Individuální projekt DŮM PRO PŘÁTELE

Cena s DPH –    Co vše je součástí ceny
Zastavěná plocha 70.50 m²
Podlahová plocha 101.90 m²
Výška hřebene 7.30 m
Sklon střechy 45°

Před pár měsíci jsme dokončili první dům v Pusté Rybné. K dokončení celého konceptu stavení, které souzní s místní nádhernou krajinou, zbývá ještě stavba druhého domu. Už loni strhli starou chaloupku a nyní jsou v intenzivním jednání s úřady, aby co nejdříve mohli se stavbou začít. Jsme nesmírně rádi, že investoři i jejich technický dozor vyhodnotili spolupráci s námi při realizaci prvního domu natolik pozitivně, že nám svěřili i provádění doplňkové stavby - Domu pro rodinu a blízké přátele. Moc se na tuto práci těšíme, protože to bude obrovská výzva pro nás všechny. 

Základní myšlenky pochází od paní architekty Smolíkové a technicky je probudil k životu jejich rodinný technický dozor. Výsledkem je střídmý objekt, který je o trochu menší než hlavní dům, a který je bezezbytku oděn do svislé dřevěné provětrávané fasády. Velká okna v obývacím pokoji doslova vybízejí k životu na terasách. Nesmí chybět ani chytře uspořádaná kuchyňská linka a minimalistická krbová kamna s vnějším nerezovým komínem. Ložnice v přízemí spolu s plnohodnotnou koupelnou umožnuje případně bezbariérové používání. Dva pokoje a koupelna s odděleným WC v podkroví domu zajišťují veškerý komfort dalším obyvatelům domu. Zajímavá je volba povrchu podlah, kdy všude kromě ložnic je použita velkoformátová dlažba (60x60). Z uliční strany jsou oba domy propojeny dřevěnou stěnou, která odráží způsob tehdejšího uspořádání staveb s vnitřním dvorkem.

Dům pro přátele je takovým menším dvojčetem prvního domu. Je velice dobře zateplen a jsou použita kvalitní kompozitní okna DafePlast s hliníkovými obložkami. Střecha je z hliníkových svitků od firmy Prefa, dřevěná střešní okna jsou opět v pasivním standardu a celý vnitřní prostor domu je ze sádrovláknitých desek Fermacell. Rovněž podlahy jsou realizovány v suchém systému Fermacell. K vytápění domu bude použita elektřina prostřednictvím podlahových topných fólií HetaFlow a doplňkově krbová kamna. Dům je vybaven decentrálním systémem větrání s rekuperací od firmy inVENTer ve variantě Corner, kterou lze zabudovat do špalety okna, čímž se stane skoro neviditelnou. Nad okny jsou pod dřevěnou fasádou zabudovány kastlíky pro předokenní žaluzie. Na střechu domu bude doplněna fotovoltaika v kombinaci s bateriovým uložištěm, abychom využili ideální jižní orientaci. Vyrobená energie bude spotřebována v obou domech. 

Zaslat dotaz

Studie - vizualiazace - Ing. Arch. Smolíková

Studie - půdorysy, Ing. Arch Eva Smolíková

Realizace - pohled na oba domy

Reference / Pustá Rybná (okr. Svitavy)

Období realizace

06-12/2022

Charakteristika domu

13.6.2022: Zahajujeme výstavbu dřevostavby. Na kamionu přivážíme panely na spodní patro. Je to naše premiéra s klasickou dřevěnou provětrávanou fasádou na dvojitém roštu. Nosným prvkem panelů jsou sloupky 60/160, mezi které je vyfoukána celulóza. Z vnitřní strany je použita klasicky OSB4 tl. 15 mm od firmy Egger s dodatečně zateplenou instalační předstěnou. Z vnější strany je panel uzavřen difuzně otevřenou DHF deskou, na které je ještě našroubován vodorovný rošt z KVH profilů 60/100, ve kterém je vyskládána minerální vata. Celé panely jsou zabaleny do difuzně otevřené fólie, která je bude chránit do té doby, než bude instalována speciální černá, difuzně otevřená folie Omega. Do panelu byla již ve výrobě osazena kompozitní okna DafePlast Progress s hliníkovou obložkou v antracitové barvě. Postupně za pomoci velkého jeřábu ukládáme jeden panel za druhým na svá místa. Rovněž osazujeme vnitřní nosné příčky a také ocelový průvlak, který vynáší strop a krov nad obývacím pokojem. 

14.6.2022: Pokračujeme v montáži stropní konstrukce z KVH a také ze dřevěných I profilů, které z části umožňují průchod potrubí skrz stojinu. Záklop stropu je zhotoven z OSB desek tl. 22 mm spojovaných na pero a drážku. Rovněž stavíme kolem domu lešení, abychom bezpečně zvládli i montáž druhého patra. 

15.6.2022: Navážíme panely druhého patra a prvky krovu. Hlavním nosným prvkem je spojitá lepená vaznice přes celou délku objektu, která je podepřena na štítových obvodových a vnitřních příčných stěnách pomocí integrovaných sloupků. Krokve budou rozšířeny přídavnými L profily (z OSB a hranolů), aby byla zajištěna dostatečná tloušťka tepelné izolace. Výška nadezdívky je na základě požadavků CHKO minimální. Sklon střechy je 45°. 

16.6.2022: Dokončujeme konstrukci krovu a zahajujeme práci na vrchním bednění střechy z DHF desek tl. 15 mm P+D. Tyto desky slouží nejen jako smykově tuhá rovina, ale především jako pojistná hydroizolace v budoucí větrané mezeře střechy. Pečlivě napojujeme dočasnou ochrannou fólii na panelech, aby nám do stěn nikde nezateklo. 

17.6.2022: Dokončujeme vrchní bednění střechy. Stavba je nyní alespoň na čas chráněna před povětrnostními vlivy. 

20.6.2022: Pokračujeme v práci na střeše. Instalujeme dřevěné hranoly provětrávané střechy a začínáme pracovat na podkladním prkenném bednění pro budoucí falcovanou hliníkovou krytinu Prefa. 

23.6.2022: Máme hotové prkenné bednění střechy. Uvnitř máme dům kompletně podmazaný a máme hotovou tesařskou konstrukci schodiště. 

30.6.2022: Probíhá montáž vnějšího nerezového komína od společnosti Messy vč. prostupů a ukotvení do fasády. Investoři vybrali antracitovou povrchovou úpravu. 

13.7.2022: Pokrývač má trochu zpoždění, které budeme muset později dohnat, protože harmonogram je napnutý. Alespoň nám osadí střešní okna - jedná se o prémiový výrobky splňující nejpřísnější požadavky pro výstavbu v pasivním standardu. Použití veškerých systémových doplňků je samozřejmostí. Stejná okna byla použita i na prvním domě. 

20.7.2022: Zahajujeme práce na parobrzdné rovině stropu a krovu, která je tvořena OSB4 tl. 15 mm. Jedná se o stejnou desku, jaká je použita na vnitřní straně obvodových panelů. Veškeré spáry jsou přelepeny AirStop páskami. 

25.7.2022: Vnitřní parotěsná rovina domu je kompletní. Za stabilního počasí začínáme postupně sundávat dočasnou vnější fólii a nahrazovat ji pevnou fólií Omega. Rovnou zhotovujeme rošty pod prověrávanou fasádu, které nám zároveň pomáhají fólii držet. Veškeré spoje jsou řešeny ve směru po vodě a jsou přelepeny příslušnou páskou. Zde bych chtěl vyzvednout pečlivou přípravu stavebního dozora a konstruktérky, kteří společnými silami dali dohromady klíčové detaily. A nebyl to jednoduchý úkol, protože ve špaletách oken se nám sešli výdechy lokálních rekuperačních jednotek inVENTer Corner a vodícíc lišty pro předokenní žaluzie. 

1.8.2022: Dům je převlečen kompletně do černé fólie Omega, která jej nyní bude chránit před povětrnostními vlivy. 

3.8.2022: Uvnitř domu rastrujeme stropy a několik zbylých příček. 

8.8.2022: Nastupuje klempíř, aby zhotovil střešní krytinu. I na tomto domě je použita hliníková střešní krytina Prefalz se stojatou drážkou od firmy Prefa. Jedná se o špičkový výrobek, který obstojí i v náročných klimatických podmínkách. Na pana klempíře je spoleh a střecha brzy získává svůj klasický vzhled. Precizně jsou provedeny prostupy střechou pro různá odvětrání i pro budoucí kabeláž k FVE, instalace sněhových zábran, detaily kolem střešních oken a okapní systém. 

10.8.2022: Uvnitř domu se rozbíhají práce na elektroinstalacích a vodoinstalacích. Dopojujeme odvětrání radonu, kanalizace, digestoře a provádíme prostupy.

18.8.2022: Střecha je kompletně hotová a je nádherná. Opravdu všechna čest práci pana klempíře. Tímto je dokončena první stavební etapa, kterou můžeme předat investorům. 

25.8.2022: Instalace jsou z velké části hotové a my začínáme vkládat do konstrukcí tepelné, akustické a protipožární izolace. Některé věci nás ale trápí, protože i přes objednání v květnu stále nejsou dostupné - třeba podomítková bidetová sprška. Zahajujeme práce na dřevěné provětrávané fasádě ze sibiřského modřínu (oblíbený profil Rhombus). Materiál fasády není nijak ošetřen a bude ponechán povětrnosti, aby mohl přírodně zestárnout a zešednout. Ke spojování jsou používány výhradně nerezové spojovací prostředky. 

31.8.2022: První štítová strana domu už je hotová a dům vypadá úplně jinak. Najednou se z něj stala velmi elegantní stavba. Investoři mezitím osadili ocelovou konstrukci spojovací uliční stěny mezi oběma domy, do které jsou vestavěny posuvné dveře. Až doděláme fasádu na domě, tak i tuto konstrukci opláštíme modřínovým Rhombusem. 

3.9.2022: Začínáme zaklápět stěny i stropy. Na stěny a všechny šikmé povrchy přijdou sádrovláknité desky Fermacell, na strop v přízemí červený protipožární sádrokarton. Práce na fasádě postupují. Plochy jsou hotové a nyní přijde řešení detailů v oblasti oken. 

7.9.2022: Na stavbě proběhl blowerdoor test s velmi uspokojivým výsledkem. 

9.9.2022: Začínáme s podlahami. V přízemí se jedná o kombinaci tvrzeného podlahového polystyrenu a vysoce účinné PIR tepelné izolace. V patře je kladen velký důraz na akustiku, proto používáme voštinu (30 mm) se zásypem od firmy Fermacell. Jako podklad pro karbonové topné folie a zároveň další akustická vrstva poslouží dřevovláknitá deska (hobra). 

15.9.2022: Probíhá montáž podlahových topných fólií, které jsou hlavním zdrojem tepla v objektu. Během jediného dne jsou fólie položeny a my můžeme pokračovat v práci na dalších vrstvách. 

20.9.2022: Jsou kompletně položeny suché podlahy v systému Fermacell. Konkrétně se jedná o podlahové prvky 2E22. Práce na fasádě finišují. Intenzivně pracujeme na elektrickém a datovém propojení této doplňkové stavby se stávajícím domem. Není to úplně snadný úkol... ale nakonec se to přeci jen po několika dnech podařilo.  

23.9.2022: Navážíme obklady, dlažby a sanitární vybavení. Je toho požehnaně, protože v domě je spousta dlažby vč. obývacího pokoje a schodiště. 

26.9.2022: Nastupuje náš pan "Kachlík", aby všechnu tu dlažbu položil a obklady nalepil. Začíná s hydroizolacemi v koupelnách. 

3.10.2022: Pokroky jsou veliké. Koupelny už vypadají k světu, stejně tak komunikační prostory v přízemí. Nyní pokračují práce v obývacím pokoji. 

10.10.2022: Jsou hotové schody, hlavní komunikační linie v celém domě už je funkční. Bylo to neuvěřitelně náročné a pracné, protože schody jsou zalomené, takže je to samé řezání. Ale pan Kachlík to zvládnul na výbornou. Investor osazuje podkladní ocelové rošty pro terasy na obou stranách domu. Tentokrát je to připravené na velkoformátové betonové dlaždice. 

14.10.2022: Do domu se vrací sádrokartonáři a pracují na tmelení a zapracování výztužných pásek do rohů. Zároveň elektrikáři osazují krabičky a pracují na dílčí kompletaci elektroinstalací. 

25.10.2022: Už máme i vybroušeno a dům začíná uvnitř vypadat jako dům. Dokončujeme práci na modřínovém obkladu uliční spojovací stěny a trochu si lámeme hlavu s vedením dešťových svodů. Investor dokončuje terénní úpravy mezi domy a pokládá dlažbu terasy mezi domy. 

31.10.2022: Je hotová výmalba domu a dům se uvnitř doslova rozzářil. 

2.11.2022: Nastupují podlaháři a pokládají finální podlahovinu (minerální SPC podlaha s click-clack zámky) ve všech třech ložnicích. Je nádherná. Na střeše se mezitím usídlili elektrikáři, aby provedli instalaci fotovoltaických panelů, které budou zásobovat oba dva domy. 

10.11.2022: Podlahy jsou hotové. Osazujeme bílé interiérové dveře do obložkových zárubní od české firmy Sapeli.

12.11.2022: Pracujeme na kompletaci sanity a konečně osazujeme podomítkovou bidetovou baterii v horní koupelně. 

14.11.2022: V domě pracují elektrikáři na kompletaci elektroinstalací. Namontovali jsme některá ze světel. 

18.11.2022: Dokončujeme kompletaci sanity. Osazujeme skříňky pod umyvadla v obou koupelnách, bojler, topné žebříky, toalety vč. příslušenství. 

21.11.2022: Dále pokračujeme v kompletaci elektroinstalací. 

25.11.2022: Práce na dokončování elektroinstalací pokračují. Připojujeme světla, zhotovujeme hromosvod. Opravujeme drobnosti na výmalbě.

28.11.2022: Pokračujeme v přípravě na předání domu. Odstraňujeme drobné nedostatky vč. výměny přívodních hadiček k bateriím. 

30.11.2022: Dům svítí, topí, větrá. Probíhá úklid stavby a příprava na předání investorům, které proběhne v následujících dnech.