Individuální projekt DŮM V BRNĚ

Cena s DPH –    Co vše je součástí ceny
Zastavěná plocha 97.50 m²
Podlahová plocha 79.40 m²
Výška hřebene 5.09 m
Sklon střechy 25°

Stavba domu je vždy velký a procesně náročný úkol. Proto nás velmi těší, že jsme dostali důvěru od investorů, kteří svýma vlastníma rukama už jeden velký dům před mnoha lety postavili. Nyní přišel čas přestěhovat se do menšího a energeticky výrazně úspornějšího domu. Milují svou dílnu, své koníčky, svá domácí zvířata a svou zahradu, takže nová stavba je koncipována jako přístavba ke stávajícímu objektu v Brně Lesné. To byla také jediná šance, jak stavbu objektu povolit. Když jsem přijel poprvé na pozemek, tak jsem si myslel, že sem snad ty naše panely a vazníky nemůžeme dostat. Ale kde je vůle, je také cesta a spolu se zkušeným architektem stavby jsme našli řešení, jak stavbu realizovat. A investoři prokázali s podporou nejbližší rodiny obrovskou vůli tento projekt realizovat. Svědomitě plnili jednotlivé úkoly týkající se přístupu na pozemek a povolování stavby. Přístavba je plně podsklepena, protože pozemek je poměrně svažitý a pán potřebuje zázemí pro svůj koníček a práci zároveň - miluje veterány. Paní se už nyní pustila do obnovy své zahrady plné květin, stromů a dekorativních kamenů. Její pečlivě vyskládaná kamenná šiška je už znovu ozdobou zahrady. 

Zaslat dotaz

Půdorys domu

Pohled z jihu

Hrubá stavba

Reference / Brno Lesná

Období realizace

od 07/2022

Charakteristika domu

Přístavba je obdélníkového tvaru o rozměrech 7,5 x 13 m s dispozicí 3+kk, která zcela naplňuje požadavky investorů na jejich nový domov. Dům je navržen jako montovaná panelová dřevostavba v české stavebním systému DMK. Na stěny je použita difuzně otevřená skladba DMK Difu s vnější dřevovláknitou deskou a vnitřní instalační předstěnou, která bude po provedení instalací dodatečně zateplena. Již ve výrobě byla do panelů osazena okna DafePlast Progress a vchodové dveře. Valbová střecha se sklonem 25° s těžkou betonovou krytinou je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky. V podlaze je uvažováno s 200 mm tvrzeného polystyrenu a do podstřeší bude nafoukáno 400 mm celulózy. K vytápění domu je použito tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, které je napojeno na systém řízeného větrání s rekuperací tepla od firmy Jablotron. Doplňkově jsou navrženy karbonové topné fólie HeatFlow umístěné v souvrství podlahy a krbová kamna Jotul dopojená do komínového tělesa Schiedel Absolut. Na střeše domu bude instalována fotovoltaická elektrárna (dodávka investora) s bateriovým uložištěm v suterénu domu.  

05/2022: Investor provedl úpravu vjezdu na pozemek vč. nové vjezdové brány. Pryč muselo provizorní stání na karavan, starý skleník, pár keřů a přes nádrže na dešťovou vodu bylo nutné instalovat ocelové roznášecí nosníky a desky. Na pozemek nyní bez problému vjede nejen bagr, mix, jeřáb, ale dokonce i náš kamion s panely. 

06/2022: Investor spolu se svým dodavatelem intenzivně pracují na zhotovení suterénu domu. Je vyzděn z betonových tvárnic, které jsou vyztuženy ocelovými pruty. Stropní deska je navržena a zhotovena jako monolit, který je uložen na obvodové a střední nosné stěně. 

07/2022: Byla vybetonována stropní deska a následně provedena celoplošná hydroizolace horního povrchu, abychom suterén zcela oddělili od vrchní dřevostavby. 

21.7.2022: Probíhá montáž stavby. Naštěstí nám přeje počasí a je sucho, takže můžeme s kamionem s panely sjet až dolů ke stavbě a není nutná překládka na menší auto. V předstihu jsme si postavili lešení, abychom se mohli bezpečně pohybovat kolem stavby. Po úvodním rozměření a rozmístění podložek usazujeme pomocí jeřábu panely na svá místa a vyrovnáváme je do svislice. V panelech už jsou rovnou zabudována okna (DafePlast Progress), která splňují i požadavky pro pasivní výstavbu. Do jižní stěny obývacího pokoje je osazen i HS portál - bezbariérové posuvné okno. Kromě obvodových panelů s vnější dřevovláknitou deskou montujeme i jednostranně zaklopené panely ztužujících příček. Rovněž jeřábem vložíme do stavby prefabrikované komínové těleso Absolut od firmy Schiedel. Odpoledne navazujeme montáží dřevěných příhradových vazníků ukládaných na obvodové stěny, které tvoří valbovou střechu domu. Večer jeřáb odjíždí a hlavní díl práce je hotov. 

 22.7.2022: Pokračujeme v práci na vaznících, dotahujeme kotvení panelů.

25.7.2022: Navážíme materiály pro zhotovení střechy a dokončujeme práci na vazníkové konstrukci střechy. Nyní je stavba připravena pro pokrývače. Montujeme podlahu úložného prostoru v podstřeší, zárubeň stahovacích schodů do podstřeší a zarážky pro tepelnou izolaci, aby nám zbytečně nepadala do přesahů střechy. 

27.7.2022: Zahajujeme práce na laťování střechy. Instalujeme okapnice a pojistnou, difuzně otevřenou hydroizolaci (střešní folie 150 g/m2) a laťujeme. Stavba je nyní chráněna proti nepřízni povětrnosti. Provádíme podmazání panelů expanzní maltou od Fermacellu. 

1.8.2022: Máme zalaťováno a začínáme s pokládkou střešní krytiny. Zde je použita červenohnědá betonová střešní krytina Betonpres. 

8.8.2022: Máme položenou střešní krytinu, jsou osazeny veškeré klempířské prvky (okapy a svody od firmy KJG v hnědé barvě) a kominický výlez na střechu vč. stoupací plošiny. Uvnitř stavby se intenzivně pracuje na parobrzdné rovině stropu z OSB4 tl. 15 mm od firmy Egger. 

15.8.2022: Parobrzdná rovina stropu je hotová včetně přelepení styků desek parotěsnou páskou AirStop. Je provedeno oblepení styku panelu a základové desky speciální butylovou páskou. Pokračujeme v realizaci podbití přesahů střechy palubkami, které jsou opatřeny nátěrem tenkovrstvou olejovou lazurou OSMO. 

30.8.2022: Zhotovujeme podkladní lepidlo s výztužnou síťovinou v systému STO pro difuzně otevřené dřevostavby. Uvnitř domu probíhá rastrování stěn a stropů.

1.9.2022: Máme narastrováno (příčky i stropy) a dům je v lepidle s výztužnou síťovinou, které nyní bude 3-6 týdnů zrát. Dům je nachystán pro řemesla, tedy vzduchotechniky, elektrikáři a instalatéři. 

5.9.2022: Probíhá aplikace tepelné izolace ClimatizerPlus do podstřeší. Projektovaná výška izolace je 400 cm, což zajistí minimalizaci tepelných ztrát a také zabrání přehřívání v letních horkých dnech. 

7.9.2022: Instalujeme rozvody vzduchotechniky. V domě je navržen systém řízeného větrání Jablotron s rekuperací tepla. 

9.9.2022: V domě provádíme rozvody vody a vedení odpadů. Je to trochu specifické, protože dům je plně podsklepen. 

12.9.2022: Rozvody vody jsou kompletní. Provádíme seřízení vchodových dveří. 

19.9.2022: Nastupujeme k realizaci rozvodů elektroinstalací. Do domu bude integrována i fotovoltaika s bateriovým uložištěm. 

23.9.2022: Máme hotovou elektřinu. Provádíme test zralosti podkladu pro zhotovení fasády - je připravena. 

4.10.2022: Po penetraci osazujeme parapety a následně zhotovujeme finální silikonovou omítku od firmy STO určenou pro difuzně otevřené skladby dřevostaveb. Dům je tedy v novém kabátu!