita varianta komína bez přivětrávací šachty.

Kloubouk dolů, páni tesaři. Opět jste to zvládli na jedničku :-)

31.5.2017: Panely i vazníky jsou kompletně dokončeny  - ukotveny, vyrovnány, zavětrovány, ztuženy. Začínáme pracovat na zarážkách po obvodě pro tepelnou izolaci, izolujeme komínové těleso minerální vatou (prostup skrz parobzrdnou rovinu a celulózovou izolaci stropu), montujeme zárubeň pro stahovací schody do podstřeší, pokračujeme v provádění úložného prostoru v podstřeší - prkna s mezerou (aby netvořila difůzní bariéru) zvednutá nad úroveň aplikační výšky tepelné izolace (abychom neoslabovali tepelnou izolaci).

1.6.2017: Zahajujeme práce na laťování střechy. Do stavby už neprší, je chráněna před povětrností. Dům je nyní podmazán expanzní maltou Fermacell, která dokonale vyplní spáru mezi panelem a základovou deskou a zajistí tak linerání podepření panelu. Rovněž stavíme lešení a začínáme s podbitím střechy palubkami. 

5.6.2017: Probíhá montáž krytiny (KM Beta Briliant v černé barvě) a klempířských prvků. U komína umístěn kominický výlez a stoupací plošina. Nezbytností jsou větrací tašky a také odvětrání pro jednotku vzduchotechniky, kanalizaci (WC) a digestoř. Uvnitř intentivně pracujeme na parobrzdné rovině stropu z OSB vč. přelepení spojů AirStop páskami a přelepení spáry mezi panelem a základovou deskou speciální butylovou páskou. Rovněž jsou zhotoveny prostupy pro vzduchotechniku a provedeny jeho základní rozvody.

8.6.2017: Probíhá zateplení stropu foukanou celulózou ClimatizerPlus. Finalní tloušťka: 380 mm. Aplikační výška: 430 mm. Výrobce celulózy, firma Ciur, garantuje, že sednutí bude při volném foukání maximální 10-15%, proto do střech foukáme vždy o 10-15% více, než je v projektu uvedeno.

12.6.2017: Předáváme první stavební etapu investorům. Nyní přijde na řadu fasáda.

14.6.2017: Investoři již začínají práce na rastrech sádrokartonů uvnitř domů a my se soustředíme na fasádu - připravujeme podklad a instalujeme lišty, rohy a diagonální výztuže u oken. Je to super, když se s klientem takhle pěkně doplňujeme a vše běží jako po másle.

22.6.2017: Dům je kompletně v lepidle, které nyní může v klidu zrát. Jsou také osazeny všechny parapety. Zhruba za 14 dní se vrátíme, abychom natáhli finální silikonovou fasádu.

3.7.2017: V domě vládne čilý stavební ruch pod vedením mladých investorů. Už mají hotové rozvody a nyní zaklápějí stěny i strop sádrokartonovými deskami. Po svátcích bychom měli dokončit finální vrstvu fasády. Pak už jen v úplném závěru osadíme větrací jednotku, aby se do ní teď zbytečně neprášilo.

23.7.2017: Je hotová fasáda a s úsměvem předáváme naši práci. Uvnitř už se vše připravuje na instalaci teplovodního podlahového topení.