Individuální projekt DŮM PRO TÁTU

Cena s DPH –    Co vše je součástí ceny
Zastavěná plocha 112.50 m²
Podlahová plocha 93.30 m²
Výška hřebene 6.00 m
Sklon střechy 30°

Když jsem před 15 lety odcházel ze Žamberka do Třebíče, abych tam pracoval a žil se svou rodinou, tak jsem si nemyslel, že mě práce zavane zpět do Žamberka. Ale nepravděpodobné se stalo skutečností a my nyní stavíme dům v Žamberku. Hnacím motorem výstavby je syn, který odešel ze Žamberka stejně jako já, a rozhodl se, že pro svého tátu postaví dům, kde mu bude dobře, kde se bude moci nerušeně starat o svou zahrádku, kutit v dílně a v zimě si zatopit oheň v krbových kamnech. Zároveň dům poskytne dostatečné zázemí rodině, která za tátou i s vnoučaty do Žamberka jezdí.

Naše část příběhu se začala psát ve chvíli, kdy se na nás obrátil náš významný obchodní partner, abychom pomohli jejich kamarádovi se stavbou domu pro tátu v Žamberku. Zakopaný pes byl v 17 let starém územním rozhodnutí pro tenkrát novou výstavbu. Vypadalo to zcela neprůchodně. V součinnosti s místním odborem územního plánování a městským architektem se nám podařilo dostatečným způsobem odůvodnit výstavbu přízemního domu venkovského charakteru a začátkem září bylo investorovi vydáno stavební povolení. Když je vůle na všech stranách, tak se dobrá věc může podařit.

Zaslat dotaz

Půdorys domu

Vizualizace

Realizace

Reference / Žamberk (okr. Ústí nad Orlicí)

Období realizace

od 09/2022

Charakteristika domu

Dům s dispozicí 4+kk na obdélníkovém půdorysu 9,0 x 12,5 m je navržen jako montovaná dřevostavba z českého stavebního systému DMK s difuzně otevřenou skladbou stěny (varianta panelu DMK Difu). Střecha je vzhledem k požadavku na venkovský charakter domu navržena jako sedlová se sklonem 30° a s přesahy 500 mm na okapových i štítových stranách. O vytápění domu se stará z velké části tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, které je napojeno do systému řízeného větrání s rekuperací tepla (Jablotron Futura+CoolBreeze) a krbová kamna Schiedel King Fire integrovaná v komínovém tělese. Doplňkově je uvažováno s podlahovými topnými foliemi HeatFlow, které pomáhají dotvářet pocit tepla od nohou. Dům splňuje podmínky pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám, kategorie Základ tj. 200 + 50 tisíc korun.

08-09/2022: Investor zhotovuje dvoustupňovou základovou desku dle projektové dokumentace. Během pár týdnů je hotová a připravena pro naši montáž. 

09/2022: Zahajujeme montáž panelů. Pomocí jeřábu osazujeme panely z kamionu na základovou desku. Panely jsou ukládány na podložky, aby mezi deskou a spodní hranou panelu vznikla mezera, kterou lze případně vymést dešťovou vodu a která je po zalaťování vyplněna expanzní maltou od Fermacellu. Hlavním nosným prvkem panelů jsou sloupky z KVH (konstrukční vysušené řezivo) 60/140, mezi které je vyfoukána celulózová tepelná izolace ClimatizerPlus. Vysoká hustota izolace v dutině zaručuje, že nedochází k jejímu sesedání. Z vnitřní strany je jako parozbrzdná a smykově tuhá rovina použita velkoformátová OSB4 TOP tl. 15 mm od firmy Egger. Na ní jsou ještě vodorovně našroubované hranoly 60x60 tvořící instalační předstěnu. Na vnější stranu panelu jsou přisponkovány dřevovláknité desky STO tl. 100 mm opatřené perem a drážkou. Již ve výrobě byla do panelů osazena okna a vchodové dveře DafePlast Progress splňující podmínky pro pasivní výstavbu. Pod budoucími vnějšími parapety je pečlivě vylepena sekundární hydroizolační rovina v souladu s novými požadavky Dokumentu národní kvality, který jako členové ADMD musíme plnit. Nad jižními okny je provedena stavební příprava na předokenní žaluzie, které budou instalovány do viditelných pohledových kastlíků. Postupně osazujeme i ztužující vnitřní příčky. Kolem oběda jsou panely osazeny a ukotveny a my můžeme pokračovat s montáží vazníkové konstrukce střechy, ve které je uvažováno s půdním prostorem pro skladování věcí i statickou přípravou na instalaci fotovoltaických panelů. Večer máme všechny vazníky i konstrukci předštítových přesahů nahoře. 

Nepovedl se závoz komína, proto jeho montáž provádíme až druhý den. Jedná se o výrobek Schiedel King Fire, který v sobě má již z výroby integrována krbová kamna. Mezi našimi klienty představuje velmi oblíbené řešení sekundárního zdroje vytápění. Dokončujeme střešní konstrukci, kotvíme a dům přehodíme na pár dalších deštivých dní stavební plachtou, ať do něj zbytečně neprší. Vnější dřevovláknitá deska je z výroby hydrofobizovaná, takže jí déšť v krátkodobém měřítku (3 měsíce) neublíží.

V dalším týdnu provedeme instalaci okapnic a pojistné hydroizolace vč. laťování. Nyní je dům chráněn proti povětrnosti. Provádíme podmazání domu expanzní maltou Fermacell.

Následně nastupují tesaři, aby provedli záklop přesahů střechy, který bude finalizován ve fasádě. Tady musíme moc poděkovat tátovi investora, který klukům pomáhá. Pracujeme na instalaci zarážek pro foukanou izolaci, aby nenapadala zbytečně do prostoru podélného přesahu střechy. Zhotovujeme prkennou podlahu úložného prostoru. 

V posledním zářiovém týdnu se věnujeme zhotovení fasádního lepidla s výztužnou síťovinou. Uvnitř domu pokračujeme v práci na parobrzdné rovině stropu z OSB4 tl. 15 mm P+D. Provádíme pokládku betonové střešní krytiny Terran Danubia Evo a instalaci klempířských prvků v barveném pozinkovaném plechu KJG. Uvidíme, zda se nám to do konce týdne všechno podaří.  

30.9.2022: Povedlo se. Máme dokončenou a předanou první stavební etapu, hotovou vnitřní parotěsnou rovinu vč. přelepení styků AirStop páskami. Fasáda je v lepidle a jsou narastrovány a jednostranně zaklopeny vnitřní příčky. 

5.10.2022: Proběhla koordinační schůzka s elektrikářem a vodařem. V příštím týdnu začneme na rozvodech pracovat. Na stavbě jsme ve spolupráci se specializovanou firmou provedli měření těsnosti vnitřní vzduchotěsné obálky domu pomocí blowerdoor testu. Nenašly se žádné zásadní netěsnosti a naměřená hodnota byla 0,47, což je pod hranicí požadovanou pro výstavbu v pasivním standardu. 

12.10.2022: Investor má hotové výkopy pro položení veškerých elektrorozvodů po pozemku. V pondělí tam jedou elektrikáři, aby je položili a zároveň provedli elektroinstalace v domě. Máme hotové rozvody vzduchotechniky vč. rozdělovačů na stropě technické místnosti. 

17.10.2022: Nastupujeme ke zhotovení elektroinstalací. Začínáme s venkovními rozvody. 

19.10.2022: Probíhá aplikace tepelné celulózové izolace ClimatizerPlus do podstřeší. 

20.10.2022: Máme hotové základní rozvody po domě. Probíhá schůzka s dodavatelem systému Loxone pro řízení chytré domácnosti. 

26.10.2022: Dokončujeme rozvody pro technologii Loxone a rovněž zhotovujeme rozvody vody a napojení odpadů. Osazujeme vestavěné splachovače. 

3.11.2022: Ladíme poslední detaily v elektroinstalacích před finálním zaklopením. 

7.11.2022: Zahajujeme práce na vatování a zaklápění konstrukcí. Do předstěn vkládáme tepelnou izolaci, do příček akustickou izolaci. Na stěny přijdou sádrovláknité desky Fermacell, které vynikají svými statickými i akustickými vlastnostmi. Na strop přijde červený protipožární sádrokarton. 

10.11.2022: Máme zaklopené stropy červeným sádrokartonem a vloženou vatu do většiny předstěn a příček. Oba štíty domu máme zataženy do fasády. 

14.11.2022: Fasáda je zcela dokončena a máme demontováno lešení. Dům je připraven pro zaměření předokenních žaluzií. Práce na zaklápění konstrukcí pokračují. 

21.11.2022: Je kompletně zaklopeno. Instalujeme výztužné pásky do rohů a provádíme tmelení. 

25.11.2022: Máme vytmeleno a vybroušeno. 

28.11.2022: Navážíme tvrzený podlahový polystyren a začínáme se skládáním tepelné izolace podlahy - 2x100 mm křížem loženo. 

30.11.2022: Probíhá instalace karbonových topných fólií, které zajišťují doplňkové vytápění domu a hlavně pocit teplé podlahy.  

1.12.2022: Pokládáme suché podlahy v systému Fermacell, konkrétně podlahové prvky 2E22. 

2.12.2022: Dokončujeme hrubou podlahu. Dům je připravený pro zhotovení obkladů, dlažeb a finálních podlahových krytin. 

5.12.2022: Probíhá závoz obkladů, dlažeb a sanitárního vybavení. Nastupuje náš "pan Kachlík", aby obložil koupelny. Začíná s hydroizolací vč. systémových doplňků jako jsou pásky a rohy. 

8.12.2022: Koupelna i dlažby v zádveří, technické místnosti jsou hotové. Je osazená a podezděná vana. Koupelna dostává svou finální tvář. 

10.12.2022: Dokončuje se spárování. Realizace koupelen je u konce. 

12.12.2022: V domě probíhá výmalba 2x klasickou bílou barvou. 

15.12.2022: Jsou položeny dřevěné podlahy v obytných místnostech a v chodbě. 

3.1.2023: Osazujeme zařizovací předměty v koupelnách. Dopojujeme odvětrání radonu a kanalizace na půdě do prostupových tašek.

9.1.2023: Pod taktovkou investora probíhá instalace řídících prvků systému chytré domácnosti Loxone a následně oživení celého systému. 

20.1.2023: Dál probíhá kompletace systému Loxone vč. osazování koncových ovládacích elementů. Na stavbě proběhl blowerdoor test s povzbudivým výsledkem 0,51. Splňujeme hodnotu předepsanou pro výstavbu pasivních domů. Dům je nyní vytápěn krbovými kamny King Fire. 

26.1.2023: Instalovali jsme větrací rekuperační jednotku Jablotron Futura L spolu s vnější jednotkovou tepelného čerpadla vzduch-vzduch. Dále jsme namontovali bojler Airston s integrovaným tepelných čerpadlem. Finišuje zapojování a oživování systému chytré domácnosti od Loxone. Opravujeme a lištujeme dřevěné podlahy. 

10.2.2023: Stále pokračuje oživování systému Loxone. V provozu je nyní větrací rekuperační jednotka s tepelným čerpadlem CoolBreeze. V příštích dvou týdnech by mělo být oživování domu dokončeno a rovněž si investor dodá vnitřní dveře a kuchyň, abychom mohli provést finální zalištování.