Individuální projekt DŮM U BOSKOVIC

Cena s DPH –    Co vše je součástí ceny
Zastavěná plocha 130.00 m²
Podlahová plocha 108.00 m²
Výška hřebene 5.50 m
Sklon střechy 25°

Jedná se o jednoduchý přízemní dům obdélníkového půdorysu 10x13 m s výkusem pro částečně zastřešenou terasu. Dům disponuje dvěma dětskými pokoji, ložnicí s francouzským oknem na terasu, velkým obývacím pokojem spojeným s kuchyní, koupelnou s toaletou, technickou místností a další samostatnou toaletou. Ozdobou obývacího pokoje bude rohová krbová vložka (dodávka investora) a velké posuvné okno na terasu. V pokojích je zvýšen akustický útlum stěn přídavnými vodorovnými, pružně uložnými profily FederSchein. Dům je vytápěn teplovodním podlahovým vytápěním, kde je jako zdroj použito tepelné čerpadlo vzduch-voda (dodávka investora). V domě je navženo decentrální větrání s rekuperací tepla od firmy inVENTer. 

Cesta k tomuto domu rozhodně nebyla z nejjednodušších, ale mladý ambicozní pár šel bez zaváhání za svým cílem a brzy se nám podařilo návrh domu učesat a překlopit ho do našeho systému dřevostavby. Projekt si zajišťovali investoři sami u projektanta z rodiny a postupem času bylo nutno překonávat další a další překážky, ať už v podobě neexistujících inženýrských sítí nebo později špatné přístupové cesty. Všechny potíže ale investoři překonali, ikdyž vývoz domu jsme museli odložit o dva měsíce - po tu dobu stály panely i vazníky u nás na dvoře pečlivě zaplachtovány, aby nebyly vystaveny vlivům povětrnosti. 

Zaslat dotaz

Půdorys domu

Reference / Knínice

Období realizace

od 12/2020

Charakteristika domu

Deska je připravená, 14 dní vyzrálá, přístupová cesta nově zpevněná. Podmínky téměř ideální. Tak jsme si řekli, že se není čeho bát a že půjdeme do montáže ještě před Vánoci. 

15.12.2020: Zahajujeme montáž domu. Najíždí kamion a jeřáb. Na desku rozmisťujeme podložky pod panely do nivelety a začínáme s osazením prvního panelu. Brzy následují další. Panely jsou stabilizovány šikmými vzpěrami do desky. Mezi s sebou jsou panely spojovány dlouhými vysokopevnostními vruty. Do obvodových panelů jsou již osazena okna DafePlast Progress vč. posuvného okna z obývacího pokoje na terasu. Postupně přibývají i vnitřní ztužující panely příček. Během dopoledne jsou všechny panely stabilizovány a na svém místě. Následuje montáž vazníkové konstrukce střechy, osazení ztužujícího pole a hlavních vazníků. S námětky už si poradíme zítra ručně bez jeřábu.

16.12.2020: Pokračujeme v montáži obou valeb vazníkové střešní konstrukce. Dotahujeme chemické kotvy v úhelnících, kterými jsou panely kotveny k betonové desce. 

17.12.2020: Dokončujeme montáž vazníkové konstrukce vč. ukotvení, zavětrování i vkládaných krokví obou valeb. Při návrhu bylo uvažováno s přítížením FVE panely na jižní straně střechy a také se skladovacím zatížením na přibližně 2,5 m širokém úložném prostoru (jeho podlaha je zvednuta nad tepelnou izolaci stropu). 

Velkou výhodou našeho stavebního systému je to, že stavba je systémově chráněná proti vlivu povětrnosti. Stojí na podložkách, takže případná voda (déšť,sníh nebo led na základové desce) se dá lehce vymést a spodní pražec nestojí ve vodě. Na vnější straně panelu jsou použity dřevovláknité desky s certifikací na odolnost proti povětrnosti, stejně tak vnitřní OSB4 je určeno do vlhkého prostředí. Shora je přes panely přetažen pruh střešní folie, aby nedošlo k zatečení shora do panelů. Vnější parapetní lůžka jsou vylepena sekundární hydroizolační vrstvou (nově je to i požadavek Dokumentu národní kvality ADMD). Veškeré příčky jsou kompletně zabaleny do střešní folie. Stavba to tedy přes Vánoce bez potíží zvládne.

27.12.2020: Využíváme solidní počasí a instalujeme pojistnou hydroizolaci střechy, okapnice a kontralatě. Rovněž pracujeme na zarážkách pro tepelnou izolaci a na úložném prostoru ve vazníkové střeše. Provádíme podmaltování panelů, abychom zajistili lineární podepření panelů.

5.1.2021: Začínáme s laťováním střechy. 

7.1.2021: Pokládáme střešní krytinu KM Beta Briliant v černé barvě vč. systémových doplňků. Klempířské prvky jsou v barveném pozinkovaném plechu KJG. 

11.1.2021: Dokončujeme pokládku střešní krytiny a kompletujeme klempířské prvky. První etapa je připravena k předání. 

14.1.2021: Začínáme pracovat na parotěsné rovině stropu z OSB4 tl. 15 mm spojovaných na pero a drážku. Veškeré spoje jsou přelepené. Komínář investora provádí instalaci lehkého nerezového komína vč. nezbytných prostupů skrz parotěs. tepelnou izolaci stropu i střechu. V dalších etapách bude zhotovovat i rohovou krbovou vložku. 

19.1.2021: Dokončujeme práci na parotěsné rovině vč. kompletního oblepení styku základové desky a panelu butylovou páskou. Stejně tak jsou oblepeny veškeré prostupy skrz parotěsnou rovinu. O víkendu má být hezky, tak zkusíme dát dům do lepidla. 

23.1.2021: Dům je kompletně v zimním lepidlem od STO. Je to paráda, že to takhle vyšlo. Ještě ale musíme dodělat podbití přesahů střechy, abychom je mohli také dát do lepidla. 

25.1.2021: Nastupují sádrokartonáři, aby zhotovili rástry příček a stropů. Uvnitř to začíná vypadat jako dům, už jsou vidět jednotlivé místnosti. Dokončujeme podbití římsy. 

27.1.2021: Propojujeme odvětrání kanalizace, koupelen a radonu s taškami na střeše a připravujeme dům na aplikaci tepelné celulózové izolace Climatizer Plus. Její hlavní výhoda je ve vysoké tepelné kapacitě, takže brání přehřívání domu v letních měsících. Také dokonale vyplní prostor mezi vazníky. Projektovaná výška izolace je 380 mm, aplikační 430 mm. 

28.1.2021: Probíhá aplikace tepelné izolace. Vše se to povedlo vyfoukat. 

2.2.2021: Dokončujeme fasádní lepidlo na přesazích střechy. Tento týden by měli nastoupit elektrikáři a příští týden i vodař.  

4.2.2021: Elektrikáři započali svouji práci na rozvodech. S vodařem je to horší, je v karanténě, takže nejdřív za 10 dní.

10.2.2021: Máme hotové základní rozvody elektroinstalací vč. přípravy na zabezpečovací systém. Jsou instalována čidla systému MoistureGuard, který monitoruje stav vlhkosti a teploty v podlahách v blízkosti zaústění odpadů do ležaté kanalizace pod základovou deskou.

12.2.2021: Do domu instalujeme průmyslový vysoušeč, abychom snížili vlhkost v základové desce, na kterou za pár týdnů začneme skládat tepelnou izolaci podlahy. 

9.3.2021: Podkladní fasádní lepidlo je dostatečně vyzrálé, proto přistupujeme ke zhotovení finální omítky ve dvou odstínech dle návrhu investora. 

11.3.2021: Místní vodař, který nám slíbil, že provede vodoinstalace, svůj slib nesplnil a zcela přestal komunikovat. Možná dobře... Na provedení vodoinstalací jsme tedy dohodli se zkušeným borcem od nás, který posledních pár let působí jako mistr odborného výcviku ve školství, ale protože kvůli Covidu studenti jaksi nejsou, tak jsme vlastně všichni rádi, že to pro nás může doslova na počkání zrealizovat. Je po něm krásná práce. Rozvody jsou natlakované vodou a dům je konečně připraven na sádrokartonáře. 

Rozvody vedeme zásadně ve stropech nebo příčkách z velmi prostého důvodu: jsou snadno přístupné (rozhodně lépe než v podlaze) a v případě netěsnosti se hned ukáže mokrý flek a lze to řešit. To je hlavní výhoda oproti vedení v podlahách. 

12.3.2021: Dokončujeme finální fasádu na třech stranách domu, čtvrtou budeme dodělávat až příští týden, protože chybí troška tmavé fasády, kterou bylo potřeba doobjednat. 

22.3.2021: Nastupují sádrokartonáři a aplikují do příček a předstěn akustickou resp. tepelnou izolaci. Následovat bude zaklápění svislých povrchů sádrovláknitými deskami Fermacell, na stropy přijde červený protipožární sádrokarton. 

23.3.2021: Fasáda je finálně dokončena. V domě vládnou sádrokartonáři.

29.3.2021: Sádrokartonářské práce jsou v plném proudu. Je aplikována vata do předstěn i příček a probíhá zaklápění konstrukcí - na svislé používáme sádrovláknité desky Fermacell, na stropy protipožární SDK. Na stěnách pokojů jsou navíc použity vodorovné pružné akustické profily FederSchein, aby se zvýšil akustický útlum příček.  

6.4.2021: Sádrokartony jsou hotové, skládáme tepelnou izolaci podlahy ve formě tvrzeného polystyrenu 2x80 mm. 

8.4.2021: Máme vyskládán podlahový polystyren. Nastupují topenáři investora, aby zhotovili rozvody podlahového teplovodního vytápění. Mají to pěkné a celé v Alpexu. Kloubouk dolů. 

9.4.2021: Vše je hotovo a připraveno na úterní betonáž podlah. 

13.4.2021: Včera jsme dovezli písek a cement. Dnes probíhá betonáž podlah. 

14.4.2021: Podlahy jsou zabetonovány a mohou v klidu zrát a vysychat. Investor bude zatím pracovat na přípravě pro tepelné čerpadlo, aby mohl začít během 2-3 týdnů začít s natápěním podlahy. 

27.4.2021: Proběhla kompletace elektroinstalací - jsou osazeny krabice a je zkompletován rozvadeč. 

29.4.2021: Stále čekáme na vyschnutí podlah, aby mohl proběhnout prvotní nátop systému teplovodního podlahového vytápění. Alespoň jsme zatím natřeli vnější dřevěnou konstrukci na terasou tenkovrstvým olejovým nátěrem OSMO. 

5.5.2021: Probíhá tmelení. Hlavně připravujeme technickou místnost, aby mohla být instalována akumulační nádrž teplovodního vytápění. 

17.5.2021: Začíná nátopová zkouška teplovodního podlahového vytápění, která potvrvá několik dní. Jakmile bude úspěšně dokončena, nastoupíme ke zhotovení obkladů, dlažeb a instalaci sanity. 

8.6.2021: Minulý týden byla úspěšně dokončena nátopová zkouška podlahového vytápění a my můžeme nastoupit k obkladům koupelny. Včera nastoupil obkladač a snad by mohl mít přibližně za týden hotovo. 

11.6.2021: Práce v koupelně pokračují, ikdyž to není zcela bez zádrhelů. Větší část obkladů a dlažeb je již na místě, usazujeme a podezdíváme vanu. Začátek příštího týdne by měly být obklady a dlažby hotové..

14.6.2021: Obklady a dlažby jsou dokončené. Dnes v domě osazujeme vnitřní parapety a děláme pár drobných úprav a oprav na sádrokartonech. 

16.6.2021: Osadili jsme kastlík na žaluzii nad velkým oknem do obývacího pokoje a instalovali předokenní žaluzii s elektromotorem. 

21.6.2021: V domě jsou elektrikáři a kompletují veškeré elektroinstalace. 

15.7.2021: Provedli jsme kompletaci sanitárního vybavení koupelen - osadili jsme umyvadla, toalety, baterie a roháčky. Ani investor nezahálel - má položené vinylové podlahy, namontovanou kuchyň a dopojenou, obezděnou krbovou vložku a pokračuje v pracích v okolí domu na domácí ČOV a retenční nádrži. Stále se ale čeká na připojku vody.