Individuální projekt DŮM S GARÁŽÍ

Cena s DPH –    Co vše je součástí ceny
Zastavěná plocha 164.00 m²
Podlahová plocha 138.00 m²
Výška hřebene 5.25 m
Sklon střechy 25°

Letošní rok (2022) je pro nás velice zajímavý, protože nás oslovilo několik našich stabilních dodavatelů s prosbou, abychom jejich rodinným příslušníkům či blízkým přátelům navrhli a postavili dům. Samozřejmě nás jejich zájem a důvěra, kterou do nás na základě společné práce na našich zakázkách vkládají, nesmírně těší. Ne jinak tomu bylo i v případě paní Petry, která pro naše zákazníky navrhuje a realizuje kuchyně a někdy i celé interiéry. Jedná se o dům pro její rodiče v městečku Pozořice východně od Brna. Rodiče se rozhodli prodat starší dům v Brně, na důchod si pořídit nové bydlení s důrazem na vysokou funkčnost a nízkou spotřebu energií. A také chtějí být na blízku své dceři a vnoučatům, kteří již bydlí jen o pár ulic dál. Pán je bývalým vrcholovým tenisovým hráčem a nyní působí jako špičkový tenisový trenér s mezinárodní licencí. I já už jsem jako kluk propadl kouzlu tenisu, takže nás oba pojí celoživotní láska k bílému sportu. Většina našich schůzek se odehrála v jednom brněnském tenisovém klubu. 

Zadání tentokrát nebylo vůbec jednoduché a s nějakým typovým řešením bychom zde vůbec neměli šansi uspět. Manželé požadovali příjemně velkoryse 4+kk s garáží a s terasou. Hlavní problém byl v pozemku, který je poměrně úzký. Navíc dle územního regulativu musí být hlavní hřeben střechy orientován rovnoběžně s komunikací. Nesnadného úkolu se chopila moje manželka, která mi za pár dní ukázala návrh dispozice domu ve tvaru L. Skvělá práce, ženo moje! Studie splňovala všechny požadavky investora - nakonec nebylo ani potřeba dům ještě zvětšovat. Naše projekční oddělení studii učesalo a překlopilo ji v projekt pro stavební povolení, na základě kterého jsme v září obdrželi stavební povolení. 

Zaslat dotaz

Půdorys domu

Vizualizace

Realizace - pohled na budoucí terasu

Realizace - pohled z ulice

Reference / Pozořice (Brno-venkov)

Období realizace

od 10/2022

Charakteristika domu

Dům je navržen jako montovaná dřevostavba v českém certifikovaném stavebním systému DMK s difuzně otevřenou skladbou stěny. Jedná se přízemní domek se zastavěnou plochou cca 164 m2, dispozicí 4+kk s integrovanou garáží a krytým prostorem před vchodovými dveřmi. Dům je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 25° a orientací hlavního hřebene rovnoběžně s komunikací. Střechu tvoří konstrukce krovu z dřevěných příhradových vazníků s kovovými deskami s prolisovanými trny. Na jižní straně střechy (do ulice) je uvažováno se zatížením fotovoltaickými panely, které si pravděpodobně nechají investoři nainstalovat po kolaudaci domu. Na stěny jsou použity celostěnnové panely DMK Difu s vnější dřevovláknitou deskou tl. 100 mm, do kterých byla už ve výrobě zabudována kompozitní okna DafePlast v dekoru dle výběru investora. Pod budoucími vnějšími parapety oken a vstupních dveří jsou vylepena hydroizolační lůžka, která eliminují jinak poměrně značné riziko zatékání v místě styku vnějšího parapetu a fasádní špalety. V domě je navržen systém řízeného větrání s rekuperací tepla (jednotka Jablotron Futura L), do kterého je napojeno tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (modul CoolBreeze). To zajišťuje většinu potřeby tepla na vytápění v zimě a dokáže dům příjemně chladit během letních měsíců. Dále jsou v domě instalována krbová kamna integrovaná v komínovém tělese (Schiedel King Fire). Jako doplňkový zdroj je navrženo elektrické podlahové vytápění pomocí karbonových fólií HeatFlow. Ohřev teplé užitkové vody je zajištěn bojlerem s integrovaným tepleným čerpadlem od firmy Ariston. I když je dům velice dobře zateplen (300 mm izolace ve stěně, 400 mm ve střeše a 200 mm v podlaze), tak díky vysoce nepříznivé orientaci pozemku (k jihu jsou vstupní dveře a garážová vrata) nesplnil dům podmínky pro získání dotace z fondu Nová zelená úsporám. V domě je uvažováno se systémem splachování dešťovou vodou akumulovanou v podzemní jímce. Na okna orientována směrem k jihu a jihozápadu jsou navrženy předokenní žaluzie do pohledových (viditelných) kastlíků.  

10/2022: Zhotovujeme dvoustupňovou základovou desku v souladu s projektovou dokumentací, což nám zabere cca 3 týdny. Trochu komplikací je docela silná vrstva navážky, kterou se musíme prokopat na únosné vrstvy. Vkládáme zemnící pásky a zaléváme základové pasy. Následuje vyzdění ztraceného bednění, jeho vyztužení a následně zalití. Po vytvrdnutí se věnujeme sítím pod deskou, vč. různých průchodek, prostupů a také odvětrání radonu a hutnění podkladních stěrkových vrstev. Po zalití a vytvrdnutí spodní desky si necháme zhotovit fóliovou hydroizolaci SikaPlan, připravíme plošnou výztuž vrchní desky a zateplíme sokl extrudovaným polystyrenem tl. 80 mm. Pak už následuje jen samotná betonáž vrchní desky. Byla to docela fuška, abychom vše stačili připravit v termínu a montáž panelů jsme nemuseli odkládat. 

26.10.2022: Probíhá montáž panelů rodinného domu a vybrali jsme si pro ni nádherný slunečný den. Pomocí jeřábu umisťujeme jednotlivé panely na svá místa na základové desce. Protože se jedná o dům ve tvaru L, máme uvnitř také jednu nosnou stěnu s bytelným dřevěným průvlakem pro šířku obývacího pokoje. Panely, které tvoří stěny mezi garáží (nevytápěný prostor) a zbytkem domu (vytápěný prostor) mají speciální skladbu a jejich tepelně izolační vlastnosti jsou velmi podobné obvodové stěně. Je to velký dům a panelů je hodně, proto den zakončíme montáží spodního dílu komína. 

27.10.2022: Probíhá montáž vazníkové konstrukce krovu. Opět to není nic jednoduchého, protože dům není standardní obdélník. Vazníky jsou uloženy na obvodových a vnitřní nosné stěně, abychom předešli koncentraci napětí v důsledků zavěšování vazníků do několikavrstvého nosného vazníku. Zajímavostí jsou předštítové přesahy střechy, které jsou vynášeny speciální konstrukcí (pro svůj tvar ji říkáme žebřík). V poledne jsou všechny vazníky umístěny a pomocí jeřábu jsme rovněž osadili vrchní díl komínu Schiedel King Fire. 

28.10.2022: Provádíme dokončovací práce na vaznicích i na panelech. Připravujeme stavbu pro pokrývače, kteří nastupují hned v pondělí. 

31.10.2022: Zavážíme betonovou střešní krytinu Terran Danubia Evo, osazujeme okapnice a pouštíme se do instalace pojistné střešní izolace (difuzně otevřená fólie). 

2.11.2022: Máme zalaťováno. Stavba je nyní plně chráněna proti vlivům povětrnosti. Podmazáváme panely expanzní maltou od Fermacellu, která zajistí jejich lineární podepření a vyplní mezery mezi jednotlivými podložkami, na kterých jsou panely na základové desce osazeny. Začínáme s pokládkou střešní krytiny. 

7.11.2022: Většina střechy už je pokryta. Uvnitř pracujeme na zarážkách pro tepelnou izolaci v podstřeší a připravujeme prkennou podlahu úložného prostoru. Začínáme s instalací klempířských prvků střechy. 

9.11.2022: Práce na střeše pokračují. Doděláváme detaily, instalujeme kominický výlez, stoupací plošinu a další speciální tašky. Zahajujeme práci na podbití střechy palubkami, které jsou opatřeny nátěrem tenkovrstvou olejovou lazurou OSMO. Uvnitř domu se pracuje na parobrzdné rovině stropu ze speciálních OSB desek s pyrolytickou vrstvou od firmy Kronospan. Desky nesou označení FireStop a mohly by nám pomoci při zvyšování požární odolnosti. 

14.11.2022: Práce na střeše jsou kompletně hotové a my předáváme dokončenou první stavební etapu investorům. Tento týden bychom měli dokončit práce na vnitřní parobrzdné rovině vč. přelepení spár. 

21.11.2022: Parobrzdná rovina stropu je hotová. Nastupují sádrokartonáři, aby vztyčili nenosné příčky a z jedné strany je zaklopili sádrovláknitými deskami Fermacell. Jsou osazena pouzdra pro dvojité posuvné dveře ze zádveří do obývacího pokoje. Investoři dostali domácí úkol, aby si do příště rozmysleli, kde budou chtít zásuvky, vypínače, světla, datové zásuvky a finalizovali své požadavky na elektroinstalace. 

22.11.2022: Po chladném víkendu se oteplilo, proto nastupujeme ke zhotovení fasádního lepidla s výztužnou síťovinou. 

28.11.2022: Dokončujeme detaily na parobrzdné rovině stropu a zároveň přelepujeme styk základové desky a panelu butylovou páskou. To vše přispívá k dobré těsnosti domu a tím i nižším nákladům na jeho vytápění a k efektivnějšímu fungování systému řízeného větrání s rekuperací tepla. 

29.11.2022: Dům je kompletně ve fasádním lepidle s výztužnou síťovinou. 

1.12.2022: Probíhá aplikace tepelné celulózové izolace do podstřeší. Je to opravdu spoustu materiálu, takže nám bude trvat dva dny, než to vyfoukáme.