Individuální projekt DŮM U BRNA

Cena s DPH –    Co vše je součástí ceny
Zastavěná plocha 113.40 m²
Podlahová plocha 96.44 m²
Výška hřebene 4.65 m
Sklon střechy 25°

Dům u Brna je klasickým případem ryze individuální dřevostavby na velice dlouhém a úzkém pozemku, který se ale nachází přímo na návsi v obci Rebešovice. Během projektování, při kterém jsme zaujali kooridinační a expertní úlohu, bylo nezbytné překonat řadu překážek vycházející především z požadavků z oblasti hygieny a požární bezpečnosti. Jedná se o dům s půdorysnými rozměry 6,3 x 18,0 m s valbovou střechou. Návrh domu vychází z požadavků investora na velký obývací prostor s kuchyní a posuvnými dveřmi na terasu, prostornou ložnicí s šatnou, hostinský pokoj, koupelnu, toaletu, technickou místnost, šatnu a zádveří. Pro stavbu budou použity celostěnové panely D.N.K. Difu pro difuzně otevřené stavby. Celá stavba je koncipována jako kompletně suchá s důrazem na kvalitu použitých materiálů - systém suchých podlah Fermacell a sádrovláknité desky Fermacell na stěnách. Vytápění bude zajištěno elektrickými topnými foliemi přímo pod podlahovou krytinou a krbovými kamny pro "doladění" atmosféry. Terasy jsou navrženy dřevěné provětrávané a celá stavba je usazena 30 cm nad okolním terénem, což představuje základní konstrukční ochranu před přízemní vlhkostí a odstřikující vodou.

VÍTĚZ V GALERII 100 DŘEVOSTAVEB!

Po první zimě jsme se do domu vrátili k malé redakční návštěvě a vzali jsme s sebou kolegy z Dřevostavitele. Jsme velmi rádi, že jsou investoři s domem spokojeni a že se jim v něm dobře bydlí. To je pro nás tou největší odměnou.

PODÍVEJTE SE NA STAVBU OČIMA INVESTORA!

Zaslat dotaz

Půdorys domu

Pohled na terasu k ložnici

Pohled na vstup

Reference / Rebešovice u Brna

Období realizace

09-10/2016

Charakteristika domu

31.8.2016: Investor dokončil základovou desku a my se chystáme na montáž panelů DNK, která proběhně 5.9. v dopoledních hodinách. Výroba panelů i vazníků finišuje, osazují se okna DafePlast Progress. Obvodové stěny dřevostavby jsou navrženy v certifikovaném systému DNK v námi tradičně používané difuzně otevřené variantě. Nosnou konstrukci tvoří sloupky KVH 60/140 s OSB 4 Egger (15 mm) na vnitřní straně, která plní funkci parobrzdné a smykově tuhé roviny. Na ní je instalován rošt předstěn, který bude později vyplněn minerální tepelnou izolací. Mezi sloupky z vysušené hoblovaného smrkového řeziva (KVH) je aplikována celulóza (ClimatizerPlus) ve vysoké hustotě 65 kg/m2, která zajišťuje, že izolace nesedá. Vnější oplástění je tvořena dřevovláknitými deskami STO. Již ve výrobě je provedena příprava pro předokenní žaluzie, které budou zajišťovat tepelnou stabilitu interiéru v letních měsících. Společně s obvodovými stěnami přijedou i vnitřní ztužující příčky (KVH 60/100 s jednostranným opláštěním Fermacellem). Střešní konstrukce bude vazníková a již je kompletně vyrobena.

2.9.2016: Probíhá kompletace před expedicí a nakládka panelů a vazníků na kamion.

5.9.2016: Noční a ranní déšť udělal své, takže dostat kamion nahoru ke stavbě nebyl úkol pro žádné začátečníky. Ale vše se podařilo a od 10h skládáme panely jeden za druhým. Dlouhé stěny jsou děleny na dva i tři díly, kratší stěny jsou pochopitelně v jednom kusu. Do panelů jsou již osazena kompozitní plastová okna DafePlast Progress v jednostranné imitaci (zevnitř bílá, zvenku dekor dřeva). Velká sestava s posuvnými dveřmi v systému HS portál na terasu v čelní stěně budou montována na stavbě po montáži panelů a vazníků. Nad vybranými okny jsou již nyní připraveny kastlíky pro předokenní žaluzie a jsou také osazeny průchodky pro nucené větrání a centrální vysavač.

6.9.2016: Montují se dřevěné střešní vazníky s kovovými deskami s prolisovanými trny. Montáž začínáme sestavením ztužidlových polí, zajišťující prostorovou tuhost celé konstrukce, na povrchu staveniště a vyzvednutím prvního z nich na spodní dřevostavbu, která je již přikotvená k základové desce pomocí masivních ocelových úhelníků a chemických kotev zn. Hilti a vyztužená ztužujícími příčkami s jednostranným záklopem Fermacell deskou. Ke ztužidlovému poli se postupně větrují další vazníky. Na závěr se osazují valbové vazníky, nárožní vazníky a námětky. Večer ještě přijede komín Schiedel Stabil Parat, který je vyroben ze dvou kusů a osazuje se na své místo rovněž pomocí jeřábu.

7.9.2016 Pokračují práce na vazníkové konstrukci střechy. Technici dodavatele oken (DafePlast) osazují velké okno na terasu s posuvnými dveřmi v systému HS Portál.

8.9.2016 Zahajujeme práce na foliování střechy, dokončujeme zarážky pro foukanou izolaci ClimatizerPlus a konstrukci revizní lávky v podstřeší.

9.9.2016 Pokládka střešní krytiny KM Beta Briliant v hnědé barvě v ploše střechy vč. klempířských prvků v barveném plechu KJG.

12.-14.9.2016 Dokončuje se pokládka střešní krytiny vč. montáže nároží, osazení tašek s komínkem pro odtah vzduchotechniky a digestoře, oplechování komína a podbití smrkovými palubkami s dvojitým nátěrem tenkovrstvou olejovou lazurou zn. Osmo.

14.-16.9.2016: Probíhá podmazání domu expanzní termoizolační maltou Fermacell, které zajistí lineární podpření panelů a přenos sil do základů. Zhotovujeme parobrzdnou rovinou z desek OSB AirStopFinishEco P+D na spodním líci vazníků. Ta také výrazně příspívá k celkové tuhosti stavby. Všechny spoje, kontakty s obvodovou stěnou, komínovým tělesem, průchodkami pro vzduchotechniku a hlavičky vruty budou přelepeny vzduchotěsnými páskami Isocell Airstop. Jsou zhotoveny průchodky v parobrdzné rovině pro vzduchotechniku, je osazena zárubeň revizního otvoru podstřeší.

15.9.2016  Staví se lešení pro zhotovení fasády.

19.9.2016 Zakrývání otvorů a natažení podkladové vrstvy fasády v systému STO.

22.9.2016 Dokončení první vrstvy podkladní fasádní vrstvy. Investor provádí první rozvody elektřiny v předstěnách a dřevěných ztužujících příčkách vč. přípravy na předokenní žaluzie a venkovní osvětlení. Probíhá vyzrání podkladní vrstvy fasády.

26.9.2016 Provádí se aplikace tepelné izolace stropu foukanou celulózovou izolací ClimatizerPlus. Finální tloušťka izolace bude 370 mm.

27.9.2016 Začínáme s rastry pro příčky, které jsou pružně uloženy k podlaze i ke stropu. Následovat bude křížný rošt pro červený sádrokarton na stropě. Souběžně provádí investor rozvody elektřiny.

28.9.2016 Rastruje se strop a provádíme jednostranný záklop příček. Využíváme krásné počasí a penetrujeme fasádu, která je již vyzrálá.

29.9.-30.9.2016 Probíhá natažení finální silikonové vrstvy fasády STO v barvě dle výběru investora.

3.10.2016 Investor si zhotovuje rozvody odpadů a vody a pracuje na přípojkách inženýrských sítí. Na dokončené fasádě zaměřujeme otvory pro předokenní žaluzie. Koncem týdne přijdou ke slovu opět naši sádrokartonáři.

10.10.2016 Investor v minulém týdnu dokončil rozvody vody a odpadů a provedl nezbytné tlakové zkoušky. My jsme dokončili finální úpravu soklu a osadili hliníkové lišty u vchodových a terasových dveří. Dnes nastupují naši sádrokartonáři a budou pokračovat s akustickou izolací příček, tepelnou izolací předstěn a finálním záklopem stěn a příček Fermacellem.

19.10.2016 Za minulý týden jsme udělali kompletní záklopy stěn a příček ve Fermacellu vč. tepelné a akustické izolace, instalace výztužncýh rohů a zatmelení. Kooperace s elektrikářem a vodářem investora probíhá velice slušně. Vše směřuje k pokládce tepelné izolace podlahy.

20.10.2016 Je hotová tepelná izolace podlahy 140 mm tvrzeného podlahové polystyrenu na vyrovnávacím systémovém podsypu Fermacell. Probíhá pokládka speciálních uhlíkových topných folií zn. HEATFLOW, topné zkoušky, instalace ochranné vrstvy a následovat bude položení suché podlahy Fermacell, konkrétně prvků 2E22 pro vyšší zatížení.

24.10.2016 Probíhá položení suchých podlah v systému Fermacell, přesněji prvky 2E22. Dokončují se vnější žaluzie, které čekají už jen na dopojení do elektřiny. Jsou instalovány speciální sítě proti hmyzu do velkých oken v ložnici a obýváku.

27.10.2016 Jsou kompletně vybroušení veškeré sádrokartony a celý interiér je vysán od sádrového prachu. Instaluje se vzduchotechnika - systém nuceného větrání Aereco - konkrétně větrací jednotka je osazena do podstřeší, přisávací akustické štěrbiny do připravených průchodek ve stěnách a odtahové štěrbiny do míst se zvýšenou vlhkostí (koupelna, toaleta, kuchyň). Dům předáváme klientům, kteří už začínají malovat a chystat interiéry a základy pro terasu.